Sunteți pe pagina 1din 4

424Ca - Spion (30p)

Avaliable from: Thursday, 9 January 2020, 3:00 PM


Due date: Thursday, 9 January 2020, 5:00 PM
Maximum number of files: 5
Type of work: Individual work
De curând ați fost angajat la SRI. Prima voastă misiune este să spionați un anumit domn
supranumit "vulturul". În ultimele zile i-ați urmărit orice mișcare și ați notat într-un carnețel
fiecare acțiune pe care acesta a facut-o. Acum este momentul să analizați totul pentru a
putea raporta descoperirile aflate. Pentru a vă fi mai ușor ați grupat activitățile în 4 categorii:
muncă, recreativ, somn, necunoscut.

Date de intrare

Pe prima linie se citește de la tastatură (fluxul stdin) un cuvânt, apoi urmează un număr
necunoscut de linii. În funcție de tipul de activitate desfășurată formatul unei linii poate fi:

-pentru muncă

<"munca"> <impresie> <durată>

Obs: valoarea pentru impresie poate fi "ok" sau "dubios"

-pentru recreativ

<"recreativ"> <impresie> <nr_persoane_implicate><durată>

-pentru somn

<"somn"> <durată>

-pentru necunoscut
<"necunoscut"> <durată>

Toate componentele din formatul unei linii sunt separate între ele printr-un spațiu(space).

Date de ieşire

Valorile se vor afișa la ieșire conform specificației din cerință

Restricții și precizări

1.    după cuvânt există un număr nenul de linii

2.    durata este un număr fracționar exprimat în ore

3.    peste tot unde se afișează numere fracționare se vor afișa cu o precizie de o zecimală

4.    NU se acceptă soluţii hardcodate!

Cerințe

(6p) 1)Dacă cuvântul de pe prima linie este dubios  se vor afișa în ordinea de la intrare


activitățile considerate dubioase. Munca și recreația sunt considerate dubioase în funcție de
impresie, somnul este considerat dubios daca depășește 9 ore, iar toate activitățile
necunoscute sunt dubioase.

(6p) 2) Dacă cuvântul de pe prima linie este necunoscut se va afișa procentul din timpul


total în care "vulturul" desfășoară activități necunoscute, cu o precizie de o zecimală.

 (6p) 3) Dacă cuvântul de pe prima linie este timp se vor afișa, în ordine inversă decât cea în
care au fost citite, toate activitățile care au o durată mai mică decât durata medie.

(6p) 4) Dacă cuvântul de pe prima linie este complici afișați pe o linie, separate prin câte un


spațiu, numărul de persoane cu care suspectul s-a întâlnit în activitățile recreative dubioase,
ordonate descrescător.

(6p) 5) Dacă cuvântul de pe prima linie este zi  afișați numarul maxim de activități complete


desfășurate într-un interval de 24 de ore.
Exemple
Intrare                                                 Ieșire 
                                                                 Explicație
1) Cuvântul de pe
dubios prima linie este
munca ok 5.5 "dubios".Activităț
recreativ dubios 0 0.5 ile de tip "munca"
munca ok 2.5 și "recreativ" sunt
necunoscut 2.0 considerate
recreativ dubios 0 0.5
somn 8.0 dubioase daca au
necunoscut 2.0
recreativ ok 2 1.0 cuvantul "dubios"
munca dubios 0.5
munca dubios 0.5 ca impresie, toate
necunoscut 1.0
munca ok 4.0 activitățile de tip
somn 9.5
recreativ ok 3 0.6 "necunoscut" sunt
munca ok 4.0 dubioase, iar cele
necunoscut 1.0 de tip "somn"
somn 9.5 daca au durata
recreativ ok 0 1.0 strict mai mare de
munca ok 5.0 9 ore. 
Toate activitățile
durează în total 16
2)
ore. Activitățile
necunoscut
25.0% necunoscute
somn 7.0
dureaza 4 ore,
munca ok 2.0
adică 25% din
necunoscut 4.0
timp.
munca ok 3.0

Durata medie a
3)
unei activități este
timp
de 2.9375 ore. Se
necunoscut 2.0 munca dubios 1.0
afișează
munca ok 5.0 munca ok 2.0
activitățile cu o
recreativ dubios 7 0.5 recreativ dubios 7 0.5
durată mai mică,
munca ok 2.0 necunoscut 2.0
în ordine inversă
somn 5.0
decât cea de la
necunoscut 4.0
intrare.
munca dubios 1.0
munca ok 4.0
76422 Se afișează
numarul de
4) persoane
complici implicate în
Exemple
Intrare                                                 Ieșire 
                                                                 Explicație
munca ok 1.0
recreativ ok 2 0.5
munca ok 3.0
necunoscut 0.5
munca ok 2.0 activitățile
recreativ dubios 2 0.5 recreative
recreativ ok 4 0.5 dubioase,
recreativ dubios 4 0.9 ordonate
munca ok 1.0 descrescător.
recreativ dubios 7 0.7
somn 6.7
recreativ dubios 6 0.5
recreativ dubios 2 1.0

5) Într-un interval de
zi 24 de ore încap
2
necunoscut 26.0 maxim 2 activități
munca ok 5.0 consecutive.
somn 6.5
necunoscut 14.5