Sunteți pe pagina 1din 1

TAXELE DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT , ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

Studii universitare Înmatricu-


Studii universitare de licenţă REPETENŢIE Examen
Lucrare laborator
Ex. de finalizare a Ex. de finalizare a lare anul I
Taxă
de master REPETENŢIE (CICLUL I) / Curs practic (o Taxă transfer
(CICLUL I) (CICLUL II) Examen restant din studiilor pt. studiilor pt. (licenţă /
FACULTATEA (CICLUL II) lucrare refăcută) / reînmatri- între
diferenţă anii absolvenţii absolvenţii altor master)
Recuperare culare facultăți și
anteriori Universităţii Universităţii pt. stud. la
anul I anul II anul III anul IV anul I anul II anul I anul II anul III anul IV anul I anul II seminarii univ.
BUGET

50 lei / 50 lei / 50 lei / 50 lei /


INGINERIE 3,000 lei 3,000 lei 3,000 lei 3,000 lei
credit credit credit credit

53 lei / 53 lei / 53 lei / 53 lei /


ARHITECTURĂ NAVALĂ 3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei
credit credit credit credit

AUTOMATICĂ, CALCULATOARE,
53 lei / 53 lei / 53 lei / 53 lei /
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI 3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei
credit credit credit credit
ELECTRONICĂ
INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN 53 lei / 53 lei / 53 lei / 53 lei /
3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei
BRĂILA credit credit credit credit

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA 53 lei / 53 lei / 53 lei / 53 lei /


3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei 3,200 lei
ALIMENTELOR credit credit credit credit

50 lei / 50 lei / 50 lei /


ŞTIINTE ŞI MEDIU 3,000 lei 3,000 lei 3,000 lei -
credit credit credit
100 lei
45 lei / 45 lei / 45 lei / 600 lei ex. 800 lei ex.
ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei - 50 lei / 50 lei / licență/diplomă/ licență/diplomă/
3,000 lei 3,000 lei credit credit credit 35 lei 35 lei / modul 100 lei 100 lei
credit credit absolvire / absolvire /
3.200 lei 3.200 lei 3.200 lei 53 lei / 53 lei / 53 lei / 35 lei disertație disertație
-
EFS EFS EFS credit credit credit
3.200 lei 3.200 lei 3.200 lei 53 lei / 53 lei / 53 lei /
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT -
Kineto EFS Kineto credit credit credit -
2.700 lei 2.700 lei 2.700 lei 45 lei / 45 lei / 45 lei /
-
PIPP PIPP PIPP credit credit credit

45 lei / 45 lei / 45 lei /


LITERE 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei -
credit credit credit

ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA 50 lei / 50 lei / 45 lei /


3,000 lei 3,000 lei 2,700 lei -
AFACERILOR credit credit credit

ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI 45 lei / 45 lei / 45 lei / 45 lei /


2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei
POLITICE credit credit credit credit
45 lei / 45 lei / 45 lei / 45 lei /
TRANSFRONTALIERĂ 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei -
credit credit credit credit
45 lei / 45 lei / 45 lei / 45 lei /
ARTE 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei 2,700 lei 100 lei
credit credit credit credit
100 lei
40 lei x nr.
D.P.P.D - pentru studenţi 250 lei / semestru - - - - (recuperare - - - - -
credite
activ.practică)