Sunteți pe pagina 1din 1

P10C1B Declaraţia lunară a cumpărătorului către SRCL (formular-tip)

Denumire cumparator………………………………..
CUI / CNP……………………………………………
Nr. RC………………………………………………..
Adresa sediului……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………...
Telefon / fax…………………………………………..
Data înregistrării declaraţiei.........................................
Nr. inregistrare..............................................

DECLARAŢIA LUNARĂ A CUMPĂRĂTORULUI


CĂTRE SRCL
(Tabel cu totalul cantităţilor de lapte achiziţionate de la producători)
pentru anul de cotă ....../........, luna.............................
Subsemnatul..........................................în calitate de reprezentant legal al cumpărătorului..................... , declar că în
luna..................a anului de cotă ……../…….., a fost achiziţionată de la producători o cantitate totală de lapte, după cum urmează:
Cantitatea totală de lapte Cantitatea totală de lapte
fizic, achiziţionată de la Cantitatea de grăsime aferentă achiziţionată, corectată cu
Punct de lucru Număr începutul anului de cotă laptelui achiziţionat grăsimea, de la începutul
(Fabrica de lapte, centrul
de colectare) producători până la sfârşitul lunii (kg) anului de cotă până la
precedente sfârşitul lunii precedente
(kg) (kg)
0 1 2 3
1.
2.
….
TOTAL PE CUMPARATOR

Menţionez că datele de mai sus corespund cu suma înregistrărilor individuale (pentru fiecare producător), conform tabelului electronic
P10C1A.
Data…………. Numele si prenumele persoanei autorizate
…………………………………………...
CNP……………………………………..

S-ar putea să vă placă și