Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

Inversa unei matrice- clasa a XI-a

1. Se consideră matricele
A= (32 43 ), B=(11 21 ) şi
I2= (10 01 ). Să se verifice că

A−1 = (−23 −43 ) .


1 1 1 0 0

2. Se consideră matricele
() ( )
X= 2 ,Y= 2
3 −3 şi
( )
I3= 0 1 0
0 0 1 . Definim matricele
A= X⋅Y
t
şi B (a )=aA+ I 3 , unde a ∈ R şi Y este transpusa matricei Y.
t

1 2 −3

a) Să se arate că matricea
A= 2 4 −6
3 6 −9( ) .
1
∀a∈ R ¿{ ¿ }.
b) Să se arate că matricea B (a) este inversabilă, 4
A= 2 −1 ( )I2= 1 0 ( )O2 = 0 0 ( )
3. Se consideră matricele 4 −2 , 0 1 , 0 0 şi mulţimea
G= { M ( x ; y )|M ( x ; y )=xI 2 + yA , x , y ∈ R } ⊂ M 2 ( R)
.
a) Să se determine inversa matricei M ( 1;1 ) .
b) Să se determine matricele inversabile din mulţimea G.

A= 4 1 ( ) I2= 1 0 ( )
4. În M 2 ( R ) se consideră matricele 4 1 , 0 1 şi submulţimea
G= { X (a )|a∈ R ; X (a )=I 2 +aA } .
a) Să se arate că X ( a )⋅X ( b )= X ( a+b+5 ab ) , ∀a ,b∈R .
1
b) Să se arate că pentru
a≠−
5 inversa matricei X (a) este matricea
X ( 1+5−aa ) .
−1 1 3 1 0 0

5. Se consideră matricele
(
A= −2 2 6
−3 3 9 ,
) ( ) I3= 0 1 0
0 0 1 şi
B= A−I 3 .
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
2 2 2 2
b) Să se calculeze A −B , unde A = A⋅A . şi B =B⋅B .
1
B−1= A−I 3
c) Să se arate ca inversa matricei B este 9 .

S-ar putea să vă placă și