Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA TEXTULUI LITERAR POPULAR

Denumirea textului: ...............................................................................................................

Informatorul: nume şi prenume, porecla, vârsta, ocupaţia: ................................................


.................................................................................................................................................

Locul de unde a fost cules (judeţul, comuna, satul): ............................................................


..................................................................................................................................................

Data culegerii textului: ..........................................................................................................

Numele culegătorului: ...........................................................................................................

Transcrierea textului (în graiul specific locului): .................................................................