Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Activităţi propuse pentru Perioada Resurse Resurse materiale utilizate Finalităţi/Ţinte de atins
pilotare de umane
crt
implement implicate
are
1. Oglinda sufletului 06.10-10.10 1 cadru -flipchart - autocunoaștere și stil de viață sănătos;
2020 didactic, 15
-magneți - autocunoaștere și atitudine pozitivă față de
elevi
sine și față de ceilalți;
-fișe cu sentimentele
2. Acasă-familia mea-bunicii 06.10-10.10 1 cadru -laptop, videoproiector, coli de desen, - amplificarea simţului practic și estetic;
2020 didactic, 15 creioane colorate, carioca, flipchart
- îmbunătăţirea și dezvoltarea relaţiei bunici-
elevi
copil;
- dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor
artistice ale elevilor;
3. Scrierea cuvintelor cu î şi â 12.10-17.10 1 cadru - fişă de activitate - Să aplice norma ortografică de scriere a
2020 didactic, 15 literelor â, respective î, la începutul, în
- flipchart interiorul şi la sfârşitul cuvintelor;
elevi
- să completeze cuvinte date cu literele î sau
â corespunzător cu poziţia sunetului în
cuvânt;
4. Repetăm şi învăţăm! 12.10-16.10 1 cadru -culegeri - activităţi remediale matematică ;
Numerele de la 100 la 2020 didactic, 15 -fişe de lucru - să scrie si să citească numere naturale până
1.000 elevi la 1000;
- să scrie și citească corect numerele formate
din sute , zeci şi unităţi;
5. Textul narativ – personaje 19.10-23.10 1 cadru - texte literare - activităţi remediale comunicare în limba
de poveste 2020 didactic, 15 - fişe de lucru română;
elevi
- scrierea/citirea corectă a cuvintelor ce
conţin ortograme
6. Igiena ca stil de viață 19.10-23.10 1 cadru - fișe de lucru - conștientizarea deprinderilor unui stil de
sănătos 2020 didactic, 15 viață sănătos;
- ,,Piramida alimentelor”
elevi
- să evidențieze conduita alimentară ce
- secvențe de film documentar
asigură un mod viață echilibrat;
- să argumenteze importanţa respectării
normelor de igienă
7. Acasă – cuibul celor mai 02.11-06.11 1 cadru - șabloane; - să decupeze corect elementele componente
frumoase amintiri 2020 didactic, 15 ale lucrării după şabloane;
- carton;
elevi
- să asambleze corect, estetic şi creativ în
- lipici, foarfece
spaţiul de lucru elementele componente
- culori respectând modelul;
- să evidențieze rolul casei ca simbol al
familiei
8. Folclorul copiilor 02.11-06.11 1 cadru - fişă de lucru - să descopere fragmente din folclorul
2020 didactic, 15 copiilor;
- cărţi
elevi
- flipchart - să desprindă semnificaţia mesajului din
cântecele, ghicitorile, proverbele învăţate
9. Calculăm și ne jucăm! 09.11-13.11 1 cadru - fișe de lucru - să folosească corect terminologia
2020 didactic, - tabla interactivă specifică matematicii: „termeni”,
15 elevi „sumă”(total), „descăzut”, „scăzător”,
„diferenţă”;
- să rezolve corect şi rapid exerciţii și
probleme ce conțin cele două operaţii
matematice învăţate;
10. Universul copilăriei - 09.11-13.11 1 cadru - texte literare despre familie - ascultarea unor experienţe ale colegilor de
Familia 2020 didactic, 15 clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a
- flipchart
elevi reacţiilor personale;
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- identificarea trăsăturilor unui personaj.
11. Cu Mate la lucru! 16.11-20.11 1 cadru - fișe de lucru - să verifice rezultatele unor exerciţii
2020 didactic, 15 - tabla interactivă efectuând proba acestora;
elevi - culegere de exerciții și probleme
- să rezolve probleme cu două operaţii;
12. Prima mea compunere 16.11-20.11 1 cadru - șiruri de imagini - citirea în forme variate a enunţurilor şi
(compunerea după un șir 2020 didactic, 15 - texte literare textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/
de imagini) elevi în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
etc.)
- ordonarea cronologică a imaginilor care
reprezintă momente ale acţiunii textului;
13. Mi-amintesc, repet, mă 23.11-27.11 1 cadru - fișe de lucru - citirea selectivă în funcţie de anumite
descurc! – activități de 2020 didactic, 15 - tablă inteligentă repere (alineatul, linia de dialog) sau
recuperare, ameliorare elevi - markere respectând un detaliu/o idee din text (joc:
/dezvoltare „Găseşte şi citeşte”);
- copierea/transcrierea unor texte scurte,
exersând încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a
spaţiului între cuvinte
14. Rezervațiile naturale 23.11-27.11 1 cadru - prezentări powerpoint - perceperea şi reprezentarea dimensiunii
2020 didactic, -joc interactiv spaţiale a realităţii înconjurătoare;
15 elevi -laptop, videoproiector - formarea unei atitudini active, responsabile
faţă de mediul înconjurător;
15. Micii povestitori 02.12-04.12 1 cadru - texte suport, - povestirea orală a unor fragmente de text;
2020 didactic, 15
elevi - videoproiector - povestirea orală a textului cu ajutorul
întrebărilor;
16. Învățăm să înmulțim 07.12-11.12 1 cadru -cartonașe bingo - evidenţierea mai multor modalităţi de
2020 didactic, 15 grupare a elementelor unei mulţimi pentru
-carioci
elevi determinarea cardinalului acesteia;
-flipchart
- aflarea unei sume de termeni egali prin
rezolvarea unor probleme practice;
17. Improvizații muzicale 07.12-11.12 1 cadru -laptop - diferenţierea intuitivă a înălţimii sunetelor
2020 didactic, 15 muzicale;
-instrument muzical
elevi
- mişcarea corpului la sunetele de înălţimi
diferite ;
- desenarea unui personaj din cântec
18. Clipe de lectură 14.12-18.12 1 cadru -text literar - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
2020 didactic, 15 să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
-fișe de lectură etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
elevi
-portrete de autori sau într-un spaţiu special amenajat;
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
19. De Crăciun sunt mai bun! 14.12-18.12 1 cadru -hârtie colorată - confecţionarea unor felicitări cu diverse
2020 didactic, -creioane colorate ocazii (Crăciun) şi scrierea mesajelor
15 elevi -hârtie glasse
-autocolante corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)
-crearea unei expoziții cu lucrări diverse;
20. Textul narativ 11.01-15.01 1 cadru - manual, - familiarizarea, întelegerea, si explorarea
2021 didactic, 15 textului
elevi -videoproiector
- exprimarea unor opinii, atitudini,
observatii;
21. Cu Mate în pas vioi 11.01-15.01 1 cadru -consolidarea deprinderilor de calcul mintal;
2021 didactic, 15
- rezolvarea de probleme care presupun
elevi
operaţia de înmulţire;
22. Omul de zăpadă 18.01-22.01 1 cadru -hârtie glasată - realizarea unui colaj prin diverse tehnici de
2021 didactic, 15 lucru;
-carioci
elevi
- exprimarea unor opinii, atitudini,
-acuarele
observatii;
23. Cartea –oglinda sufletului 18.01-22.01 1 cadru -exerciţii de realizare a unor imagini după
2021 didactic, 15 opere literare
elevi - exerciţii de redare (prin povestire) a
conţinutului unor opere;
-realizarea unor desene cu personajul
preferat
24. Poveștile Naturii- Medii de 25.01-29.01 1 cadru -ghivece -  investigarea unui mediu de viață natural
viață 2021 didactic, -pământ sau artificial (balta/acvariul) pentru a
15 elevi -semințe identifica plantele și animalele care îl
-fișe de observație
populează, condițiile de viață și adaptările la
mediu
25. 25.01-29.01 1 cadru
2021 didactic,
15 elevi