Sunteți pe pagina 1din 2

SRL sau ÎI? Ce e mai bine pentru afacerea ta?

   

 Cele mai întâlnite forme juridice ale afacerii sunt Întreprindere Individuală/ ÎI și
societatea cu răspundere limitată/ SRL. Iată ce trebuie să știi despre ele:

    Întreprinderea Individuală sau Î.I. este întreprinderea care aparține cetățeanului cu


drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate
comună. Patrimoniul Î.I. se formează pe baza bunurilor cetățeanului sau a familiei și a
altor surse care nu sunt interzise de lege. Orice întreprindere individuală are un
patrimoniu inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului. 
    Conform cadrului legal existent, întreprinzătorul individual are statut de persoana
fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitatea de întreprinzător, în
nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrată în modul
stabilit de lege. 
    Antreprenorul-posesor al Î.I. poartă răspundere nelimitată pentru obligațiile acesteia
cu întreg patrimoniul său, excepție făcând acele bunuri care conform legii nu pot să facă
obiectul urmăririi.
    De asemenea membrii familiei-posesori ai acestei întreprinderi individuale la fel
poartă răspundere nelimitată și solidară pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul
lor, la fel excepție facând bunurile care nu pot fi urmărite conform legii.

Avantaje 
-  Fondarea Î.I. este simplă și rapidă. 
-  Modalitate simplă de ținere a evidenței contabile;
-  Costul serviciilor de contabile reduse la minim.

Dezavantaje   
-  Răspundere nelimitată față de terți (proprietarul răspunde cu toate bunurile sale
personale împotriva potențialilor creditori. Acest lucru înseamnă că, în caz de faliment,
creditorii pot revendica asupra bunurilor personale (casă, mașină) și pe cele ale soțului,
dacă există regimul comunității de proprietate.

    

    Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.):

    Societatea cu răspundere limitată sau SRL-ul  este societatea comercială cu


personalitate juridică cu capital social care este divizat în părţi sociale, conform actului
de constituire şi cu  obligaţii care sunt garantate cu patrimoniul societăţii.
    S.R.L.-ul poate fi constituit atât de către o singură persoană cât și de mai multe
persoane. Aceștia convin să pună de comun anumite bunuri sau mijloace bănești
pentru a desfășura activitatea de întreprinzator  și a obține beneficii.
    Asociații dintr-o societate cu răspundere limitată nu răspund pentru obligațiile ei, ci
suportă doar riscul activității acesteia în limitele părții sociale deținute. Cu alte cuvinte
toate obligațiile unui SRL se achită doar din patrimoniul acestui SRL. 
În cadrul unui SRL, întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său
propriu, iar asociaţii  răspund în limita aportului la capitalul social.

Avantaje  
-  Posibilități ample de atragere a investitorilor străini;
-  Întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii
nu răspund pentru obligaţiile întreprinderii.

Dezavantaje 
-  Administrarea întreprinderii este una destul de complicată și anevoioasă;
-  Societățile trebuie să țină contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri
mai mari și eforturi organizatorice mai mari.

Doctrina juridică defineşte societatea în nume colectiv ca o societate constituită prin asocierea, pe baza
deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri pentru a
desfăşura o activitate com