Sunteți pe pagina 1din 2

Cetăţenii care doresc să se INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE

relaxeze la un grătar în aer liber URGENŢĂ “MR. CONSTANTIN ENE”


trebuie să ţină cont de următoarele AL JUDEŢULUI BACĂU
măsuri preventive:

respectarea instrucţiunilor personalului


silvic;
UN FACTOR IMPORTANT ÎN
pregătirea focului pentru prepararea
ASIGURAREA PROTECŢIEI ÎL
mâncării doar în locuri special amenajate, CONSTITUIE
respectând regulile de prevenire a incendiilor;

SĂ PREVENIM INCENDIILE !
CALMUL, GRIJA
aprinderea focului în locuri cât mai DE A-L TRANSMITE ŞI
îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp CELOR DIN JUR.
de uscăciune excesivă ori în condiţii de vânt; CALMUL ŞI CUVINTELE DE
ÎNCURAJARE MICSOREAZĂ
urmărirea permanentă a copiilor pentru a nu
STAREA DE STRES ŞI CONTRIBUIE
se juca cu focul; LA PREVENIREA PANICII!
supravegherea continuă a arderii, deoarece
chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica
direcţia focului, îndreptând flăcările spre
vegetaţie sau transportând scânteile TELEFOANE UTILE
incandescente la distanţe mai mari, în interiorul Ţineţi sub control
pădurii; SISTEMUL NAŢIONAL UNIC focul deschis!
menţinerea curăţeniei: aruncarea hârtiilor, PENTRU APELURI DE
resturilor de mâncare ori sticlelor în locurile URGENŢĂ
special amenajate, acestea putând contribui la (SERVICIUL DE AMBULANŢĂ,
izbucnirea şi/sau propagarea incendiilor în INSPECTORATUL DE POLIŢIE,
pădure;
INSPECTORATUL PENTRU
stingerea cu apă sau pământ a
SITUAŢII DE URGENŢĂ)
focului/cărbunilor încinşi înainte de a pleca din
pădure şi acoperirea cenuşii cu pământ.
112
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă «Mr. Constantin Ene»
al Judetului Bacău
str. Milcov, Nr. 49
tel. 0234 / 550000
O caracteristică a perioadelor caniculare o
constituie manifestarea cu intensitate a unor Respectaţi următoarele reguli în cazul în
fenomene meteo extreme ce pot pune în pericol atât care este iminentă o furtună:
viaţa cât şi bunurile cetăţenilor. întrerupeţi orice activităţi în aer liber;
În ultima perioadă pe continentul european şi în intraţi în casă, într-o construcţie ori într-un
România, furtunile şi fenomenele extreme autoturism;
caracteristice acestora au făcut o mulţime de victime Deşi s-ar putea să fiţi rănit în cazul în care
şi au generat pagube materiale foarte mari. trăsnetul loveşte maşina sunteţi mult mai
protejat în interiorul vehiculului decât în
PROTEJAŢI-VĂ! exterior
FURTUNILE SUNT PERICULOASE! închideţi ferestrele şi uşile;
evitaţi duşurile ori sălile de baie;
Conductele fixe ale instalaţiilor pot
Atunci când simţiţi că părul vi se ridică, este un conduce electricitate;
indiciu că există pericolul unui fulger. utilizaţi telefoanele cu fir doar în situaţii de
Asezaţi-vă ghemuit la pământ. Puneţi-vă mâinile urgenţă.
pe urechi şi cap, iar capul între genunchi. Telefoanele fără fir ori mobilele sunt sigure
Faceţi-vă o ţintă cât mai mic posibilă si reduceţi în utilizare. Deconectaţi aparatele şi alte
contactul cu pământul; nu văîntindeţi pe pământ. echipamente electrice precum computerele şi
Evitaţi: obiectele înalte, precum un copac înalt aparatele de aer condiţionat. Acestea pot fi
izolat în arie deschisă, câmpuri, plaje sau o defectate ca urmare a descărcărilor electrice
ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice atmosferice
precum utilaje agricole, echipamente de fermă, După furtună:
motociclete, biciclete, etc. După o furtună, în situaţia identificării unei
Dacă vă aflaţi în pădure, căutaţi adăpost într-o victime lovite de trăsnet, verificaţi
zonă cu copaci mai puţin înalţi. următoarele:
Dacă sunteţi într-o zonă deschisă, mergeţi spre o Respiraţia: dacă nu mai respiră, începeţi
Regula de salvare 30/30: zonă joasă precum o vale. resuscitarea prin metoda gură la gură;
Dacă sunteţi pe un lac, ajungeţi la mal de urgenţă Puls: dacă victima are puls si respiră,
Adăpostiţi-vă în interiorul unei clădiri şi adăpostiţi-vă imediat. căutaţi alte vătămări posibile: posibile
dacă, după ce aţi văzut un fulger nu arsuri, vătămări ale sistemului nervos, oase
reuşiţi să număraţi până la 30 înainte de rupte şi pierderi de auz sau de vedere.
a auzi tunetul. Rămâneţi în interiorul Dacă este nevoie de asistenţă medicală
Informează-te !
clădirii încă 30 minute după ce aţi auzit Pentru tine şi pentru cei dragi ţie. sunaţi cât mai repede posibil la "112”.
ultimul tunet.