Sunteți pe pagina 1din 3

1.

O companie care intenționează să introducă un produs nou dorește să estimeze procentajul de


piață pe care acest nou produs îl poate atinge. Într-un sondaj, au fost întrebați un eșantion
aleatoriu de 100 de clienți dacă ar cumpăra sau nu acest produs nou. Paisprezece au răspuns
afirmativ. Sa se calculeze intervalul de încredere de 95% pentru proporția de populație a
potențialilor clienți care ar achiziționa noul produs. Interpretați rezultatul.
2. Fiecare dintre eșantioanele de câte cincisprezece becuri de 60 de wați a fost plasat într-o
multipriză pentru care tensiunea este reglată pe rând la 3 volți sub tensiunea de linie, 2 volți sub
tensiunea de linie sau egală cu tensiunea de linie. Următoarele date sunt durata de viață a
becurilor, exprimată în zile de utilizare continuă:
trei volți sub linie 58 63 46 57 51
doi volți sub linia 46 59 51 46 42
la tensiunea de linie 52 48 38 48 42
a. Care sunt ipoteza nulă și alternativa ei pentru acest test?
b. Utilizați ANOVA și nivelul de semnificație 0,01 pentru a testa ipoteza nulă identificată la
punctul (a). c. Pentru fiecare eșantion, construiți intervalul de confidență de 95% pentru media
populației.
3. La controlul cu ultrasunete al unui lot mare de suduri s-au gasit urmatoarele rezultate:
Nr. defecte 1 2 3 4 6
probabilitate 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1
Sa se calculeze media, abaterea standard si sa se studieze grafic simetria repartitiei defectelor.

media µ=np; σ2=np(1-p)

Media și abaterea standard\

Simetria repartitiei defectelor


0.35 Repartiția defectelor
0.3

0.25
Probabilitate

0.2

0.15

0.1

0.05

0
1 2 3 4 6
Nr. defecte