Sunteți pe pagina 1din 26

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI URSUS

“CASTIGA TRICOURILE URSUS UNTOLD”

Perioada de desfasurare: 1 iunie 2018, ora 00:00 – 15 septembrie 2018, ora 23:00:00

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara “CASTIGA TRICOURILE URSUS UNTOLD” (“Campania”) este organizata
si desfasurata de catre Ursus Breweries (denumita in continuare "Organizatorul"), o
societate comerciala din Romania, cu sediul cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park,
Corp A, etaj 2, Sector 2, 014254, Bucuresti, Romania, inregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/20456/2005, cod unic de inregistrare RO 199095, inregistrată la Autoritatea Nationala
De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament
oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania,
pe website-ul http://ursusuntold.momente.cool/. De asemenea, Regulamentul este disponibil,
in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la Infoline
021.589.1886 - tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si
18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la
promotie@momente.cool , sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin
posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai
sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a
modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care
Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor
competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul
castigatorilor in cadrul etapei de inscriere a codurilor promotionale vor fi realizate si
operate prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol
Knappe nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic
de inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P 12320, denumita in
continuare “Agentia Digitala”.
1.6. Interactiunea cu website-ul Campaniei, dar si managementul acestuia va fi realizat si operat
S.C. Kubis Interactive S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Olari nr. 11, sector 2, inmatriculata
la Registrul Comertului sub nr. J40/10875/2008, avand C.U.I. RO24083160, inregistrata la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul
16954/2010, numita in cele ce urmeaza “Agentia Online”.
1.7. Agentia Digitala, Agentia Online vor fi numite in continuare impreuna “societatile comerciale
implicate in organizarea Campaniei”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 1 iunie 2018, ora 00:00 – 15 septembrie 2018 inclusiv,
ora 23:00:00 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

(a) Etapa de inscriere a codurilor promotionale: 1 iunie 2018 – 15 septembrie 2018.


Etapa de inscriere a codurilor promotionale este detaliata in prezentul document.

(b) Etapa de premiere HORECA – 15 iunie 2018 – 15 septembrie 2018, in intervalul joi –
sambata si se desfasoara pe teritoriul României, în locatii de tip bar, restaurant, pub,
terasa, selectate de catre Organizator si publicate, pentru a fi aduse la cunostinta
consumatorilor pe website-ul www.momente.cool. Etapa de premiere HORECA si
mecanismul aferent acesteia sunt detaliate in Anexa nr. 1 al prezentului document.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării
acesteia, prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe
website-ul promotiei

SECTIUNEA 4. TOTAL PREMII SI VALOAREA ACESTORA.

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

(a) Premii orare in cadrul etapei de inscriere a codurilor promotionale: 35.000 tricouri cu
diverse marcaje URSUS UNTOLD, in diferite culori de material. Fiecare model de tricou este in
limita stocului disponibil. Aceste premii se vor acorda in cadrul etapei de inscriere a codurilor
promotionale.

(b) Premii instant in cadrul etapei de premiere HORECA: 5000 tricouri cu diverse marcaje
URSUS UNTOLD, in diferite culori de material. Fiecare model de tricou este in limita stocului
disponibil. Aceste premii se vor acorda in cadrul etapei de premiere HORECA.

Etapa Valoare neta Valoarea neta


Tip premiu Număr premii
comerciala comerciala
individuala totala
(lei, cu TVA (lei, cu TVA
inclus) inclus)

Etapa de inscriere a 35.000 26,9 941.290


codurilor promotionale
Tricouri cu
Etapa de premiere HORECA diverse marcaje
URSUS UNTOLD 5000 26,9 134.470

Total 40.000 1.075.760

4.1. Valoarea neta individuala a fiecarui premiu zilnic este de 26,9 lei, tva inclus.
4.2. Valoarea totala neta estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 1.075.760 lei,
Tva inclus.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PROMOTIONALE IN CADRUL ETAPEI DE INSCRIERE A


CODURILOR PROMOTIONALE

5.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse


Promotionale”, sunt produsele bere marca “URSUS PREMIUM”, inscriptionate cu datele de
comunicare dedicate promotiei, în urmatoarele ambalaje:
PRODUSE PROMOTIONALE
CANTITATE
PARTICIPANTE
URSUS PREMIUM DOZA 0,5 L
URSUS PREMIUM STICLA NERETURNABILA 0,33 L
URSUS PREMIUM STICLA RETURNABILA 0,5 L
URSUS PREMIUM STICLA NERETURNABILA 0,75 L

5.2.“URSUS” este marca inregistrata a societatii Ursus Breweries S.A.

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE IN CADRUL ETAPEI DE INSCRIERE A


CODURILOR PROMOTIONALE

6.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data
inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau
resedinta, chiar temporara, in Romania.
6.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitala si cei ai Agentiei
Online;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing
de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt
alocati acesti prepusi;
d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel
ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al
punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora
Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de
tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe
care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara
activitatea;
e. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand
copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
f. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii
Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni
inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform
prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI IN CADRUL ETAPEI DE INSCRIERE A CODURILOR


PROMOTIONALE

Definitii Termeni:

7.1. Numarul de SMS: 1886 (tarif standard 0,05 Euro + TVA per SMS in retelele din Romania:
Orange, Telekom Mobile si Vodafone, Digi Mibil).
7.2. WEBSITE: ursusuntold.momente.cool, ce poate fi accesat direct sau prin
www.momente.cool.
7.3. Numarul de INFOLINE: 021.589.1886 (apel cu tarif normal), disponibil intre orele 09:00-
18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale.
7.4. Cod alfanumeric: codul unic de 7 (sapte) caractere, format din litere si cifre care se afla in
interiorul capacului sau sub cheitele produselor promotionale Ursus Premium mentionate la
sectiunea 5, art. 5.1.
7.5. Participant: consumator al Produselor Promotionale participante care se inscrie in Campanie
potrivit mecanismului descris mai jos. Un participant se identifica in mecanismul Campaniei
prin numarul de telefon mobil utilizat la inscriere, indiferent de modalitatea de inscriere.
7.6. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un
Produs Promotional, sa identifice codul alfanumeric de 7 caractere din interiorul capacului sau
de sub cheita si sa-l inscrie, in perioada campaniei, prin una din urmatoarele modalitati: prin
SMS sau prin WEBSITE, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie pe
WEBSITE conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

7.7. Participarea prin SMS:

7.7.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-
uri, consumatorii trebuie sa trimita, in Perioada Campaniei, codul unic alfanumeric
descoperit in interiorul capacului/cheitei Produsului Promotional, printr-un mesaj text scris
("SMS"), la numarul scurt de SMS – mentionat la articolul 7.1.
7.7.2. Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru Campanie daca este
format exclusiv din codul alfanumeric de 7 (sapte) caractere (asa cum apare acesta in
interiorul capacului/cheitei Produsului Promotional), scris fara spatii, semne de punctuatie
si/sau alte informatii. Pentru incurajarea participarii, sistemul automat folosit in Campanie
poate interpreta in scopul validarii inscrierii in Campanie a primelor sapte caractere din
fiecare SMS, exceptand spatiile si caracterele speciale. De exemplu, in cazul in care un
participant inscrie doua sau mai multe coduri in acelasi mesaj (sau alte informatii de tipul
numelui si/sau prenumelui, etc.), sistemul va lua in considerare doar primele sapte
caractere, interpretand (daca este posibil) aceste caractere ca un cod transmis in cadrul
Campaniei, si in cazul in care aceste 7 (sapte) caractere de la inceputul mesajului pot fi
interpretate ca un cod valid acesta va fi inscris in Campanie, participantul primind mesaj de
instiintare corespunzator codului inscris. In acest caz insa participantul, daca doreste sa
inscrie si celelalte coduri, este nevoit sa trimita cate un mesaj separat pentru fiecare dintre
celelalte coduri pe care doreste sa le inscrie in Campanie.
7.7.3. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 7.1. de mai
sus.

7.8 Participarea prin WEBSITE:

7.8.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, sunt necesare


urmatoarele actiuni:

i. accesarea WEBSITE-ului asa cum este definit la art. 7.2.


ii. confirmarii faptului ca aveti varsta minima de 18 ani, implinita la data inceperii
Campaniei;
iii. completarea campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe
WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

a. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de


10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii
acestuia drept castigator;
b. campul obligatoriu corespunzator codului alfanumeric gasit sub capac sau sub
cheita;
c. campul obligatoriu de bifat, participantul atestand ca a citit si inteles pe deplin
prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale.
d. campul obligatoriu de bifat, participantul dandu-si acordul expres si neechivoc
asupra colectarii si prelucrarii de catre Organizator, prin intermediul Agentiei
Digitale a datelor sale personale completate in scopul inscrierii in cadrul
Campaniei.
e. campul obligatoriu de bifat, participantul dandu-si acordul expres si neechivoc
asupra pastrarii pe o durata de 5 ani dupa incheierea Campaniei Promotionale a
datelor sale personale colectat in scopul derularii Campaniei.
f. facultativ, bifarea optiunii sale pentru colectarea si prelucrarea datelor personale
ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului
pe o perioada de 5 ani pentru a putea primi informatii ulterioare referitoare la
produsele si promotiile URSUS si alte comunicari URSUS BREWERIES legate de
furnizarea de bunuri si servicii, marketing, publicitate si marketing direct.

iv. Ulterior completarii campurilor Participantul trebuie sa dea click pe butonul “TRIMITE
CODUL”

7.8.2. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul


accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
7.8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar
fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste
aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe
WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial.
De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de
impulsionare a participarii in campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus
pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor etc, iar fiecare
modificare efectuata va fi comunicata transparent printr-o anexa sau act aditional la
prezentul Regulament si publicarea acesteia pe website-ul promotiei.

7.9. Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite prin tragere la
sorti:

7.9.1. Un cod alfanumeric alocat unui Produs Promotional permite inscrierea in Campanie o
singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod
alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de
catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.
7.9.2. Fiecare cod alfanumeric inscris de un participant ii garanteaza acestuia o sansa la
premiile Campaniei.
7.9.3. Fiecare participare este verificata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In
acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va
primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat
inscrierea si imediat, un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la
situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:
a. Inscrierea nu contine un cod valid;
b. Inscrierea contine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie;
c. Inscrierea contine un cod valid;
d. Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat temporar;
e. Participantul a fost blocat temporar;
f. Participantul a fost blocat definitiv.

7.9.4. Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de


identificare a participantilor pe Perioada Campaniei, un participant identificat cu
acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 15 ori intr-o
zi, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta
cu un cod alfanumeric diferit si corect. Incepand cu a 16-a inscriere din aceeasi zi,
participantul va fi atentionat, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea,
ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri
cu acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua
respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.
7.9.5. Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca
rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului
nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul
mai devreme specificat.
7.9.6. O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit
sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a
participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi
numar de telefon, pe toata durata acesteia.
7.9.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie;
orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea
si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa
anunte aceasta decizie.
7.9.8. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice
modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele
care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in
Campanie anterior, codul alfanumeric este gresit, incomplet sau incorect, etc), atunci
se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

a. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in


termen de 5 zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in
original a capacului/cheitei pe care figureaza codul alfanumeric revendicat.
Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin
expedierea cu a capacului/cheitei continand codul alfanumeric promotional prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale,
cu mentiunea "pentru Campania promotionala < Castiga Tricourile URSUS UNTOLD
>".
b. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in
Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a
achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Promotional si a facut inscrierea in
Campanie corect, Agentia Digitala il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in
Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon
comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea
participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi
inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 5 zile lucratoare de la data
contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului/cheitei pe care a
fost descoperit codul alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea
sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada
detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea capacului/cheitei continand
codul alfanumeric promotional in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru
Campania promotionala < Castiga Tricourile URSUS UNTOLD >" pentru a se putea
face verificarea in vederea validarii sale preliminare si introducerea codului
alfanumeric descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea
la sorti. Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza.
c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica,
pentru a facilita si a grabi tot procedeul. In acest sens Organizatorul poate solicita
initial dovada detinerii ambalajului original in forma electronica, respectiv fotocopii fata
verso ale capacului/cheitei Produsului Promotional care cuprinde codul promotional
dezbatut.
d. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul
mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat
prezentarea dovezii detinerii capacului/cheitei Produsului Promotional cu codul
alfanumeric descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe
participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l
inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva
a detinerii capacului/cheitei cu codul alfanumeric revendicat/inscris prin prezentarea
fizica a capacului/cheitei.
e. In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in
termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de
timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data
de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in
cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale
in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la
extragerea/extragerile ce se efectueaza pana la data primirii efective a doveziilor
solicitate.
f. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea campaniei,
iar intervalul de timp dintre reclamatie si finalizarea campaniei este mai mic de 4 zile
lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita
pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului/cheitei
cu codul alfanumeric revendicat sau se va incerca solutionarea pe cale electronica –
email/fax, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la
invalidarea sa. In aceasta din urma situatie, validarea participarii (daca va fi cazul) nu
se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada detinerii capacului/cheitei,
continand codul declarat, prin prezentarea fizica a capacului/cheitei in cauza.

In scopul validarii, participantii trebuie sa pastreze capacele/cheitele Produselor


Promotionale continand codurile inscrise in Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel
incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul alfanumeric
reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta in original capacul/cheita continand codul
alfanumeric pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR IN CADRUL ETAPEI DE INSCRIERE


A CODURILOR PROMOTIONALE

8.1. Procedura de acordare a premiilor Campaniei:

i. Premiile orare vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre
Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere
aleatorie automata orara si vor avea loc in intervalul orar 17:00-23:00 al
fiecarei zi din Perioada Campaniei, dupa cum urmeaza:

Numar de premii acordate in intervalul orar:


23:00 17:00:0
18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 Numar total Total
:00 - 0 -
Perioada - - - - - de zile/ PREMII/
16:59 17:59:5
18:59:59 19:59:59 20:59:59 21:59:59 22:59:59 Perioada perioada
:59 9
1 iunie 2018
-14 iunie 11 6 6 6 6 6 6 14 658
2018
15 iunie
2018 – 15 23 78 78 78 78 78 78 62 30.442
august 2018
16 august
2018 - 14
18 18 18 18 18 18 18 30 3.780
septembrie
2018
15
septembrie 18 18 18 18 18 18 12 1 120
2018
TOTAL 35.000

ii. Un “interval de extragere“ este reprezentat de urmatoarele perioade:


a. Primul interval de extragere orar este cuprins intre ora 23:00:00 si ora
16:59:59;
b. Al II-lea interval de extragere este cuprins intre ora 17:00:00 si ora
17:59:59;
c. Al III-lea interval de extragere este cuprins intre ora 18:00:00 si ora
18:59:59;
d. Al IV-lea interval de extragere este cuprins intre ora 19:00:00 si ora
19:59:59;
e. Al V-lea interval de extragere este cuprins intre ora 20:00:00 si ora
20:59:59;
f. Al VI-lea interval de extragere este cuprins intre ora 21:00:00 si ora
21:59:59;
g. Al VII-lea interval de extragere este cuprins intre ora 22:00:00 si ora
22:59:59;

iii. La fiecare extragere participa toate inscrierile valide si verificate inregistrate


intr-un interval de extragere anterior. Spre exemplu, prima extragere a unei
zile are loc la ora 17:00:00.
1. Exceptia 1: in prima zi a Campaniei, la prima tragere la sorti participa
toate codurile inscrise in acea zi in intervalul 00:00:00 – 17:00:00.
2. Exceptia 2: in fiecare zi a Campaniei, incepand cu cea de-a doua zi a
Campaniei conform punctului de mai sus, la prima tragere la sorti a
zilei participa toate codurile inscrise din ziua precedenta ora 23:00:00
pana in ziua curenta ora 16:59:59.
iv. Pentru fiecare interval de extragere din cadrul acestei Campanii se vor
extrage cate 1 (o) participare valida si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare
premiu.

8.2. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se


inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei
ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
8.3. Odata extras si declarat castigator, un cod alfanumeric utilizat la inscrierea in Campanie va
fi eliminat din baza de date si nu va mai participa la extragerile urmatoare.
8.4. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale, poate
castiga maxim 12 premii pe intreaga durata campaniei.
8.5. Numele castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, precum si premiile castigate
de acestia, vor fi publicate pe WEBSITE pe parcurs ce premiile sunt revendicate, potrivit
prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii
acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand numere de telefon diferite,
respectand art 8.4., indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
8.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor,
Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in
instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

9.1. Dupa fiecare extragere a premiilor orare, se va trimite un SMS pe numarul de telefon aferent
codului castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.
9.2. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu zilnic, participantii vor primi
si un link ursusuntold.momente.cool, denumit ”link de revendicare”
9.3. In vederea revendicarii online a premiului, potentialul castigator trebuie sa acceseze linkul
primit in acest scop prin SMS in termen de maxim 7 (sapte) zile lucratoare de la comunicare si
sa finalizeze cu succes pasii de revendicare premiu. In cazul in care potentialul castigator nu
acceseaza linkul in termenul indicat mai sus in vederea revendicarii premiului sau potentialul
castigator acceseaza link-ul insa nu finalizeaza procedura de revendicare premiu, acesta se va
acorda automat rezervelor, in ordinea extragerii sau va ramane la dispozitia Organizatorului.
Potentialul castigator trebuie sa completeze urmatorii pasi in interfata online a linkului accesat
in vederea revendicarii premiului. Astfel, in situatia in care potentialul castigator opteaza
pentru revendicarea premiului, acesta trebuie sa:

i. Acceseze linkul de revendicare


ii. Sa isi creeze un cont in cadrul interfetei de revendicare. Pentru crearea
contului sunt necesare urmatoarele date:
 campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
 campul obligatoriu corespunzator numelui;
 campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon cu care a
participat;
 campul obligatoriu corespunzator adresei de email;
 campurile obligatorii corespunzatoare datei de nastere a potentialului
castigator: zi, luna, an;
 campurile obligatorii corespunzatoare adresei de expediere a premiului
(judet, localitate, sat, nume strada, tip strada, nr.strada, bloc, scara,
etaj, apartament etc.);
 campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita
ulterior la accesarea contului;
 campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in
campul anterior;
 campul obligatoriu pentru codul alfanumeric declarat ca si castigator;
 campul obligatoriu de bifat, participantul dandu-si acordul expres si
neechivoc asupra colectarii si prelucrarii de catre Organizator, prin
intermediul Agentiei Digitale a datelor sale personale completate in
scopul validarii si intrarii in posesie a premiului si divulgarea acestora
catre firma de curierat;
 campul obligatoriu de bifat, participantul dandu-si acordul expres si
neechivoc asupra pastrarii pe o durata de 3 - 5 ani dupa incheierea
Campaniei Promotionale a datelor sale personale colectat in vederea
validarii premiului.
 Click pe butonul “Creeaza Cont”
 facultativ, bifarea faptului ca este de acord ca datele sale personale sa
fie folosite de catre Organizator in scopuri de marketing, respectiv
pentru a primi comunicari de marketing referitoare la produsele si
promotiile Organizatorului. De asemenea, tot prin aceasta bifa
facultativa, Participantul va declara ca este de acord ca datele sale
personale sa fie transmise catre terte parti si folosite de catre acestea
in scopuri de marketing, respectiv pentru a primi comunicari de
marketing referitoare la produsele si promotiile acestor terte parti;
Necompletarea si/ sau nebifarea oricaruia dintre campurile/bifele obligatorii sau
completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte, respectiv bifarea
eronata/abuziva (si anume bifarea enuntului fara ca acesta sa corespunda realitatii, ex: sa
nu existe in realitate acord pentru colectarea si prelucrea datelor cu caracter personal,
etc.) poate duce la imposibilitatea participarii, precum si la invalidarea inscrierii si/sau a
unuia dintre Premii. Completarea/bifarea campurilor/bifelor facultative din formular este
optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie;

iii. Dupa crearea contului, Participantul va putea accesa contul creat prin
introducerea numarului de telefon si a parolei pe care a ales-o, in campurile
aferente si apasand pe butonul “Intra in cont”.
iv. In interiorul contulului, castigatorul va avea urmatoarele posibilitati
 Sa revendice fiecare premiu castigat, respectiv pentru fiecare cod
castigator trebuie sa aleaga si sa comande unul dintre modelele de
tricouri, culoarea materialului si dimensiunea tricoului pe care il
doreste
 Sa vada istoricul de premii castigate.

9.4. Expedierea premiului se va face prin curier prin grija directa a Agentiei in termen de maxim 30
de zile lucratoare de la revendicare.
9.5. Organizatorul va expedia premiul catre castigator la adresa de contact completata de
castigator in intermediul linkului de revendicare.
9.6. Expedierea premiilor se va face o singura data prin curier prin grija directa a Agentiei Digitale
si pe seama Organizatorului in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la revendicare. In
situatia in care unul sau mai multe colete expediate nu au fost livrate la destinatar in urma
procedurilor standard de livrare prin intermediul firmelor de curierat indiferent de motiv (cum
ar fi dar fara a se limita la: destinatarul nu a fost gasit la destinatie la 3 incercari ale firmei de
curierat; destinatarul nu poate fi contactat telefonic, adresa este gresita, adresa este
incompleta etc), acestea se vor returna si vor ramane la dispozitia Organizatorului, costurile
de prima expediere si returnare fiind suportate integral de catre Organizator. Coletele
returnate nu vor fi reexpediate, castigatorii pierzand dreptul asupra premiilor revendicate.
Castigatorul va suporta costul expedierii premiului in cazul in care acesta nu a reusit sa intre
in posesia premiului in urma primei incercari de livrare premiului.
9.7. Potentialii castigatori au obligatia de a comunica reprezentantului Organizatorului, prin
intermediul link-ului de revendicare, adresa corecta si de a completa unde se doreste livrarea
premiului. In caz contrar, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care
curierul nu poate contacta potentialul castigator, iar livrarea premiului nu poate avea loc
conform Regulamentului din astfel de considerente.

Alte dispozitii:

9.8. In situatiile in care:


a. un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate;
sau
b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in
termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul
Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita la data
inceperii Campaniei,
premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
9.9. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi
ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici
rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la
dispozitia Organizatorului.
9.10. Termenele de revendicare si validare a premiului, vor fi aplicate și eventualelor rezerve, în
situația în care potențialul câștigător nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament.
9.11. In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati
ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta,
acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale
personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.
9.12. Validarea castigatorului Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor
personale in activitati ulterioare de marketing direct.
9.13. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte
premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui
castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul
Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui
participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.
9.14. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe
teritoriul Romaniei.
9.15. Pentru fiecare actiune intreprinsa de castigator in contul de castigator deschis pe WEBSITE-
ului Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a trimite notificari si informari cu privire la
Campania Promotionala pe adresa de email utilizata de castigator in momentul crearii contului,
spre exemplu, dar fara a se limita la email de confirmare cont, email de confirmare parola,
email de modificare parola, email de confirmare comanda tricou.
9.16. Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi afisata pe WEBSITE-ul Campaniei in maxim 5
zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 10. ERORI SI CAPACE/CHEITE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

10.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/cheite care fac parte din
alte Campanii,sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin
erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale
capacelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce
au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic in
afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
10.2. Organizatorul, Agentia Digitala, Agentia Online si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor
Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori
privind capacele/cheitele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.
SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi


asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de
proprietate asupra capacelor /cheitelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu
referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor /cheitelor Produselor Promotionale
castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a
revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a
respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.
11.2 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se
obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator
prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si
exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
11.3 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici
o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar
ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut
in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea
premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
11.4 Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii,
nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
 Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de
telefon (prin SMS);
 Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin
SMS sau inscrise prin WEBSITE;
 Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu
coduri alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
 Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS,
generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme
tehnice independente de vointa Organizatorului;
 Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent
de vointa Organizatorului;
 Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre
operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte
servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate functiona,
daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii
inscrierilor in Campanie.
 Expedierea capacelor/cheitelor originale ale Produselor Promotionale, in mod
necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru
faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de
posta sau curierat);
 Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi
identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se
afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul
electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta,
etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
 Cazurile in care adresa de e-mail completata la momentul inscrierii codului alfanumeric
pentru inscriere in Campanie nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta,
etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde sau contacta Participantul la
Campanie;
 Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul
precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive
independente de vointa Organizatorului;
 Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii
unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada
cumulativa ca:
a) detine capacul/cheita in original continand codul care a stat la baza alocarii
premiului; si
b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul
de inscriere si, atat pentru participarile prin WEB, cat si pentru participarile
exclusiv prin SMS, al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie
mobila utilizat la inscrierea in Campanie;
 Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la
inscriere;
 Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de
providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care
doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
 Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea
accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre
produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
11.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute,
secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii
mesajelor/inscrierilor.
11.6. Codurile tiparite pe partea exterioara a capacelor sau etichetelor Produselor Promotionale, cat
si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne, sunt inactive pentru
participarea la prezenta Campanie.
11.7. Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de
catre mecanismul promotional.
11.8. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care
contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care
nu indeplinesc conditiile de validare.
11.9. Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS din acest
Regulament Oficial. De asemenea, participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului
in cazul in care se vor inscrie online.
11.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara
inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile
respective vor fi anulate.
11.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
11.12. Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul)
declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii)
raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu
sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile
normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o
amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea
datelor personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in
conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
11.13. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu
acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa
momentul preluarii lor de catre castigator;
c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla
participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de
catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent
de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau
vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor
terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina ,sa declare si sa vireze catre bugetul de
stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit,Cap.VIII.Venituri din premii si din jocuri de noroc,prin intermediul
Agentiei, daca este cazul.

SECTIUNEA 13. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER


PERSONAL

Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale
participantilor la Campania "CASTIGA TRICOURILE URSUS UNTOLD”

13.1. Conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare („Legea
nr. 677/2001”), și începând cu 25 mai 2018, Regulamentului general privind protecția datelor
95/46/CE („GDPR”), Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru
scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

13.2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal


enumerate in Art.13.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării
la Campania promoţională, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu
dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

a. Organizarea si desfasurarea Campaniei “Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” („Campania”)


bazata pe inscrierea participantilor prin intermediul website-ului
http://ursusuntold.momente.cool/ sau prin intermediul SMS-ului transmis la 1886, in urma
caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 8.1.

b. In functie de optiunea exprimata de participant – Organizatorul poate prelucra Datele Personale


pentru scopul transmiterii către participant a unor comunicări cu caracter publicitar şi de
marketing direct pe cai electronice - în vederea promovării produselor şi serviciilor
Organizatorului, cuprinzand includerea in baza de date a Organizatorului pentru scop de
marketing si transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea
de oferte cu privire la servicii şi produse, prin intermediul bazei de date (prin comunicare tip e-
mail, SMS)

13.3. Temeiul juridic al prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus
sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza:

a. Pentru scopul de organizare și defășurare a Campaniei „Castiga Tricourile URSUS


UNTOLD”
b. Pentru transmiterea către participant a unor comunicări cu caracter publicitar şi
marketing direct, în vederea promovării produselor şi serviciilor Organizatorului, in functie de
optiunea exprimata de acesta – consimtamantul participantului pentru transmiterea unor
comunicări cu caracter publicitar şi marketing direct, în vederea promovării produselor şi
serviciilor noastre.

13.4. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei
URSUS „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” bazata pe inscrierea participantilor prin intermediul
website-ului http://ursusuntold.momente.cool/ sau prin intermediul SMS-ului transmis la 1886, in
urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 8.1.,
Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):

- pentru castigatori: nume si prenume, ziua nasterii, luna nasterii, anul nasterii, numarul de telefon
mobil/fix, adresa, semnatura, serie act de identitate. Aceste date sunt prelucrate in vederea distribuirii
premiilor. Temeiul juridic al prelucrarii acestor date este executarea unui contract si vor fi pastrate
pentru o durata de 5 ani de la terminarea Campaniei, data de la care aceste date se vor anonimiza.

- pentru participanti - data: ziua nasterii, luna nasterii, anul nasterii, numarul de telefon mobil;
Temeiul Juridical prelucrarii acestor date este exectuarea unui contract si vor fi pastrate pentru o
perioada de 30 de zile de la terminarea Campaniei, data de la care aceste date se vor anonimiza

Aceste comunicari se vor face in functie de preferintele pentru anumite tipuri de produse exprimate de
participant la momentul acordarii consimtamantului.

13.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter


personal ale participantilor la Campania „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” direct de la acestia prin
completarea formularului de inscriere in cadrul Campanie sau prin completarea formularului de
revendicare a premiului. Refuzul furnizarii acestor date, determina imposibilitatea acordarii premiilor
oferite in cadrul campaniei promotionale.
13.6. In afara acestora, Ursus Breweries isi rezerva dreptul de a dezvalui datele (in masura strict
necesara) catre alti alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Ursus Breweries. Aceasta dezvaluire
are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti
pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de
servicii Ursus sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor
primite de la Ursus Breweries.
13.7. Datele personale mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup, in
masura in care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea
produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice
Europene (ZEE). In acest scop societatile din grupul Asahi Breweries Europe (din care Ursus Breweries
face parte) au incheiat un acord intragrup de prelucrare de date. In afara celor de mai sus, datele
personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca
acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei
legale, anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus. Datele colectate nu sunt
dezvaluite altor entitati.Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

13.8. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal,


participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre
dumneavoastra, inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in
posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa, in cazul in care nu le-am obtinut
direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor
personale pe care le detinem despre dumneavoastra; Daca solicitati mai multe copii ale datelor
dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. De
asemenea, aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor
dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca
prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra
personale intr-o tara din afara UE si ZEE;
b) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs., prin
cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos: privacy@asahibeer.ro
c) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor
dumneavoastra personale, in cazul in care:
- contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem
nevoie pentru a verifica corectitudinea,
- prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor
dumneavoastra personale,
- nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale dar dumneavoastra le solicitati
pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
- aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre
intemeiate prevaleaza.

d) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele
dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere
tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat)
unei alte organizatii.

i. Puteti beneficia de aceste drepturi daca, in mod cumulativ:

- Va prelucram datele personale cu mijloace automate,


- Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul
dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale
este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti
parte;
- datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si
- transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra
drepturilor si libertatilor altor persoane.

ii. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in
mod curent si care poate fi citit automat.

iii. Dreptul de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ
asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a
datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor
personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer).

iv. Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte
organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere
tehnic.

e) Dreptul la stergerea datelor personale furnizate: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele
personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Este necesar sa ne conformam acestei cereri
daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;

- pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

- in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri
statistice; sau

- pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

 In situatia in care primim solicitari de stergere a datelor cu caracter personal pe durata


desfasurarii prezentei Campanii Promotionale se va proceda dupa cum urmeaza:
a. Se pastreaza doar istoricul de participare: data, ora, continut, raspuns,
ID, tipul de participare, sursa, si alte date de participare care nu sunt considerate date
personale + numarul de telefon care serveste unui scop precis – respectarea Regulamentului
Oficial al campaniei si determinarea numarului de participari permis conform Regulamentului
OficiaL
b. Datelor castigatorilor se pastreaza pe termen nedeterminat avand in
vedere alte prevederi legislative de natura fiscala si legala si eventuale solicitari din partea
autoritatilor;
f) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra
personale din motive legate de situatia dumneaviastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se
bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte
parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care
(i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra
intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa
specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar
noi doar le vom restrictiona.

g) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a


reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale, sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit,
puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal.

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal


Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti,
Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Va rugam sa retineti! Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15


zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din
cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii
dumneavoastra. In cazul in care aceasta perioada este prelungita, veti fi informat in privinta
termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

Va rugam sa retineti! Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem


acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale.
Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.

Va rugam sa retineti! Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem


identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In
astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii
dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii
suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne
oferi astfel de detalii suplimentare.

13.9. Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la


urmatoarele coordonate: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email:
privacy@asahibeer.ro. Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege,
putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.

13.10. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa


prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si
siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte
parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege.

Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate


implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica
ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.
13.11. Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu
prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa transmita un e-mail
la adresa privacy@asahibeer.ro

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

14.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din
motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei
inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe WEBSITE-ul Campaniei.

SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila
sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA

16.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu
poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe
acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul
Regulament Oficial.
16.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa
comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la
aparitia cazului de forta majora.
16.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele
evenimente:
- pierderea bazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;
- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
- erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare
umana;
- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte
mijloace;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului
Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
16.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop
exemplificativ.

SECTIUNEA 17. SESIZARI

17.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris
la adresa de e-mail promotie@momente.cool sau telefonic, la numarul de Infoline
021.589.1886 - tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si
18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.
SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai
acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament Oficial.
18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul campaniei, sau poate fi
solicitat Infoline 021.589.1896 - tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre
orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau prin
e-mail la promotie@momente.cool , sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise
prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din
acest Regulament Oficial.
18.3. Numarul de telefon alocat infoline-ului apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de
apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din
care este apelat.
18.4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea
prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor
de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si
autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator Ursus Breweries SA,

prin imputernicit Syscom Digital


Anexa Nr. 1

AL REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Castiga Tricourile URSUS UNTOLD”

Etapa de premiere HORECA a Campaniei „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus

Campania promoţională pentru consumatori

Perioada de desfăşurare a campaniei: 15.06.2018 – 15.09.2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE


1.1. Campania promoţională “Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus (denumită în continuare
“Campania”) este organizată de URSUS BREWERIES S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Pipera nr.
43, Corp A, et. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/20456/2005, avand cod de
inregistrare fiscala RO 199095 si Cont bancar RO58CITI0000000725033117, deschis la Citibank Europe plc,
Dublin - Romania Branch, Bucuresti şi inregistrata la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 5865, denumită în continuare
“Organizator”.

1.2. Etapa de premiere HORECA a Campaniei „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus se
derulează prin intermediul agenţiei MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L., cu sediul social in
Bucuresti, strada Postelnicul Stroe nr. 4A, parter, sector 2, numar de inregistrare la Registrul
Comertului J40/5345/2011, avand cod de identificare fiscala RO 28414622 si cont bancar nr.
IBAN RO82 INGB 0001 0082 2285 8910, deschis la Banca ING, legal reprezentata prin dl Cristian
Ramboiu, in calitate de Administrator, denumita in continuare ”Agentia”.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare
„Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi.

1.4. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al
Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

1.5. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesatepe www.momente.cool,
precum si pe tabletele promoterilor. Informatii detaliate privind organizarea Campaniei, precum si
regulamentul Campaniei, pot fi solicitate , de asemenea, in scris, urmare a unei cereri transmisa la sediul social
al URSUS BREWERIES SA, in Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 43, Corp A, et. 2.

1.6. Organizatorul isi rezervă dreptul de a completa şi / sau modifica Regulamentul Oficial, completarea şi/sau
modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute in art.1.5. din prezentul
regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre
participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Etapa de premiere HORECA a Campaniei „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus este
organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

3.1. Etapa de premiere HORECA a Campaniei „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus este
organizată în perioada 15.06.2018 – 15.09.2018, in intervalul joi – sambata, se desfășoară pe teritoriul României,
în locatii de tip bar, restaurant, pub, terasa, selectate de Organizator si publicate, pentru a fi aduse la cunostinta
consumatorilor, in fiecare zi de miercuri, incepand cu data de 13.06.2018, pe www.momente.cool, in intervalul
orar comunicat pe site, in aceeasi zi.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA - Etapa de premiere


HORECA:

4.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de
cel putin 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, care achiziţionează produsele participante din locațiile
publicate pe www.momente.cool, in intervalurile mentionate (zilele si intervalul orar), aduse la cunostinta
consumatorilor in modalitatea indicata la art.3.1.si care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament
Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

4.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie, angajaţii URSUS BREWERIES S.A., ai Agenţiei organizatoare a
Campaniei, precum şi angajatii si reprezentantii locatiilor in care este se desfasoara Campania promotionala.

4.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a
prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA - Etapa de premiere


HORECA:
5.1. Produsele participante la prezenta Campanie sunt: bere „Ursus Premium” la draught 0,4 l, bere „Dispenser
Ursus Premium draught 2,4 l comercializate în perioada campaniei de către locaţiile participante.

SECŢIUNEA 6. Mecanica de activare si premii acordare - Etapa de premiere HORECA


6.1. Daca grupul de consumatori de cel putin 4 persoane a achizitionat un dispenser de 2,4l cu bere Ursus Premium
la draught sau 5 beri Ursus Premium la draught de 0,4l , masa respectiva primeste garantat , pe loc, un tricou
Ursus Untold, din partea echipei de promoteri. Acordarea premiului se face in baza furnizarii urmatoarelor date
personale de identificare ale castigatorilor : nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil/fix,
semnatura precum si mentionarea premiului acordat, care vor fi colectate prin intermediul unei tablete, aflate in
posesia echipei de promoteri.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara


Ursus – Etapa de premiere HORECA :

7.1. Premiile oferite în cadrul mecanismului Horeca al prezentei Campanii promoţionale sunt urmatoarele :

Număr Valoare neta Valoarea neta


Tip premiu
premii comerciala individuala comerciala totala

(lei, cu TVA inclus) (lei, cu TVA inclus)

Tricouri cu diverse marcaje URSUS UNTOLD, in 5000 26,9 134.470


diferite culori de material. Fiecare model de
tricou este in limita stocului disponibil.

Total 134.470

Valoarea neta comercială totală a premiilor oferite în cadrul mecanismului Horeca al Campaniei este 134.470 lei
(cu TVA inclus).

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor
normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor „Ursus”). Nu se poate acorda
contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile
oferite în cadrul acestei Campanii. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu
titlu de prezentare.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor
normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor „Ursus”). Nu se poate acorda
contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile
oferite în cadrul prezentei Campanii. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt
cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa
principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui
Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice
obligaţie faţă de Participantul câştigător.
8.2. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate
de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi
beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului
câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat,
respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de
Organizator în legătură cu aceasta.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă / frauda care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Încercarea de fraudă / fraudă va rezulta în descalificarea
respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt
identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a
cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prezenta secţiune expune modul în care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale participanţilor
la Campania „Castiga Tricourile URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus - Etapa de premiere HORECA.

9.2. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale pentru caștigători: nume
și prenume, data nașterii, numărul de telefon mobil / fix, semnatura, premiul obținut, potrivit
codului fiscal și fotografie sau alte materiale informative legate de promoție și de acordarea
premiului. Aceste date sunt prelucrate în vederea distribuirii premiilor. Temeiul juridic al prelucrării
acestor date este luarea de masuri la solicitarea participantilor, in vederea incheierii, precum si mai
apoi, executarea unui contract de joc.

9.3. Datele sunt furnizate în mod direct de participanţi. Refuzul furnizării acestor date, determină
imposibilitatea acordarii premiilor oferite in cadrul campaniei promoţionale.

9.4. Destinatarii datelor prelucrate

9.4.1. Societatea comerciala implicata în organizarea Campaniei, descrisa individual la art.1.2. este, potrivit
legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, Împuternicițul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate
în cadrul acestei campanii, în scopurile mai sus declarate, în numele Operatorului URSUS
BREWERIES S.A.

9.4.2. În afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvălui datele (în măsura strict necesară) cătrealţi
împuterniciţi care furnizează servicii către Ursus Breweries. Această dezvăluire are loc numai în
măsura necesară, şi cu instrucţiuni clare. Datele nu pot fi folosite de împuterniciţi pentru niciun alt
scop (în special pentru scopuri proprii de marketing ale împuterniciţilor). Furnizorii de servicii Ursus
sunt obligaţi contractual să păstreze confidenţialitatea şi să asigure securitatea datelo r primite de
la Ursus Breweries.

9.4.3. Datele mai pot de asemenea să fie dezvăluite către societăţi din acelaşi grup, în măsura în care acest
lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performanţei şi îmbunătăţirea produselor şi
serviciilor, fără ca acest lucru să determine un transfer în afara Zonei Economice Europene. În acest
scop societăţile din grupul Asahi Breweries Europe (din care Ursus Breweries face parte) au încheiat
un acord intragrup de prelucrare de date.
9.4.4. În afara celor de mai sus, datele personale ale participanţilor pot fi dezvăluite autorităţilor publice sau
instanţelor de judecată, dacă acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportări de premii). De
asemenea, în temeiul obligaţiei legale, anumite date sunt făcute pub lice, după cum este explicat
mai sus.

9.4.5. Datele colectate nu sunt dezvăluite altor entităţi.

9.4.6. Datele participanţilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

9.5. Participanții la campania promoțională Campania „Castiga Tricouri le URSUS UNTOLD” - la Seara Ursus -
au anumite drepturi în legătură cu prelucrarea datelor personale:

a) Dreptul de acces: puteți cere informații despre datele personale pe care le deținem despre dvs.,
inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în
posesia sau controlul nostru, scopul în care sunt prelucrate, sursa în cazul în care nu le -
am obţinut direct, categorii de destinatari dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie
gratuită a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră; Dacă solicitați
mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă
rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile
noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din
afara UE și ZEE dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele
dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într -o țară
din afara UE și ZEE.;

b) Dreptul la rectificare: Puteți obține rectificarea datelor personale referitoare la dvs., prin cerere
adresată la datele de contact menţionate mai jos;

c) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor
dumneavoastră personale, în cazul în care:

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care


avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii
datelor dumneavoastră personale,
nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați
pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre
întemeiate prevalează.

d) Dreptul la portabilitate: Începând cu data de 25 mai 2018 aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră
personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca
noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,


Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul
dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este
necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și
transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor
și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și
care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ
asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor
dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor
persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept
pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

e) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre
dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucr ăm datele dumneavoastră personale, cu
excepția cazului în care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;


pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri
statistice; sau
pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.
f) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră
personale din motive legate de situația dumneaviastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze
pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest
caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive
legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele
dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

g) Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care consideraţi că a avut loc a încălcare a reglementărilor
aplicabile protecţiei datelor personale, sau nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteți depune o
plângere la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter


Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
București, România
Telefone: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 15 zile. Începând cu data de 25 mai
2018, această perioadă este de 30 de zile și poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de
dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este
prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această
prelungire.
Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a
datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom
comunica motivul acestui refuz.
Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din
cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem
identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu a ceastă
secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm.
Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

9.6. Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participanților, adresată în scris, la următoarele coordonate:
Șos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, București, email: privacy@asahibeer.ro. Operatorul va răspunde în
cadrul termenului prevăzut de lege, putând inclusiv să solicite prezentarea dovez ilor cu privire la identitatea
solicitantului.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1.Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat
pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV – „Impozitul pe
Venit”, Cap.VIII. „Venituri din premii si din jocuri de noroc”, prin intermediul Agentiei, daca este cazul.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1. Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv
în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a
prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale,
exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră,confirmat de
Camera de Comerţ şi Industrie a României.

11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa
sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această
îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1634 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră,
Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile
lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
SECŢIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
competente material de la sediul Organizatorului.

URSUS Breweries S.A. MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L.

Prin Tiarnán Ó hAimhirgín Prin Gabriel Pricop

Vice-President Sales Administrator

Prin Dan Toader

Finance & Controls Manager