Sunteți pe pagina 1din 1

 Societatile cu Raspundere Limitata (S.R.L.

) sunt entitati cu personalitate juridica ce pot desfasura orice


fel de activitate, cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care
sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
 Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, insa, la obiectul secundar de
activitate pot fi trecute mai multe coduri.
 Procedura de desfiintare sau de vanzare nu este complicata.
 Capitalul social este minimal, redus la 200 lei.
 Poate avea un singur asociat sau mai multi, romani sau straini.
 Este o forma de societate comerciala cu raspundere limitata versatila, fapt ce reprezinta un atuu in piata
concurentiala actuala. Responsabilitatea administratorilor fiind limitata la valoarea capitalului social.

Documente necesare infiintarii unei societati comerciale tip srl

 Rezervarea denumirii firmei;


 Act constitutiv (autentificat de avocat);
 Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati si/sau administratori;
 Contractul de sediu social, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de
leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct;
 Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in cazul in care acesta se impune;
 Acordul vecinilor (riverani sau, mai exact, cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) -
in cazul in care acesta se impune;
 Copie Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport ale asociatilor si/sau administratorilor;
 Specimen de semnatura al administratorului/administratorilor firmei;
 Declaratii pe proprie raspundere ale asociatului/asociatilor sau administratorului/administratorilor ca
pot indeplini calitatea respectiva, obligatoriu autentificate;
 Imputernicire avocatiala;
 Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa
de catre asociatii firmei.