Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţare: UNGHIURI

Nr. ore alocate: 4, perioada: S 5 - 7


clasa: a VI-a geometrie

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI RESURSE


( DETALIERI)
COMPETENŢE SPECIFICE
DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
MATERIALE PROCEDURALE
- Exerrciţii de identificare, Conversaţia
1. Definitie, notatii, denumire şi reprezentare a Explicaţia
elemente; interiorul diferitelor tipuri de unghiuri; Manuale -evaluare frontala
Exerciţiul
unui unghi, exteriorul - Exerciţii de folosire a
1. Recunoaşterea şi descrierea Culegeri de Învăţare prin
unui unghi; unghi nul, unor figuri - rezolvari de
instrumentelor probleme
unghi cu laturile în geometrice plane în configuraţii descoperire dirijată exercitii
prelungire date geometrice( raportor, echer)
Fişe pentru Problematizarea
pentru desenarea şi
3. Utilizarea proprietăţilor activitatea din Metode de predare - argumentarea
2. Masurarea referitoare la drepte şi măsurarea unghiurilor;
unghiurilor ; construirea unghiuri pentru calcularea unor clasă orientate pe demersului de
lungimi de segmente şi a Exerciţii de desenare a
cu ajutorul raportorului unghiurilor drepte, ascuţite Planşe rezolvări de
măsurilor unor unghiuri rezolvare
a unui unghi de masura sau obtuze folosind Instrumente
instrumentele geometrice exerciţii şi
data. 4. Exprimarea prin reprezentări
geometrice a (raportor, echer) geometrice probleme
noţiunilor legate de drepte şi Exerciţii de recunoaştere în
3. Unghiuri congruente; unghiuri Calculatoare
desen a unghiului nul şi a
unghi drept, unghi unghiului alungit
6. Interpretarea informaţiilor
ascutit, unghi obtuz conţinute în reprezentări Exerciţii de identificare, de
geometrice în corelaţie cu numire şi de desenare a
unor unghiuri prezentate
4. Aplicaţii. determinarea unor lungimi de
segmente şi a unor măsuri de prin descriere, prin notaţii
unghiuri sau prin imagine
Exerciţii de identificare şi de
numire a unghiurilor drepte,
ascuţite sau obtuze în
configuraţii geometrice date