Sunteți pe pagina 1din 1

LECŢIA 1

NEVOI ŞI BUNURI
Nevoile=condiţii fara satisfacerea cărora atât existenţa cât şi progresul oamenilor şi
societăţii nu ar fi posibile.

Nevoile sunt subiective prin purtătorii lor si obiective prin condiţiile pe care le generează
(de viaţă şi muncă).

Purtătorii nevoilor sunt: indivizii, familiile, întreprinderile, instituţiile publice.

Nevoile sunt într-un proces permanent de creştere a volumului şi de diversificare.

Clasificarea nevoilor:

a) După importanţă:
-vitale sau de subzistenţă (aer, apă, hrană, haine)
-elevate sau de varf (educaţie, divertisment, cultură)

b) După subiectul purtător:


-individuale (hrană, odihnă, haine)
-sociale sau colective (educaţie, transport)
O nevoie specială (colectivă) este protejarea mediului.
Nevoile sunt satisfăcute prin consumul de bunuri.

Bunurile =mijloacele necesare pentru satisfacerea nevoilor.


Bunurile pot fi:
-libere – oricine are acces liber, sunt un dar al naturii;
-economice – provin din activitatea economică, sunt caracterizate prin raritate.
Bunurile economice pot fi:
-bunuri materiale (au forma, sunt palpabile)
- servicii (nu au formă materială)
- informaţii – rezultate din cercetarea ştiinţifică – folosite pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi protecţia mediului.