Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Citește silabele:
Mă Ni Râ Să Îm

În Om Po Si Ar

Es Ip Os Nâ Pa

2. Uneste cu o sageată literele:


M s
N o
O p
P m
R n
S r
3. Încercuiește literele Gg Hh Ii Ââ Îî Ăă Jj Ll:
MAsNGpRfmShgOÂHyInrnPâoÎvMĂsdR
ă J l G O N j  n L p g S R H k o h P Iă m R e o w n c j L

4. Scrie literele mici in spațiul liber:


M O
N P
1
R S
5. Spune cite 3 cuvinte care se încep cu literele M N O P R S

6. Mama spune cuvintul tu spui litera cu care se începe:


Măgar, nuia, omidă, pește, rândea, suc, mergele, negru,
orchestră, pescar, rândunică, surcea.

7. Mama spune cuvintul tu spui litera cu care termină:


șoim, afin, bravo, gallop, eter, popas, gram, plan, verso,
ciorap, clar, imens.

8. Ciște apoi transcrie mai jos:


Eu am un pui.

Ma- ma e fru – moa –să.

Lia a –re pru-ne.

2
9. Scrie literele mari in spatial liber:
m p
n r
o s

10. Citeste cuvintele:


Ma –re Bu- din –că Ca –fea
În- cep Câr –pă Su-râd
Pas- că Nin –se Ră –mu –ră
Gră- di –nă Pre –fă –cut Mar-ce-la
Ci –pri –an Cu –le –ge Pa –gi -nă
11. Mama spune literele dar Sofia le scrie de 3 ori.
Mm Nn Oo Pp Rr Ss

3
Poh - puh - pah - beh - bih - pâh.

Eni – ani – îni – inai – inui – inei.

Meu –mi – mim - meni – mem.

Su-pă-ra-rea pri-e-ten

În-tâl-nit su-pă-rat

Bi-ci-cle-ta a-ca-să

4
Bu-ni-cul re-pa-re

Su – pă- ra –rea

Cel mai bun pri-e-ten al


meu es-te Ho-ria. E un co –pil
har-nic.
Ieri ne-am în-tâl-nit în parc.
Era su- pă-rat.
- Ce s-a în-tâm-plat, Ho-ria?
- Mi s-a stri-cat bi-ci-cle-ta!
Nu mă pri-cep s-o re-par şi
ta-ta nu e a-ca -să!
- Hai cu mi-ne la bu-ni-cul
meu! Ştie să re-pa-re ori- ce
lu-cru!

5
Decupăm literele și fișele cu desene de la
fiecare literă, punem 8 pahare, apoi sortam
cuvintele și literele în paharul corespunzător.

M M N N O
O P P R R
S S m m n
n o o p P
r r s s R
6
r s p n m
Litere pentru a încleia pe pahare

M N P O
R S