Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 2

Comisioane pentru prestarea serviciilor de intermediere pe piete bursiere si custodie

1. Comisioane de tranzactionare

1.1. Instrumente financiare tranzactionate la bursa, cu exceptia instrumentelor financiare cu venit


fix

Piete principale:
Comision tranzactie (%)2
Comision Telefonic / Prin Comision
Tara decontare comunicate platforma Alte taxe1
minim ordin3
DVP Fee1 electronic BCR Broker
Romania 0 0.50% 0.40% 10
Romania –
0 0.50% - 10
Oferta Publica -
Austria
0 0.50% 0.40% 20
Germania
Franta: 0.30% taxa
aplicata tranzactiilor de
Belgia, Spania,
cumparare
Franta, Italia, 10 0.50% 0.40% 20
Italia: 0.10% taxa aplicata
Olanda, Elvetia
tranzactiilor de
cumparare
Portugalia 0 0.50% 0.40% 20 -
Anglia: 0.50% taxa
Marea Britanie 15 0.50% 0.40% 20 aplicata tranzactiilor de
cumparare
Grecia:
Grecia (numai 0.40%
14 0.50% 20 0.20% taxa de decontare
ordine vanzare)
0.0325% taxa de transfer

SUA 0 0.50% 0.40% 20

Canada 10 0.50% 0.40% 60

Republica Ceha 0 0.50% 0.40% 500

Ungaria 1500 0.50% 0.40% 1000 -

Polonia 45 0.50% 0.40% 70

Danemarca 70 0.50% 0.40% 200

Norvegia 70 0.50% 0.40% 200


Suedia 70 0.50% 0.40% 200

Turcia 10 0.50% 0.40% 200

Comision decontare DVP Fee1 si Alte taxe1 sunt orientative, nu sunt taxe aplicate de BCR. Sunt taxe
aplicate de fiecare piata externa si la momentul efectuarii tranzactiei pot fi mai mari sau mai mici decat
valorile specificate in grila de comisioane a BCR. Se calculeaza in valuta instrumentului financiar si se
debiteaza din contul de tranzactionare pe piete bursieredeschis in valuta tranzactiei.

Comision tranzactie (%)2 se aplica la valoarea tranzactiei (determinata prin inmultirea cantitatii
instrumentelor financiare cu pretul de tranzactionare) si include si taxele platite institutiilor pietei de
capital.

Comision minim ordin3 se aplica la finalul fiecarei zile de tranzactionare atunci cand valoarea
comisionului procentual aplicat la valoarea cumulata a tranzactiilor zilnice aferente unui singur ordin de
tranzactionare este mai mica decat comisionul minim. In cazul in care valoarea tranzactiilor cumulate
aferente unui ordin este mai mica decat comisionul minim, se va aplica numai comisionul procentual. Se
calculeaza in valuta instrumentului financiar si se debiteaza din contul de tranzctionare pe piete bursiere
deschis in valuta tranzactiei.

1.2. Instrumente financiare cu venit fix tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti - Piata Secundara

Comision tranzactie (%)


Telefonic / comunicate electronic Prin platforma BCR Comision minim ordin1
Broker
0.14% 0.14% 10 Lei

Comision minim ordin1 se aplica la finalul fiecarei zile de tranzactionare atunci cand valoarea
comisionului procentual aplicat la valoarea cumulata a tranzactiilor zilnice aferente unui singur ordin de
tranzactionare este mai mica decat comisionul minim. In cazul in care valoarea tranzactiilor cumulate
aferente unui ordin este mai mica decat comisionul minim, se va aplica numai comisionul procentual. Se
calculeaza in valuta instrumentului financiar si se debiteaza din contul de tranzactionare pe piete bursiere
deschis in valuta tranzactiei.

2. Comisioane servicii conexe

2.1. Piata de capital (burse de valori)

2.1.1. Comisioane servicii conexe prestate pentru piata de capital locala (Romania)
Denumire taxa Taxa aplicata de Alte taxe Observatii
BCR
Taxa pentru colectare dividende prin aplicabila pe
Taxe aplicate de
Depozitarul Central 10,00 RON+TVA ISIN/pe operatiune
Depozitarul Central
Taxa pentru operatiuni in relatia cu
Depozitarul Central (ex. eliberare extras
aplicabila pe
de cont, cod confidential, modificari date, 10,00 RON+TVA Taxe aplicate de
ISIN/pe operatiune
transfer instrumente financiare, Depozitarul Central
operatiuni corporative, etc.)
Taxa de transfer instrumente financiare
intre subconturi deschise in valute diferite Taxe aplicate de catre aplicabila pe
75,00 RON+TVA
Taxa de transfer instrumente financiare Depozitari/Banci ISIN/pe operatiune
catre depozitari/custozi diferiti Custode
Taxa pentru transferul instrumentelor
100,00 RON+TVA aplicabila pe
financiare pentru cauza de moarte ISIN/pe operatiune

2.1.2. Comisioane servicii conexe prestate pentru pietele de capital externe


Denumire taxa Taxa aplicata de Alte taxe Observatii
BCR
Taxa de transfer instrumente financiare intre
Taxe aplicate de catre aplicabila pe
subconturi deschise in valute diferite
75,00 RON+TVA Depozitari/Banci ISIN/pe
Taxa de transfer instrumente financiare catre
Custode operatiune
depozitari/custozi diferiti
Taxa pentru transferul instrumentelor aplicabila pe
financiare pentru cauza de moarte 100,00 RON+TVA - ISIN/pe
operatiune

Taxa pentru colectare dividende aferente


instrumentele financiare listate pe piete aplicabila pe
internationale
 Austria  5,00 Euro+TVA Taxe aplicate de catre ISIN/pe
 alte tari  10,00 Depozitari/Banci operatiune
Euro+TVA Custode
Taxe aplicate de catre aplicabila pe
Recuperare taxe 10,00 Euro+TVA Depozitari/Banci ISIN/pe
Custode operatiune
Evenimente corporative (ex. alocare drepturi, Taxe aplicate de catre aplicabila pe
majorari de capital social, divizare, fuziune, 10,00 Euro+TVA Depozitari/Banci ISIN/pe
splitare, imputerniciri AGA, etc.) Custode/Brokeri externi operatiune

2.2. Taxe transfer disponibilitati banesti


Denumire taxa Taxa aplicata de BCR Observatii
Transfer disponibilitati banesti din contul de 0 RON Pe operatiune
tranzactionare in conturi curente deschise la BCR
Transfer disponibilitati banesti din contul de Conform grilei BCR pentru Pe operatiune
tranzactionare in conturi curente deschise la alte banci operatiuni curente

2.3. Comision de custodie cont de instrumente financiare, cu exceptia instrumentelor financiare cu


venit fix
Denumire taxa Taxa aplicata de BCR Observatii
Se aplica clientilor care nu au efectuat nicio
Administrare cont de tranzactionare 100 RON/an + TVA
tranzactie intr-un an si au minim o detinere in
contul de tranzactionare.

Taxa nu se aplica in prezent.


Administrarea cont de instrumente Se va aplica numai dupa notificarea clientului de
financiare tranzactionate in RON la 0.03%/an + TVA catre BCR, daca Depozitarul Central va introduce
BVB un comision de administrare sau de custodie.

Taxa nu se aplica in prezent.


Administrarea cont de instrumente Se va calcula si retine la o data ulterioara, numai
financiare straine in alte valute decat 0.0279%/an + TVA
dupa notificarea clientului de catre BCR.
RON

3. Comisioane aplicate tranzactiilor efectuate in afara sistemelor de tranzactionare cu valori


mobiliare si alte instrumente asimilate listate pe pietele locale/internationale

In cazul tranzactiilor efectuate in afara sistemelor de tranzactionare cu valori mobiliare si alte instrumente
asimilate listate pe pietele locale/internationale, se vor percepe comisioanele descrise la punctele 1 si 2 la
care se adauga comisioanele specifice percepute de catre institutiile pietei/ locurile de tranzactionare.

Comisioanele specifice percepute de catre institutiile pietei, cat si valoarea totala a comisioanelor vor fi
comunicate si acceptate cu clientul inaintea executarii ordinului de tranzactionare.

A. Deschidere cont de instrumente financiare


Categorie Comision
Verificare documente deschidere cont servicii de investitii
Inclus in comisionul de
financiare
administrare a contului de
Instructiune deschidere cont servicii de investitii financiare
instrumente financiare
piata locala (Romania), piete externe (UE/ non-UE)

B. Rapoarte
Categorie Comision
Extras de cont Inclus in comisionul de
administrare a contului de
Situatia trimestriala a portofoliului
instrumente financiare