Sunteți pe pagina 1din 12

R

CUTTING EDGE WELDING

MANUAL DE UTILIZARE
Tehnologia IGBT, controlat de
microprocesor
Aparate de sudura MIG/MAG
Sinergic

MIG 350 SYNERGIC


INTRODUCERE 3.

ATENTIE 4.

PARAMETRII 5.
CUPRINS

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 6.

FUNCŢIONARE 7.

PRECAUŢII - ÎNTREŢINERE 12.

RO-2
Introducere
Vă mulţumim că aţi ales şi utilizaţi aparatul de sudare şi de tăiere iWELD! Scopul nos-
tru este acela de a sprijini munca d-voastră prin cele mai moderne şi fiabile mijloace,
fie că este vorba de lucrări casnice de bricolaj, de sarcini industriale mici sau mari.
Am dezvoltat şi fabricăm aparatele şi echipamentele noastre în acest spirit.
Baza funcţionării fiecărui aparat de sudură este tehnologia invertoarelor moderne,
Avantajul tehnologiei este acela că scad într-un mod considerabil masa şi dimensiu-
nile transformatorului principal, în timp ce randamentul creşte cu 30% comparativ cu
aparatele de sudare cu transformator tradiţional.

Drept rezultat al utilizării tehnologiei moderne şi al componentelor de înaltă calitate,


aparatele noastre de sudare şi de tăiere sunt caracterizate de o funcţionare stabilă,
de performanţe convingătoare, de eficienţă energetică şi de protejarea mediului
înconjurător. Comanda prin microprocesor, cu activarea funcţiilor de suport pentru
sudare, facilitează păstrarea caracterului optim al sudării sau tăierii.

Vă rugăm, ca înainte de utilizarea aparatului, să citiţi cu atenţie şi să aplicaţi informa-


ţiile din manualul de utilizare. Manualul de utilizare prezintă sursele de pericol ce apar
în timpul operaţiunilor de sudare şi de tăiere, include parametrii şi funcţiunile apara-
tului şi oferă suport pentru utilizare şi setare, conţinând deloc sau doar într-o foarte
mică măsură cunoştinţele profesionale exhaustive privind sudarea şi tăierea. În cazul
în care manualul nu vă oferă suficiente informaţii, vă rugăm să vă adresaţi furnizorului
pentru informaţii mai detaliate.

În caz de defectare şi în alte cazuri legate de garanţie, vă rugăm să aveţi în vedere


cele stipulate în Anexa întitulată „Condiţii generale de garanţie”.

Manualul de utilizare şi documentele conexe sunt disponibile şi pe pagina noastră de


internet din fişa de date a produsului.

Vă dorim spor la treabă!

IWELD Kft.
2314 Halásztelek
II. Rákóczi Ferenc 90/B
Tel: +36 24 532 625
info@iweld.hu
octavian.varga@iweld.ro
www.iweld.ro

RO-3
ATENTIE!
Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor din jur, vă rugăm să citiţi acest manual
înainte de instalarea şi utilizarea echipamentului. Vă rugăm să folosiţi echipament de
protecţie în timpul sudării sau tăierii. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare.

• Nu trece la un alt mod în timpul sudării!


• Scoateţi din priză atunci când nu este în utilizare.
• Butonul de alimentare asigură o întrerupere com-
pletă
• Consumabile de sudura, accesorii, trebuie sa fiie
perfectă
• Numai personalul calificat trebuie să folosească
echipamentul
Electrocutarea – poate cauza moartea!
• Echipamentul trebuie să fie împământat, conform
standardului aplicat!
• Nu atingeţi niciodată piese electrizate sau baghe-
ta de sudură electrică fără protecţie sau purtând
mănuşi sau haine ude!
• Asiguraţi-vă că dumneavoastră şi piesa de prelu-
crat sunteţi izolaţi. Asiguraţi-vă că poziţia dumnea-
voastră de lucru este sigură.
Fumul – poate fi nociv sănătăţii dumneavoastră!!
• Ţineţi-vă capul la distanţă de fum.
Radiaţia arcului electric – Poate dăuna ochilor şi pielii
dumneavoastră!
• Vă rugăm să purtaţi mască de sudură corespunză-
toare, filtru şi îmbrăcăminte de protecţie pentru a
vă proteja ochii şi corpul.
• Folosiţi o mască corespunzătoare sau o cortină
pentru a feri privitorii de pericol.
Incendiul
• Scânteia de sudură poate cauza apariţia focului.
Vă rugăm să vă asiguraţi că nu există substanţe in-
flamabile pe suprafaţa unde se execută lucrarea
Zgomotul excesiv poate dăuna sănătăţii!
• Purtaţi întodeauna căşti de urechi sau alte echipa-
mente pentru a vă proteja urechile.
Defecţiuni
• Vă rugăm să soluţionaţi problemele conform indi-
caţiilor 2 relevante din manual.
• Consultaţi persoane autorizate atunci când aveţi
probleme.

RO-4
1. Parametrii

MIG 350 SYNERGIC


Numar articol 800MIG350IGBT
Tip invertor IGBT
Racitor de apa 
GENERAL

Controlul digital 
Numărul de program 10
EMC 
Sinergic controlat 
Mode de puls 
FUNKCII

Mode de dublu-puls 
Polaritate inversă - FCAW 
2T/4T 
MIG

2ST/4ST 
SPOT 
Unitate de alimentare sărmă portabil 
Design compact 
Role pentru sărmă 4
Accesoriu MIG iGrip pistolet IGrip 360
Optional MIG ipistolet TBi 7G/8G
Numărul de faze 3
Tensiune de alimentare 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
MMA -
Curentul de intrare max/ef.
MIG 21A/
Factorul de putere (cos φ) 0.93
Randament 89%
Raport sarcină de durată
350A @ 100%
(10 min/40 OC)
PARAMETRII

MMA -
Reglare curent de ieşire
MIG 50A-350A
MMA -
Tensiune de ieşire nominală
MIG 12V-40V
Tensiune de mers în gol 75V
Clasa de izolaţie H
Grad de protecţie IP21S
Diametrul sârmei 0.8 - 1.2 mm
Diametrul bobina de sârmă Ø 270 mm, 15 kg
Masă 60 kg
Dimensiunile 576 x 297 x 574 mm

RO-5
2. Punerea în funcţiune
2-1. Conexiune pe retea

1. Fiecare maşină are propriul cablu de alimentare de intrare.


2. Trebuie să fie conectat la reţea printr-o priză cu împământare adecvată!
3. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la o priză de alimentare cu împământare
corespunzătoare!
4. Multimetru pentru a verifica dacă există o bandă în tensiune corespunzătoare.

Conexiune la rețea
(AC 380V-420V)
Unitate de reducere a presiunii

Butelie de gaz
Cablu de alimentare electrică
Furtun gaz

Piesă de împingere a cablului


Aparat de sudare

Piesă de lucru
Pistol de sudare

Bornă de ieșire pozitivă


Cablu de comandă MMA Clește de electrod

2-2. Pregătirea înainte de utilizare


- Sudare borna negativă, conectaţi cablul de la piesa de lucru!
- Sudare cablu la borna pozitivă a aparat de sudura priza!
- Conectaţi alimentatoare de sudură conector cablu de control al aparatului de con-
trol!
- Conectaţi sticla de alimentare furtuni gazelor de regulator de presiune!
- Reglementarea cablu de încălzire pentru a conecta “sursa de încălzire cu gaze natu-
rale”, la partea din spate a conectorului de pe calculatorul dumneavoastră!
- Conectaţi sudare fire electrice în cutia de racord în timp ce la sol în condiţii de sigu-
ranţă / aparatul este împământat!
- Reporniţi comutatorul de pe partea din spate

2-3 Conexiune derulator


1. Axa de derulator de alimentare titularul roller bloca care firul specific.
2. Asiguraţi-vă că rola de sârmă este potrivit pentru sârmă folosit!
3. Sârmă trebuie să rostogolească ceas-înţelept, apoi se taie linia, pe etape, e doar
după alăturarea-l pe!
4. Strângeţi şuruburile de aşteptare derulează pe sârmă, a pus firul de lider în roata de
alimentare de sârmă şi fir de sârmă la lampa de sudură.
5. Apăsaţi butonul de pe alimentatorul de sârmă la lampa de sudură în sârmă.

RO-6
2-4. Control

1. Asiguraţi-vă că aparatul este împământat în mod corespunzător!


2. Asiguraţi-vă că toate conexiunile pentru a fi perfect, în special la impamant a maşi-
nii!
3. Verificaţi dacă conexiunile cablului de electrozi şi cablului la derulatorl pentru a fi
perfect!
4. Asiguraţi-vă că polaritatea este ieşirile corecte!
5. Cauza cincea de sudură foc stropi, deci asiguraţi-vă că nu există materiale inflama-
bile în zona de lucru!

2
4 5 6 7 8
3 10
11 9 12

16
15 17

13
14

18 19
3. Funcţiune
3-1. Elemente şi de operare Panoul de control

Afişaj de program
0 pentru a indica parametrii de sudare corecte pentru a programa numărul 9. Sudare
pot fi salvate, sau puteţi descărca cerinţele de sudare adecvate pentru sudare
parametru.
1. Salvati: Apăsaţi pentru a salva (butonul “Save”), programul selectat va clipi timp de
3 secunde. În acest timp, valoarea de afişare va fi salvată în acelaşi program.
2. Program („Num”) : Apăsând acest buton numărul de parametri de sudare corecte
apare în program, la 0 la 9 alternativ.
3. Prin apăsarea (butonul “Load”) descărcare pentru că parametrilor de sudare pro-
gramului sunt afişate pregătit pentru utilizare. Descărcaţi timpul “PROG” Indicatorul
luminos se aprinde şi este în parametrii de sudare specifice, nu poate fi schimbat.
Parametrii de date download ieşire, apăsaţi din nou tasta.19

RO-7
Afişaj putere
Afişează punctul de viteza de alimentare sârmă, curent de sudare şi timp de sudura.
4. “M / minut” lumina de avertizare se aprinde atunci când afişajul este setat pentru viteza de
alimentare sârmă.
5. “A” lampă se aprinde, indicând în cazul în care curentul de sudare. Afişează ora curentă
de umplere set deschis, afişează valoarea practica actuală de sudare.
6. “S” indicator luminos se aprinde în timp ce pe ecran timp de sudură la faţa locului.
Afişaj putere
Afişează tensiunea şi inductor.
7. Când reglaţi cu inductanţă, şi inductanţa a ecranului indică valoarea “0”, LED-ul se aprin-
de. Banda de inductanţă reglabil este de 1 la 50.
8. Curent de sudare de “flux de crater de încărcare” / umplere crater / de control sau faceţi
clic pe butonul “am avut de control” de la panoul de control, pe ecran se afişează volţi
şi “V” indicator luminos se aprinde.
Deschis în timpul tensiunea de încărcare presetat de afişare indică în valoarea practica de
sudare.
Afişarea stării de sudare
9. Parametrilor de sudare de reglementare, “sudare” lumina vine de la şi de afişare a parame-
trilor de sudare apar.
10. Craterul de umplere parametri care reglementează “Crater Încărcaţi” / umplere crater
/ l l lumina se aprinde, iar ecranul va afişa parametrii de date. Indicatorul va opri afişarea
parametrilor de sudare atunci când controlul este întrerupt timp de trei secunde.
Buton mod sudare
11. În doi timpi, metodele de selecţie a patru timpi sau sudare.
- Gradul 2: Apoi, sudate atunci când este apăsat indítóját torţa şi de sudare este oprit
atunci când declanşatorul este eliberat.
- Gradul 4: După o aprindere de succes, impresia de pornire a ceea ce facem atunci când
a ieşit, pot fi sudate; dacă pistolul este apăsat din nou indítóját, vom trece în modul de
sudură de încărcare crater, puteţi controla care ívkioltás buton de pe panoul frontal îna-
inte. Sudare poate fi oprit atunci când emisiile operatorului declanşa. Acest mod adecvat
pentru sudarea lung.
- Sudare spot: sudare impresie Torch starter după realizarea cu succes de aprindere, sudura
se termină în mod automat la sfârşitul procesului de sudare la faţa locului de sudare. Pistol
de sudare la faţa locului în timp ce eliberarea butonului, sudare se opreşte imediat pierde-
rea de sudare.
Buton de selectare diametru de sârmă
12. Diametre de sârmă Ø1, 6; O1, puteţi alege între 2 şi O1, 0 mm şi au fost luate ca unul dintre
display LCD de diametrul corespunzător.
“ Individual / sinergică Tasta de selecţie “
13. Opţionale personalizate / moduri sinergice, precum şi. Individul (“individuale”) moduri,
curentul de sudare şi tensiunea poate fi controlată prin controlul individual controlului de ali-
mentare. Sinergice (“sinergic”) modul de sudare, tensiunea este combinat în mod automat
cu curentul de sudare. Tensiunea reglaj fin / ajusta “crater de sus în sus” / crater de umplere
butonul / control.
14. „FCAW/GMAW buton de selectie
Butonul “Crater Uploader timp de sudură curent / la faţa locului”
15. O sudură patru trepte este utilizat pentru a controla circuitul de încărcare a craterului; La
faţa locului de sudura buton timp în acest mod, timp reglabil 0.5 secunde -5.
„Tensiunea crater buton Uploader “
16. Crater tensiune Uploader folosit pentru a controla un regim de sudare cu patru trepte.

RO-8
Butonul inductanţă
17. Stabilitate sudura variabil, penetrare şi dimensiunea stropi.

Butonul de control a gazelor


18. Când butonul “Debit de gaze Stop” este împins, gazul de aproximativ 30 de secun-
de, la fluxuri. Dacă este apăsat din nou, în acest timp, fluxul de gaz este oprit.

Butonul de control sârmă


19. Sârmă de alimentare porneşte atunci când este apăsat acest buton şi sa oprit atunci
când este apăsat din nou.

3-2. Introducere tastele funcţionale combinaţie

1 +

2 +
Start arc

+
Stop arc

4 +

1 Set amperaj şi viteza de alimentare sârmă afişa o combinaţie de taste


- Împins “Crater Uploader curent” şi “tensiune Crater Uploader” butoanele în acelaşi
timp de o secundă, “Amp” ecran afişează alternativ setul de sudare valori de setare
de viteză de alimentare actuale şi sârmă.
2 Standard (standard) parametrilor de sudare
- Împins de la ambele “crater tensiunea de încărcare” şi butonul “Inductanţă”, timp de
aproximativ o secundă dimensiune, standard pentru parametrii selectaţi de sudare
sarma de sudura sunt descărcate în beneficiul controlului aparat de sudura sau întreţi-
nute.
3 “timp de pre-debitul de gaz”, “Timp de scurgere de gaz”
- Reglaţi producţia de gaz - sau timp gazelor.
- “Inductiv” şi “de verificare a gazelor”, butoanele de la o dată prin apăsarea gazul de
timp pre-flow este descărcat şi afişajul curent indică “811” este codul şi “S”, indicatorul
luminos se aprinde. Timp de pre-flux de gaz reglabil intre 0.01 secunde si 9.99 secunde,
în timp ce butonul de “tensiune Crater Uploader” reglementat, după 5 secunde, prin-
cipala caracteristică.
- După “de inducţie” şi taste de control “de gaz”, simultan de două ori prin apăsarea
“timpul fluxului de gaz este descărcat.
- Afişaj de putere indică “812” este codul şi “S” indicator luminos se aprinde. Timp de
curgere de gaz este între 0.01 secunde si 9.99 secunde, în timp ce “Autor tensiunea
Crater” pentru funcţia de control principal este resetat după 5 secunde.

RO-9
4. A început primul “viteza de alimentare Wire” şi tasta de funcţii “timp Crater Uploader”
- Seteaza viteza de alimentare sârmă sau timp Crater Uploader.
- Puteţi să-l apăsat “inductanţa” şi “Wire secţiune transversală, selectaţi” buton va des-
cărca start “viteza de avans Wire”. Afişaj curent şi de afişare “813” ‘s cod funcţie
“M / min” lumina de avertizare. Viteza de alimentare sârmă de 0,5 m / min şi 1,2 m / min
modificări ca în timp ce “putere Crater Uploader” pentru a controla principalele funcţii
vor reveni după 5 secunde.
- Împins “inductanţa” şi “Wire secţiune transversală, selectaţi” buton de două ori în ace-
laşi timp, “timp Crater Uploader” este descărcat. Afişaj curent şi afişează “S” indicator
luminos se aprinde “810” este codul. “Timp Crater Uploader” este descărcat. Afişaj
curent şi afişează “S” indicator luminos se aprinde “810” este codul. “Crater timp Uploa-
der” de 0.01 secunde la 2.0 secunde de schimbare CRE, în timp ce “putere Crater
Uploader” pentru a controla principalele funcţii vor reveni după 5 secunde.
3-3. Partea din spate a maşinii

INPUT
P OWE R AC 380V~

1
ON
4
OFF

2 AC 36V

1. Întrerupătoare de circuit
- Funcţia Întrerupătoare de circuit de protecţie a maşinii de sudură, se opreşte
automat alimentarea atunci când maşina este supraîncărcată sau erori. În mod
normal, trecerea poziţie verticală, ceea ce înseamnă statul de pornire. Utilizaţi off
- modul de pe panoul de control sau butonul de cabinet de pe maşină - şi
- activare, evitând în acelaşi timp utilizarea Întrerupătoare de circuit .
2. Conector cablu de alimentare de incalzire a gazelor (AC36V)
3. Ventilator de răcire (ventilator axial)

Notă: Ventilatorul se roteşte în timpul de sudare, dar numai după ce pornirea pute-
rea.
15 minute după sudare este completă, ventilatorul se va opri automat.
4. Cablu de alimentare de intrare
Trebuie să fi rămas sârmă de la sursa de alimentare cu 3 faze (380V/50Hz) este
conectat la cablurile colorate mixte sunt întemeiate în siguranţă.
5. Impamantare-surub
Funcţionării normale şi pentru a asigura siguranţa maşinii de sudare sudor trebuie
să se realizeze în strânsă conformitate cu tabelul prevăzut în pământ relevante
cu privire la conformităţii cu normele sau cablu de alimentare de intrare pentru a
asigura un manager de cablului revenire la sol.

RO-10
3-4. Determinator panou schiţă

1. Buton de control al puterii


Sudare reglementare actual serveşte
2. „Puţin de buton mic “(inching),
De alimentare rapidă utilizat
3. Buton regulator de tensiune
“Personalizate” de control de tensiune
“Sinergia” (sinergic) controlul de tensiune a transforma “a fost” pentru fabricarea
poziţia “normal”. În cele din urmă, setaţi tensiunea de sudură de la 8V la +8 V la
stânga şi la dreapta a tastei înfăşurat.
Current Voltage
100
300 35
40
6
25

30
40
0
200

45
25
100

20
50 50
0
INCH FEEDING
A V

1 2 3
Panel of Controller

3-5. Procedura de sudare

Reporniţi comutatorul de alimentare de pe panoul de control. Lampa de operare


sudor aprinde băiat, ventilatorul începe să se rotească. Apăsaţi “inch de alimentare”
(alimentare) pentru a alimenta panoul de control de pe alimentatorul împinge firul.
Regla parametrii de sudare de pe butonul de control, şi reglate cu cheia
comuta pe partea din faţă a maşinii de sudare pentru setarea corectă a cedat.
Când lanterna este tras butonul de pornire, alimentarea intră în funcţiune, CO2 va
curge din duza, apoi începe de sudare

Sarma potrivit ø (mm) Curent de sudare (A) Tensiune sudare (V)


0.8, 1.0 60-80 17-18
1.0, 1.2 80-130 18-21
1.0, 1.2 130-200 20-24
1.0, 1.2 200-250 24-27
1.2, 1.6 250-350 26-32
1.6 350-500 31-39

RO-11
Măsuri de precauţie
Spaţiul de lucru
1. Aparatul de sudare se va utiliza într-o încăpere fără praf, fără gaze corozive, fără materiale
inflamabile, cu conţinut de umiditate de maxim 90%.
2. Se va evita sudarea în aer liber, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea este efectuată ferit de
razele solare, de ploaie, de căldură; temperatura spaţiului de lucru trebuie să fie între -10oC şi
+40oC.
3. Aparatul se va amplasa la cel puţin 30 cm de perete.
4. Sudarea se va realiza într-o încăpere bine aerisită.!
Cerinţe de securitate
Aparatul de sudare dispune de protecţie faţă de supratensiune / faţă de valori prea mari ale cu-
rentului / faţă de supra-încălzire. Dacă survine orice eveniment menţionat anterior, aparatul se
opreşte în mod automat. Dar utilizarea în exces dăunează aparatului, astfel că este recoman-
dat să respectaţi următoarele:
1. Ventilare. În timpul sudării aparatul este parcurs de curenţi mari, astfel că ventilarea naturală nu
este suficientă pentru răcirea aparatului. Este necesar să se asigure răcirea corespunzătoare,
astfel că distanţa dintre aparat şi orice obiect va fi de cel puţin 30 cm. Pentru funcţionarea
corespunzătoare şi durata de viaţă a aparatului este necesară o ventilare bună.
2. Nu este permis ca valoarea intensităţii curentului de sudare să depăşească în mod permanent
valoarea maximă permisă. Supra-sarcina de curent scurtează durata de viaţă a aparatului sau
poate conduce la deteriorarea aparatului.
3. Este interzisă supratensiunea! Pentru respectarea valorilor tensiunii de alimentare, consultaţi
tabelul de parametri de funcţionare. Aparatul de sudare compensează în mod automat tensiu-
nea de alimentare, ceea ce face posibilă aflarea tensiunii în domeniul indicat. Dacă tensiunea
de intrare depăşeşte valoarea indicată, componentele aparatului se vor deteriora.
4. Aparatul este necesar să fie legat la pământ. În cazul în care aparatul funcţionează de la o
reţea legată la pământ, standard, legarea la pământ a aparatului este asigurată în mod
automat. Dacă aparatul este utilizat de la un generator de curent, în străinătate, sau de la o
reţea de alimentare electrică necunoscută, este necesară legarea sa la masă prin punctul de
împământare existent pe acesta, pentru evitarea unor eventuale electrocutări.
5. În timpul sudării poate apărea o întrerupere bruscă a funcţionării, atunci când apare o supra-
sarcină, sau dacă aparatul se supraîncălzeşte. Într-o asemenea situaţie nu se va porni din nou
aparatul, nu se va încerca imediat continuarea lucrului, dar nici nu se va decupla comutatorul
principal, lăsând ventilatorul incorporat să răcească aparatul de sudare
Atenţie!
În cazul în care utilizaţi instalaţia de sudare pentru lucrări ce necesită curenţi mai mari, de exem-
plu pentru sarcini de sudare ce depăşesc în mod sistematic intensitatea curentului de 180 de
Amperi, şi, ca atare, siguranţa de reţea de 15 Amperi, dozele şi prizele nu ar fi suficiente, creşteţi
siguranţa de la reţea la 20, 25 sau chiar la 32 de Amperi! În acest caz se vor înlocui în mod co-
respunzător, atât dozele, cât şi prizele în unele monofazate de 32 de Amperi! Această lucrare
se va efectua numai de către un specialist!
Întreţinerea
1. Înainte de orice operaţie de întreţinere sau de reparaţie, aparatul se va scoate de sub tensiune!
2. Se va verifica să fie corespunzătoare legarea la pământ.
3. Se va verifica să fie perfecte racordurile interioare de gaz şi de curent şi se vor regla, strânge dacă
este necesar; dacă se observă oxidare pe anumite piese, se va îndepărta cu hârtie abrazivă,
după care se va conecta din nou conductorul respectiv.
4. Feriţi-vă mâinile, părul, părţile de vestimentaţie largi de părţile aparatului aflate sub tensiune, de
conductoare, de ventilator.
5. Îndepărtaţi în mod regulat praful de pe aparat cu aer comprimat curat şi uscat; unde fumul este
prea mult iar aerul este poluat aparatul se va curăţa zilnic!
6. Presiunea din aparat va fi corespunzătoare, pentru a evita deteriorarea componentelor acestuia.
7. Dacă în aparat pătrunde apă, de exemplu cu ocazia unei ploi, aparatul se va usca în mod co-
respunzător şi se va verifica izolaţia sa! Sudarea se va continua numai dacă toate verificările au
confirmat că totul este în ordine!
8. Dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă îndelungată, depozitaţi-l în ambalajul original, într-un loc
uscat.

RO-12