Sunteți pe pagina 1din 4

Nume …………………………… Data…………………..

EVALUARE INIŢIALĂ
MEM cl. a II-a

1) Scrie toate:
a)numerele pare cuprinse între 32 şi 46
_____________________________________________________________

b)numerele impare de la 75 la 63
_____________________________________________________________

2) Compară următoarele perechi de numere :

55 ____51 71____17 62____82 26____ 62

3) Ordonează decrescător numerele : 49, 23, 32, 62, 87, 20, 85, 3, 97, 13.

____________________________________________________________

4) Calculează:
4+6= 6 + 24 = 30 – 7 =
10 – 8 = 53 + 37 = 65 – 6 =
13 – 6 = 45 + 9 = 72 – 44 =
5+ 9= 28 + 57 = 56 – 48 =

5) Află numărul necunoscut:


5 + a = 63 b + 47 = 90 84 – m = 38 n – 7 = 19

6) Rezolvă:

a. Lunile anotimpului toamna sunt:


_____________________________________________________________________

b. Adună numărul 88 cu cifra care reprezintă numărul lunilor dintr-un an.


_____________________________________________________________________
c. Micșorează numărul 62 cu numărul zilelor unei săptămâni.
___________________________________________________________________

7) Angela şi Virginia s-au dus la bunica lor sã o ajute sã pregãteascã conserve pentru iarnã.
Au cules fructe din livada bunicii şi au notat numãrul fructelor culese în tabelul urmãtor:

MERE PERE GUTUI


ANGELA 28 19 36

VIRGINIA 42 27 15

Calculeazã:
a) Câte mere au cules Angela şi Virginia?
........................................................................
b) Cu cât este mai mare numãrul perelor culese de Virginia decât numãrul perelor culese de
Angela?
.........................................................................
c) Câte fructe a cules Virginia?
.....................................................................................

8) Rezolvă problema:
Bunica are 37 de găini și cu 9 mai puține curci. Câte păsări are bunica?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________

9. Scrie denumirea a patru (4) organe interne ale omului.


_____________________________________________________________________

Descriptori de performanţă:

ITEMUL CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
1. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspunsincorect:
complet: corect: ordonează corect: Ordonează
ordonează descrescător 7-8 Ordonează descrescător 1-3
descrescător 9-10 numere descrescător 4-6 numere
numere. numere
2. Răspuns corect şi Răspuns Răspuns parţial Răspuns
complet: scrie parţialcorect: corect: incorect: scrie 0-
toate cele scrie 4 numere scrie 2-3 numere 1 numere
5 numere pare, 5 pare , 4 impare pare, pare,impare
impare . 2-3 impare
3. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet:pune 4 corect:pune 3 corect:pune 2 semne incorect: rezolvă
semne semne corespunzătoare 0-1 cerințe;
corespunzătoare corespunzătoare
4. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: corect: corect: rezolvă 3-6 incorect: nu
rezolvă 10-12 ex. Rezolvă 7-9 ex. ex rezolvă/rezolvă
1-2 ex.
5. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: află 4 corect: găseşte 3 corect: găseşte incorect: nu
numere numere 1-2 numere găsește niciun
necunoscute necunoscute necunoscute număr
necunoscut
6. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: rezolvă corect: rezolvă corect: rezolvă incorect:
corect 3 sarcini corect 2 sarcini de corect o sarcină de nu rezolvă
de lucru lucru lucru sarcinile de lucru
7. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: rezolvă corect: rezolvă corect: rezolvă incorect:
corect 3 sarcini corect 2 sarcini de corect o sarcină de nu rezolvă
de lucru lucru lucru sarcinile de lucru
8. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: găseşte corect: indică corect: indică o incorect::nu
soluţia corectă a operaţiile operaţie corect,cu rezolvă
problemei corect,cu erori de erori de calcul problema
calcul
9. Scrie corect 4 Scrie corect 3 Scrie corect 2 Scrie
denumiri denumiri denumiri corect o
denumire
BAREM DE APRECIERE
Itemi Calificativul final
Rezolvă integral şi corect 8-9 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 6-7 itemi; partial 1-2 itemi/ incorect 1 item BINE
Rezolvă integral şicorect 3 -5 itemi; parţial 2-4 itemi/ incorect 2- 4 SUFICIENT
itemi.
Rezolvă integral şicorect 1-2 itemi; incorect 7-8 itemi. INSUFICIENT

ITEMI

1. Scrie descrescător numere date.


2.a,b Scrie numerele pare și impare dintr-un interval dat
3.Compară perechi de numere date, în concentrul 0-100.
4. Rezolvă ex. de adunare și scădere, cu și fără trecere peste ordin, în concentrul 0-100
5. Află numărul necunoscut din egalități date.
6. Aplică numărul zilelor săptămânii și lunilor anului în calcule matematice.
7. Folosește date din tabel pentru a rezolva situații-problemă
8. Rezolvă probleme cu două operații în concentrul 0-100.
9.Numește patru organe interne ale corpului uman

Obiective :
-Să ordoneze descrescător numerele date
-Să scrie numere pare și impare din diferite intervale de numere
-Să compare numere în intervalul 0-100
-Să rezolve ex. de adunare și scădere, cu și fără trecere peste ordin, în concentrul 0-100
-Să afle numărul necunoscut
-Să rezolve probleme
-Să selecteze din tabel date, apoi să le aplice în rezolvarea exercițiilor
-Să numească organe interne

COMPETENȚE SPECIFICE
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând
frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,
<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice