Sunteți pe pagina 1din 1

- Se supun controlului sanitar

veterinar următoarele produse:


materii prime şi produse de origine
animală,
alte materii prime şi produse care
intră î n compoziţia produselor
alimentare, alte materii şi produse
care vin în
contact cu produsele de origine
animală,