Sunteți pe pagina 1din 28

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

1
FORMATARE PARAGRAF 4
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare Obiectivul examenului Nr. obiectiv
Setarea spațierii liniilor Setați spațierea și indentarea liniilor și 2.2.3
în text și între paragrafe paragrafelor.
Crearea și formatarea Creați o listă numerotată sau cu marcatori. 3.3.1
unei liste cu marcatori
Crearea și formatarea Modificarea caracterelor marcator sau a formatelor
unei liste numerotate de numere pentru o nivel de listă. 3.3.2
Definiți un caracter marcator sau un format de
numă r particularizat. 3.3.3
Mă riți sau micșorați nivelurile listei. 3.3.4
Reporniți sau continuați numerotarea listelor. 3.3.5
Setați valoarea numă rului de pornire. 3.3.6

ORIENTAREA SOFTWARE-ULUI
Fila Indentări și spațiere din caseta de dialog Paragraf
Caseta de dialog Paragraf conține comenzile Word pentru modificarea alinierii
paragrafelor, indentare și spațiere. Fila Indentă ri și spațiere din caseta de dialog
Paragraf este afișată în Figura 4-1. Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul
acestei lecții, precum și restul acestei că rți.

Indentare stânga și dreapta Prima linie și indentare


agățatului Spațiu înainte și după paragrafe Interlinia
Figura 4-1 Indentă ri și spațiere fila Paragraf casetă de dialog

FORMATAREA PARAGRAFELOR

2
Formatarea paragrafelor este o parte esențială a creă rii documentelor eficiente, cu
aspect profesional, în Word. Câ nd un document este formatat corect și textul este spațiat
și poziționat atractiv, cititorul se poate concentra asupra conținutului. Caracteristica de
formatare a paragrafului din Word vă permite să setați valori pentru alinierea
paragrafelor, indentare și spațiere între paragrafe. Caracteristicile de formatare ale
Word vă permit, de asemenea, să eliminați cu totul formatarea paragrafelor.

Setarea indentă rilor


Aveți posibilitatea să utilizați indentă ri pentru a seta paragrafele din alt text din
documente. Documentele Word pot include indentă ri de primă linie, indentă ri
suspendate și indentă ri negative. Comenzile pentru paragrafele indentare sunt
disponibile în grupul de comenzi Paragraf de pe fila Pornire, precum și în grupul de
comenzi Paragraf din fila Aspect. Ambele grupuri de comenzi au lansatoare de casete de
dialog care vă oferă acces la comenzi suplimentare. În acest exercițiu, învă țați să setați
indentă ri utilizâ nd caseta de dialog și rigla.
O indentare este un spațiu gol inserat între text și marginea din stâ nga sau din dreapta.
Un indent de prima linie inserează spațiu gol între marginea stâ ngă și prima linie a
paragrafului (o jumă tate de inch este setarea implicită pentru acest indent). O
indentare suspendată, comună în documentele juridice și paginile bibliografice, începe
prima linie completă de text dintr-un paragraf din marginea stâ ngă ; toate liniile ră mase
din paragraf sunt apoi indentate din marginea stâ ngă . O indentare negativă extinde
textul paragrafului în marginea stâ ngă . Aveți posibilitatea să indentați paragrafe din
marginea stâ ngă , din marginea din dreapta sau din ambele și să setați dimensiunile
indentă rilor utilizâ nd instrumentele de formatare a paragrafelor din Word. De
asemenea, aveți posibilitatea să glisați marcatorii de pe riglă pentru a seta indentă ri.
Tabelul 4-1 afișează diferitele marcatori de indentare așa apar pe riglă .
Tabelul 4-1 Tipuri de indentă ri pe riglă
Opțiune indentare Marcator asociat pe riglă
Indentare a primei linii
Indentare agă țată
Indent stâ nga

Indent dreapta
Indent negativ

STEP BY STEP Setarea indentărilor primei linii


Pregătește. Înainte de a începe acești pași, asigurați-vă că lansați LAUNCH Microsoft
Word.

1. Pe ecranul Recente, faceți clic pe Deschidere alte documente. Apare ecranul


Deschidere.
2. Conectați unitatea flash la unul dintre porturile USB de pe computer.
3. Faceți clic pe acest PC.

4. Faceți clic pe butonul Răsfoire. Utilizați bara de defilare verticală pentru a defila
în jos și a localiza fișierele de date pentru această lecție pe unitatea flash. Faceți
dublu clic pe folderul de lecții pentru a-l deschide.
5. Localizați și deschideți fișierul numit Că rți dincolo.

3
6. Faceți clic pe fila Vizualizare. Apoi, în grupul Afișare, bifați caseta de selectare
Riglă .
7. Selectați cele patru paragrafe de sub Confirmare.
8. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog situat
în colțul din dreapta jos al grupului. Verificați dacă fila Indentă ri și spațiere este
fila activă .
9. În secțiunea Indentare a acestei file, modificați selecția specială fă câ nd clic pe
să geata verticală și selectâ nd Prima linie. Caseta By listează în mod implicit 0,5
inchi, după se arată în Figura 4-2.

Figura 4-2 Caseta de dialog Paragraf

10.Faceți clic pe OK. Prima linie a fiecă rui paragraf este indentată la 0,5 inchi de
marginea stâ ngă .
11.Figura 4-3 afișează rigla și paragrafele cu indent prima linie pe care tocmai ați
setat-o.

4
Indentare prima linie
Figura 4-3 Riglă cu indentare de prima linie marcator pe paragrafe
12.Selectați cele patru paragrafe de la Introducere.
13.Pe rigla orizontală , faceți clic și glisați marcatorul indentare prima linie la 0,5
inchi.
Depanare Faceți clic pe fila Vizualizare și alegeți Riglă din grupul de comenzi
Afișare.
14. Selectați toate paragrafele din Orientările generale privind așteptările privind
performanța.
15.Pe fila Aspect, în grupul Paragraf, lansați caseta de dialog Paragraf și modificați
selecția specială în Prima linie fă câ nd clic pe săgeata verticală. Faceți clic pe
OK pentru a accepta setarea implicită de 0,5 inchi.
16. Selectați ambele paragrafe din cadrul programului "Șanse egale de ocupare a
forței de muncă" și al diversității.
17.Faceți clic cu butonul din dreapta pe paragrafele selectate și, în meniul contextual
care apare, selectați Paragraf— acesta este un alt mod de a deschide caseta de
dialog Paragraf.
18.Schimbați selecția specială în Prima linie. Faceți clic pe OK. Utilizâ nd o metodă
de comandă rapidă , aveți posibilitatea să accesați și caseta de dialog Paragraf.
19.SALVAȚI documentul ca Indent de primă linie B&B în folderul de lecții de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Setare indentări suspendate
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați primele două paragrafe de sub titlul Confirmare.


2. Pe fila Pornire, lansați caseta de dialog Paragraf și modificați selecția specială de
la Prima linie la Agățat. Faceți clic pe OK. Prima linie a ambelor paragrafe începe
de la marginea stâ ngă , în timp ce paragrafele ră mase sunt indentate la 0,5 inchi
de marginea stâ ngă .

5
3. Sub același titlu, selectați ultimele două paragrafe. Pe rigla orizontală , faceți clic și
glisați marcatorul de indentare din prima linie, astfel încâ t să se alinieze cu
marginea din stâ nga. Trebuie să repoziționați marcatorul indentului din prima
linie, astfel încâ t să nu se miște câ nd începeți să glisați marcatorul de indentare
agă țat. Markerii de pe riglă ar trebui să se potrivească cu figura 4-4.
Prima linie și indentare agățatului

Figura 4-4 Marcatori pe riglă aliniată


4. Faceți clic și glisați marcatorul de indentare agățat la 0,5 inci. Acum ați
repoziționat marcatorul utilizâ nd rigla și ambele paragrafe au indentă ri
suspendate. Documentul dvs.ar trebui să arate similar cu cel prezentat în figura
4-5.
Indentare prima linie Indentare suspendată

Figura 4-5 Exemplu de document cu indentare suspendată

5. SALVAȚI documentul ca Indent suspendat B&B în folderul de lecții de pe


unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

6
STEP BY STEP Setare indentări stânga și dreapta
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați cele patru paragrafe de la Introducere.


2. DESCHIDEȚI caseta de dialog Paragraf din fila Pornire.
3. În cadrul grupului Special, selectați (nici unul). Faceți clic pe OK. Observați că
paragrafele sunt aliniate la stâ nga.
4. Selectați primele două paragrafe de la Introducere.
5. Faceți clic cu dreapta și faceți clic pe Paragraf pentru a deschide caseta de
dialog. În grupul Indentare, modificați indentă rile din stâ nga și din dreapta la 1
inch fă câ nd clic pe să geata în sus. Faceți clic pe OK.
6. Selectați ultimele două paragrafe de sub același titlu.
7. Pe fila Aspect, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata în sus de lâ ngă Indentare
la stâ nga pentru a indenta partea stâ ngă a paragrafului la 1 inch pe riglă .
8. Faceți clic pe să geata în sus de lâ ngă Indentare la dreapta pentru a indenta
partea dreaptă a paragrafului la 1inch pe riglă . Observați că paragrafele sunt la
un inch de marginile din stâ nga și din dreapta (a se vedea figura 4-6).

Indent stânga Indent dreapta

Figura 4-6 Exemplu de document care afișează indentă ri stâ nga și dreapta

9. SALVAȚI documentul ca Indent stânga și la dreapta B&B în folderul de lecții


de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


STEP BY STEP Setare indentări negative
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul
anterior.

1. La rubrica Șanse egale de angajare și diversitate, selectați ambele paragrafe.


2. Lansați caseta de dialog Paragraf din fila Pornire. Sub grupul Special, selectați
(niciuna). Faceți clic pe OK.
3. Selectați primul paragraf de sub titlu.
4. În fila Aspect, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata în jos de lâ ngă Indentare
la stânga pentru a indenta partea stâ ngă a paragrafului la -0,5 inch pe riglă , așa
se arată în Figura 4-7.

7
Indent stânga negativ

Figura 4-7 Exemplu de document cu indent stâ nga negativ

5. Poziționați punctul de inserare oriunde în ultimul paragraf, apoi lansați caseta de


dialog Paragraf din fila Aspect.
6. Sub grupul Indentare, faceți clic pe să geata în jos de lâ ngă Dreapta pentru a
indenta partea dreaptă a paragrafului la -0,5 inch. Faceți clic pe OK (a se vedea
figura 4-8). Câ nd repoziționați indentă rile, aveți posibilitatea să selectați sau să
plasați punctul de inserare oriunde în paragraf. Pentru mai multe paragrafe,
selectați-le și modificați indentă rile.
Indent dreapta negativ

Figura 4-8 Exemplu de document cu indent dreapta negativ


7. SALVAȚI documentul ca Indent negativ B&B în folderul de lecții de pe unitatea
flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.
Notă Modificarea indentă rilor de paragraf se poate finaliza utilizâ nd Rigla sau
lansâ nd caseta de dialog Paragraf gă sită pe fila Pornire sau Aspect.
SETAREA SPAȚIERII LINIILOR ÎN TEXT ȘI ÎNTRE PARAGRAFE
În Word, aveți posibilitatea să stabiliți câ t spațiu separă liniile de text și, de
asemenea, să setați spațierea dintre paragrafe. În mod implicit, Word setează spațierea
liniilor (spațiul dintre fiecare linie de text) la 1,08. Spațierea liniilor este bazată pe
paragrafe și poate fi particularizată prin specificarea unei dimensiuni de punct.
Spațierea paragrafelor, care afectează spațiul de deasupra și de sub paragrafe, este
setată implicit la 8 puncte după fiecare paragraf. Cu câ t dimensiunea punctului este mai
mare, cu atâ t este mai mare spațiul dintre paragrafe.
În acest exercițiu, învă țați să setați spațierea atâ t a liniilor, câ t și a paragrafelor.

8
Setarea spațierii liniilor
Spațierea liniilor este spațiul dintre liniile de text dintr-un paragraf. În acest exercițiu,
învă țați să setați spațierea liniilor utilizâ nd un numă r de instrumente de formatare a
paragrafelor Word.
Opțiunile de spațiere a liniilor sunt disponibile în filele Pornire și Aspect din grupul
Paragraf utilizâ nd butonul Spațiere linii și paragrafe. De asemenea, aveți posibilitatea să
accesați opțiunile de spațiere a liniilor prin fila Indentă ri și spațiere din caseta de dialog
Paragraf. În plus, fila Proiectare include setă rile spațiere paragraf. Tabelul 4-2 oferă
informații suplimentare privind opțiunile și descrierile de spațiere a liniilor.

Tabelul 4-2 Opțiuni de spațiere a liniilor


Opţiune Comandă Descrierea
rapidă de la
tastatură
Singur Ctrl+1 Gă zduiește cea mai mare literă dintr-o linie, plus o
cantitate mică de Spaţiu.
1.5 Ctrl+5 De o dată și jumă tate mai mult spațiu decâ t spațiul
utilizat în spațiere unică .
Dublu Ctrl+2 De două ori mai mult spațiu utilizat în spațiere unică .
Cel puțin Setează spațierea la suma minimă necesară pentru a se
potrivi cu cel mai mare font linia.
Exact Setează spațierea la o sumă fixă pe care Word nu o
ajustează .
Mai multe Setează spațierea la o sumă care este mă rită sau scă zută
de la o singură spațiere cu un procent specificat. Setarea
spațierii liniilor la 1,3, de exemplu, crește spațiul cu
30%.
Fără spațiere Spațierea predefinită înainte și după este setată la 0 pt. și
paragraf spațierea liniilor este setată la 1.
Compact Spațierea predefinită înainte de este setată la 0 pt., După este
setată la 4 pt., iar spațiul liniei este setat la 1.
Strâns Spațierea predefinită înainte este setată la 0 pt., După la 6 pt.,
iar spațierea liniilor 1.15.
Deschide Spațierea predefinită înainte este setată la 0 pt., După la 10
pt., iar spațierea liniilor 1.15.
Relaxat Spațierea predefinită înainte este setată la 0 pt., După la 6 pt.,
iar spațierea liniilor la 1,5.
Dublu Spațierea predefinită înainte este setată la 0 pt., După 8 pt., și
spațierea liniilor 2.

STEP BY STEP Setarea spațierii liniilor într-un paragraf

Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Cărți dincolo din folderul de lecții.

1. Plasați punctul de inserție în primul paragraf la rubrica Confirmare.


2. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe butonul Spațiere linii și
paragraf pentru a afișa meniul Spațiere linii și opțiunile de adă ugare și eliminare
a spațierii înainte și după paragrafe (a se vedea figura 4-9).

9
Figura 4-9 Meniul Spațiere linii

3. Selectați 2.0 pentru a dubla spațiul textului.


4. Așezați punctul de inserție în al doilea paragraf.
5. În grupul Paragraf, lansați caseta de dialog.
6. În grupul Spațiere, modificați spațierea liniilor fă câ nd clic pe să geata verticală și
selectâ nd Dublu. Faceți clic pe OK. Paragraful este acum cu două spațiați.
7. Așezați punctul de inserție în al treilea paragraf.
8. Apă sați Ctrl+2 pentru a spația dublu paragraful.
9. Faceți clic pe fila Proiectare și, în grupul Formatare document, faceți clic pe
butonul Spațiere paragraf pentru a afișa meniul așa se arată în Figura 4-10.

10
Figura 4-10 Meniul Spațiere paragraf
10. Selectați Dublu. Observați că documentul ră mas este spațiat dublu. Această
caracteristică din Word 2016 modifică spațierea pentru ca întregul document să includă
paragrafe noi.

Notă Câ nd utilizați grupul Formatare document pentru a aplica spațierea


paragrafelor, nu trebuie să selectați paragrafele pentru a utiliza una dintre
comenzile de formatare predefinite.

11. SALVAȚI documentul ca spațiere dublă B&B în folderul de lecții de pe unitatea


flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Modificarea spațierii liniilor într-un paragraf
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați cele patru paragrafe de sub Confirmare.
2. Reveniți la meniul vertical Spațiere linii și paragrafe din grupul Paragraf de pe
fila Pornire. Pentru a seta mă sură tori mai precise ale spațierii, faceți clic pe
Opțiuni spațiere linii pentru a afișa fila Indentă ri și spațiere din caseta de dialog
Paragraf.
3. În secțiunea Spațiere, faceți clic pe să geata verticală și selectați Exact în lista
Spațiere linii. În lista At, faceți clic pe să geata în sus pâ nă câ nd citește 22 pt.
4. Faceți clic pe OK. Spațierea liniilor este mă rită .
5. SALVAȚI documentul ca spațiere exactă B&B în folderul de lecții de pe unitatea
flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

Setarea spațierii paragrafelor

11
Paragrafele sunt de obicei separate printr-o linie necompletată în documentele
Word. Câ nd apă sați tasta Enter de la sfâ rșitul unui paragraf, Word adaugă spațiul
desemnat deasupra sau dedesubtul paragrafului. În mod implicit, spațierea după un
paragraf este setată la 8 puncte și spațierea înainte de paragrafe este setată la zero, dar
aveți posibilitatea să modificați aceste setă ri pentru un singur paragraf sau pentru un
document întreg. În acest exercițiu, învă țați să setați spațierea paragrafelor.
Pentru a mă ri sau micșora spațierea paragrafelor, utilizați casetele de rotire Înainte și
După din fila Indentă ri și spațiere din caseta de dialog Paragraf. De asemenea, aveți
posibilitatea să modificați spațierea paragrafelor în grupul Paragraf de pe fila Pornire
deschizâ nd meniul Spațiere linii și paragrafe și selectâ nd Adă ugare spațiu înainte de
paragraf sau Eliminare spațiu după paragraf.
STEP BY STEP Setarea spațierii în jurul unui paragraf
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Cărți dincolo din folderul de lecții.

1. Selectați întregul document.


2. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata din colțul din dreapta jos
al grupului pentru a afișa caseta de dialog Paragraf. Fila Indentă ri și spațiere este
fila activă .
3. În secțiunea Spațiere, faceți clic pe să geata în sus de lâ ngă Înainte pâ nă câ nd
citește 24 pt.
4. Faceți clic pe să geata în sus de lâ ngă După pâ nă câ nd citește 24 pt. Revizuiți
zona de previzualizare și observați creșterea spațierii în document.
5. Faceți clic pe OK. Observați spațierea dintre paragrafe.
6. Cu întregul document încă selectat, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă
butonul Spațiere linii și paragraf din grupul Paragraf pentru a afișa meniul
Spațiere linii.
7. Faceți clic pe Eliminare spațiu înainte de paragraf.
8. Repetați pasul 6, apoi faceți clic pe Eliminare spațiu după paragraf. Spațierea
înainte și după a fost eliminată din document.
9. Plasați punctul de inserare în titlu, Confirmare.
10.Faceți clic pe fila Aspect, apoi, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata în sus și
mă riți spațierea după la 12 pt.
11. Utilizați Descriptorul de formate și repetați pasul 10 pentru fiecare titlu,
Introducere, Orientări generale privind așteptările de performanță și șanse egale
de angajare și diversitate.
12.Utilizați selecția multiplă pentru a selecta paragrafele de sub fiecare titlu și a
modifica spațierea după la 6 pt.
13.SALVAȚI documentul ca spațiere B&B înainte și după în folderul de lecții de pe
unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

12
CREAREA ȘI FORMATAREA UNEI LISTE CU MARCATORI
Listele cu marcatori sunt o modalitate eficientă de a formata listele de elemente care nu
trebuie să apară într-o anumită ordine. (Utilizați liste numerotate pentru elementele
dintr-o ordine stabilită .) Elementele dintr-o listă cu marcatori sunt marcate cu
pictograme mici — puncte, diamante și așa mai departe. În Word, aveți posibilitatea să
creați liste cu marcatori de la zero, să modificați liniile de text existente într-o listă cu
marcatori, să alegeți dintr-un numă r de stiluri de marcatori, să creați niveluri într-o listă
cu marcatori și să inserați un simbol sau o imagine ca marcator.

Crearea unei liste cu marcator


Prin crearea și formatarea unei liste cu marcatori, aveți posibilitatea să atrageți atenția
asupra punctelor majore dintr-un document.
În acest exercițiu, învă țați să creați, să formatați și să modificați o astfel de listă .
PAS CU PAS Crearea unei liste cu marcatori
Pregătește. OPEN Alarmă din fișierele de date pentru această lecție.
1. Selectați cele două paragrafe de mai jos fraza Vă rugă m să rețineți:.
2. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe butonul Marcatori. Bullets
Observați că cercurile solide apar înaintea paragrafelor selectate.
3. Așezați punct de inserție la sfâ rșitul celui de-al doilea paragraf cu marcatorii.
4. Apă sați enter. Word continuă automat lista cu marcatori furnizâ nd urmă toarea
linie cu marcatori.
5. Pe lângă noul glonț, tastați Dacă nu știți codul de patru cifre și parola, vă
rugăm să-l de la departamentul de RESURSE UMANE.
6. SALVAȚI documentul ca alarmă B&B în folderul de lecții de pe unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Modificarea unei liste cu marcatori
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați întreaga listă cu marcatori.
2. Pentru a modifica formatul listei cu marcatori, faceți clic pe să geata verticală de
lâ ngă butonul Marcatori pentru a afișa meniul afișat în Figura 4-11. Este posibil
ca elementele cu marcatori să nu se potrivească ecranului.

13
Figura 4-11 Opțiuni de formatare a marcatorii
Luați notă Pentru a modifica o listă cu marcatori într-o listă numerotată (sau
invers), selectați lista, apoi faceți clic fie pe butonul Marcatori, fie pe
butonul Numerotare. Pentru a elimina unul dintre marcatorii din
Bibliotecă , deschideți meniul vertical Marcatori; apoi, în Biblioteca
marcatori, selectați marcatorul și faceți clic dreapta pentru a-l elimina.
3. Faceți clic pe cercul gol din Biblioteca de marcatori.
4. SALVAȚI documentul ca alarmă B&B cu marcatori goi în folderul de lecții de
pe unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Modificarea unui nivel listă marcatori
Adă ugarea unei liste neordonate, ar fi marcatorii, apare fă ră rang față de celelalte.
Modificarea nivelului listei de marcatori poate modifica aspectul marcatorului și
indentarea.
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Plasați punctul de inserare în al doilea element cu marcatori.
2. Faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Marcatori, indicați spre
Modificare nivel listă,apoi notați nivelurile care apar (consultați Figura 4-12).
Câ nd indicați spre nivelul listei, apare un SfatEcran care afișează nivelul.

14
Figura 4-12 Modificare nivel listă

3. Faceți clic pentru a selecta Nivelul 2. Elementul marcator este retrogradat de la


nivelul 1 la nivelul 2. Câ nd mă riți sau micșorați nivelurile, indentarea se modifică
— vedeți marcatorii de pe rigle.
4. Plasați punctul de inserare în al treilea element cu marcatori.
5. Faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Marcatori, apoi indicați spre
Modificare nivel listă pentru a produce un meniu de opțiuni la nivel de listă .
6. Faceți clic pentru a selecta Nivelul 3. Documentul trebuie să arate similar cu cel
prezentat în figura 4-13.
7. SALVATI documentul ca alarma B & B cu niveluri de marcatori in folderul de pe
unitate flash.
8. Selectați al doilea și al treilea element cu marcatori și faceți clic pe să geata
verticală de lâ ngă butonul Marcatori. Indicați spre Modificare nivel listă și
promovați marcatorii selectați la nivelul 1. Cele două elemente selectate se
potrivesc acum cu primul element cu marcatori.

15
Figura 4-13 Exemplu de document cu niveluri de marcatori

9. Faceți clic pe Anulare pentru a returna elementele cu marcatori la al doilea și al


treilea nivel.
10.SALVAȚI documentul cu același nume de fișier în folderul lecției de pe unitatea
flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

STEP BY STEP Inserare simboluri de caractere speciale

Caseta de dialog Definire marcator nou oferă opțiuni pentru modificarea alinierii și
adă ugarea de noi caractere marcator, ar fi simboluri sau imagini. Câ nd faceți clic pe
oricare dintre opțiuni, apare o nouă casetă de dialog.

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați al doilea și al treilea element cu marcatori și promovați-le la primul


nivel, apoi selectați toate cele trei elemente cu marcatori.
2. Faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Marcatori, apoi faceți clic pe
Definire marcator nou.

16
3. Faceți clic pe butonul Simbol din caseta de dialog Definire marcator nou. Se
deschide caseta de dialog Simbol, după se arată în Figura 4-14.

Figura 4-14 Caseta de dialog Simbol

4. Schimbați fontul fă câ nd clic pe să geata verticală. Defilați în jos și selectați


Wingdings.
5. Selectați clopotul din primul râ nd, coloana a șasea. Faceți clic pe OK pentru a
închide caseta de dialog Simbol.
6. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Definire marcator nou.
7. SALVAȚI documentul ca Actualizare alarmă B&B în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


STEP BY STEP Inserarea unui marcator imagine
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Cele trei elemente cu marcatori sunt încă selectate. Faceți clic pe săgeata
verticală de lâ ngă butonul Marcatori, apoi faceți clic pe Definire marcator nou.
2. Faceți clic pe butonul Imagine din caseta de dialog Definire marcator nou. Se
deschide caseta locație Inserare imagini, așa se arată în figura 4-15. Microsoft a
furnizat o nouă inserare ecran de locație a imaginii unde aveți opțiunea de a
localiza o imagine din computer sau rețea, Că utarea de imagini Bing sau spațiul
OneDrive.

17
Figura 4-15 Locație Inserare imagini
3. Faceți clic pe Dintr-un fișier. Apare o casetă combo Inserare imagine.
4. Ră sfoiți la folderul de lecții, selectați fișierul Săgeată și faceți clic pe Inserare.
5. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Definire marcator nou.
Imaginea să geată apare în locul marcatorilor. Observați că dimensiunea noilor
marcatori face ca textul să fie inegal.
6. Deschideți caseta de dialog Paragraf și configurați cele trei marcatori pentru a
utiliza un Indent agățat cu o valoare de 0,5".
7. Faceți clic pe OK. Indentarea suspendată uniformizează textul marcatorului, așa
se arată în figura 4-16.

Figura 4-16 Să geată imagine bullets


8. SALVAȚI documentul ca B & B Alarmă Update 1 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Modificarea alinierii într-o listă de marcatori
În exercițiile anterioare, ați învă țat să creați marcatori utilizâ nd Biblioteca de
marcatori, să creați un marcator utilizâ nd simboluri și să inserați imagini ca marcatori.
De asemenea, ați modificat nivelurile marcatorilor prin promovarea sau retrogradarea
nivelurilor listei. În acest exercițiu, învă țați să ajustați alinierea la orice tip de marcator.
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. În lista cu marcatori, observați distanța dintre imagine și text. Adă ugarea unui
marcator particularizat vă permite să modificați alinierea.
2. Selectați cele trei marcatori elemente.

18
3. Faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Marcatori, apoi faceți clic pe
Definire marcator nou.
4. Sub grupul Aliniere, faceți clic pe să geata verticală și selectați Dreapta.
Observați spațiul dintre imagine și text în zona Examinare.
5. Faceți clic pe OK.
6. SALVAȚI documentul ca B & B Alarmă Update 2 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

CREAREA ȘI FORMATAREA UNEI LISTE NUMEROTATE


Aveți posibilitatea să adă ugați rapid numere la liniile de text existente pentru a crea o
listă sau Word poate crea automat o listă numerotată pe mă sură ce tastați.
Crearea unei liste numerotate
În acest exercițiu, învă țați să creați și să formatați o listă numerotată în Word.
STEP BY STEP Crearea unei liste numerotate
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați cele patru paragrafe de sub titlul Setare alarmă.
2. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă
butonul Numerotare pentru a afișa Biblioteca de numerotare afișată în Figura 4-
17.

Figura 4-17 Opțiunile de formatare a numerotă rii apar în Biblioteca de numerotare

3. Selectați opțiunea, 1., 2., 3. Paragrafele apar acum ca o listă ordonată .


4. Plasați punctul de inserare la sfâ rșitul articolului numă rul patru și apă sați enter.
Observați că Word numerotează automat linia urmă toare secvențial.

19
5. În noua linie numerotată , tastați Părăsiți imediat sediul.
6. Selectați cele patru paragrafe de sub titlul Dezactivare alarmă.
7. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă
butonul Numerotare.
8. Selectați opțiunea, a., b., c., Cele patru paragrafe sunt numerotate și aliniate la
stâ nga.
9. SALVAȚI documentul ca B & B numerotate alarmă Lista în folderul de lecții de
pe unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
PAS CU PAS Modificarea unei liste numerotate
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați lista numerotată sub titlul Setare alarmă.
2. Pentru a modifica formatul listei numerotate, faceți clic pe să geata verticală de
lâ ngă butonul Numerotare, apoi faceți clic pe Definire format nou de număr.
Apare caseta de dialog Definire format nou de număr. dialog box appears.
3. Faceți clic pe să geata verticală stil număr și selectați cifre romane majuscule
(vezi Figura 4-18). Formatul textului selectat s-a modificat în cifre romane
majuscule.
4. În lista verticală Aliniere, setați valoarea la Dreapta. Alignment
5. Faceți clic pe butonul Font și selectați Arial Black, dimensiune 12 pt.
Examinați zona de previzualizare pentru a vedea va apă rea numerotarea. Faceți
clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Font.
6. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Definire format nou număr.
Luați notă Pentru a modifica formatarea numerelor de listă , faceți clic pe orice numă r
pentru a selecta întreaga listă . Dacă selectați și textul, formatarea atâ t a
textului, câ t și a numerotă rii se modifică .

Figura 4-18 Definire format nou de numă r casetă de dialog

7. Selectați lista numerotată sub titlul Dezactivare alarmă .


8. În acest pas urmă tor renumerotați o listă existentă utilizâ nd literele mici. Faceți
clic pe săgeata verticală de lâ ngă butonul Numerotare, apoi faceți clic pe Setare

20
valoare numerotare. Caseta de dialog Setare valoare numerotare apare așa se
arată în Figura 4-19.

Figure 4-19 Caseta de dialog Setare valoare numerotare


. Începeți butonul de opțiune listă nouă este deja selectat. În secțiunea Setare
valoare la, faceți clic pe să geata în sus la 1. Faceți clic pe OK. Documentul trebuie
să corespundă figurii 4-20.

Figura 4-20 Exemplu de document cu o listă de numerotare modificată diferită

10.SALVAȚI documentul ca B & B numerotate alarmă Lista 1 în folderul de lecții


de pe unitatea flash.

Pauză. ÎNCHIDEȚI documentul.

SETAREA ȘI MODIFICAREA FILELOR


Filele sunt utilizate pentru a alinia textul sau numerele din document. Aveți posibilitatea
să utilizați rigla pentru a seta file sau, pentru o setare mai exactă , să utilizați caseta de

21
dialog File. Pe mă sură ce aplicați file particularizate textului selectat, Word aplică filele
paragrafelor. Câ nd apă sați tasta Enter, setă rile filei sunt reportate în paragraful urmă tor.
Notă Pentru a vizualiza filele așa le setează Word, afișați caractere care nu se imprimă ,
așa s-a discutat în Lecția 1.

Setarea filelor pe riglă


În mod implicit, Word setează tabulatori aliniați la stâ nga se oprește la fiecare jumă tate
de inch de pe riglă . Pentru a seta o filă într-o poziție diferită pe riglă , faceți clic pe
selectorul de filă de la capă tul din stâ nga al riglei și va apă rea un SfatEcran care va afișa
tipul de file la selectorul de file. Filele fac parte din formatarea paragrafului — textul
selectat este afectat de setarea sau modificarea unei file. În acest exercițiu, învă țați să
setați file pe rigla lui Word.
Tabelul 4-3 listează tipurile de file disponibile în Word și descrierile acestora. Pentru a
vizualiza filele pe riglă , plasați punctul de inserare în paragraf.
După setarea filelor, apă sați Tab tasta Tab; punctul de inserare se mută în poziția setului
urmă tor. Pentru a muta un tabulator într-o altă poziție de pe riglă , faceți clic și glisați fila
la stâ nga sau la dreapta într-o poziție nouă .

Tabelul 4-3 Tabulatori pe riglă

nume Butonul Descrierea /


Fila Din Aliniază textul la stâ nga în locul filei indicat pe rigla
stâ nga orizontală
Centrează textul în locul indicat pe rigla orizontală
Fila Centru
Fila din Alinierea la dreapta a textului la locul indicat pe rigla
dreapta orizontală
Fila Zecimală Aliniază numerele în jurul unui punct zecimal la locul
indicat pe riglă orizontală

Inserează o linie de bară verticală în locul indicat pe rigla


Fila Bară
orizontală

STEP BY STEP Setarea filelor pe o riglă

Pregătește. OPEN Per Diem din fișierele de date pentru această lecție.

1. Pe fila Pornire din grupul Paragraf, faceți clic pe butonul


Afișare/Ascundere (¶) pentru a afișa caractere neimprimante.
2. Așezați punctul de inserție pe linia goală sub rubrica Defalcare mese și
incidente.
3. Faceți clic pe selectorul de file din partea stâ ngă a riglei pâ nă câ nd apare
fila Centru. Rigla orizontală este prezentată în Figura 4-21, afișâ nd diferitele
tipuri de file.

22
Fila din stânga Fila Centru Filă zecimală Fila Bară Fila din dreapta
Figura 4-21 Rigla orizontală cu seturi de tabulatori
Depanare Dacă rigla orizontală nu este vizibilă , faceți clic pe fila Vizualizare, apoi
adă ugați un marcaj de selectare după Riglă .

4. Faceți clic pe riglă la marcajul de 2,5 inchi pentru a seta o filă Centru. Fila
Centru apare ca un T inversat.
5. Faceți clic pe riglă la marcajul de 4 inchi pentru a seta o filă Centru. Rigla
afișează două setă ri de filă .
6. Apă sați Tab și tastați Chicago.
7. Apă sați Tab și tastați New York.
8. Selectați lista de cuvinte începâ nd cu micul dejun și terminâ nd cu
Totaluri. La setarea filelor, filele fac parte din formatarea paragrafului — textul
selectat va fi afectat de setă rile filei după apă sarea tastei Tab.
9. Faceți clic pe selectorul de tabulatori pâ nă câ nd apare fila Dreapta — se
afișează ca l invers L.
10. Faceți clic pe riglă la marcajul de 1 inch pentru a seta o filă din dreapta.
11. Deselectați lista și plasați punctul de inserare în fața fiecă rui cuvâ nt din
listă , apoi apă sați Tab pentru a o alinia la fila Din dreapta. Câ nd setați o filă din
dreapta, apă sați tasta Tab cu textul existent sau apă sați tasta Tab, apoi tastați
textul nou. Caracterele text sunt aliniate la dreapta și se deplasează la stâ nga.
12. SALVAȚI documentul ca Per Diem Prima Ciornă în folderul lecție de pe
unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Utilizarea casetei de dialog File
Caseta de dialog Tabulatori este utilă pentru setarea filelor în locații precise de pe riglă ,
pentru ștergerea tuturor filelor și pentru setarea liderilor de file. Liderii tabulatorilor
sunt simboluri precum linii punctate, punctate sau solide care umplu spațiul din fața
unei file. În acest exercițiu, exersați setarea filelor și a liderilor utilizâ nd caseta de dialog
File.
STEP BY STEP Utilizarea casetei de dialog File
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați lista de cuvinte începâ nd cu Micul Dejun și continuâ nd
pâ nă la sfâ rșitul documentului.
2. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe lansatorul casetei
de dialog pentru a lansa caseta de dialog Paragraf.
3. Faceți clic pe butonul File din partea stâ ngă jos a casetei de dialog
Paragraf pentru a afișa caseta de dialog File. În caseta de dialog File, ar trebui să
vedeți setarea filă din dreapta de 1" pe care ați setat-o în exercițiul anterior.
4. În caseta poziție tabulator, tastați 2.6. În secțiunea Aliniere,
selectați Zecimal. În secțiunea Lider, selectați 2, apoi faceți clic pe Setare. După
specificarea valorilor pentru file individuale, trebuie să faceți clic pe Setare
pentru a poziționa fila.
5. În caseta poziție tabulator, tastați 4.1. În secțiunea Aliniere,
selectați Zecimal. În secțiunea Lider, selectați 2, apoi faceți clic pe Setare.
Setarea unui lider oferă un ghid pentru setarea urmă toarei file. Consultați Figura
4-22 și comparați cu ecranul.

23
Figura 4-22 Caseta de dialog File
6. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog File. Observați
că nu se întâ mplă nimic încă .
7. Plasați punctul de inserție după cuvâ ntul Mic dejun și apă sați Tab.
8. Tastați $10.98 și apă sați Tab.
9. Tip 12.50 dolari. Repetați acest proces pentru fiecare linie,
tastâ nd numerele afișate în Figura 4-23. Observați se aliniază corect zecimalele.

Figura 4-23 Formatarea filelor și a liderilor de file

10. SALVAȚI documentul ca Per Diem al doilea proiect în folderul


lecție de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Mutarea filelor
Aveți posibilitatea să repoziționați filele utilizâ nd indicatorul mouse-ului glisâ ndu-le în
poziții noi de pe riglă sau deschizâ nd caseta de dialog File.

STEP BY STEP Mutare file

24
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați blocul de text care începe cu mic dejun... și se încheie cu ... 63.49
dolari. Includeți caracterul neimprimare (¶)în selecție.
2. Poziționați indicatorul mausului la 4,1" pe riglă pâ nă câ nd vedeți
Sfatecran filă zecimală .
3. Faceți clic și glisați fila de pe riglă la 5 ". Observați că setarea Tab zecimal
pentru cele cinci linii este poziționată la 5" pe riglă .
4. Cu textul încă selectat, poziționați indicatorul mausului la 2,6" pe riglă
pâ nă câ nd vedeți Sfatecran filă zecimală .
5. Faceți clic și glisați fila de pe riglă la 3". Eliberați butonul din stâ nga al
mouse-ului. Observați că setarea Tab zecimal pentru cele cinci linii este
poziționată la 3" pe riglă .
6. Selectați Chicago. Glisați setarea filei centrale și poziționați-o la 3" pe
riglă . Faceți dublu clic pe fila centrală de pe riglă pentru a deschide caseta de
dialog File — bifați poziționarea filei. Chicago ar trebui să se alinieze deasupra
sumelor.
7. Selectați New York. Glisați setarea filei centrale și poziționați-o la 5" pe
riglă . Faceți dublu clic pe fila centrală de pe riglă pentru a deschide caseta de
dialog File — bifați poziționarea filei. New York-ul ar trebui să se alinieze
deasupra sumelor.
8. SALVAȚI documentul ca Per Diem Final în folderul lecție de pe unitatea
flash.

OPREȘTE-TE. ÎNCHIDERE Cuvânt

Evaluarea cunoștințelor
Alegere multiplă

25
Selectați cel mai bun răspuns pentru următoarele instrucțiuni.
1. Care dintre urmă toarele se referă la modul în care textul este poziționat între
marginile de sus și de jos ale paginii?
a. Aliniere orizontală
b. Aliniere verticală
c. Justificare
d. Spațierea liniilor
2. Ce comandă de spațiere a liniilor setează spațierea la o sumă fixă pe care Word nu o
ajustează ?
a. Exact
b. Dublu
c. Multiple
d. Cel puțin
3. Care dintre urmă toarele apare atunci câ nd glisați o filă de pe riglă ?
a. Fila o mută într-o altă poziție.
b. Fila o transformă într-o filă aliniată la stâ nga.
c. Fila este debifată .
d. Fila este ascunsă de vizualizare.
4. Gloanțele pot fi definite prin adă ugarea care dintre urmă toarele?
a. Un simbol
b. O cutie
c. O imagine
d. Toate cele de mai sus
5. Care dintre urmă toarele setă ri vă permite să mutați tot sau o parte a unui paragraf în
afara marginilor documentului?
a. Indentare
b. Indentarea primei linii
c. Indentare suspendată
d. Indent negativ

Adevărat/Fals
Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.
T F 1. Apă sarea tastei Enter indentează prima linie a unui paragraf.
T F 2. Aveți posibilitatea să utilizați rigla pentru a seta file.
T F 3. Comanda Golire formatare golește fonturile aplicate numai textului selectat.
T F 4. Alinierea orizontală se referă la poziția textului în ceea ce privește marginile de
sus și de jos ale unui document.
T F 5. Indentă rile pot fi modificate utilizâ nd marcatorii de pe riglă .

Proiecte
Proiectul 4-1: Formatarea unui raport de cheltuieli
Sunteți angajat în departamentul financiar de la Blue Yonder Airlines și vi s-a cerut să
creați un document pentru a afișa cheltuielile pentru anii fiscali 2009-2012.
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

26
1. DESCHIDEȚI un document necompletat.
2. SALVAȚI documentul ca raport de cheltuieli 4-1 în folderul de
lecții de pe unitatea flash.
3. Tastați BLUE YONDER AIRLINES și apăsați Enter.
4. Tastați Raportul de cheltuieli și apă sați enter.
5. Setați o filă centrală folosind rigla la mă rcile de 2", 3", 4" și 5".
Apoi, în marginea din stâ nga, apă sați tasta Tab.
6. Tastați urmă torul text: la 2", tastați 2009, și apă sați Tab; la3",
tastați 2010, și apă sați Tab; la 4", tastați 2011, și apă sați Tab; și la5", tastați
2012, și apă sați Enter.
7. Eliminați setă rile filei centrale glisâ ndu-le de pe riglă .
8. Selectați marcajul de paragraf, apoi modificați selectorul de
tabulator în Zecimal. Setați filele zecimale la marcajele de 2", 3", 4" și 5".
marks.
9. Tastați urmă torul text și valori (apoi apă sați Tab sau Enter,
conform instrucțiunilor):

Contracte corporative apă sați Tab $316.00 apă sați Tab $396.00 apă sați Tab
$368.00 apă sați Tab $393.00 apă sați Enter

Sky Diving apăsați Tab $17.00 apă sați Tab $17.00 apă sați Tab $16.00 apă sați
Tab $65.00 apă sați Enter

Zboruri charter apăsați Tab $22.00 apă sați Tab $24.00 apă sați Tab $24.00
apăsați Tab $27.00 apă sați Enter

Fila de presă A școlii de zbor $63.00 apăsați Tab $61.00 apăsați Tab $59.00
apăsați Tab 55.00 dolari

10. Centrul de titlu, BLUE YONDER AIRLINES. Modificați dimensiunea


fontului pentru titlu la 26 pt., aldin și aplicați culoarea fontului Albastru-Gri,
Text 2, Mai întunecat 50%..
11. Centrul de subtitrare, Raport de cheltuieli. Modificați dimensiunea
fontului pentru subtitlu la 18 pt., aldin și aplicați culoarea fontului Negru, Text
1.
12. Selectați titlurile de an din 2009 pâ nă în 2012 și setați atributele
aldine și subliniate. attributes.
13. Utilizați selecția multiplă pentru a selecta Contracte corporative,
Sky Diving, Zboruri charter și Flight School și setați atributul aldin.
14. Selectați lansatorul casetei de dialog Inițializare pagină din fila
Aspect, apoi faceți clic pe fila Aspect. În grupul Pagină , modificați alinierea
verticală la Centru. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog
Inițializare pagină .
15. SALVAȚI documentul cu același nume de fișier în folderul lecției și
ÎNCHIDEȚI fișierul.

LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

Proiect 4-2: Formatarea paragrafelor

27
În meseria ta de la Books and Beyond, continui să lucrezi la documente care vor face
parte din manualul angajaților.
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

. Open Linii directoare din fișierele de date pentru această lecție.


2. SALVAȚI documentul ca 4-2 Ghid manual în folderul lecție de pe
unitatea flash.
3. În al treilea paragraf, selectați cele două linii care încep discuția verbală . . .
și avertisment scris . . . .
4. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă
butonul Marcatori și selectați cercul solid.
5. Plasați punctul de inserare după al doilea element din lista cu marcatori și
apă sați enter.
6. Tastați Terminarea ca al treilea element cu marcatori.
7. Selectați cele cinci paragrafe cu două spație care încep cu abuzul,
utilizarea abuzivă . . . și terminâ nd cu falsificarea, interpretarea greșită ...
8. Faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Marcatori și faceți clic pe
Definire marcator nou.
9. Faceți clic pe butonul Simbol, apoi faceți clic pe să geata verticală din
caseta Font și selectați Wingdings.
10. Defilați în partea de sus a meniului Wingdings și selectați diamantul solid
(cod de caracter 116).
11. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Simbol, apoi faceți clic
pe OK pentru a închide caseta de dialog Definire marcator nou.
12. Selectați paragrafele ră mase începâ nd cu insubordonarea, ignorarea
voită . . . și care se încheie cu angajarea în conduită . . . .
13. Faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Marcatori și faceți clic pe
Definire marcator nou.
14. Faceți clic pe butonul Imagine.
15. Faceți clic pe Dintr-un fișier și selectați fișierul imagine Săgeată.
16. Modificați setarea Aliniere la dreapta și faceți clic pe OK.
17. Selectați primul, al doilea, al treilea și ultimul paragraf din document.
Evitați selectarea listelor cu marcatori.
18. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe butonul Justificare.
19. Cu paragrafele încă selectate, aplicați indentarea de primă linie lansâ nd
caseta de dialog Paragraf.
20. Sub Special, faceți clic pe să geata verticală și selectați Prima linie.
21. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Paragraf.
22. SALVAȚI documentul cu același nume de fișier în folderul lecției și
ÎNCHIDEȚI fișierul.

ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

28