Sunteți pe pagina 1din 25

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

1
CREAREA TABELELOR 6
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului număr obiectiv
Crearea unui tabel
Creați un tabel specificâ nd râ nduri și coloane. 3.1.3
Formatarea unui tabel
Aplicați stiluri de tabel. 3.1.4
Gestionarea tabelelor
Redimensionați tabelele, râ ndurile și coloanele. 3.2.4
Sortați tabelul de date. 3.2.1
Îmbinați și scindați celulele. 3.2.3
Configurează marginile și spațierea celulelor. 3.2.2
Adă ugarea de text alternativ la obiecte pentru accesibilitate5.2.8
Conversia textului în tabele. 3.1.1
Conversia tabelelor în text. 3.1.2
Configurați un antet de râ nd repetabil. 3.2.6
Scindarea tabelelor. 3.2.5

CREAREA UNUI TABEL


La un tabel, ar fi cel prezentat în figura 6-1, este un aranjament de date format din
râ nduri orizontale și coloane verticale. Celulele sunt dreptunghiurile care se formează
atunci câ nd râ ndurile și coloanele se intersectează . Tabelele sunt ideale pentru
organizarea informațiilor într-o manieră ordonată . Calendarele, facturile și listele de
persoane de contact sunt toate exemple ale modului în care sunt utilizate tabelele în
fiecare zi. Word furnizează mai multe opțiuni pentru crearea tabelelor, inclusiv metoda
de glisare, caseta de dialog Inserare tabel, instrumentele de desenare a tabelului și
metoda Tabel rapid.
Coloana Rând Celule

Marcator ul de capăt al celulei Marcator sfârșit de rând


Figura 6-1 Un tabel creat în Word

Inserarea unui tabel prin glisare


2
În acest exercițiu, aflați câ t de ușor și de rapid puteți crea un tabel din meniul Inserare
tabel glisâ nd indicatorul mouse-ului pentru a specifica numă rul de râ nduri și coloane de
care aveți nevoie. Utilizâ nd această metodă , aveți posibilitatea să creați un tabel nou, gol,
cu pâ nă la opt râ nduri și zece coloane.
STEP BY STEP Insert a Table by Dragging
PREGĂTEȘTE-TE. Înainte de a începe acești pași, LANSAȚI Microsoft Word 2016 și
DESCHIDEȚI un nou document Word necompletat.

1. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe butonul Tabel. Apare meniul
Inserare tabel.
2. Indicați spre celula din coloana a cincea, al doilea râ nd. Titlul meniului trebuie să
citească tabelul 5x2, așa se arată în figura 6-2. Faceți clic pe butonul mouse-ului
pentru a crea tabelul. Odată ce tabelul este inserat în document, sunteți gata să
începeți introducerea textului. Mai tâ rziu, în această lecție, introduceți date în
tabel.

Selectarea coloanelor și rânduri pentru a crea un tabel


Figura 6-2 Meniul Inserare tabel

3. Faceți clic sub tabel și apă sați enter de două ori pentru a insera linii goale. Câ nd
inserați mai multe tabele într-un document, trebuie să le separați cu o linie
necompletată pentru a evita asocierea la tabele.
4. SALVAȚI documentul ca tabele în folderul de lecții de pe unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Utilizarea casetei de dialog Inserare tabel

3
Caseta de dialog Inserare tabel vă permite să creați tabele mari specificâ nd pâ nă la 63 de
coloane și mii de râ nduri. Rețineți că , în caseta de dialog Inserare tabel, aveți
posibilitatea să faceți clic pe să gețile casetei de rotire sau să tastați numă rul de coloane
și râ nduri de care aveți nevoie într-un tabel. În acest exercițiu, utilizați caseta de dialog
Inserare tabel pentru a crea un tabel.
STEP BY STEP Utilizarea casetei de dialog Inserare tabel
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe butonul Tabel pentru a deschide
meniul Inserare tabel.
2. În meniul , chiar sub râ ndurile și coloanele, selectați Inserare tabel. Apare caseta
de dialog Inserare tabel. dialog box appears.
3. În caseta Numă r de coloane, setați valoarea la 9 .
4. În caseta Numă r de râ nduri, setați valoarea la 3. Comportamentul De potrivire
automată este afișat în caseta de dialog și este discutat mai tâ rziu în lecție.
5. Faceți clic pe OK pentru a insera tabelul. Ați inserat un tabel nou cu 9 coloane și 3
râ nduri.
6. Faceți clic sub tabel și apă sați Enter de două ori pentru a insera linii goale.
7. SALVAȚI documentul ca tabele 2 în folderul lecție de pe unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Desenarea unui tabel
Word 2016 oferă opțiunea de a desena tabele complexe utilizâ nd comanda Desenare
tabel, care vă permite să desenați un tabel așa ați face-o cu un creion și hâ rtie. Comanda
Desenare tabel transformă indicatorul mausului într-un instrument creion, pe care îl
puteți utiliza pentru a desena conturul tabelului, apoi desenați râ nduri și coloane exact
acolo unde aveți nevoie de ele. În acest exercițiu, utilizați comanda Desenare tabel din
meniul Tabel.
STEP BY STEP Desenarea unui tabel
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Dacă rigla nu este afișată , pe fila Vizualizare, în grupul Afișare, bifați caseta de
selectare Riglă.
2. Asigurați-vă că punctul de inserare se află în partea de jos a documentului; apoi
utilizați bara de defilare pentru a defila în jos, astfel încâ t punctul de inserare să
fie în partea de sus a ecranului.
3. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe butonul Tabel pentru a deschide
meniul Inserare tabel.
4. În meniu, chiar sub râ ndurile și coloanele, selectați Desenare tabel. Indicatorul
devine un instrument creion.
5. Pentru a începe desenarea tabelului prezentat în figura 6-3, faceți clic pe punctul
de inserare click at the intermitent și trageți în jos și la dreapta pâ nă câ nd
desenați un dreptunghi care este de aproximativ 3 centimetri înă lțime și 6 cm
lă țime. Observați că filele Proiectare contextuală Instrumente tabel și Aspect apar
automat cu fila Aspect activă .

4
Figura 6-3 Desenarea unui tabel

6. Începâ nd de la aproximativ 1 inch în jos de la marginea de sus, faceți clic și glisați


creionul de la bordura din stâ nga la bordura din dreapta pentru a desena o linie
orizontală . Folosește-ți rigla ca ghid.
7. Desenați două linii orizontale mai mult sub prima, aproximativ 0,5 cm în afară .
8. Începâ nd de la aproximativ 1 inch de la bordura din stâ nga, faceți clic și glisați
creionul din partea de sus a tabelului în partea de jos a tabelului pentru a crea o
coloană .
9. Deplasați-vă peste aproximativ 1 inch la dreapta și trage o linie de la partea de
sus a tabelului în partea de jos.

Notă Dacă desenați o linie în poziție greșită , faceți clic pe butonul Radieră din
grupul Desenare din fila Instrumente tabel - Aspect și începeți din nou.

10. Desenați încă trei linii verticale la dreapta celorlalte, la aproximativ 1 inch
distanță , de sus în partea de jos a tabelului, pentru a crea un total de șase coloane.
Tabelul ar trebui să arate similar cu figura 6-3.
11. Faceți clic pe butonul Desenare tabel din grupul Desenare din fila Instrumente
tabel - Aspect pentru a dezactiva instrumentul creion.
12. Faceți clic sub tabel și apă sați enter de două ori pentru a crea linii goale. Dacă
este necesar, plasați punctul de inserare în afara ultimei celule, apoi apă sați
Enter.
13. SALVAȚI documentul ca tabele 3 în folderul lecție de pe unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Depanare Câ nd desenați tabele cu instrumentul creion, rețineți că acest
instrument va desena pă trate și dreptunghiuri, precum și linii. Dacă
încercați să desenați o linie dreaptă și mutați creionul de pe calea
dreaptă , Word poate crede că încercați să desenați un dreptunghi și să
inserați unul pentru dvs. Dacă se întâ mplă acest lucru, faceți clic pe
butonul Anulare din bara de instrumente Acces rapid și încercați din
nou. Ar putea fi nevoie de un pic de practică pentru a stă pâ ni diferența
dintre desen linii drepte și dreptunghiuri de desen.
Inserarea unui tabel rapid
Tabelele rapide sunt tabele preformatate predefinite, ar fi calendare și liste tabelare, pe
care aveți posibilitatea să le inserați și să le utilizați în documente. Word 2016

5
furnizează o varietate de tabele rapide pe care le puteți insera în documente. Aveți
posibilitatea să editați calendarul Tabel rapid pentru a reflecta luna și anul curent. În
acest exercițiu, inserați un calendar Tabel rapid într-un document.
STEP BY STEP Inserarea unui tabel rapid
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe butonul Tabel pentru a deschide meniul
Inserare tabel.

1. În meniu, chiar sub râ ndurile și coloanele, selectați Tabele rapide din meniu.
Apare o galerie de tabele rapide încorporate, după se arată în figura 6-4.

Figura 6-4 Galerie Tabel rapid predefinit

2. Selectați Select Calendar 2. Aveți posibilitatea să editați datele din calendar


pentru a afișa luna și anul curent.
3. SALVAȚI documentul ca Tabele 4 în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi
ÎNCHIDEȚI fișierul.
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

Notă Puteți muta un tabel într-o pagină nouă sau într-un document nou fă câ nd clic
pe ghidajul Mutare pentru a selecta tabelul, apoi utilizâ nd comenzile
Decupare și lipire. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați comanda
Copiere pentru a lă sa o copie a tabelului în locația inițială .

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI

6
Fila Proiectare din Panglica Instrumente tabel
După inserarea unui tabel, Word afișează Instrumente tabel în Panglică , așa se arată în
Figura 6-5. Este important să vă familiarizați cu comenzile disponibile pe fila Proiectare
de sub Instrumente tabel.
Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul acestei
că rți.

Figura 6-5 Fila Proiectare din Panglica Instrumente tabel

FORMATAREA UNUI TABEL


După ce ați inserat un tabel într-un document, aveți posibilitatea să aplicați un stil
preformatat utilizâ nd galeria Stiluri tabel. Aceste stiluri adaugă un aspect profesional
tabelelor din documente.
În fila Instrumente tabel - Proiectare, în grupul Borduri, aveți posibilitatea să formatați
manual bordurile unui tabel.
Grupul Borduri vă permite să desenați și să aplicați stiluri tabelului.
Aplicarea unui stil la un tabel
Cu Stiluri tabel, este ușor să modificați rapid formatarea unui tabel. Aveți posibilitatea să
aplicați stiluri tabelelor cam în același mod în care ați învă țat să aplicați stiluri textului în
lecțiile anterioare, poziționâ nd punctul de inserare într-un tabel și selectâ nd un stil din
galeria Stiluri tabel. Aveți posibilitatea să examinați stilul înainte de a-l aplica și de a-l
modifica de câ te ori este necesar. Aveți posibilitatea să modificați stilul tabelului sau să
creați un stil de tabel nou și să -l adă ugați la galerie, apoi să îl modificați sau să -l ștergeți,
după caz. În acest exercițiu, aplicați un Stil tabel unui tabel din documentul Word.
STEP BY STEP Aplicarea unui stil la un tabel
Pregătește. OPEN Clienti din fisierele de date pentru aceasta lectie

1. Poziționați punctul de inserție oriunde în tabel.


2. Pe fila Instrumente tabel - Proiectare, în grupul Stiluri tabel, faceți clic pe butonul
Mai multe pentru a vedea o galerie de stiluri de tabel. Există trei opțiuni
disponibile: Tabele simple, Tabele grilă și Tabele listă .
3. Defilați în jos pâ nă la al treilea râ nd de sub Tabele grilă și selectați Tabelul grilă 3
Accent 3 stil, după se arată în Figura 6-6.
4. SALVAȚI documentul ca Tabel clienți în folderul de lecții de pe unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

7
Figura 6-6 Galeria Stiluri tabel
Modifică ri ale stilurilor de tabel
Modificarea stilurilor dintr-un tabel este similară cu ceea ce ați învă țat deja la
modificarea stilurilor pentru text. Aveți posibilitatea să aplicați modifică ri unui stil de
tabel într-un document existent sau ca document nou bazat pe un șablon. Aveți
posibilitatea să aplicați modifică rile întregului tabel sau în mod specific la una dintre
opțiunile Stiluri tabel, ar fi în râ ndurile sau coloanele cu benzi. Aveți posibilitatea să
aplicați modifică ri de formatare proprietă ților tabelului, bordurilor/umbririi, benzilor,
fontului, paragrafelor, filelor și efectelor textului. În acest exercițiu, învă țați să modificați
fontul într-un stil de tabel.
STEP BY STEP Modificarea stilurilor tabelului
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Asigurați-vă că punctul de inserare este încă în tabel. Dacă faceți clic în afara
tabelului, filele Proiectare și Aspect nu vor fi disponibile.
1. În fila Instrumente tabel - Proiectare, în grupul Stiluri tabel, faceți clic pe
butonul Mai multe .

8
2. Faceți clic pe Modificare stil tabel pentru a deschide caseta de dialog
Modificare stil (a se vedea Figura 6-7). Observați că în caseta Nume, Tabelul grilă
3 - Accent 3 se aplică dintr-un exercițiu anterior.
3. În caseta Se aplică formatarea la, faceți clic pe să geata verticală și
selectați Prima coloană. Pentru acest exercițiu, aplicați modifică ri numai la
prima coloană .
4. Faceți clic pe butonul Format din caseta de dialog Modificare stiluri și
selectați Font pentru a deschide caseta de dialog Font. Butonul Format afișează
meniul opțiunilor disponibile. Fiecare meniu deschide propria casetă de dialog

Figura 6-7 Caseta de dialog Modificare stil

5. Cu caseta de dialog Font deschisă , tastați Garamond în caseta de fonturi.


Observați că atunci câ nd tastați primele trei caractere, Word afișează fonturile
disponibile. Garamond Select.
6. În grupul Stil font, selectați Caractere cursive aldine, 12 pt pentru
Dimensiune și Verde mă sliniu, Accent 3, Mai închis 50% pentru culoarea
fontului.
7. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Font. Modificarea
atributelor afectează numai prima coloană . Faceți clic pe OK pentru a închide
caseta de dialog Modificare stil. Nu se întâ mplă nimic cu masa.
8. În grupul Opțiuni stil tabel, bifați caseta de selectare Prima coloană .
Modifică rile de stil pe care le-ați fă cut apar în tabel.

9
9. SALVAȚI documentul ca Clienți Tabelul 2 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Fila Aspect din Panglica Instrumente tabel
Câ nd lucrați cu tabele, Word afișează o panglică contextuală instrumente tabel care este
vizibilă numai atunci câ nd un tabel este în uz. Panglica Instrumente tabel are două file:
fila Proiectare și fila Aspect.
Fila Aspect, așa se arată în Figura 6-8, include comenzi pentru modificarea întregului
format al unui tabel, precum și comenzi pentru modificarea aspectului componentelor

individuale ale tabelului, ar fi celule, coloane, râ nduri și formule. Utilizați această cifră ca
o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul acestei că rți.

Figura 6-8 Fila Proiectare din Panglica Instrumente tabel


GESTIONAREA TABELELOR
Ca în cazul orică rui document pe care îl editați, unele ajustă ri sunt întotdeauna necesare
atunci câ nd lucrați cu tabele. După ce creați un tabel, aveți posibilitatea să
redimensionați și să mutați coloanele sale; inserarea coloanelor și râ ndurilor;
modificarea alinierii sau direcției textului să u; setați un râ nd antet să se repete pe mai
multe pagini; organizarea datelor prin sortarea textului, numă rului sau datei; conversia
textului și a tabelelor; îmbinarea și scindarea celulelor; adă ugarea formulelor într-un
tabel; și să lucreze cu proprietă țile tabelului.
Utilizarea potrivirii automate
Comanda Potrivire automată vă permite să ajustați lă țimile coloanelor pentru a se
potrivi cu dimensiunea conținutului tabelului, cu dimensiunea ferestrei sau cu lă țimea
fixă a coloanei. Aveți posibilitatea să potriviți automat o coloană utilizâ nd mouse-ul sau
Panglica. Aveți posibilitatea să utilizați comenzi în grupul Dimensiune celulă din fila
Instrumente tabel - Aspect, apoi să selectați comanda Potrivire automată . În acest
exercițiu, exersați utilizarea Potrivire automată într-un tabel Word.
STEP BY STEP Utilizare potrivire automată
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe


butonul Vizualizare linii de grilă pentru a ascunde liniile de grilă , dacă este
necesar.
2. Faceți clic din nou pe butonul Vizualizare linii de grilă pentru a
afișa liniile de grilă și a permite editarea mai precisă .
3. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Dimensiune celulă ,
faceți clic pe butonul Potrivire automată pentru a deschide meniul vertical. În

10
meniul vertical, faceți clic pe Potrivire automată conținut. Fiecare coloană
pentru a se potrivi datelor din coloană .
4. SALVAȚI documentul ca Clienți Tabelul 3 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Redimensionarea unui râ nd sau a unei coloane
Word oferă un numă r de instrumente pentru redimensionarea râ ndurilor sau
coloanelor. Aveți posibilitatea să redimensionați o coloană sau un râ nd utilizâ nd mouse-
ul sau comenzile din Panglică . Aveți posibilitatea să utilizați comenzi în grupul
Dimensiune celulă din fila Instrumente tabel - Aspect pentru a ajusta înă lțimea și lă țimea
sau pentru a utiliza rigla pentru a ajusta lă țimea coloanei. În plus, caseta de dialog
Proprietă ți tabel vă permite să setați mă sură torile la o înă lțime precisă pentru râ nduri
sau la o lă țime ideală pentru coloane, celule și tabele. În acest exercițiu, exersați
utilizarea acestor tehnici pentru a redimensiona râ ndurile și coloanele dintr-un tabel
Word.
STEP BY STEP Redimensionarea râ ndurilor și coloanelor
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

. Faceți clic în prima coloană și poziționați indicatorul mausului peste rigla


orizontală de pe marcatorul primei coloane (vezi Figura 6-9). Indicatorul se
modifică într-o să geată cu două capete împreună cu coloana Mutare tabel sfat
ecran.
2. Faceți clic și glisați marcatorul de coloană la dreapta, doar pâ nă câ nd conținutul
din prima coloană se potrivește într-o singură linie. Pe fila Instrumente tabel -
Aspect, în grupul Dimensiune celulă , lă țimea se ajustează automat la 2,19". La fel
coloanele pot fi ajustate manual, la fel și râ ndurile — utilizați rigla verticală
pentru a ajusta marcatorii de râ nd.
3. Poziționați punctul de inserare în coloana numă rului de telefon al tabelului. Pe
fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare și
alegeți Selectare coloană din meniul vertical.
4. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Dimensiune celulă , faceți clic pe
săgeata în sus din caseta Lă țime pâ nă câ nd citește 1,1" și lă țimea coloanei se
modifică . Numerele de telefon se potrivesc acum pe o singură linie.
Marcator coloană

Figura 6-9 Riglă orizontală pe marcatorul primei coloane

5. Plasați punctul de inserare oriunde în primul râ nd. În grupul Tabel,


faceți clic din nou pe butonul Selectare, apoi faceți clic pe Selectare rând din
meniul vertical. Este selectat primul râ nd.

11
6. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Dimensiune celulă ,
faceți clic pe lansatorul casetei de dialog. Apare caseta de dialog Proprietăți tabel.
dialog box appears.
7. Faceți clic pe fila Rând din caseta de dialog.
8. Bifați caseta de selectare Specificare înălțime. În caseta Înă lțime,
faceți clic pe săgeata în sus pâ nă câ nd caseta citește 0,5.
9. Faceți clic pe butonul Rând urmă tor și observați că modifică rile
sunt aplicate numai primului râ nd. Fă câ nd clic pe butonul Rând următor,
buttonselecția se mută în jos cu un râ nd.
10. Faceți clic pe OK. În grupul Dimensiune celulă , observați că
înă lțimea pentru râ ndul 2 este de 0,14" și râ ndul 1 este de 0,5". De asemenea,
puteți ajusta înă lțimea unui râ nd individual sau prin selecție.
11. Faceți clic în orice celulă pentru a elimina selecția.
12. SALVAȚI documentul ca Tabelul 4 al clienților în folderul de lecții
de pe unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Crearea unui râ nd antet
Titlurile de coloană sunt plasate de obicei în râ ndul antet. Un rând antet este primul
râ nd al tabelului care conține informații care ajută la identificarea conținutului unei
anumite coloane. Acesta este de obicei formatat diferit și ar trebui să fie repetate la
începutul fiecă rei pagini noi pentru tabele care se extind dincolo de o pagină . Câ nd
specificați un râ nd antet în grupul Opțiuni stil tabel, râ ndul se distinge de întregul tabel.
În acest exercițiu, exersați repetarea râ ndurilor de antet pentru tabele lungi.
STEP BY STEP Crearea unui rând antet
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Poziționați punctul de inserție oriunde în interiorul mesei. Pe fila


Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare,
buttonapoi faceți clic pe Selectare tabel.
2. Pe fila Pornire, modificați dimensiunea fontului pentru întregul tabel la 14
pt. Prin modificarea dimensiunii fontului din tabel, datele se extind la pagina
urmă toare.
3. Așezați punctul de inserare pe primul râ nd al tabelului.
4. În fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Râ nduri și coloane, faceți clic
pe Inserare deasupra. Se inserează un râ nd nou necompletat.
5. În fila Instrumente tabel - Proiectare, în grupul Opțiuni stil tabel, bifați
caseta de selectare Rând antet pentru a aplica un format distinctiv râ ndului
antet.
6. Tastați titluri în celulele primului râ nd al tabelului, așa se arată în figura 6-
10.

12
Figura 6-10 Râ nd antet
7. În grupul Tabel din fila Instrumente tabel - Aspect, faceți clic pe butonul
Selectare și Selectare rând.
8. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe butonul
Repetare rânduri antet. Defilați în jos și vizualizați titlurile de pe a doua pagină .
9. Faceți clic oriunde în tabel pentru a deselecta.
10. Poziționați punctul de inserție oriunde în interiorul mesei. Pe fila
Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare, apoi
faceți clic pe Selectare tabel.
11. Pe fila Pornire, modificați dimensiunea fontului la 12 pt. Atâ ta timp câ t
conținutul se extinde la o pagină nouă , titlurile vor apă rea, indiferent de
dimensiunea fontului.
12. SALVAȚI documentul ca Clienți Tabelul 5 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Notă Râ ndurile repetabile sunt vizibile numai în vizualizarea Aspect pagină
imprimată , în vizualizarea Backstage sau într-un document imprimat.
Sortarea conținutului unui tabel
Sortarea sort datelor înseamnă aranjarea lor în ordine alfabetică , numerică sau
cronologică . Sortarea afișează datele pentru ca utilizatorii să le poată localiza mai rapid.
Aveți posibilitatea să sortați text, numere sau date calendaristice în ordine ascendentă
sau descendentă . Ordinea ascendentă scrie text de la început pâ nă la sfâ rșit, ar fi de la
A la Z, de la 1 la 10 sau ianuarie pâ nă în decembrie. Ordinea descrescătoare scrie text
de la sfâ rșit pâ nă la început, ar fi de la Z la A, 10 la 1 sau decembrie pâ nă în ianuarie. În
acest exercițiu, exersați datele ortografice dintr-un tabel Word utilizâ nd caseta de dialog
Sortare, pe care o accesați prin comanda Sortare din fila Instrumente tabel - Aspect din
grupul Date.
Notă Puteți ieși cu pâ nă la trei coloane de date în caseta de dialog Sortare. Înainte de
a începe procesul de vrajă , trebuie să selectați coloana (sau coloanele) de sortat.
STEP BY STEP Se scrie conținutul unui tabel
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Plasați punctul de inserare oriunde în prima coloană . Pe fila


Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare și pe
Selectare coloană.
2. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe butonul
Sortare. Apare caseta de dialog Sortare, așa se arată în Figura 6-11. Deoarece ați
selectat coloana Nume firmă, datele Nume firmă sunt listate în caseta Sortare
după text, cu ordine ascendentă selectate în mod implicit. Coloana conține text;
De aceea, tipul a fost listat ca Text. Celelalte opțiuni de sub tip sunt Numă r și Dată .

13
Figura 6-11 Caseta de dialog Sortare

3. Faceți clic pe OK. Rețineți că tabelul apare acum sortat în ordine


crescă toare după numele companiei.
4. SALVAȚI documentul ca clienți Tabelul 6 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Îmbinarea și divizarea celulelor tabelului
Capacitatea de a îmbina și scinda celulele tabelului oferă flexibilitate în particularizarea
tabelelor. Îmbinarea celulelor înseamnă combinarea a două sau mai multe celule într-
una singură . Îmbinarea celulelor este utilă pentru titlurile care se extind pe mai multe
coloane. A scinda celule înseamnă a împă rți o celulă în două sau mai multe celule.
Este posibil să scindați celulele atunci câ nd trebuie să plasați mai multe tipuri de date
într-o singură celulă . Caseta de dialog Scindare celule vă permite să scindați o celulă în
coloane sau râ nduri. În această lecție, exersați utilizarea comenzilor din grupul Îmbinare
din fila Instrumente tabel - Aspect pentru îmbinarea și scindarea celulelor.
STEP BY STEP Îmbinare și scindare celule tabel
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Poziționați punctul de inserare pe râ ndul antet situat la pagina 1.


Selectați celula care conține titlul Persoanei de contact și celula goală din stâ nga
acestuia.
2. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Îmbinare, faceți clic pe
butonul Îmbinare celule. Celulele selectate se îmbină într-o singură celulă .
3. În coloana Titlu poziție, pe râ ndul Publicare Lucerna, selectați
celula care conține textul Director Marketing VP Relații Publice.

14
4. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Îmbinare, faceți clic pe
butonul Scindare celule pentru a deschide caseta de dialog Scindare celule, așa se
arată în Figura 6-12.

Figure 6-12 Caseta de dialog Scindare celul

5. Faceți clic pe OK pentru a accepta setă rile așa sunt. O coloană nouă
este inserată în celulă .
6. Selectați textul VP Relații publice și glisați și fixați textul în noua
coloană .
7. În In the coloana Nume companie, selectați celula Woodgrove Bank.
cell.
8. Faceți clic pe butonul Scindare celule. Setarea implicită pentru
Numă rul de coloane este 2, iar numă rul implicit de râ nduri este 1. Caseta de
selectare Îmbinare celule înainte de scindare este estompată .
9. Modificați setarea numă rului de coloane la 1 și setarea Numă r de
râ nduri la 2 pentru a scinda celula într-o singură coloană care conține două
râ nduri și faceți clic pe OK. A se vedea figura 6-13.

Scindare celulă

Figura 6-13 Celulă împă rțită în două râ nduri


10. Așezați punctul de inserție în fața Woodgrove Bank. Apă sați și țineți
apă sat butonul mouse-ului pentru a selecta cele două râ nduri din coloană . Faceți
clic cu butonul din dreapta, apoi selectați Îmbinare celule. Celula este acum un
singur râ nd.
11. Faceți clic pe butonul Anulare .
12. SALVAȚI documentul ca Tabelul 7 al clienților în folderul de lecții
de pe unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Modificarea marginilor celulei
Word 2016 oferă o opțiune de modificare a marginilor celulelor și a spațierii dintre
celule — puteți seta marginile pentru o celulă individuală sau pentru celulele selectate.

15
Câ nd efectuați modifică ri în celulă , aspectul celulei din tabel se modifică , de asemenea. În
această lecție, exersați modificarea marginilor celulelor și adă ugarea spațierii între
celule.
STEP BY STEP Modificare margini celulă
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Poziționați punctul de inserare în coloana Numă r de telefon. În fila Instrumente


tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare și faceți clic pe
Selectare coloană.
2. În grupul Aliniere, faceți clic pe butonul Margini celulă. Apare caseta de dialog
Opțiuni tabel. dialog box appears.
3. Modificați marginile de sus și de jos la 0,03" fă câ nd clic pe să geata în sus pentru
a modifica dimensiunile.
4. Faceți clic pe OK. Numerele de telefon nu mai încap pe o singură linie.
5. Cu coloana Număr telefon încă selectată , faceți clic pe butonul Margini celulă.
6. Modificați marginile din stâ nga și din dreapta la 0,03" fă câ nd clic pe să geata în
jos.
7. Faceți clic pe OK. Modificarea marginilor din stâ nga și din dreapta ajustează
automat numerele de telefon, iar acum acestea se potrivesc pe o singură linie.
8. Cu coloana Număr telefon încă selectată , faceți clic pe butonul Margini celulă.
9. Selectați caseta de selectare Se permite spațierea între celule și mă riți
spațierea celulelor la 0,09". Ați modificat spațierea implicită a celulelor.
10. Faceți clic pe OK. Observați diferența în spațierea dintre celule. În mod implicit,
este activată opțiunea Redimensionare automată pentru a se potrivi
conținutului.
11. SALVAȚI documentul ca Client Tabelul 8 în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Adă ugarea textului alternativ la un tabel
Textul alternativ este un instrument de interpretare util pentru tabele, diagrame,
imagini și alte obiecte. Textul alternativ este, de asemenea, utilizat de browserele web —
atunci câ nd treceți cu mouse-ul peste obiect, textul apare describing-ing obiect. Textul
alternativ este, de asemenea, un instrument de accesibilitate. Browserele și alte aplicații
pot citi textul utilizatorilor cu dizabilită ți. În acest exercițiu, învă țați să adă ugați text
alternativ la un tabel.
STEP BY STEP Adă ugarea textului alternativ la un tabel
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Plasați punctul de inserare oriunde în tabelul de la pagina unu. Pe tabele


instrumente Fila Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe Selectare,apoi faceți clic pe
Selectare tabel.
2. Faceți clic pe butonul Proprietăți din grupul Tabele. Apare foaia Proprietă ți
tabel.
3. Faceți clic pe fila Text alternativ Text și, în caseta Titlu, tastați Listare după
companie. În caseta Descriere, tastați Listă persoane fizice după companie.
Listarea include telefon numere, poziții curente care sunt deschise și titluri
pentru persoana de contact. Faceți clic pe OK.

16
4. SALVAȚI documentul ca Client Tabelul 9 în folderul de lecții de pe unitatea flash,
apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Divizarea unui tabel
În unele situații, este posibil să doriți să împă rțiți un tabel existent în două sau mai multe
tabele separate. De exemplu, este posibil să doriți să împă rțiți informațiile dintr-un tabel
pe baza unor valori specifice, ar fi diviziile companiei sau adresele de stradă . Utilizâ nd
caracteristica Scindare tabel, aveți posibilitatea să luați un tabel personal al companiei și
să -l împă rțiți în tabele separate pentru divizia Vâ nză ri, divizia Cercetare și Dezvoltare și
așa mai departe. În acest exercițiu, practicați divizarea unui tabel pe baza datelor sale.
STEP BY STEP Îmbinare și scindare celule tabel
Pregătește. DESCHIDEȚ I documentul Tabel client 6 din folderul de lecții.

5. Poziționați punctul de inserare oriunde în coloana Numă r de poziții deschise


curente. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe butonul
Selectare și pe Selectare coloană.
2. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe butonul
Sortare. Apare caseta de dialog Sortare. dialog box appears.
3. În zona Sortare după , selectați opțiunea Descrescă toare și faceți clic pe
OK. Tabelul este sortat în funcție de valorile din coloana Numă r de poziții
deschise curente.
4. Defilați în jos pâ nă la primul râ nd cu o valoare de 0 în coloana Numă r de
poziții deschise curente: Adventure Works și poziționați punctul de inserare
acolo.
5. Pe fila Instrumente tabel-Aspect, în grupul Îmbinare, faceți clic pe butonul
Scindare tabel. Tabelul se împarte în două , cu râ ndurile care conțin poziții
deschise în partea de sus, și cele fă ră poziții deschise în partea de jos.
6. SALVAȚI documentul ca Client Tabelul 10 în folderul de lecții de pe
unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.

PAUZĂ . LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

Conversia textului în tabel sau tabel în text


Textul separat printr-un marcaj de paragraf, o filă , o virgulă sau alt caracter poate fi
convertit din text într-un tabel. De asemenea, aveți posibilitatea să convertiți un tabel în
text. Pentru a face conversia textului într-un tabel, selectați mai întâ i textul, faceți clic pe
fila Inserare,faceți clic pe butonul Tabel și selectați Conversie text în tabel. Apare caseta
de dialog Conversie text în tabel, iar Word determină numă rul de râ nduri și coloane
necesare pe baza modului în care este separat textul. După conversia textului într-un
tabel, butonul Conversie în text va fi disponibil în fila Instrumente tabel - Aspect. În acest
exercițiu, exersați utilizarea acestei tehnici pentru a converti textul Word într-un tabel.
STEP BY STEP Conversie text în tabel
Pregătește. DESCHIDEȚ I documentul Numere de părți din folderul de lecții.
1. Selectați întregul document.
2. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe butonul Tabel, apare
meniul Tabel.

17
3. Faceți clic pe Conversie text în tabel. Se deschide caseta de dialog
Conversie text în tabel. Word recunoaște numă rul de coloane și râ nduri și
plasează numă rul 10 în câ mpul Numă r de râ nduri — observați că este gri umbrit,
fă câ ndu-l indisponibil pentru modificare (vezi Figura 6-14). Pă strați setă rile
implicite.

Figura 6-14 Caseta de dialog Conversie text în tabel

4. Faceți clic pe OK. Textul selectat a fost separat prin marcaje de paragraf și
selectâ nd implicitul unei coloane, Word face conversia textului într-un tabel, așa
se arată în Figura 6-15.
Figura 6-15 Document convertit din text într-un tabel

5. În grupul Tabel, selectați întregul tabel. Apoi, în grupul Dimensiune celulă ,


faceți clic pe butonul Potrivire automată și selectați Potrivire automată
conținut.
6. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, faceți clic pe butonul Proprietăți din
grupul Tabel, apoi selectați fila Tabel. tab Centrează masa. Faceți clic pe OK.
7. SALVAȚI documentul ca tabel de numere de părți în folderul de lecții de
pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Conversie tabel în text
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Poziționați punctul de inserare oriunde în tabel și faceți clic pe fila
Instrumente tabel - Aspect.

18
2. În grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare, button apoi faceți clic pe
Selectare tabel pentru a selecta întregul tabel.
3. În grupul Date, faceți clic pe Conversie în text. Se deschide caseta de dialog
Conversie tabel în text. dialog box opens. Setarea implicită din caseta de dialog
Conversie tabel în text este Marcaje paragraf. Un tabel poate fi convertit în text și
separat prin marcaje de paragraf, file, virgule sau alte Caractere.
4. Faceți clic pe OK. Documentul este convertit în text separat prin marcaje
de paragraf.
5. SALVAȚI documentul ca text numere de parte în folderul de lecții de pe
unitatea flash, apoi închideți fișierul.
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Utilizarea formulelor într-un tabel
După ați învă țat anterior, aveți posibilitatea să creați tabele în Word care conțin date și
numere. Word 2016 oferă , de asemenea, opțiuni de utilizare a formulelor pentru a
calcula un total, a calcula o medie, a determina cel mai mare/cel mai mic numă r și a
numă ra valorile. Acestea sunt funcții simple care sunt utilizate în Microsoft Excel, pe
care le puteți utiliza și în Word. La fel ca în Excel, formulele încep cu un simbol egal
urmat de funcția pe care doriți să o efectuați, ar fi SUM, AVERAGE, MAX, MIN și COUNT.
De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați operatorii matematici pentru a efectua
adunarea, scă derea, împă rțirea și înmulțirea utilizâ nd referințe la zonele de celule. O
zonă de celule este identificată de două sau mai multe celule din tabel. Aceleași reguli pe
care le-ați învă țat în clasa de matematică se aplică și aici atunci câ nd utilizați formule în
tabel. Dacă doriți să efectuați mai întâ i o anumită acțiune, setați ordinea operației.
De asemenea, puteți crea formule într-un tabel utilizâ nd locația adresei celulei. De
exemplu, coloanele sunt identificate prin litere care încep cu A, iar râ ndurile sunt
identificate cu numere care încep cu 1. Vedeți tabelul eșantion cu titluri de coloană și de
râ nd din tabelul 6-1. Pentru a începe o formulă , plasați mai întâ i punctul de inserare în
locația celulei unde doriți să apară formula. În tabelul 6-1, prima formulă începe într-o
celulă necompletată , E1, iar formula este scrisă utilizâ nd locațiile adresei celulei unde
apar valorile, ca în "B1'C1-D1. Aveți posibilitatea să utilizați funcția SUM pentru a obține
același rezultat; se afișează ca "SUM(LEFT). Aceste două abordă ri diferite pentru
adă ugarea valorilor din intervalul de celule dau același rezultat. A se vedea tabelul 6-2
pentru descrieri ale tipurilor de formule și funcții.
A B C D E
1 Rochii 123 874 56
2 Pantaloni 456 659 456
3 Fuste 987 456 78
Tabelul 6-1 Exemplu de coloane de tabel și râ nduri

Aveți posibilitatea să aplicați un format de numă r unei celule selectate. Opțiunile de


format disponibile constau dintr-un simbol liră , zero zecimale, o virgulă , un sistem
monetar ($), două zecimale, simbol procent (%) și paranteze ( ). Selectarea orică reia
dintre aceste modifică ri este formatul numă rului pentru celula respectivă .
Uneori este necesar să editați o valoare și să actualizați câ mpul cu noul total, mediu sau
altă funcție pe care ați aplicat-o. Pentru a actualiza un câ mp, selectați câ mpul, faceți clic
cu butonul drept al dreptului, apoi selectați Actualizare câmp.

19
Tabelul 6-2 descrie funcțiile de bază disponibile în tabelele Word. Word 2016 oferă mult
mai multe funcții , nu toate funcțiile sunt listate. În exercițiu, învă țați să aplicați o funcție
simplă pentru a calcula valori, a aplica un format de numă r și a afișa codurile de câ mp.
Tip fișier Descrierea /
SUMA (MAI SUS) Adaugă valorile din zona de deasupra celulei.
SUMĂ (STÂ NGA) Adaugă valorile din interval la stâ nga cel.
A1-A2-A3-A4 Adaugă valori după locația adresei celulei.
SUMA (A1:A4) Adaugă valorile utilizâ nd argumentele zonei. Adresa celulei
din stâ nga două puncte este începutul intervalului, iar
adresa celulei din dreapta colonul este ultima celulă din
zonă .
MEDIE (MAI SUS) Valori medii în intervalul de mai sus cel .
"MEDIE" (STÂ NGA) Valori medii în intervalul din stâ nga cel .
MAX (mai sus) Afișează cea mai mare valoare din intervalul de deasupra cel.
MAX (stâ nga) Afișează cea mai mare valoare din intervalul din stâ nga cel.
MIN. Afișează cea mai mică valoare din intervalul de deasupra cel.
MIN. Afișează cea mai mică valoare în furie la stâ nga cel.
NUMĂ R (MAI SUS) Numă ră valorile de mai sus cel .
CONTOR (STÂ NGA) Numă ră valorile din stâ nga celului .
Tabelul 6-2 Funcții formulă
STEP BY STEP Utilizarea formulelor într-un tabel
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Vânzări din folderul de lecții.

1. Plasați punctul de inserare pe ultima coloană (decembrie).


2. În fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Râ nduri și coloane, faceți clic
pe Inserare la dreapta. Apare o coloană nouă .
3. Tipul total din ultima coloană , primul râ nd.
4. Poziționați punctul de inserare în ultima coloană , al doilea râ nd. Veți
calcula totalul utilizâ nd caseta de dialog Formulă. dialog box.
5. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe butonul
Formulă. Apare caseta de dialog Formulă (vezi Figura 6-16). Dacă sunteți
familiarizat cu Excel, veți observa asemă nă rile în caseta de dialog Formulă .
Consultați Tabelul 6-2 pentru funcțiile formulei.

Figura 6-16 Caseta de dialog Formulă

20
6. În mod implicit, apare formula 'SUM(LEFT). Această funcție totalizează
valorile listate în al doilea râ nd. Word detectează automat valorile dintr-un tabel
atunci câ nd utilizați Caseta de dialog Formulă .
7. Faceți clic pe OK pentru a accepta valoarea implicită și a închide caseta de
dialog Formulă. Apare totalul. Cu toate acestea, valoarea totală include anul
(2009) ca numă r, nu ca titlu de râ nd. Pentru a împiedica formula să includă 2009
în total, trebuie să faceți referire la intervalul de celulele pe care doriți să le
adă ugați.
8. Selectați valoarea Totală pe care tocmai ați calculat-o și apă sați pe
Ștergere.
9. Faceți clic din nou pe butonul Formulă și, de data aceasta, înlocuiți
formula implicită cu SUMA (B2:M2). Într-un coordonator de celule, litera se
referă la coloană și numă rul râ ndului, astfel încâ t B2 este celula din al doilea
râ nd, a doua coloană .
10. Faceți clic pe OK. Observați că valoarea totală acum nu include 2009.
11. Repetați procesul pentru a calcula totalul pentru valorile lunare 2010.
Formula pe care o utilizați trebuie să fie 'SUM(B3:M3).
12. SALVAȚI documentul ca Vâ nză ri 2 în folderul lecție de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Aplicarea unui format de număr
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Plasați punctul de inserare în valoarea Totală pentru 2009. În mod


implicit, valoarea celulei este umbrită cu gri. Această valoare apare fă ră
formatare. Pentru a modifica formatarea, deschideți Formula din nou, fă câ nd clic
pe butonul Formulă. button.
2. Faceți clic pe să geata verticală din secțiunea Format numă r și
selectați a treia opțiune, $,#0.00;($$#0 00) așa se arată în Figura 6-17.

Figura 6-17 Opțiuni pentru formatul de numă r

3. Faceți clic pe OK. Această opțiune inserează un simbol monetar și


două zecimale.
4. Repetați procesul pentru a formata totalul pentru valorile lunare
2010.

21
5. SALVAȚI documentul ca Vâ nză ri 3 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

Evaluarea cunoștințelor

Alegere multiplă
Selectați cel mai bun răspuns pentru următoarele instrucțiuni.
1. Utilizarea caracteristicii Sortare dintr-un tabel sortează conținutul selectat în care
dintre urmă toarele ordine?
a. Ascendent
b. Descrescătoare
c. Ordine alfabetică
d. Toate cele de mai sus
2. Combinarea a două sau mai multe celule într-o singură celulă utilizează o
caracteristică Word numită :
a. Scindarea celulelor
b. Îmbinare celule
v. Îmbinare a tuturor celulelor
d. Îmbinarea celulelor selectate
3. Tabelele preformatate predefinite care pot fi inserate și utilizate în documente se
numesc:
a. Opțiuni stil tabel
b. Tabele
c. Tabele rapide
d. Inserare tabele
4. Datele sortate pot consta din care dintre urmă toarele?
a. text
b. numere
c. date
d. Toate cele de mai sus
5. Primul râ nd al unui tabel formatat diferit de restul tabelului și conține informații
pentru identificarea datelor din coloană se numește:
a. râ nd total
b. coloană cu benzi
c. coloana antet
d. râ nd antet

Adevărat/Fals
Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.
T F 1. Câ nd știți de câ te râ nduri și coloane aveți nevoie într-un tabel, cel mai rapid mod
de a crea tabelul este prin glisarea peste grilă din meniul Tabel.
T F 2. Câ nd Word face conversia textului în tabele, utilizează marcaje de paragraf, file și
virgule pentru a determina modul de organizare a datelor în tabel.
T F 3. Sortarea poate sorta o singură coloană de date la un moment dat.
T F 4. Aveți posibilitatea să eliberați liste cu un singur nivel, ar fi liste cu marcatori sau
numerotate într-un tabel.
T F 5. Butonul Repetare râ nduri antet este utilizat pentru tabelele care se extind la mai
multe pagini.

22
Proiecte
Proiectul 6-1: Crearea și formatarea unui tabel
Dna Archer, recrutorul executiv, vă cere să începeți să lucrați la o masă de plasare care
va lista candidații care au fost plasați, companiile care i-au angajat, și data angajă rii.
PREGĂ TIȚ I-VĂ . LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. INVESTIȚII DESCHISE din fișierele de date pentru această lecție.
2. SALVAȚI documentul ca poziționări de tabel 6-1 în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
3. Plasați punctul de inserare în ultima coloană . Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în
grupul Tabel, faceți clic pe butonul Selectare și pe Selectare coloană.
4. În grupul Dimensiune celulă , faceți clic pe săgeata în sus din caseta Lă țime pâ nă câ nd
citește 1,3". .
5. Selectați prima coloană din tabel.
6. Pe fila Aspect, în grupul Dimensiune celulă , faceți clic pe săgeata în jos din caseta
Lă țime pâ nă câ nd citește .9. .
Selectați Select the coloana Companie și modificați lă țimea la 1,5".
8. Pe fila Instrumente tabel - Proiectare, în grupul Opțiuni stil tabel, bifați casetele de
selectare Rând antet și Râ nduri cu benzi.
9. Plasați punctul de inserare în tabel, iar în grupul Stiluri tabel, selectați stilulTabel
grilă 4 - Accent 4 .
10. Selectați ultima coloană din tabel.
11. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe butonul Sortare
pentru a deschide caseta de dialog Sortare. dialog box.
12. Sub secțiunea Lista mea are, asigurați-vă că este selectată opțiunea Râ nd antet.
Faceți clic pe OK.
Aceasta scrie coloana după dată .
13. Cu tabelul selectat, pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Tabel, faceți clic pe
butonul Proprietăți. button.
În In the foaia Proprietăți tabel, pe fila Tabel, faceți clic pe Centrare în zona Aliniere.
15. Faceți clic pe fila Alt Text și, în caseta Titlu, tastați Investiții angajați . În caseta
Descriere, tastați Data angajării angajaților employment. Faceți clic pe OK.
Selectați râ ndul antet.
17. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Aliniere, faceți clic pe Aliniere centru.
18. SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.
LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

23
Proiectul 6-2: Crearea și gestionarea unui tabel
În acest proiect, veți crea și gestiona un tabel care afișează vâ nză rile trimestriale pentru
Coho Vineyard.
PREGĂ TIȚ I-VĂ . LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. Creați un document necompletat nou.
2. SALVAȚI documentul ca 6-2 Vânzări trimestriale în folderul lecție de pe unitatea
flash.
3. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe butonul Tabel . Glisați pentru a crea
un tabel care are 5 coloane și 6 râ nduri.
4. Introduceți urmă toarele date în tabel, după se arată mai jos.
Luați Notă Apă sați shift-Enter pentru a insera un sfâ rșit de linie după ce tastați
Vineyard.

Podgoria 20XX Coho


Primul Al doilea Al Treilea Al patrulea
Trimestru Trimestru Trimestru Trimestru
Mark Hanson 19,098 25,890 39,088 28,789
Terry Adams 21,890 19,567 32,811 31,562
Max Benson 39,400 35,021 19,789 21,349
Cathan Cook 34,319 27,437 28,936 19,034

5. Selectați primul râ nd. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Îmbinare, faceți
clic pe butonul Îmbinare celule. button.
6. Cu râ ndul încă selectat, centrați titlul fă câ nd clic pe butonul Aliniere centru din
grupul Aliniere.
7. Pe fila Instrumente tabel - Proiectare, în grupul Opțiuni stil tabel, bifați caseta de
selectare Ultima coloană. Casetele de selectare Râ nd antet, Prima coloană și Râ nduri cu
benzi
ar trebui să fie selectate deja.
8. În galeria Stiluri tabel, faceți clic pe butonul Mai multe pentru a afișa galeria. În
grupul Tabel listă , selectați Listă Tabel 1 Lumină - Accentuare 6.
9. Pe fila Pornire, activați Afișare/Ascundere, dacă este necesar.
10. Inserați o coloană după al patrulea trimestru prin plasarea punctului de inserare
deasupra sfâ rșitului marcatorilor de râ nd, apoi fă câ nd clic pe simbolul mai mult.
symbol.
11. Îmbinați primul râ nd din ultima coloană cu titlul selectâ nd primul râ nd, fă câ nd clic
cu butonul din dreapta, apoi selectâ nd Îmbinare celule.
12. Tastați Total în al doilea râ nd al ultimei coloane. În grupul Aliniere, selectați
Aliniere centru.
13. Poziționați punctul de inserție în celula necompletată de sub Total. În grupul Date,
selectați Formulă. Caseta Formulă afișează -SUM (LEFT); Aceasta totalizează valorile
din stâ nga.
14. În lista verticală format numă r, selectați a treia opțiune $, #0.00; ($,#0.00).
15. Faceți clic pe OK. Valoarea totală pentru cele patru sferturi ale lui Mark Hanson
apare.
16. Poziționați punctul de inserare în urmă toarea celulă necompletată în jos și în grupul
Date, selectați Formulă. Editați formula fă câ nd dublu clic pe textul DE MAI SUS și
tastâ nd LEFT. Asigurați-vă că tastați funcția în paranteze.
17. Aplicați același format de numă r pe care l-ați selectat mai devreme. Faceți clic pe OK.

24
18. Poziționați punctul de inserare în urmă toarea celulă necompletată în jos și în grupul
Date și selectați Formulă.
19. În caseta Formulă , ștergeți SUM (ABOVE)—nu ștergeți semnul egal.
În lista verticală a funcției Lipire, selectați SUM. Plasați punctul de inserare în interiorul
parantezelor și tastați LEFT.
21. Aplicați același format de numă r pe care l-ați selectat anterior.
22. Faceți clic pe OK.
23. Poziționați punctul de inserare în ultima celulă necompletată și în grupul Date,
selectați Formulă.
24. Editați formula fă câ nd dublu clic pe textul de mai sus și tastâ nd STÂNGA.
25. Aplicați același format de numă r pe care l-ați selectat mai devreme.
26. Faceți clic pe OK.
27. SALVAȚI documentul cu același nume de fișier în folderul lecției de pe unitatea
flash.
28. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, faceți clic pe butonul Selectare din grupul Tabel,
apoi alegeți Selectare tabel din meniul vertical.
29. În grupul Date, selectați Conversie în text,apoi selectați File. Faceți clic pe OK.
30. SALVAȚI documentul ca 6-2 Vânzări trimestriale 2 în folderul de lecții de pe
unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
OPRIȚ I-VĂ . ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

25