Sunteți pe pagina 1din 20

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

1
Gestionarea fluxului de text 5
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Setare aspect pagină
Modificați configurarea paginii. 1.3.1
Lucrul cu pauze
Inserați sfâ rșituri de pagină , secțiune sau coloană . 2.3.2
Modificați opțiunile de configurare a paginii pentru o secțiune. 2.3.3
Parametrizarea coloanelor
Formatarea textului în mai multe coloane. 2.3.1
ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Fila Aspect

Figura 5-1 Fila Aspect


Fila Aspect conține grupuri de comenzi care controlează aspectul unui document
întreg sau secțiuni ale unui document. Comenzile din grupul Inițializare pagină (vezi
Figura 5-1) vă permit să setați margini, să modificați orientarea paginii documentului și
să ajustați dimensiunea hâ rtiei. Coloanele vă permit să scindați un document în două sau
mai multe coloane. Inserarea sfâ rșiturilor de secțiune într-un document vă permite să
modificați configurarea paginii pentru o parte a documentului fă ră a afecta restul.
Comenzile Afișare numere de linie vă permit să faceți referire la anumite linii din
document. Comanda Despă rțire în silabe oferă opțiuni pentru despă rțirea automată sau
manuală a cuvintelor dintr-un document, iar spațiul nese sparg textul la linia urmă toare
pentru a evita pauzele incomode din marginea dreaptă .
În grupul Paragraf, Word conține caracteristici care controlează modul în care un
paragraf se rupe într-un document și între pagini. Controlați paginarea într-un
document prevenind pauzele incomode numite vă duve și orfani, pă strâ nd textul
împreună , menținâ nd liniile împreună și determinâ nd unde vor avea loc sfâ rșiturile de
pagină .
De asemenea, aveți posibilitatea să gestionați fluxul de text din document prin crearea
mai multor coloane, particularizarea setă rilor coloanelor și inserarea de sfâ rșituri de
coloană în grupul Inițializare pagină .
Deși majoritatea comenzilor pe care le utilizați pentru a controla aspectul unui
document se gă sesc pe fila Aspect, există alte câ teva comenzi pe care le puteți gă si utile
pe fila Inserare din grupul Pagini.

SETARE ASPECT PAGINĂ

2
Aspectul unei pagini ajută la comunicarea mesajului. Deși conținutul documentului este
evident important, avâ nd marginile corespunză toare, orientarea paginii și dimensiunea
hâ rtiei contribuie la lizibilitatea și aspectul documentului.
Setarea marginilor
Marginile sunt zonele de spațiu alb care se învecinează cu partea de sus, de jos și pă rțile
laterale ale unui document. Aveți posibilitatea să modificați marginile din dimensiunea
implicită de un inch a Word utilizâ nd comenzile din grupul Inițializare pagină de pe fila
Aspect. Puteți alege opțiuni prestabilite dintr-o galerie sau puteți seta Margini
particularizate în caseta de dialog Inițializare pagină . În grupul Inițializare pagină , faceți
clic pe meniul Margini și un set de setă ri predefinite de margine sunt disponibile pentru
selecție. Faceți clic pe setarea aleasă și întregul document va reflecta modifică rile. Faceți
clic pe comanda Margini particularizate pentru a afișa caseta de dialog Inițializare
pagină , unde puteți specifica dimensiunile marginilor particularizate. În acest exercițiu,
particularizați marginile unui document.
STEP BY STEP Setare margini
PREGĂTEȘTE-TE. Înainte de a începe acești pași, LANSAȚI Microsoft Word 2016.
1. DESCHIDEȚ I fișierul Propunere pentru această lecție.
2. Ștergeți liniile goale suplimentare de mai sus SUA Resurse de să nă tate.
3. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe să geata verticală pentru
a afișa meniul Margini.
4. Alegeți Îngust. Marginile de sus, de jos, din stâ nga și din dreapta sunt setate la
0,5".
5. În grupul Inițializare pagină , faceți clic pe să geata verticală pentru a afișa meniul
Margini.
6. Faceți clic pe Margini particularizate pentru a deschide caseta de dialog
Inițializare pagină afișată în Figura 5-2.

Figura 5-2 Caseta de dialog Inițializare pagină

7. Schimbați marginile de jos, stâ nga și dreapta la 1" și marginea de sus la 2".
Modificarea marginilor afectează toate paginile din document. Faceți clic pe OK.
8. SALVAȚI documentul ca proiect de propunere în folderul de lecții de pe unitatea
flash.

PAUZĂ. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

3
Selectarea unei orientă ri pentru pagină
Orientarea unui document determină direcția în care se extinde textul în pagină . Un
document de dimensiune a literei în orientare portret este de 8 1/2" pe 11" și textul se
extinde pe lă țimea mai scurtă a documentului, în timp ce un document de dimensiune a
literei în orientare a peisajului este de 11" cu 81/2" și orientează textul care se extinde
pe dimensiunea mai lungă a paginii. Pe mă sură ce planificați și formatați un document,
trebuie să -i alegeți orientarea paginii. În orientarea portret, care este utilizat în mod
obișnuit pentru documente de afaceri, textul se extinde pe lungimea mai scurtă a
documentului. Orientarea peisajului, care este utilizată în mod obișnuit pentru broșuri,
reprezentă ri grafice și tabele, orientează textul în dimensiunea mai lungă a paginii. În
acest exercițiu, modificați orientarea unui document de la portret (implicit) la peisaj.
STEP BY STEP Selectarea unei orientări de pagină
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. În grupul Inițializare pagină din fila Aspect, faceți clic pe să geata
verticală pentru a afișa meniul Orientare, așa se arată în Figura 5-3.
2. Selectați Peisaj. Orientarea paginii se modifică în Peisaj.

Figura 5-3 Meniu orientare

3. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare pentru a


examina documentul în vizualizarea Backstage. În partea dreaptă a panoului,
documentul se afișează în peisaj și sub Setă ri, vedeți Orientarea peisajului ca
setare. De asemenea, observați că puteți accesa caseta de dialog Inițializare
pagină din ecranul Imprimare. Este o bună practică să examinați documentul
înainte de imprimare pentru a vă asigura că textul se va imprima corect.
4. Faceți clic pe butonul Revenire la document.
5. SALVAȚI documentul ca Proiect 1 Propunere în folderul de
lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Alegerea unei dimensiuni de hâ rtie


Deși dimensiunea standard a hâ rtiei de 81/2 " × 11" este setarea implicită , Word oferă
opțiuni pentru crearea documentelor într-o varietate de dimensiuni de hâ rtie. Word
furnizează dimensiuni prestabilite ale documentelor sau aveți posibilitatea să
particularizați dimensiunea hâ rtiei fă câ nd clic pe comanda Mai multe dimensiuni hârtie.
De exemplu, invitațiile, că rțile poștale, documentele juridice sau rapoartele pot necesita
o dimensiune diferită a hâ rtiei. Multe imprimante provide opțiuni pentru imprimarea pe
diferite dimensiuni de hâ rtie și, în unele cazuri, poate fi necesar să modificați sau să

4
particularizați dimensiunea hâ rtiei în Word pe mă sură ce formatați documentul.
Documentele juridice, de exemplu, de multe ori trebuie să fie formatate pentru a utiliza
81/ 2 "× 14" hâ rtie. În acest exercițiu, modificați dimensiunea hâ rtiei din valoarea
implicită .

STEP BY STEP Alegeți o dimensiune de hârtie

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

. În grupul Inițializare pagină din fila Aspect, faceți clic pe să geata verticală pentru
a afișa meniul Orientare, apoi selectați Portret. Orientarea este schimbat înapoi
la portret de la exercițiul anterior.
2. Din grupul Inițializare pagină din fila Aspect, faceți clic pe să geata
verticală pentru a afișa meniul Dimensiune, apoi selectați Legal.

Depanare Dacă imprimanta nu poate imprima pe hâ rtie de dimensiune legală , nu


veți vedea dimensiunea legală ca opțiune aici. În schimb, trebuie să
selectați o altă dimensiune de hâ rtie.

3. Pe fila Fișier, faceți clic pe Imprimare pentru a examina documentul în


vizualizarea Backstage. În partea dreaptă a panoului, documentul se afișează în
orientareportret și dimensiune legală .
4. Reveniți la document fă câ nd clic pe butonul Revenire la document.
5. Faceți clic pe fila Aspect, apoi faceți clic pe să geata verticală pentru a
afișa meniul Dimensiune; urmă torul, selectați Scrisoare.
6. SALVAȚI documentul ca Proiect 2 Propunere în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

PAUZĂ. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

LUCRUL CU PAUZE
Word pornește automat o pagină nouă în documente lungi atunci câ nd textul ajunge în
partea de jos a paginii. Cu toate acestea, pot exista momente în care veți lucra cu
documente care conțin diverse obiecte sau aspecte speciale care necesită controlul unde
se întrerupe o pagină sau o secțiune. Aveți posibilitatea să inserați și să eliminați aceste
sfâ rșituri de pagină și sfâ rșituri de secțiune manuale și să controlați despă rțirea în silabe
sau să setați spații nedespă rțitoarea în Word.
Inserarea și eliminarea unui sfâ rșit de pagină manual
Un sfârșit de pagină este locația dintr-un document unde se termină o pagină și începe
o pagină nouă . Aveți posibilitatea să lă sați Word să determine unde va avea loc
întreruperea și, de asemenea, să decideți unde să inserați un sfâ rșit de pagină manual
sau să setați opțiuni specifice pentru acele sfâ rșituri de pagină . Sfâ rșiturile de pagină
manuale se afișează ca o singură linie punctată cu cuvintele Sfârșit de pagină din centru
atunci câ nd activați butonul Afișare/Ascundere (așa se arată în Figura 5-4). În
vizualizarea Aspect pagină imprimată , Word afișează un document pagină cu pagină ,
unul după altul. În acest exercițiu, învă țați să inserați și să eliminați un sfâ rșit de pagină
manual.
Meniul Sfâ rșituri conține opțiuni pentru inserarea a trei tipuri de sfâ rșituri:

• Pagina inserează un sfâ rșit de pagină manual unde se termină o pagină și începe
o pagină nouă .

5
• Coloana inserează un sfâ rșit de coloană manual în care textul va începe în
coloana urmă toare după destră mare.
• Încadrarea textului separă textul din jurul obiectelor dintr-o pagină web, ar fi
textul legendă din corpul textului.

STEP BY STEP Inserarea și eliminarea unui sfârșit de pagină manual

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Ș tergeți toate liniile necompletate de deasupra Descrierii propunerii. Punctul de
inserare trebuie poziționat înaintea lui P în titlul Descriere propunere.
2. Pe fila Inserare, în grupul Pagini, faceți clic pe butonul Sfâ rșit de pagină. Se inserează
un sfâ rșit de pagină manual și paragraful Descriere propunere este forțat la pagina
urmă toare.
3. Defilați pâ nă la prima pagină și observați marcatorul sfâ rșitului de pagină care a fost
inserat și care se afișează ca o singură linie punctată , așa se arată în Figura 5-4. Dacă nu
vedeți marcatorul sfâ rșitului de pagină , asigurați-vă că este activată comanda
Afișare/Ascundere.

Figura 5-4 Sfâ rșit de pagină în vizualizarea Aspect pagină imprimată

4. Defilați în jos și poziționați punctul de inserare înaintea punctului O din titlul


Opțiunii 1.
5. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe să geata verticală pentru
a afișa meniul Întreruperi. Apare meniul Pauze.
6. Selectați Pagină din meniu și se inserează un sfâ rșit de pagină manual, iar textul
este forțat la pagina urmă toare.
7. Poziționați punctul de inserție înaintea punctului O în titlul Opțiunii 2 și repetați
pașii 5 și 6.
8. Poziționați punctul de inserare înaintea punctului O în titlul Opțiunea 3 și apă sați
Ctrl+Enter pentru a introduce un sfâ rșit de pagină manual utilizâ nd comanda
rapidă de la tastatură .
9. documentul ca Proiect 3 Propunere în dosarul lecție de pe unitatea flash.
10. Faceți clic pe fila Vizualizare, modificați vizualizarea în Schiță, apoi examinați
sfâ rșiturile de pagină din document.
11. Reveniți la vizualizarea Aspect pagină imprimată . Print Layout

6
12. Defilați la a doua pagină și observați marcatorul manual de sfâ rșit de pagină ,
prezentat în Figura 5-5.

Figura 5-5 Sfâ rșit de pagină manual cu marcaje de formatare ascunse afișate

13. La pagina 2, selectați marcatorul Sfârșit de pagină. marker.


14. Apă sați tasta Backspace. Sfâ rșitul de pagină este șters, iar textul din pagina
urmă toare este mutat la pagina 2.
15. Defilați pâ nă la pagina 1, selectați marcatorul Sfârșit de pagină de sub ultimul
paragraf din Descriere și apă sați tasta Backspace. Titlul Descriere propunere este
mutat la pagina 1.
16. Selectați marcatorii sfâ rșit de pagină ră mași și apă sați delete.
17. Pă strați documentul deschis fă ră a salva modifică rile efectuate în ultimii trei pași.

PAUZĂ. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Notă Faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere pentru a vizualiza sfâ rșiturile de
pagină și sfâ rșiturile de secțiune în scopuri de editare.
Inserarea sfâ rșiturilor de secțiune
Un sfârșit de secțiune este utilizat pentru a crea mai multe secțiuni în același
document. Puteți chiar să creați secțiuni diferite pe aceeași pagină . Fiecare secțiune
poate avea propriul aspect sau formatare. Aveți posibilitatea să utilizați sfâ rșituri de
secțiune pentru a crea o secțiune în document care conține o pagină cu margini și
orientare diferite de cele din restul documentului. Apare un sfâ rșit de secțiune cu o linie
dublă punctată , etichetată Sfârșit de secțiune. Aveți posibilitatea să selectați și să ștergeți
sfâ rșiturile de secțiune la fel puteți elimina sfâ rșiturile de pagină . În acest exercițiu,
inserați un sfâ rșit de secțiune continuu, apoi modificați marginile pentru acea secțiune.
Există patru opțiuni disponibile pentru crearea sfâ rșiturilor de secțiune în Word, așa se
arată în tabelul 5-1.

Tabulul 5-1 Tipuri de sfâ rșituri de secțiune

Tip Descrierea /
Pagina urmă toare
Inserează un sfâ rșit de secțiune și pornește noua secțiune de pe pagina
urmă toare
Continuă
Inserează un sfâ rșit de secțiune și pornește noua secțiune pe aceeași pagină
Pagină pară

7
Inserează un sfâ rșit de secțiune și pornește noua secțiune de pe urmă toarea
pagină pară
Pagină impară
Inserează un sfâ rșit de secțiune și pornește noua secțiune pe urmă toarea
pagină impară
STEP BY STEP Inserarea unui sfârșit de secțiune
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Apă sați Ctrl+Home pentru a trece la pagina 1 și poziționați


punctul de inserare după propunerea de relocare.
2. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul
Sfâ rșituri. Breaks
3. Sub Sfâ rșituri de secțiune, selectați Continuu. Se inserează un
sfâ rșit de secțiune continuu, care începe o secțiune nouă pe aceeași pagină .
4. Poziționați punctul de inserție pe linia necompletată înainte de P în
Pregă tit pentru . . .
5. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul
Sfâ rșituri.
6. În secțiunea Sfâ rșituri de secțiune din meniu, selectați Pagina
următoare. Un sfâ rșit de secțiune de pagină urmă toare este inserat în document,
așa se arată în figura 5-6. Inserarea unui sfâ rșit de secțiune vă permite să
formatați pagina fă ră a afecta celelalte pagini din document.

Figura 5-6 Sfâ rșituri de secțiune


7. Poziționați punctul de inserție înaintea punctului O în titlul Opțiunii 1.
8. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul Sfâ rșituri.
Breaks
9. Sub Sfâ rșituri de secțiune, selectați Pagina următoare. Sfâ rșitul paginii
urmă toare începe o secțiune nouă în pagina urmă toare.
10. Plasați punctul de inserare la pagina 1, apoi selectați cele trei titluri de
linie pentru a include linia necompletată de mai jos.
11. Faceți clic pe lansatorul casetei de dialog din grupul Inițializare pagină
pentru a afișa caseta de dialog Inițializare pagină .
12. Pe fila Margini, modificați marginea de sus de la 2" la 1". În colțul din
stâ nga jos al casetei de dialog, observați că secțiunea Se aplică la se afișează ca
secțiuni selectate.
13. Faceți clic pe fila Aspect din caseta de dialog și, în secțiunea Pagină , setați
valoarea aliniere verticală la Centru,apoi faceți clic pe OK. Modifică rile efectuate
în fila Aspect se aplică acestei secțiuni.

8
14. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare pentru a examina
documentul în vizualizarea Backstage. Prima pagină este centrată vertical, după
se arată în Figura 5-7; paginile ră mase sunt aliniate vertical în partea de sus cu o
margine de 2". Utilizați butonul Pagina următoare din Backstage pentru a
accesa pagina urmă toare. Apoi utilizați butonul Pagină anterioară pentru a
reveni la pagina 1.

Figura 5-7 Document cu sfâ rșit de secțiune și centrare verticală


15. Faceți clic pe butonul Revenire la document.
16. Poziționați punctul de inserție oriunde la pagina 3.
17. În grupul Inițializare pagină , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog
pentru a afișa caseta de dialog Inițializare pagină.
18. În fila Margini, modificați marginea superioară de la 2" la 1". .
19. Faceți clic pe OK. Marginile pentru paginile 3 și 4 sunt setate la 1".
20. SALVAȚI documentul ca proiect 4 Propunere în folderul lecție de pe
unitatea flash.
21. Eliminați fiecare dintre sfâ rșiturile de secțiune pe care le-ați aplicat.
22. Pe prima pagină , poziționați punctul de inserție înaintea punctului P în
Pregă tit pentru.
23. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul
Sfâ rșituri. Breaks
24. Sub Sfâ rșituri de secțiune din meniul Pauze, selectarea Pagina pară
pentru a începe o nouă secțiune pe urmă toarea pagina pară . Bara de stare citeste
PAGINA 2 din 3.
25. Poziționați punctul de inserție înaintea lui O în titlul opțiunii 1.
26. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul
Sfâ rșituri. Breaks
27. Selectarea Pagina impară pentru a începe o secțiune nouă pe
urmă toarea pagina impară . Bara de stare citeste PAGINA 3 din 4. Sfâ rșiturile de
secțiune au fost inserate atâ t pentru pagina pare, câ t și pentru cele impare.
28. SALVATI documentul ca Schiță 5 Propunere în dosarul de lecții de pe
unitate flash, apoi ÎNCHIDEȚI fisierul.
PAUZĂ. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Sfâ rșiturile de secțiune pot fi utilizate pentru a modifica tipurile de formatare pentru:
• Coloane

9
• Note de subsol și note de final
• Anteturi și subsoluri
• Numerotarea liniilor
• Margini
• Borduri de pagină
• Numerotarea paginilor
• Dimensiunea sau orientarea hâ rtiei
• Sursă de hârtie pentru o imprimantă
• Alinierea verticală a textului pe o pagină
Notă Rețineți că atunci câ nd ștergeți un sfâ rșit de secțiune, eliminați și secțiunea
de formatare.

CONTROLUL PAGINARII
Un document bine organizat și formatat captează și menține atenția cititorului.
Microsoft Word vă permite să controlați modul în care textul curge pe pagini diferite.
Controlul vă duvelor și orfanilor
Pentru a menține un aspect atractiv și un conținut lizibil, poate fi necesar să împiedicați
ca prima sau ultima linie a unui paragraf să nu apară singură pe pagină . Word oferă
opțiuni pentru pă strarea liniilor de text împreună și evitarea liniilor unice de text în
partea de sus sau de jos a unei pagini. În mod implicit, controlul Vă duvă și Orfan este
activat. În acest exercițiu, gestionați controlul Vă duva/Orfanul cuvâ ntului.
O văduvă este ultima linie a unui paragraf care apare ca o singură linie de text în partea
de sus a unei pagini, așa se arată în Figura 5-8.

Figura 5-8 O vă duvă în partea de sus a unei pagini


Un orfan este prima linie a unui paragraf care apare singur în partea de jos a unei pagini,
așa se arată în Figura 5-9.

10
Figura 5-9 Un orfan în partea de jos a unei pagini
STEP BY STEP Activarea Controlului văduvei/orfanilor
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Verificare din fișierele de date pentru această
lecție.
1. Defilați în partea de sus a paginii 2 și observați experiența
vă duvă . . . în partea de sus a paginii.
2. La pagina 1 a documentului, plasați punctul de inserare oriunde în
paragraf, sub Verificare preferată .
3. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe lansatorul casetei
de dialog. Apare caseta de dialog Paragraf. dialog box appears.
4. Faceți clic pe fila Sfârșituri de linie și de pagină , așa se arată în
Figura 5-10.
5. În secțiunea Paginare, selectați caseta de selectare Control
Văduvă/Orfan; apoi faceți clic pe OK. Observați că o altă linie a paragrafului se
mută la a doua pagină .
6. SALVAȚI documentul ca Verificarea opțiunilor 1 în folderul de
lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

11
Figura 5-10 Caseta de dialog Paragraf

PARAMETRIZAREA COLOANELOR
Coloanele sunt blocuri verticale de text în care textul curge din partea de jos a unei
coloane în partea de sus a urmă toarei. Ziarele, revistele și buletinele informative sunt
formatate în coloane pentru a adă uga interes și a îmbună tă ți lizibilitatea. Textul
formatat în coloane produce linii mai scurte, cu un spațiu alb între coloane. În mod
implicit, documentele Word sunt formatate utilizâ nd o singură coloană , dar aveți
posibilitatea să modificați acea formatare pentru a afișa mai multe, inclusiv coloane de
lă țime variabilă . Câ nd ajustați formatarea coloanelor, utilizați sfâ rșituri de coloană
pentru a muta textul în coloana urmă toare. Aveți posibilitatea să creați mai multe
configurații de coloane diferite în cadrul aceluiași document.
Crearea coloanelor
În acest exercițiu, exersați crearea de coloane într-un document Word existent.
PAS CU PAS Creare coloane
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

. Schimbați marginile din stâ nga și din dreapta la 1". .


2. Așezați punctul de inserție în fața lui F în Verificarea gratuită de la pagina
1.
3. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe să geata verticală
pentru a afișa meniul Coloane. Apare meniul Coloane, așa se arată în Figura 5-11.

12
Figura 5-11 Meniul Coloane

4. Selectați Select Doi. Textul din document este formatat în două coloane.
5. SALVAȚI documentul ca Verificarea Opțiuni 2 în folderul de lecții de pe
unitatea flash.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Depanare Câ nd formatați textul existent în coloane, evitați selectarea titlului
documentului dacă doriți să -l pă strați ca o singură coloană .

Formatare coloane
Pe lâ ngă formatele comune de coloane ale Word, aveți posibilitatea să particularizați
formatele de coloană pentru a se potrivi textului și scopului documentului. În mod
implicit, câ nd faceți clic pe butonul Coloane și selectați din opțiunile meniului Coloane,
întregul document este formatat ca coloane. Utilizâ nd caseta de dialog Coloane, aveți
posibilitatea să aplicați formatarea coloanelor numai întregului document sau unei pă rți
selectate a documentului. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați un document
formatat în mai multe coloane înapoi la un document cu o singură coloană . În acest
exercițiu, învă țați să formatați mai multe coloane în Word.
Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , meniul Coloane listează aceste opțiuni
pentru crearea formatelor de coloană obișnuite:
• Unu: Formatează textul într-o singură coloană
• Doi: Formatează textul în două coloane pare
• Trei: Formatează textul în trei coloane pare
• Stânga: Formatează textul în două coloane nevenite — una îngustă la stâ nga și
una largă la dreapta
• Dreapta: Formatează textul în două coloane nevenite — una îngustă în dreapta și
una largă în stâ nga
• Mai multe coloane: Conține opțiuni pentru particularizarea coloanelor

Faceți clic pe caseta Linie între coloane din caseta de dialog Coloane pentru a insera o
linie verticală între coloane.

13
STEP BY STEP Formatare coloane
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Poziționați punctul de inserție în fața verifică rii gratuite.


2. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe să geata
verticală pentru a afișa meniul Coloane.
3. Selectați Select Mai multe coloane. Apare caseta de dialog
Coloane, așa se arată în Figura 5-12.

Figura 5-12 Caseta de dialog Coloane


4. În caseta Numă r de coloane, tastați 3 sau faceți clic o dată pe să geata în sus. Prin
modificarea numă rului de coloane, lă țimea se modifică automat.
5. Bifați caseta de selectare Linie între. Această opțiune plasează o linie verticală
între coloane.
6. Faceți clic pe OK. Observați că documentul este acum formatat în trei coloane.
7. Pe fila Aspect, modificați opțiunea Orientare în Peisaj.
8. Modificați dimensiunea hâ rtiei în Legal (dacă imprimanta poate imprima
documente legale).
9. Faceți clic pe Margini, apoi faceți clic pe Margini particularizate pentru a
deschide caseta de dialog Inițializare pagină. Modificați setă rile marginii de sus
și de jos la 0,5"și, în caseta selecție Aplicare la din partea de jos a filei Margini,
observați că acest lucru afectează întregul document.
10. Faceți clic pe OK. Documentul se potrivește acum la o pagină .
11. Plasați punctul de inserare în fața v-ului în Verificarea valorii. Faceți clic pe
săgeata verticală pentru a afișa meniul Pauze; apoi selectați Coloană pentru a
insera un sfâ rșit de coloană . Verificarea valorii și textul de mai jos se deplasează
la a doua coloană .
12. Plasați punctul de inserare în fața p în Verificarea preferată și faceți clic pe
să geata verticală pentru a afișa meniul Pauze, apoi selectați Sfârșit coloană.
Verificarea preferată și textul de mai jos se deplasează la a treia coloană .

14
13. Plasați punctul de inserare în fața s-ului în Verificarea preferată senior și faceți
clic pe să geata verticală pentru a afișa meniul Pauze, apoi selectați Coloană.
Textul este mutat în partea de sus a paginii urmă toare.
14. Faceți clic și glisați pentru a selecta cele două titluri care încep cu First Bank . . .
Alegeri personale de verificare.
15. Faceți clic pe să geata verticală din Coloane și selectați Unu. Primele două titluri
sunt acum formatate într-o singură coloană .
16. Selectați cele două titluri și, pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe
butonul Centru. Aplicarea caracteristicii Centru nu afectează textul din coloane.
17. Apă sați tasta Enter după s în Choices. Observați sfâ rșitul de secțiune continuu
care separă titlul într-o coloană și textul formatat în trei coloane (așa se arată în
figura 5-13).

Figura 5-13 Document formatat cu Coloane


18. SALVAȚI documentul ca Verificarea opțiunilor finale în folderul de lecții de pe
unitatea flash.
PAUZĂ . ÎNCHIDEți documentul. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul
urmă tor.

UTILIZAREA CASETELOR TEXT PENTRU ASPECT


În mod implicit, Word plasează textul pe care îl tastați direct în pagină . După ați învă țat
de-a lungul acestei lecții, puteți gestiona poziționarea textului modificâ nd marginile,
indentă rile și setă rile coloanelor. Cu toate acestea, există o modalitate alternativă de
gestionare a aspectului paginii în Word — aveți posibilitatea să utilizați casete text
legate pentru a fluxa text exact acolo unde doriți să apară , așa ați face cu o aplicație de
publicare desktop, ar fi Microsoft Publisher.
Crearea unui aspect casetă text
Aspectul unei casete text oferă flexibilitate maximă , deoarece textul poate apă rea
oriunde în pagină . Doar plasați o casetă text în cazul în care doriți să -l. Pentru a ajuta la
plasare, este util să activați caracteristica Linii de grilă din fila Vizualizare. Aceasta
plasează o grilă care nu se imprimă în zona definită de setă rile marginii documentului.
Pentru ca textul să curgă dintr-o casetă text în alta, utilizați butonul Creare legă tură de
pe fila Format instrumente de desen. Acest lucru face posibilă curgerea textului nu
numai între coloane, ci și între pagini. De exemplu, aveți posibilitatea să continuați un
articol pe o altă pagină neconstiguă a unei publicații.

15
STEP BY STEP Crearea unui aspect casetă text cu casete text legate
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Aspect din fișierele de date pentru această
lecție.
1. Pe fila Vizualizare, bifați caseta de selectare Linii de grilă, astfel încâ t liniile de
grilă să fie vizibile.
2. Pe fila Inserare, faceți clic pe Casetă text,apoi faceți clic pe Desenare casetă text.
3. În partea dreaptă a casetei text existente, trageți pentru a desena o casetă text
nouă , care este de aproximativ 3 "lă țime și 4" mare. Poziționați-l astfel încâ t
marginea sa dreaptă să se alinieze cu marginea dreaptă a grilei, așa se arată în
figura 5-14.
4. Faceți clic în caseta text din stâ nga pentru a o selecta.
5. Glisați mâ nerul de selecție de jos al casetei text în sus, scă zâ nd dimensiunea
casetei text cu aproximativ 4, după se arată în Figura 5-15). O parte din textul să u
este acum ascuns de vizualizare, deoarece nu există spațiu pentru afișarea
întregului text.

Figura 5-14 Crearea unei casete text noi la dreapta celui existent
6. Pe fila Format instrumente de desen, faceți clic pe Creare legătură.
7. Mutați indicatorul mouse-ului peste noua casetă text. Indicatorul mouse-ului
apare ca un ulcior pentru lichid.
8. Faceți clic în noua casetă text. Textul curge din caseta text din stâ nga în cea din
dreapta, după se arată în figura 5-15.

16
Figura 5-15 Crearea unei casete text noi în partea dreaptă a celei existente

9. SALVAȚI documentul ca Aspect casetă în folderul de lecții de pe unitatea flash.

opreşte-te. ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

Evaluarea cunoștințelor
Alegere multiplă
Selectați cel mai bun răspuns pentru următoarele instrucțiuni.

17
1. Care dintre urmă toarele este termenul pentru ultima linie a unui paragraf atunci câ nd
este lă sat singur în partea de sus a unei pagini?
a. Orfan
Văduvă Widow
v. Controlul vă duvei/orfanilor
d. Pă strarea liniilor împreună
2. Care dintre urmă toarele este prima linie a unui paragraf care este lă sat singur în
partea de jos a unei pagini numit?
a. Văduvă
Orfan Orphan
v. Controlul vă duvei/orfanilor
d. Pă strarea paragrafelor împreună
3. Care dintre urmă toarele este utilizat pentru a crea modifică ri de aspect sau formatare
într-o porțiune a unui document?
a. Secțiunea Pauză
b. Sfâ rșit de pagină
v. Sfâ rșit de pagină urmă toare
d. Încadrarea textului
4. Care dintre urmă toarele este utilizat pentru a muta blocuri verticale de text din partea
de jos a unui bloc de text în partea de sus a blocului urmă tor de text (pe aceeași pagină )?
a. Sfâ rșituri de coloană
b. Sfâ rșituri de secțiune
v. Două coloane
d. Trei coloane
5. Care dintre urmă toarele afișează caseta de dialog Coloane?
a. Fila Inserare
b. Comanda Mai multe coloane
v. Clic dreapta
d. Toate cele de mai sus
Adevărat/Fals
Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.
T F 1. O înă lțime a paginii mai mare decâ t lă țimea paginii este caracteristică orientă rii
portret.
T F 2. Coloanele sunt spații goale pe pă rțile laterale, sus și jos ale unui document
T F 3. Dimensiunea hâ rtiei se referă la orientarea peisajului sau a portretului.
T F 4. Un sfâ rșit de secțiune continuu pornește noua secțiune de pe pagina urmă toare.
T F 5. Un sfâ rșit de pagină este locația dintr-un document unde se termină o pagină și
începe o pagină nouă .

Proiecte
Proiectul 5-1: Formatarea buletinului informativ cu două
coloane

18
Formatați unele date pentru YMCA într-un buletin informativ cu două coloane.
PREGĂ TIȚ I-VĂ . LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

1. OPEN Y News din fișierele de date pentru această lecție.


2. SALVAȚI documentul ca 5-1 YMCA Newsletter în folderul lecție de pe unitatea
flash.
3. Faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere pentru a activa.
4. Poziționați punctul de inserție înaintea lui M în titlu, Ziua Mamei Afară . . . .
5. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul Sfârșituri și
selectați Continuu din meniu.
6. În grupul Inițializare pagină , faceți clic pe butonul Coloane și selectați Două.
Observați că tot textul de sub secțiunea sfâ rșit este acum în două coloane.
7. Poziționați punctul de inserție înaintea lui F în fotbalul de toamnă . . . Rubrica.
8. Faceți clic pe butonul Sfârșituri și selectați Coloană. Titlul și textul se mută la
coloana urmă toare.
9. Faceți clic pe butonul Coloane și selectați Mai multe coloane.
10. În caseta de dialog Coloane, faceți clic pe să geata în sus din caseta Lă țime pentru
a o modifica la 2,8. .
11. Faceți clic în caseta Spațiere și observați se ajustează la. 9" . Bifați caseta de
selectare Linie între și faceți clic pe OK. Coloana de lă țime este mă rită și o linie
verticală este plasată între coloane.
12. Plasați punctul de inserție pe al doilea paragraf sub caseta de la sfâ rșitul
documentului și tastați Get Movin' Challenge!
13. Selectați textul, apoi faceți clic pe butonul Coloane button din grupul Inițializare
pagină și selectați Unu. Cu textul încă selectat, centru, aldin,mă riți
dimensiunea fontului la 20 pt și modificați culoarea la roșu închis. Documentul
trebuie să încapă pe o singură pagină .
14. Faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere pentru a dezactiva.
15. SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.

PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

Proiectul 5-2: Formatarea sfârșiturilor de secțiune și a


sfârșiturilor de coloană
Supraveghetorul tă u de la Grand Street Coffee Shop vă cere să formatați informațiile din
meniul să u de cafea ca o broșură .

19
PREGĂ TIȚ I-VĂ . LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

1. OPEN Coffee Menu din fișierele de date pentru această lecție.


2. SALVAȚI documentul ca 5-2 Coffee Shop Broșură în folderul lecție de pe
unitatea flash.
3. Schimbați orientarea paginii în Peisaj.
4. Poziționați punctul de inserare înaintea lui M în titlul Meniului și inserați un
sfâ rșit de secțiune continuu. section break.
5. Poziționați punctul de inserare în fața meniului și selectați textul pâ nă la sfâ rșitul
documentului. Creați un format inegal, cu două coloane, utilizâ nd setarea coloană
din stânga.
6. Poziționați punctul de inserție înaintea punctului N în titlul Informații
nutriționale și introduceți un sfârșit de coloană. break.
7. Mă riți spațiul dintre coloane la 0,7. Documentul trebuie să se potrivească la o
singură pagină .
8. SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.

OPRIȚ I-VĂ . ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

20