Sunteți pe pagina 1din 160

FISA DE LUCRU-PAINT

1. Realizati urmatorul desen:

2. Sa se realizeze o invitatie la ziua de nastere a voastra:


FISA DE LUCRU – APLICATIA PAINT
Clasa..............................
Numele...................................................

FISA DE LUCRU

1. Lansati in executie aplicatia NotePad. Enumerati elementele din


fereastra de aplicatie, completand urmatorul tabel:

Denumire element Tip element ( bara, meniu, buton, caseta


de control etc.)
Ex: Close Buton
...

2. Realizati o cerere prin care solicitati eliberarea unei adeverinte scolare


care va este necesara pentru medicul de familie.
FISA DE LUCRU – OPERAŢII CU FOLDERE ŞI FIŞIERE

1. Creaţi următoarea structură arborescentă de foldere si fişiere:


C:\

EMINESCU

NumelePrenumele

SCOALA SOARE

text.doc desen.bmp

Folderul SOARE va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un calculator.


Folderul SCOALA va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un glob.
2. Creaţi în folderul SOARE un fişier cu numele desen.bmp. Impartiti pagina in trei parti, astfel:
- Prima parte va conţine imaginea decupată de pe desktop a lui This PC;
- A doua parte va contine urmatorul desen:

- A treia parte va contine o invitatie la ziua voastra de nastere.


3. Creaţi în folderul SCOALA un fişier cu numele text.doc. Acest fişier va conţine un paragraf
despre şcoală(2 – 3 rânduri).
Clasa a IX-a

FISA DE LUCRU- Operatii cu foldere si fisiere

1. Creati pe discul D: urmatoarea structura de foldere si fisiere:

DOCUMENTELE MELE
PLANIFICARI
ANUALE
UNITATI DE INVATARE
FISE DE LUCRU
TESTE
ALTE MATERIALE
Fis1.txt
D1
Fis2.txt
Date.txt
2. Cautati 2 fisiere cu extensia .doc si copiati-le in directorul D1.
3. Redenumiti fisierele copiate in D1 cu text1.doc si text2.doc.
4. Care este marimea fisierului text1.doc? Introduceti raspunsul in Fis1.txt.
5. Redenumiti folderul TESTE in evaluare.
6. Mutati fisierul date.txt in folderul ALTE MATERIALE.
7. In fisierul date.txt notati-va numele, clasa si scola de provenienta.
8. Stergeti folderul UNITAI DE INVATARE.
9. Ordonati fisierele din directorul D1 crescator dupa dimensiune.
10. Creati in directorul DOCUMENTELE MELE un director cu numele MATERII
PREFERATE care va contine 3 fisiere text ce vor purta numele a trei materii
preferate.
 TABELE
Într-un tabel informaţia este organizată pe rânduri şi coloane. Fiecare intrare în tabel se
numeşte celulă, este independentă de restul celulelor şi poate conţine orice (text, valori
numerice, formule de calcul, imagini, diagrame, texte scrise cu WordArt, ecuaţii etc.).
Există două posibilităţi principale de creare a unui tabel:
 se creează întâi tabelul, gol, după care se completează cu valori;
 se introduce conţinutul tabelului ca text într-un anumit format, după care
acesta se transformă în tabel.

 Crearea unui tabel gol


Pentru crearea unui tabel gol plasăm cursorul în locul în care va apărea
tabelul, apoi folosim meniul Inserare  fila Tabele 
butonul Tabel). Se va afişa un meniu vertical în care putem alege
maniera în care dorim să creăm tabelul:
Prin deplasarea mouse-ului peste rețeaua de pătrate descriem
mărimea tabelului (numărul de rânduri și coloane).
Inserare ca tabel – deschide un dialog cu câteva opțiuni:
 Număr de coloane – numărul de coloane pe care le va avea tabelul;
 Număr de rânduri – numărul de rânduri din viitorul tabel; 1
 la Regim de potrivire automată putem stabili lăţimile coloanelor:
 Lăţime fixă a coloanelor – coloanele vor avea iniţial lăţimi egale şi
tabelul se va extinde pe întreaga
lăţime a paginii (varianta
Automat); eventual, aici putem să
specificăm o lăţime pentru
coloane;
 Potrivire automată la
conţinut – coloanele, de lăţimi
iniţial egale, îşi vor schimba, pe
parcurs, lăţimile, în funcţie de
conţinut;
 Potrivire automată la
fereastră – coloanele îşi vor schimba dimensiunile în funcţie de
dimensiunile ferestrei în care sunt afişate (mai ales pentru tabele care apar în
pagini Web create cu Word)
 dacă activăm Memorare dimensiuni pentru tabele noi, viitoarele
tabele vor fi create cu dimensiunile stabilite pentru tabelul curent.
Foaie de calcul Excel – pentru inserarea unui tabel în stil Excel (mai ales pentru
tabele în care dorim să executăm calcule)
Tabele rapide – aici putem alege din tabele cu formate predefinite.
Observație
După crearea tabelului, cât timp cursorul se află în el, barele de instrumente se vor
modifica și vor apărea meniurile Proiectare și Aspect.

1
Deşi numărul de linii poate fi mărit uşor ulterior, se recomandă ca acesta să fie cel puţin egal cu numărul de
linii din capul de tabel+1, pentru a asigura cel puţin o linie din corpul tabelului.
 Deplasarea într-un tabel
Pentru a ne muta cursorul într-un tabel de la o celulă la alta, putem folosi mouse-ul sau:
 Tab – în celula următoare;2
 Shift+Tab – în celula anterioară;
 tastele săgeţi verticale – un rând mai sus sau mai jos.

 Completarea unui tabel cu valori


Se face mutând cursorul în celula respectivă şi tastând textul. Dacă textul nu încape într-o
celulă a tabelului, Word va înălţa corespunzător întregul rând.
În plus, putem copia sau muta valori dintr-o celulă/coloană/un rând/domeniu de valori în
alt loc din tabelul curent sau din alt tabel folosind butoanele Copiere, Decupare
respectiv Lipire de la meniul Pornire.

 Operaţii cu celule, rânduri, coloane


Toate aceste operaţii presupun selectarea în prealabil a celulelor, rândurilor sau coloanelor
respective, selectare care se face astfel:
 o celulă – clic în partea stângă a celulei, în interiorul ei, atunci când cursorul are forma
unei săgeţi spre nord-est;
 un domeniu de celule – tragere cu mouse-ul deasupra celulelor sau folosirea tastelor
săgeţi cu tasta Shift apăsată.
 o coloană – clic deasupra primei celule din coloană atunci când cursorul are forma unei
săgeţi ↓ sau Aspect  lista ascunsă Selectare  Selectare Coloană
când ne aflăm cu cursorul undeva în coloană;
 mai multe coloane consecutive– tragere deasupra coloanelor când cursorul are forma
↓;
 un rând – clic în partea stângă a rândului, în exteriorul lui, atunci când
cursorul are forma unei săgeţi spre nord-est sau Aspect  lista
ascunsă Selectare  Selectare Rând când ne aflăm cu
cursorul undeva în rând;
 mai multe rânduri consecutive – clic în stânga primului/ultimului rând
din set, în exteriorul lui, atunci când cursorul are forma unei săgeţi spre
nord-est şi tragere în sus sau în jos până când se selectează rândurile
dorite.
 întregul tabel – clic pe butonul care apare în colţul din stânga-sus al tabelului sau
Aspect  lista ascunsă Selectare Selectare Tabel.

 Golirea liniilor, coloanelor sau unor celule


Selectăm rândurile/coloanele/celulele şi folosim tasta Delete.

 Inserarea unuia sau mai multor rânduri


Pot exista două situaţii:
 pentru a adăuga un rând la sfârşitul tabelului, vom tasta Tab atunci când cursorul se află
în celula din colţul din dreapta-jos al acestuia;
 pentru a insera un rând între alte două rânduri existente, plasăm cursorul în rândul lângă
care va apărea cel nou, apoi folosim meniul Aspect  fila Rânduri şi coloane

2
Atenţie! Dacă tastăm Tab în celula din colţul din dreapta-jos a tabelului se va adăuga o linie nouă la tabel.
 butonul Inserare deasupra pentru inserarea unui rând deasupra celui
selectat respectiv butonul Inserare dedesubt .
Observaţie
Dacă dorim să inserăm de la început mai multe rânduri într-un tabel, vom selecta
întâi atâtea rânduri câte dorim să inserăm în tabel şi apoi folosim aceleaşi opţiuni.

 Inserarea uneia sau mai multor coloane


Selectăm coloana lângă care va apărea cea nouă, apoi folosim meniul Aspect 
fila Rânduri şi coloane  butonul Inserare la stânga respectiv
Inserare la dreapta, în funcţie de unde vrem să apară noua coloană.
Celelalte coloane îşi vor ajusta corespunzător lăţimile, astfel încât să facă loc noii coloane.
Observaţia de la linii este valabilă şi aici.

 Ştergerea unuia sau mai multor rânduri


Selectăm rândul sau rândurile şi folosim meniul Aspect  fila Rânduri
şi coloane  lista ascunsă Ştergere  Ştergere rânduri.
Observaţie
Folosirea tastei Delete după selectarea liniei/liniilor le goleşte doar, fără
însă a le şi şterge. Totuşi, putem şterge una sau mai multe linii selectate
folosind Shift+Delete în locul variantei cu meniul.

 Ştergerea uneia sau mai multor coloane


Selectăm coloana sau coloanele şi folosim aceeaşi metodă de la rânduri, dar
Ştergere Coloane.
Observaţia de la ştergerea rândurilor e valabilă şi aici.

 Modificarea lăţimii unei celule sau coloane


Pentru modificarea lăţimii unei celule selectăm celula şi tragem de una dintre marginile ei
spre stânga sau spre dreapta atunci când cursorul are forma unei bare verticale duble cu două
săgeţi, stânga şi dreapta.
Pentru modificarea lăţimii unei coloane tragem de una dintre marginile ei spre stânga sau
spre dreapta atunci când cursorul are aceeaşi formă.
Această modificare este aproximativă.
Dacă se impune specificarea unei lăţimi
exacte pentru o coloană, vom plasa
cursorul undeva în coloana respectivă şi
vom folosi meniul Aspect  fila
Tabel  butonul Proprietăţi 
pagina de dialog Coloană. În dialogul
afişat vom putea preciza:
 Lăţime preferată – lăţimea coloanei;
 Măsurare în – unităţile de măsură pentru lăţimea coloanei (Centimetri sau
Procent – din lăţimea tabelului).
Cu butoanele Coloana anterioară şi Coloana următoare ne putem muta la
celelalte coloane.
Observație
Pentru specificarea lățimii coloanei curente se poate folosi și meniul Aspect 
fila Dimensiune celulă  butonul Tabel lăţime coloană

 Modificarea înălţimii unui rând


În mod normal, un rând este ceva mai înalt decât cea mai înaltă valoarea din ea. Totuşi,
putem impune o înălţime pentru rând.
Modificarea aproximativă a înălţimii se
face prin tragere cu mouse-ul de linia
orizontală de chenar atunci când cursorul
are forma unei săgeţi cu două bare
orizontale şi două săgeţi verticale. 3
Pentru specificarea unei înălţimi exacte
pentru un rând vom selecta rândul respectiv
şi vom folosi meniul Aspect  fila
Tabel  butonul Proprietăţi 
pagina de dialog Rând. În dialogul afişat vom putea preciza:
 Înălţime – înălţimea rândului, în cm; Valoarea specificată aici depinde de ceea ce
alegem la Înălţime rând şi anume:
 Cel puţin – cel puţin valoarea de la Înălţime;
 Exact – exact valoarea de la Înălţime.4
 Rândul poate fi pe pagini diferite – dacă este activat şi rândul a ajuns
în partea inferioară a paginii fără a încăpea complet, Word va scrie cât poate pe pagina
curentă iar restul pe pagina următoare; dacă nu este activat, rândul este mutat complet
pe pagina următoare;
Cu butoanele Rândul anterior şi Rândul următor ne putem muta la celelalte
rânduri din tabel pentru a le stabili înălţimile.
Observație
Pentru specificarea înălțimii rândului curent se poate folosi și meniul Aspect 
fila Dimensiune celulă  butonul Tabel înălţime rând.

 Egalizarea lăţimilor unor coloane


Foarte frecvent, după modificarea lăţimilor coloanelor prin tragere cu mouse-ul, acestea nu
vor mai avea lăţimi egale. Pentru a egaliza lăţimile mai multor coloane adiacente le vom
selecta şi vom folosi meniul Aspect  fila Dimensiune celulă  butonul
Distribuire coloane .

 Egalizarea înălţimilor unor rânduri


Adesea, după modificarea înălţimilor rândurilor prin tragere cu mouse-ul, acestea nu vor
mai avea înălţimi egale. Pentru a egaliza înălţimile mai multor linii adiacente le vom selecta şi
vom folosi meniul Aspect  fila Dimensiune celulă  butonul Distribuire
rânduri .

3
Nu vom putea face rândul mai scund decât cea mai înaltă valoare din el.
4
Atenţie! În acest caz, dacă vreo celulă din rând conţine un text care nu încape pe înălţimea fixată, acesta nu va
fi afişat.
 Fuzionarea unor celule
Putem uni mai multe celule vecine selectându-le şi folosind meniul Aspect  fila
Îmbinare  butonul Îmbinare celule .

 Divizarea unor celule


Putem descompune o celulă în mai multe celule, selectând-o și folosind meniul Aspect
 fila Îmbinare  butonul Scindare celule .
Se va afişa un dialog în care:
 la Număr de coloane stabilim în câte celule dorim să fie
divizată celula pe orizontală;
 la Număr de rânduri stabilim în câte celule dorim să fie
divizată celula pe verticală;
 dacă activăm Îmbinare celule înainte de
scindare celulele selectate vor fuziona întâi ca şi conţinut şi abia apoi vor fi
divizate.

 Copierea, mutarea şi ştergerea unui tabel


Toate aceste operaţii presupun selectarea tabelului (v. mai sus).
Pentru copiere sau mutare vom folosi butoanele Decupare, Copiere respectiv
Lipire de la meniul Pornire.
Pentru ştergere vom folosi meniul Aspect  fila Rânduri şi coloane 
butonul Ştergere  varianta Ştergere tabel.

 Alinierea textului la una dintre marginile celulei


Frecvent, textele din celulele unei linii au înălţimi diferite, deoarece se întind pe numere
diferite de rânduri de text. Putem alinia textul din aceste celule la marginea de sus, la cea de
jos sau îl putem centra selectând celulele şi folosind butoanele de la meniul Aspect 
fila Aliniere.

 Text vertical în celule


Putem roti textul dintr-un domeniu de celule selectând domeniul şi folosind meniul
Aspect  fila Aliniere  butonul Orientare text. Textul se va roti cu câte 90 o
la fiecare utilizare a butonului. La textele verticale, alinierea se poate face la una din laturile
verticale ale celulelor.

 Formatarea conţinutului celulelor


Conţinuturile celulelor se pot formata ca orice text, cu deosebirea că aici
marginile paragrafelor şi indentările sunt raportate la marginile celulei şi nu
la cele ale paginii. Putem aplica toţi parametrii de formatare de la nivel de
paragraf şi de la nivel de porţiune de text.

 Formatarea unui tabel


Celulelor dintr-un tabel le putem desena contururi cu diverse tipuri de
linie, grosimi, culori şi le putem aplica diverse culori de fundal. Implicit,
tabelul este desenat cu linii subţiri, simple, negre.
Pentru toate variantele se impune, în prealabil, selectarea domeniului de celule/întregului
tabel.

 Borduri pentru un tabel


1. Selectăm linia/coloana/domeniul de celule/întregul tabel. 5
2. Meniul Pornire  fila Paragraf  lista ascunsă de lângă butonul Borduri
varianta Borduri şi umbrire.
3. În dialogul afişat procedăm ca la bordurile pentru paragrafe.
Altă variantă:
1. Plasăm cursorul în tabel şi folosim meniul Proiectare.

2. Fila Desenare borduri  lista ascunsă Stil creion


pentru a stabili tipul de linie;

3. Lista ascunsă Grosime creion pentru a stabili grosimea liniei,


în puncte.
4. Lista ascunsă Culoare stilou pentru a stabili culoarea pentru linie.
5. Dăm clic pe fiecare latură căreia vrem să-i stabilim aceşti parametri de bordură.
Pașii 1-4 se repetă, dacă e cazul, pentru fiecare latură în parte.
Observaţie
Putem elimina chenarul sau o latură a acestuia pentru o celulă în mod asemănător.
În modul de vizualizare Aspect pagină imprimată, dacă lipseşte chenarul
pentru o celulă, ea va fi afişată cu o linie punctată. În modurile de vizualizare Schiţă
sau Ciornă, dacă unei celule îi lipseşte chenarul el va fi afişat sau nu cu linie
punctată în funcţie de setarea de la Proiectare  Borduri 
Vizualizare stiluri de grilă.

 Culori de umplere pentru un tabel


Selectare celule  meniul Proiectare  fila Stiluri tabel  lista ascunsă
Umbrire  alegem culoarea.

 Repetarea capului de tabel pe fiecare pagină


Dacă tabelul se întinde pe mai multe pagini, putem putea impune Word-ului să repete
capul de tabel pe fiecare pagină de continuare. Pentru aceasta, vom selecta rândul sau
rândurile care reprezintă capul de tabel (obligatoriu primele) şi apoi meniul Aspect  lista
ascunsă Date  Repetare rânduri antet.

 Descompunerea unui tabel în două tabele


 Descompunerea unui tabel în două tabele succesive
Putem diviza tabelul în două tabele aşezate succesiv în pagină (de exemplu, când dorim ca
între două linii ale unui tabel deja introdus să intercalăm nişte paragrafe de text).
Vom plasa cursorul pe linia care dorim să fie prima linie din tabelul al doilea şi vom folosi
meniul Aspect  fila Îmbinare  butonul Scindare tabel. Revenirea la un
singur tabel se face ştergând liniile de text intercalate.

5
Dacă este vorba de o singură celulă, este suficient să plasăm cursorul în ea.
 Descompunerea unui tabel în două tabele vecine
Dacă dorim să creăm două tabele vecine, avem două posibilităţi:
 Crearea unui tabel care conţine atâtea coloane câte vor conţine ambele tabele+1 după
care, pentru linia care e spaţiu separator între cele două tabele, vom elimina liniile
orizontale din chenar şi, eventual, vom îngusta cât mai mult această coloană, pentru a
câştiga spaţiu pentru cele două tabele. Avantajul este simplitatea metodei dar
dezavantajul constă în faptul că, la creşterea înălţimii unei linii dintr-un tabel se va
înălţa, şi linia ci celălalt tabel.
 Crearea a două casete de text şi introducerea, în fiecare dintre ele, a unui tabel. În
acest caz, cele două tabele sunt complet independente.

 Crearea unui tabel dintr-un text introdus anterior


Avem posibilitatea de a crea un tabel dintr-un text introdus anterior după anumite reguli.
Operaţia este utilă, în general, când datele din viitorul tabel provin de la o aplicaţie care
creează fişiere text ASCII standard.
Textul va fi introdus ţinând cont de una din următoarele reguli:
 Pe fiecare linie de text sunt valorile din viitoarele celule de pe o linie de tabel,
separate printr-un caracter stabilit de noi. În funcţie de acest caracter, Word va
depista unde începe valoarea unei celule şi unde se termină. 6
 Pe fiecare linie de text se află valoarea câte unei celule, urmând ca la conversie să
specificăm câte coloane are tabelul.
Pentru crearea tabelului vom selecta textul şi vom folosi meniul Inserare  butonul
Tabel  Conversie text în tabel. În dialogul afişat vom specifica:
1. La Separare text la – separatorul folosit:
 Paragrafe – fiecare linie de text reprezintă
conţinutul unei celule; 7
 Tabulatori – separatorul folosit între două
valori vecine este caracterul Tab;
 Virgulă – separatorul este caracterul virgulă;
 Alte– separatorul este caracterul specificat de
noi alături.
2. Număr de coloane – numărul de coloane din
tabel; în afara cazului Paragrafe, specificarea
numărului de coloane nu este obligatorie deoarece
Word va analiza fiecare linie şi va afla câte coloane
va avea tabelul în funcţie de numărul de caractere
delimitatoare găsite în fiecare rând de text;

 Sortarea valorilor dintr-un tabel


Valorile dintr-un tabel pot fi
ordonate crescător sau descrescător
după 1...3 criterii. În acest
scop, vom selecta tabelul8,

6
Nu vom folosi ca separator un caracter care apare efectiv şi în text. În caz contrar, Word va interpreta
caracterul din text ca separator şi va împrăştia valoarea pentru o celulă în două celule.
7
În acest caz, este obligatoriu să specificăm numărul de coloane la Număr de coloane pentru că Word nu
are nici un alt indiciu în privinţa acestui număr.
8
Putem selecta şi numai un domeniu compact de linii.
după care folosim meniul Aspect  butonul Date varianta Sortare. În dialogul
afişat vom stabili următoarele caracteristici pentru sortare:
 dacă tabelul are cap de tabel vom activa Rând antet (în caz contrar, Word va
trata prima linie din tabel ca linie de date şi o va plasa în poziţia corespunzătoare);
 la Sortare după alegem numărul sau numele coloanei care va constitui primul
criteriu de sortare, apoi stabilim ordinea în care se va face sortarea
(Ascendent/Descendent);
 la Tip alegem tipul de dată aflat în coloana respectivă (Text, Număr, Dată);
 dacă dorim sortarea după mai multe criterii, pentru fiecare vom specifica parametrii
corespunzători la Apoi după.9
Există şi o metodă mai simplă dar mai puţin performantă de sortare:
1. Se plasează cursorul în coloana care va fi criteriu de sortare.
2. Se foloseşte unul din butoanele Sortare ascendentă/Sortare
descendentă din bara Tabele şi borduri.

 Formule într-un tabel


Într-un tabel se pot face anumite calcule matematice introducând formule în celule. Fiecare
celulă este identificată printr-o combinaţie formată dintr-o literă (care dă coloana) şi un număr
(care dă linia) (ex: A2, B5 etc.), combinaţie numită adresă de celulă.
Word recunoaşte formulele prin faptul că încep cu un caracter egal (=), urmat de expresia
formulei.
O formulă poate conţine:
 adrese de celule sau nume de câmpuri;
 constante numerice;
 operatori aritmetici (+,–, /, *) şi de
comparare (<, <=,>, >=, =, <>);
 paranteze, pentru a stabili ordinea de
execuţie a calculelor;
 funcţii predefinite.10

 Introducerea unei formule


Pentru a introduce o formulă într-un tabel:
1. Plasăm cursorul în celula în care va apărea
rezultatul formulei.
2. Meniul Aspect  butonul Date  butonul Formulă şi, din lista ascunsă
Lipire funcţie alegem funcţia dorită.11 După ce se selectează funcţia, se poate
9
Este foarte importantă ordinea în care se aleg criteriile de sortare. De exemplu, într-un tabel în care avem o
coloană pentru nume şi una pentru prenume, dacă vom alege ca prim criteriu numele şi al doilea prenumele,
sortarea se va face după nume iar al doilea criteriu va avea efect numai dacă în tabel există două persoane cu
acelaşi nume.
10
Word dispune de o serie de funcţii predefinite, care primesc unul sau mai multe argumente, separate prin
caracterul ales la nivel de Windows din Control Panel  Regional and Language options 
pagina de dialog Formats  Customize this format  lista ascunsă List separator.
Funcţiile returnează o valoare pe baza argumentelor primite, valoare care va fi folosită în calculul formulei.
11
Funcţiile uzuale sunt SUM(domeniu) – returnează suma valorilor din domeniu; AVERAGE(domeniu) –
returnează media valorilor din domeniu; MAX(domeniu), MIN(domeniu) – returnează valoarea maximă,
respectiv minimă din domeniu, PRODUCT (domeniu) – returnează produsul valorilor din domeniu,
ROUND(valoare, nr_zecimale) – returnează valoarea, rotunjită la numărul de zecimale specificat,
IF(condiţie;valoare_1;valoare_2) – testează dacă este adevărată condiţia şi, dacă da, returnează
preciza domeniul de celule la care se referă aceasta.
3. La confirmarea cu Enter, în celulă se va afişa rezultatul formulei.
Observaţii
1. Valorile celulelor care conţin formule sunt afişate pe un fundal gri pentru a
evidenţia că valorile sunt rezultatul unor formule şi nu sunt introduse prin tastare,
dar fundalul nu se listează.
2. Din păcate, valoarea afişată de formulă rămâne aceeaşi, chiar dacă între timp
schimbăm valorile celulelor care participă la formule. Ca urmare, se recomandă
să introducem formulele numai după ce tabelul este definitivat ca valori.

 Formate prestabilite pentru un tabel


Putem aplica tabelului un format dintr-o
galerie de formate, pe care îl putem alege
plasând cursorul în tabel şi folosind meniul
Proiectare  fila Stiluri tabel
(eventual, se poate folosi lista ascunsă din
dreaota filei, pentru a afişa mai multe stiluri
predefinite).

valoare_1, dacă nu, returnează valoare_2. Domeniul poate fi descris prin adresele celulelor din colţul din
stânga-sus respectiv dreapta-jos al domeniului, separate prin caracterul două puncte (de exemplu A2:B5) sau
prin cuvintele cheie ABOVE (valorile de deasupra celulei curente, pe aceeaşi coloană), LEFT (valorile din
stânga celulei curente, pe aceeaşi linie), RIGHT (valorile din dreapta celulei curente, pe aceeaşi linie).
 Liste de paragrafe
Adesea, documentul nostru conţine mai multe paragrafe, cuprinse în liste. Word permite
crearea de liste de paragrafe (fie cu fiecare paragraf numerotat, fie cu fiecare paragraf cu un
simbol în faţă). Putem crea astfel de liste şi manual, tastând 1,2,3,... în faţa fiecărui paragraf
din listă, dar ce facem cu numerotarea la o listă cu 400 de paragrafe în care trebuie să inserăm
un paragraf pe poziţia a cincia sau din care trebuie să eliminăm un paragraf? În cazul utilizării
listelor create de Word, actualizarea numerotării este automată.
Word permite crearea a două tipuri de liste:
 liste cu numerotare (stil arab, roman, cu litere etc.);
 liste cu simbol în faţă.
Pentru crearea unei astfel de liste, putem proceda în două moduri:
 Tastăm fiecare element (paragraf) al listei, după care selectăm setul de
paragrafe și îl formatăm ca listă;
 Tastăm primul paragraf al listei și îl formatăm ca aparținând unei liste;
ulterior, ori de câte ori tastăm Enter în interiorul listei, Word va crea un
paragraf formatat conform listei (cu numerotare sau cu simbol).
 Liste cu numerotare
Se folosesc, în general, pentru cazuri în care ordinea paragrafelor este
importantă (de exemplu, la descrierea unui proces tehnologic).
După tastarea textului dintr-o astfel de listă vom selecta paragrafele
respective și vom utiliza Pornire  fila Paragraf  lista ascunsă

Numerotare .
Se va afișa un meniu din care vom alege stilul de numerotare dorit
(varianta Fără se folosește pentru a elimina numerotarea de la un set de
paragrafe).1
Formatul numerotării se poate modifica din aceeași listă ascunsă,
folosind Definire format de
număr nou, care afișează un dialog în
care alegem stilul de numerotare (Stil
număr), stabilim formatul numerotării
(Format număr) și parametrii de font ai
numerelor (Font).
Dacă în document, înaintea listei
actuale, mai există o listă de paragrafe cu
același stil de numerotare, Word ne propune, implicit, continuarea
numerotării de la lista anterioară. Dacă dorim reînceperea numerotării sau
începerea numerotării de la o anumită valoare, selectăm paragrafele și folosim aceeași listă
ascunsă, după care Setare valoare de numerotare, în dialogul afișat alegem
varianta Pornire listă nouă și stabilim valoarea de început la Setare valoare
la.
Altă metodă: tastăm sau 1. sau 1) (de exemplu) și un spațiu și introducem primul

1
Dacă în document s-au creat deja astfel de liste, stilul de numerotare se poate alege din zona Formate de
numerotare în document.
paragraf (acesta va fi, automat, prins într-o listă cu numerotare).2
Altă metodă: (mai rapidă dar mai puţin performantă) de a prinde un set de parametri într-o
listă cu numerotare: selectarea paragrafelor, apoi meniul Pornire  fila Paragraf 
butonul Numerotare. Această variantă va aplică paragrafelor formatul de listă cel mai
recent utilizat.
Dacă dorim ca paragrafele să nu mai facă parte din listă, le selectăm şi folosim
Pornire  fila Paragraf  butonul Numerotare.
 Liste cu simbol
Astfel de liste se utilizează, de obicei, acolo unde ordinea
paragrafelor nu are importanţă. Se procedează la fel ca la listele
anterioare dar vom alege meniul Pornire  fila Paragraf  lista
ascunsă Marcatori , în care:
1. Alegem din cele 8 butoane de la Bibliotecă
marcatori pe cel care conţine tipul de listă care se apropie
cel mai mult de tipul dorit (Fără se
foloseşte pentru a elimina simbolul de la
un set de paragrafe).
2. Dacă nici una dintre variante nu ne mulțumește,
folosim Definire marcator nou și, în dialogul afișat,
alegem simbolul dorit (Simbol) și caracteristicile de font
pentru el (Font).
La închiderea celor două dialoguri, paragrafele vor fi prinse
într-o listă cu simboluri în faţă.

Altă metodă: tastăm * urmat de un spațiu și de conținutul primului paragraf din listă.3
Metoda aplică, automat, paragrafului stilul de marcator cel mai recent folosit.
Altă metodă: selectăm paragrafele care vor face parte din listă și folosim meniul Pornire
 fila Paragraf  butonul Marcatori. El va aplica paragrafelor formatul de listă cel
mai recent folosit.
Dacă dorim ca paragrafele să nu mai facă parte din listă, le selectăm şi folosim
varianta Fără sau butonul Marcatori din bara de formatare.

 Copierea caracteristicilor de format de la o porţiune de text la


alta
Dacă dorim ca un text să fie formatat cu aceleași caracteristici ca altul:
1. Selectăm textul ai cărui parametri de formatare dorim să-i copiem.

2. Pornire  fila Clipboard  butonul Descriptor de formate .


3. Selectăm textul căruia dorim să-i aplicăm parametrii respectivi.
Operația se poate repeta pentru mai multe texte.
2
Metoda funcționează numai dacă e activat comutatorul Liste automat numerotate de la butonul
Office  Opţiuni Word  Verificare  Opţiuni AutoCorecţie  pagina de dialog
AutoFormatare la tastare.
3
Metoda funcționează numai dacă e activat comutatorul Liste automat marcate de la butonul
Office  Opţiuni Word  Verificare  Opţiuni AutoCorecţie  pagina de dialog
AutoFormatare la tastare.
Procedura funcţionează atât pentru parametrii de formatare la nivel de paragraf cât şi
pentru cei la nivel de porţiune de text.

 Căutarea unui text formatat cu anumite caracteristici


Uneori nu cunoaştem textul pe care dorim să-l căutăm dar cunoaştem cum a fost formatat
sau dorim să căutăm toate textele formatate într-un anumit mod. Pentru aceasta:
1. Folosim meniul Pornire  fila Editare  butonul Găsire.
2. Folosim butonul Mai multe>>.
3. Butonul Format va deschide un meniu din care vom alege categoria de parametri
pe care îi cunoaştem şi stabilim valorile dorite. În acest moment, sub zona De
găsit se va afişa setul de parametri specificaţi de noi.
4. Dacă cunoaştem şi textul, îl tastăm la De găsit.
5. Declanşăm căutarea cu Următorul găsit. Word ne va muta pe primul text formatat cu
parametrii respectivi.
Dacă dorim să renunţăm la parametrii de formatare specificaţi vom folosi butonul Fără formate.
COMBINAȚII DE TASTE PENTRU FUNCȚIILE DE BAZĂ IN
WINDOWS 10
Lista cu scurtăturile de taste pentru funcții de bază precum
copiere, ștergere sau decupare.
 Ctrl + X – decuparea elementului selectat
 Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) – copierea elementului selectat
 Ctrl + V (sau Shift + Insert) – lipirea elementului selectat
 Ctrl + Z – anularea acțiunii anterioare
 F2 – redenumirea elementului selectat
 Alt + Tab – comutarea între aplicațiile deschise
 Alt + F4 – închiderea elementului activ sau ieșirea din aplicația activă
 Tasta Windows + L – blocarea PC-ului
 Tasta Windows + D – afișarea și ascunderea desktopului

Comenzi rapide pentru desktop și bara de activități


 Tasta Windows + Tab – deschiderea Vizualizării activități
 Tasta Windows + Ctrl + D – adăugarea unui desktop virtual
 Tasta Windows + Ctrl + săgeată la dreapta – comutarea între desktopurile virtuale pe
care l-ai creat în partea dreaptă
 Tasta Windows + Ctrl + săgeată la stânga – comutarea între desktopurile virtuale pe
care l-ai creat în partea stângă
 Tasta Windows + Ctrl + F4 – închiderea desktopului virtual pe care îl utilizezi
 Shift + clic pe un buton din bara de activități – deschiderea unei aplicații sau
deschiderea rapidă a altei instanțe a aplicației
 Ctrl + clic pe un buton din bara de activități – deschiderea unei aplicații ca
administrator
 Shift + clic dreapta pe un buton din bara de activități – afișarea meniului de fereastră
pentru aplicație
 Shift + clic dreapta pe un buton grupat din bara de activități – afișarea meniului de
fereastră pentru grup
 Ctrl + clic pe un buton grupat din bara de activități – parcurgerea ferestrelor din grup
Comenzi rapide pentru Explorer
 Alt + D – selectarea barei de adrese
 Ctrl + F – selectarea casetei de căutare
 Ctrl + N – deschiderea unei ferestre noi
 Ctrl + W – închiderea ferestrei active
 Ctrl + rotița de defilare a mouse-ului – modificați dimensiunea și aspectul
pictogramelor de fișier și folder
 Ctrl + Shift + E – afișarea tuturor folderelor deasupra folderului selectat
 Ctrl + Shift + N – crearea unui folder nou
 Num Lock + asterisc (*) – afișarea tuturor subfolderelor sub folderul selectat
 Num Lock + plus (+) – afișarea conținutului folderului selectat
 Num Lock + minus (-) – restrângerea folderului selectat
 Alt + P – afișarea panoului de previzualizare
 Alt + Enter – deschiderea casetei de dialog Proprietăți pentru elementul selectat
 Alt + săgeată la dreapta – vizualizarea folderului următor
 Alt + Săgeată în sus – vizualizarea folderului în care s-a aflat folderul
 Alt + săgeată la stânga – vizualizarea folderului anterior
 Backspace – vizualizarea folderului anterior
 F11 – maximizarea sau minimizarea ferestrei active

Alte comenzi rapide pentru Windows 10


 Tasta Windows – deschiderea sau închiderea Start
 Tasta Windows + A – deschiderea centrului Acțiuni
 Tasta Windows + B – detarea focalizării în zona de notificare
 Tasta Windows + C – deschiderea Cortana în modul de ascultare
 Tasta Windows + D – afișarea și ascunderea desktopului
 Tasta Windows + E – deschiderea Explorer
 Tasta Windows + F – deschiderea Centrului de feedback și efectuarea unei capturi de
ecran
 Tasta Windows + L – blocarea PC-ului sau comutarea între conturi
 Tasta Windows + M – minimizarea tuturor ferestrelor
 Tasta Windows + S – deschiderea căutării
 Tasta Windows + virgulă (,) – examinează rapid și temporar desktopul
 Tasta Windows + pauză – afișarea casetei de dialog Proprietăți de system
 Tasta Windows + Tab – deschiderea Vizualizării activități
 Tasta Windows + bara de spațiu – comutarea între limbile de intrare și structurile de
tastatură
 Tasta Windows + Plus (+) – deschiderea Lupei
SCURTĂTURI PENTRU TASTATURĂ CARE TE VOR FACE MAI
PRODUCTIV ÎN WINDOWS

Scurtături generale
Shift + F10 → Afișează meniul cu proprietăți – echivalentul de la tastatură pentru click
dreapta pe un element.
Ctrl + derulare rotiță maus → Mărește sau micșorează mărimea conținutului afișat într-
o fereastră sau a pictogramelor de pe desktop sau din exploratorul de fișiere.
Alt + Shift →Interschimbă limba curentă cu următoarea din lista cu limbi de introducere
de la tastatură.
Alt + Print Screen (Prt Scr) → Creează o captură de ecran doar pentru fereastra activă
(cea în care se lucrează).
F1→ Afișează meniul Ajutor – util atunci când nu știi ce trebuie să faci în cadrul unui
program sau interfețe de sistem.
F5 → Reîmprospătează fereastra curentă – pentru a vizualiza eventualele actualizări
existente.
Alt + F4 → Efectuează închiderea ferestrei curente.
Alt + Săgeată stânga → Realizează deplasarea la locația anterioară.
Alt + Săgeată dreapta → Realizează deplasarea la locația accesată ulterior locației
curente, adică cea din care s-a făcut revenirea la folderul curent.
Shift + Săgeată →Selectează în afara unei selecții pe direcția dată de săgeată, fie ea
aplicată unui folder/fișier, text sau alte tipuri de elemente.
Shift + Ștergere → Șterge permanent un element, fără să mai existe posibilitatea de a-l
recupera ulterior.
F6 → Comută la cele trei zone specifice ecranului Windows: desktop, taskbar și bara de
notificări – în care deplasarea se face prin intermediul tastelor săgeți, iar selectarea prin
apăsarea tastei Enter.

Scurtături aplicabile textului


Ctrl + Săgeată stânga / dreapta → Mută cursorul de la un cuvânt la altul, și nu de la un
caracter la altul.
Ctrl + Shift + Săgeată stânga / dreapta → Extinde selecția cu încă un cuvânt în loc de
încă un singur caracter.
Ctrl + Săgeată sus / jos → Mută cursorul la paragraful anterior sau la următorul.
Ctrl + Ștergere → Șterge un șir de caractere situate înaintea cursorului, până la
întâlnirea caracterului spațiu sau un alt caracter de delimitare a textului.
Shift + Home → Selectează textul de la începutul unei linii până la poziția unde este
situat cursorul.
Shift + End → Selectează textul de la poziția cursorului până la sfârșitul unei linii de text.
Ctrl + Shift + Home → Selectează tot textul de la începutul documentului până la poziția
cursorului.
Ctrl + Shift + End → Selectează tot textul existent între poziția cursorului și sfârșitul
documentului.

Scurtături pentru ferestre de dialog și meniuri


Tab → Navighează înainte (de la stânga spre dreapta / de sus în jos) în lista cu
opțiunile/butoanele posibile.
Shift + Tab → Navighează înapoi printre opțiunile posibile.
Alt + Primă literă subliniată a unei opțiuni → Selectează opțiunea sau meniul
respectiv.
Spațiu → Bifează sau debifează o căsuță de tipul check box sau radio box.
Taste săgeți → Permite deplasarea printre meniuri și butoane dacă acestea fac parte
dintr-un grup compact de opțiuni/butoane.

Scurtături pentru exploratorul de fișiere


Ctrl + Spațiu → Selectează sau deselectează o succesiune aleatoare de foldere/fișiere
(tasta Ctrl trebuie să fie apăsată până la terminarea selecției multiple, iar tastele sus și
jos pentru deplasarea la un fișier dorit de a fi inclus în selecția multiplă).
Shift + Săgeată sus/jos → Selectează un grup alăturat de foldere și fișiere (se poate
recurge și la folosirea scurtăturii de selecție multiplă menționat mai sus, dar nu și
viceversa).
Alt + P → Afișează panoul de previzualizare – util pentru inspectarea rapidă a
conținutului unui grup de fișiere.
Alt + Enter → Deschide fereastra cu proprietățile folderului/fișierului selectat.
Alt + D → Selectează bara de adrese – util în cazurile în care este mai convenabil să se
tasteze calea către un folder, decât să se facă navigarea din maus către aceasta.
Ctrl + N → Deschide o nouă fereastră.
Ctrl + W → Închide fereastra curentă.
Ctrl + Shift + N → Creează un nou folder.
F2 → Redenumește folderul sau fișierul selectat.
F11 → Maximizează fereastra exploratorului de fișiere sau face revenirea la mărimea
inițială.
Scurtături de sistem ce se axează pe tasta Windows
Win + B → Realizează deplasarea la bara de notificări (cea din dreapta-jos a ecranului,
în care apare ora și timpul).
Win + L → Blochează accesul la contul de utilizator curent prin afișarea ecranului de
logare.
Win + M → Minimizează toate ferestrele.
Win + R → Deschide unealta de sistem Executare (Run) – utilă pentru rularea unor
programe prin introducerea numelui programului.
Win + T → Navighează printre aplicațiile care rulează în taskbar.
Win + U → Deschide centrul Acces Rapid (Ease of Access Center).
Win + X → Deschide meniul rapid de start.
Win + , →Afișează temporar desktop-ul.
Win + Shift + Săgeată stânga/dreapta → Mută fereastra unui program pe un alt monitor
– dacă calculatorul transmite video pe mai multe monitoare.
Win + Spațiu → Afișează interfața de schimbare a limbii de introducere text de la
tastatură.
Win + Săgeată sus → Maximizează fereastra curentă pe tot ecranul.
Win + Săgeată jos → Minimizează fereastra curentă în bara de lucru.
Win + Săgeată stânga → Mută fereastra pe latură din stânga a ecranului.
Win + Săgeată dreapta → Mută fereastra pe latură din dreapta a ecranului.
Legislaţia referitoare la
drepturile de autor privind
produsele software
 "Dreptul de autor" =legislaţia ce se
referă la protecţia operelor de creaţie.
 "Operă de creaţie" = orice creaţie
intelectuală, incluzând aici atât lucrările
ştiinţifice şi tehnice, cât şi cele datorate
imaginaţiei: literatură, pictură, muzică,
arhitectură, coregrafie etc).
Dreptul de autor se bazeaza pe 2 premize:
1. Fiecare are dreptul la protecţia intereselor morale şi
materiale ce decurg din orice producţie ştiinţifică,
literară sau artistică al cărui autor este;
2. Orice persoană are dreptul să ia parte în mod liber
la viaţa culturală a societăţii, să se bucure de arte şi să
participe la progresul ştiinţific şi la binefacerile ce
rezultă de aici.

Astfel, autorul poate sa rămâna stăpân pe


folosinţa care este dată operei sale şi să poată
pretinde, în această calitate, o remuneraţie.
De asemenea, societatea poate sa aiba acces la
opera sa.
Denumirea
engleză copyright este
echivalentă noţiunii "drept de
autor”
 Programele pentru calculator
sunt opere de creaţie intelectuală ,
rezultat nu al unei munci mecanice,
executate cu mijloace tehnice
obişnuite sau cu ajutorul unor
cunoştinţe ce stau la îndemâna oricui.
Legea română protejează programele de calculator.
Este protejat deopotrivă şi autorul programului de
calculator respectiv. Potrivit legii (Art. 12 din Legea
dreptului de autor), autorul programului are dreptul de a
decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa,
inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii.

Acest drept general dă naştere, în temeiul Art. 13 şi


73 din lege, la alte drepturi distincte şi exclusive ale
autorului de a autoriza:
 reproducerea integrală sau parţială a programului de
calculator;
 difuzarea programului de calculator
 importul, în vederea comercializării pe teritoriul
României, a copiilor programelor de calculator realizate
cu consimţământul autorului.
 LICENTA = Consimţământul pe care titularul dreptului
de autor îl dă unei persoane pentru a putea reproduce,
folosi, difuza sau importa copii ale unui program de
calculator.
 Licenta este documentul care probează că
reproducerea, folosirea, difuzarea etc. a unui program de
calculator de către o anumită persoană s-a realizat cu
consimţământul autorului. Pentru a dovedi că persoana
în cauză este cea care a obţinut licenţele respective, ea
trebuie să probeze acest lucru cu facturi de cumpărare
sau cu alte documente de provenienţă.
 LIPSA LICENTEI echivalează cu lipsa autorizării din
partea autorului si reprezintă infracţiune.
 O reţea de calculatoare este formată dintr-un
ansamblu de calculatoare conectate între ele,
care fac schimburi de date şi folosesc în comun
resursele reţelei.
 Fiecare calculator îşi păstrează independenţa de
execuţie şi de gestiune a propriilor resurse.
 Dezavantajul lipsei comunicării unui sistem
personal este compensat prin includerea acestuia
într-o reţea.
Calculatoarele dintr-o reţea pot fi:
 de acelaşi tip, în cazul reţelelor omogene;
 de tipuri diferite, în cazul reţelelor eterogene
Reţelele de calculatoare au apărut din
necesitatea:
 de folosire în comun a unor resurse fizice
scumpe (imprimante şi hard disk-uri scumpe,
plotere, etc.);
 de folosire în comun a datelor şi a resurselor
software. Atunci când mai mulţi utilizatori
prelucrează aceleaşi date, este necesar ca
variantele fişierelor să fie reactualizate, iar
acest lucru se realizează prin reţea.
Caracteristicile unei reţele de calculatoare sunt
date de:
 topologie;
 mediul fizic de transmisie;
 standardul de transport.
Aceste elemente determină viteza reţelei.
Sunt definite două viteze:
 viteza de transmisie a semnalelor, care depinde
de tehnologia de transport şi se măsoară în BAND
(1 band este echivalent cu 1 byte/sec.).
 viteza datelor care se măsoară în bps (bits per
second – bit/s).
Se definesc două tipuri de topologii ale reţelei:
 topologia fizică, adică modul în care sunt
legate fizic calculatoarele;
 topologia logică, adică modul în care sunt
transferate datele între componentele reţelei.
Există mai multe tipuri de topologii fizice:
 topologia liniară sau magistrală (Bus
Topology);
 topologia inelară (Ring Topology);
 topologia stea (Star Topology);
 topologia stea-inel
 În acest caz există un
singur canal de comunicaţie
la care sunt conectate toate
calculatoarele. Cablul de
legătură formează o linie de
legătură de la un capăt la
altul al reţelei. Fiecare
calculator este conectat la
canalul de comunicaţie şi
transmite mesaje în reţea.
Fiecare mesaj are un antet
care conţine adresa
calculatorului destinaţie.
 În această topologie,
calculatoarele sunt conectate
circular.
 Fiecare calculator este
conectat prin intermediul
canalului de comunicaţie la
alte două calculatoare, astfel
încât mesajele circulă de la
un calculator la altul, pe un
traseu interior, până când un
calculator recunoaşte mesajul
transmis.
 Defectarea unui calculator
înseamnă întreruperea
canalului de comunicaţie.
 În această configuraţie
există un calculator
central la care sunt
legate toate celelalte
calculatoare.
 Toate mesajele sunt
schimbate prin
intermediul calculatorului
central, care are rol de
dispecer şi distribuie
mesajele în funcţie de
adresa utilizatorului.
 În acest caz, sunt legate
circular mai multe
calculatoare dispecer,
care gestionează fiecare
câte o reţea.
 Mesajele circulă pe inel,
până când unul dintre
calculatoare recunoaşte
în antet adresa unui
calculator din reţeaua sa,
preia mesajul şi îl
transmite calculatorului
destinatar.
La rândul lor, reţelele pot fi conectate între
ele, permiţând schimbul de informaţii.
Conectarea unor calculatoare diferite se face
conform unor standarde de reţea.
Realizarea unor reţele de calculatoare
necesită următoarele componente:
 calculatoare (noduri) dotate cu periferice din
configuraţie;
 cabluri de transmisie;
 echipamente specifice reţelei
În funcţie de aria de răspândire, există următoarele
tipuri de reţele:
 Reţele locale – LAN (Local Area Networks) au o
arie de până la 2 km. şi deservesc o
instituţie;(camera, clădire, campus)
 Reţele metropolitane – MAN (Metropolitan Area
Networks) care acoperă suprafaţa unui oraş;
 Reţele globale – WAN (Wide Area Networks) cu o
arie de răspândire geografică de mărimea unui
stat sau continent. Cele mai mare reţele WAN
sunt cele de servicii internaţionale (BBS), cum
sunt CompuServe şi Internet.
1. adaptoare de reţea NIC (Network Interface Card): sun plăci de
interfaţă, prin care este posibilă conectarea calculatorului la
reţea;
2. modemuri: dispozitive pentru conectarea unui calculator la
reţea prin linie telefonică;
3. dispozitiv de ataşare la mediu (transceivers): echipament care 1 2
transmite şi receptează semnalul între placa de reţea şi un
mediu fizic de transmisie, altul decât cel suportat de placa de
reţea, cum ar fi transmisia prin unde radio;
4. Hub-uri (hubs): necesare pentru conectarea calculatoarelor
într-o reţea de tip stea, prin cabluri individuale;
5. repetoare (repeaters): amplifică semnalul pentru a mări aria de
răspândire într-o reţea locală;
6. punţile (bridges): realizează conectarea a doua reţele de
calculatoare, care prelucrează informaţia în funcţie de adresa
destinatarilor şi expeditorilor; 3 4
7. porţile (gateways): permit conectarea unor reţele de
calculatoare care folosesc protocoale diferite (ex. o reţea de
microcalculatoare conectată la un minicalculator);
8. routere (routers): controlează fluxul de informaţii şi 5
optimizează căile de transfer a datelor; acestea sunt capabile să
traducă protocoale de comunicare diferite.
6

8
7
 Sistemul de operare al reţelei asigură integrarea
echipamentelor şi a software-ului de aplicaţie în
reţeaua de calculatoare.
 Legătura fizică dintre componentele reţelei se
realizează prin cablurile şi echipamentele
specifice iar legătura logică este stabilită prin
sistemul de operare.
 Sistemul de operare al reţelei este o colecţie de
programe prin care sunt gestionate resursele
reţelei (echipamente, programe).
 Nodurile reţelei pot fi servere sau staţii de lucru.
 stocarea pe disc a unui volum mare de
informaţii la care pot avea acces şi alte
calculatoare din reţea;
 servicii de tipărire;
 comunicarea între calculatoare şi gestionarea
reţele.
 Staţiile de lucru sunt microcalculatoare care
au acces la resursele serverului şi pot fi
sisteme standard (cu HDD) sau sisteme fără
HDD (diskless).
 reţele cu server de fişiere (file server), în care
un calculator din reţea este server şi îşi
partajează resursele cu staţiile de lucru;
 reţele de la egal la egal (peer to peer), în care
orice calculator din reţea poate deveni server
la un moment dat, sau staţie de lucru.
Din punctul de vedere al modului de lucru al
serverului, există:
 Reţele cu server dedicat;
 Reţele cu server nededicat.
 1. Serverul dedicat este degrevat de orice altă
sarcină, fiind folosit numai pentru
gestionarea reţelei;
 2. În reţelele cu server nededicat, calculatorul
desemnat server poate rula şi alte aplicaţii în
timp ce oferă şi servicii de reţea pentru
celelalte calculatoare.
Retele cu difuzare LAN Retele peer-to-peer LAN
 stea(star)
 inel(ring)
 inel(ring)
 magistrala(bus)
 arbore(tree)
 completa
 Mediul fizic de transmisie este suportul fizic pe
care se transmit datele sub formă de curenţi
electrici sau unde electromagnetice. Acest tip de
mediu se poate clasifica în:
 mediu prin cablu: cablu răsucit, cablu coaxial,
cablu cu fibră optică;
 mediu fără cablu: telefonie celulară, unde radio
terestre, unde radio prin satelit, unde laser,
microunde, unde meteorice.
 Mediul de transmisie prin cablu se conectează la
plăcile de interfaţă cu reţeaua prin intermediul
conectoarelor (de tip T, BNC, DB, etc.).
 Transportul în reţea reprezintă un set de tehnici
folosite pentru transmisia şi recepţia datelor dea-
lungul mediului de transmisie. Sunt definite mai
multe standarde de transport: ARCnet, Ethernet,
Token Ring, FDD1 (standardul ANSI pentru fibră
optică). Fiecare standard cuprinde detaliile
mediului de transmisie (tipul mediului, lungimea
totală acceptată a cablului, etc.), numărul maxim
de staţii care pot fi conectate, topologia fizică şi
logică a reţelei, metoda de detectare şi corecţie a
erorilor, protocolul folosit pentru transmiterea
datelor.
Legătura de date (Data Link) este o legătură fizică, ce
se stabileşte între două calculatoare pentru a face
schimb de date. Pentru a realiza legătura de date,
este necesar să se stabilească un limbaj comun de
dialog şi o disciplină a conversaţiei, adică un protocol
de comunicaţie. Acest protocol reprezintă un set de
reguli prin care se asigură schimbul de date şi mesaje
între două calculatoare între care există o legătură
fizică. Protocolul de comunicaţie trebui să asigure:
 controlul transferului de date;
 detectarea şi înlăturarea erorilor;
 optimizarea utilizării liniei de comunicaţie;
 independenţa faţă de modul de transmisie.
 Reţelele cu server de fişiere (file server, reţele client-server) sunt formate din:
◦ un calculator pe care rulează sistemul de operare al reţelei, numit SERVER
DE FIŞIERE;
◦ mai multe calculatoare care pot avea acces la resursele reţelei, numite
staţii de lucru (workstations, client).
La staţia de lucru se află utilizatorul, care este o persoană ce are acces la
resursele reţelei.
Organizarea clienţilor reţelei este făcută de o persoană numită administrator
de reţea.
Utilizatorii pot fi organizaţi în cadrul reţelei în grupuri de utilizatori, definite
de către administrator. Utilizatorii din cadrul unui grup au aceleaşi
drepturi de lucru în reţea.
Fiecare grup de utilizatori se identifică printr-un nume unic. La resursele
reţelei pot avea acces numai utilizatorii definiţi şi recunoscuţi de reţea.
Fiecare utilizator primeşte un cont protejat printr-o parolă.
Prin stabilirea parametrilor de conectare se limitează drepturile de acces în
reţea ale unui utilizator. Operaţiile de conectare şi deconectare sunt
numite logon şi logoff.
Problema principală a gestionării reţelei este
organizarea securităţii datelor, care se realizează
printr-un mecanism de control organizat pe mai
multe niveluri.
Calculatorul care are rol de server trebuie să fie cel
mai puternic din reţea. El trebuie să conţină:
 un HDD de mare capacitate (sau mai multe);
 memoria internă cu cea mai mare capacitate;
 microprocesorul cel mai rapid;
 suportul fizic pentru controlul imprimantelor;
 plăcile de interfaţă pentru reţea.
Problema principală a gestionării reţelei este
organizarea securităţii datelor, care se realizează
printr-un mecanism de control organizat pe mai
multe niveluri.
Calculatorul care are rol de server trebuie să fie cel
mai puternic din reţea. El trebuie să conţină:
 un HDD de mare capacitate (sau mai multe);
 memoria internă cu cea mai mare capacitate;
 microprocesorul cel mai rapid;
 suportul fizic pentru controlul imprimantelor;
 plăcile de interfaţă pentru reţea.
 În acest sistem de reţea, fiecare calculator poate fi în
acelaşi timp şi client şi server şi se recomandă numai
atunci când nu se cer performanţe mari şi se preferă
conturi mici. Această reţea suportă viteze mici de
lucru şi nu oferă securitate totală a datelor. Se aplică
în cazul unui număr mic de calculatoare.
Cele mai cunoscute sisteme de operare pentru reţele
peer to peer sunt:
 NetWare Life şi Personal NetWare al firmei Novell
(Personal NetWare se poate integra în mediul
Windows);
 Windows for Workgroups al firmei Microsoft;
 LANtastic al firmei Aotisoft.
CONCEPTE ŞI TERMINOLOGIE
PRIVIND REŢEAUA INTERNET
Definirea şi înţelegerea termenilor
legaţi de utilizarea reţelei Internet
• Substantivul propriu „Internet” (scris cu
majusculă) desemnează o reţea mondială unitară
de calculatoare şi alte aparate cu adrese
computerizate, interconectate conform
protocoalelor (regulilor) de comunicare
„Transmission Control Protocol” şi „Internet
Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”
• Substantivul comun „internet” (scris cu
minusculă) desemnează reţele speciale ce
interconectează 2 sau mai multe reţele autonome
aflate la mare depărtare unele faţă de altele
Servicii Internet
• World Wide Web (WWW) reprezintă o
multitudine de fişiere cu informaţii scrise
folosind limbajul HTML (hyper text meta
language). Astfel WWW devine un serviciu
eficient de schimb de informaţii, prezentate
într-o forma structurată şi uşor de citit şi
accesat.
• In Internet, toate calculatoarele se pot identifica după
adresa IP (Internet Protocol) (ex: 110.126.58.221), fiind
o grupare de patru numere cu valori intre 0 şi 255.
• Din punct de vedere al utilizatorului final astfel de
adrese sunt greu de memorat şi atunci în Internet au
fost create mecanisme de a putea converti în mod
automat şi transparent adresele din numere în nume
uşor de reţinut. De exemplu adresa Laurianului este
www.laurian.ro, ceea ce este mult mai uşor de reţinut
decât o adresă formată din 4 numere.
• Pentru a putea accesa direct o anumită pagina
de pe un anumit server web, se foloseşte o
metoda de adresare numită URL (Uniform
Resource Locator), fiind o modalitate de a
scrie adresa la care se găseşte o anumită
pagina web.
• Exemplu:
http://www.laurian.ro/proiecte/default.html
Protocol de comunicare
• Un protocol este un sistem de reguli şi proceduri ce
guvernează comunicaţia dintre două dispozitive.
Există mai multe tipuri de protocoale:
• Protocoalele de aplicaţii - oferă schimbul de date Intre
aplicaţiile existente într-o reţea, ca de exemplu File Transfer
Protocol (FTP), sau Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
– File Transfer Protocol (FTP) este un proces ce permite schimbul
de fişiere între două calculatoare. FTP suportă diferite comenzi
ce permit transferul bidirecţional de fişiere binare şi ASCII între
diferite calculatoare. Acest protocol este instalat împreuna cu
utilităţile oferite de TCP/IP.
– Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este un protocol TCP/IP
folosit la transmiterea mailului.
• Protocoalele de transport - ca de exemplu
Transport Control Protocol (TCP)
• Protocoalele de reţea - ca de exemplu Internet
Protocol (IP)
– Transport Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) este protocolul standard folosit pentru a
comunica de-a lungul Internetului.
– Hypertext Transport Protocol (HTTP) este o metodă
prin care paginile WWW sunt transferate prin reţea.
• Hyperlink : este o adresă cu ajutorul căreia se pot
face legături cu alte pagini de web, adresă prin
intermediul căruia se trece de la un document
web la altul.
• ISP (Internet Service provider): este cel care
oferă servicii de acces la internet
Structura unei adrese Web
• Calculatoarele comunică în reţea prin intermediul
pachetelor. Un pachet este o informaţie logică ce cuprinde
informaţii atât despre localizarea datelor cât şi despre
datele utilizatorului. Orice calculator aflat în reţea are o
anumită adresă (adresa IP) ce îi permite si fie identificat în
mod unic în cadrul reţelei.
• Adresa IP este formată din adresa de reţea şi adresa
calculatorului care primeşte mesajul. Ea reprezintă un
număr pozitiv reprezentat pe 32 de biţi. Structura generală
a unei astfe de adrese este formată din trei părţi: o parte
care indica tipul adresei, o parte care identifică reţeaua la
care este conectat sistemul si o alta care identifică
conexiunea prin care sistemul se leagă la reţea
BROWSER WEB
• Browserul web este o aplicaţie cu care noi ca utilizatori
putem accesa paginile web stocate pe serverele web.
Acesta aplicaţie ştie sa interpreteze limbajul de
prezentare a informaţiilor HTML şi să prezinte
informaţiile către utilizatorul final. Prin intermediul
acestei aplicaţii utilizatorul poate interacţiona cu
aplicaţia web prin introducerea de date într-un
formular sau efectuând acţiuni de navigare folosind
legăturile din pagina de web.
• Exemple: Internet Explorer de la Microsoft, FireFox
aplicaţie OpenSource ,Chrome de la Google etc.
MOTOR DE CĂUTARE
• Motor de cautare=un serviciu prin
intermediul căruia utilizatorii să poată căuta
informaţia dorita, plecând de la un set minim
de criterii de identificare, de exemplu să
conţină anumite cuvinte în textul căutat.
• Cele mai populare motoare de căutare sunt:
- www.google.com de la Google,
- www.yahoo.com de la Yahoo
- www.bing.com de la Microsoft
AMENINŢĂRI SPECIFICE
ACTIVITĂŢILOR ONLINE
• Malware: Un utilizator poate fi păcălit sa descarce de pe internet şi sa
instaleze în calculator un program care nu este tocmai bine intenţionat şi
consecinţele pot fi destul de grave cum ar fi: furtul de informaţii,
pierderea de informaţii prin ştergerea de fişiere, blocarea accesului la
propriul calculator şi altele.
• Virus: sunt programe care se pot replica singure infectând alte fişiere care
sunt schimbate în mod frecvent între utilizatori. Există riscul să descărca
din Internet un virus prin intermediul unor fişiere de interes preluate de
pe alte situri web sau de la alţi utilizatori.
• Cal Troian: este o aplicaţie de tip malware care pretinde a fi cu totul
altceva. Scopul este de duce în eroare utilizatorul şi de a-l convinge să
descarce şi să instaleze aplicaţia respectivă.
• Spyware: sunt aplicaţii care o dată instalate în calculator monitorizează şi
trimit în Internet la anumite adrese informaţii din calculatorul personal
fără consimţământul utilizatorului.
• Viermi: sunt programe care se pot replica singure în Internet prin
intermediul programelor de comunicare si execută acţiuni cu efect nedorit
asupra utilizatorilor.
PHISHING
• Prin furtul de identitate însemna că o persoana
anonima îşi însuşeşte identitatea altei persoane fără
consimţământul acesteia. Victima unei astfel de fraude
poate constata sau nu, că se realizează anumite
tranzacţii (bancare sau de altă natură) în numele său
fără a-şi da acordul. Rezolvarea acestor incidente
presupune cooperarea între mai multe instituţii,
inclusiv Poliţie şi furnizorii de servicii Internet.
• Cele mai des întâlnite metode de furt de identitate este
phishing sau pharming. Prin intermediul acestor
metode utilizatorii sunt duşi în eroare şi convinşi să
furnizeze informaţii confidenţiale.
https sau http
FIREWALL
• Alte metode protecţie împotriva aplicaţiilor de tip
virus este instalarea şi activarea unui program de
tip firewall. Windows are predefinit şi instalat un
astfel de program.
• Rolul acestor programe este de a filtra traficul de
reţea şi de a permite să intre în calculator doar
traficul de pe porturile autorizate. În aceste mod
sunt eliminate multe riscuri de a permite accesul
neautorizat la calculatorul dumneavoastră.
Accesarea paginilor web. Accesarea
unui URL
• Pentru a accesa o pagină de web trebuie să
scrieţi în bara de adrese adresa paginii
respective. De obicei o adresă de web începe
cu www, ca de exemplu www.ecdl.org.ro. Dar
de fiecare dată după ce aţi introdus o adresă
în bara de adrese şi aţi apăsat butonul Go ,
începe încărcarea paginii web şi adresa web se
modifică devenind: http://www.ecdl.org.ro/.
URL-ul paginii de web.
Navigarea către paginile vizitate
• Pentru a reîncărca paginile vizitate se pot folosi
butoanele Back şi Forward
existente pe bara de instrumente.
• Butonul Back realizează întoarcerea la pagina
anterior vizitată sau la una dintre paginile vizitate
anterior. Dacă după ce aţi apăsat butonul Back
doriţi revenirea la pagina respectivă puteţi apăsa
butonul Forward. Funcţia opusă butonului Back
este oferită de butonul Forward.
Căutarea informaţiilor în Internet;
opţiuni avansate de căutare
• Căutarea este realizată prin introducerea textului dorit în
câmpul de căutare din pagina www.google.com şi apăsarea
tastei Enter, sau clic pe butonul Căutare („Search”), după care
Google va afişa rezultatul căutării sub forma unei liste de
pagini ce conţin textul căutat. Ordinea în care sunt listate
aceste pagini este dată de relevanţa conţinutului relativ la
textul pe care dorim să-l căutam.
• Prin intermediul Google se pot realiza căutări
mai avansate, în care putem să specificăm o
anumită combinaţie de cuvinte definind o
serie de filtre suplimentare
Poşta electronică
• Pentru ca un utilizator să poată accesa serviciul de
poşta electronică acesta are nevoie de o cutie poştala
deschisă pe unul din serverele de email. Pentru a crea
o cutie poştala pe serverul de email al instituţiei unde
lucrează, utilizatorul trebuie să apeleze la personalul
care administrează infrastructura IT pentru a crea astfel
de cutii poştale, şi utilizatorul va primi o adresa de
email de tipul:
• <<nume_adresa>>@<<nume_domeniu>>.ro .
• În cazul nostru, .ro face referire la un domeniu
înregistrat în România.
Dintre cele mai cunoscute domenii
generice putem enumera:

com Organizaţii şi societăţi comerciale


edu Instituţii educaţionale
gov Organizaţii guvernamentale
int Organizaţii internaţionale
mii Organizaţii militare
net Centre de administrare a reţelelor mari
org Organizaţii non - profit
• Domeniile de ţară în general sunt din două
litere şi corespunde codului internaţional al
maşinilor
au Austria
ca Canada
ch Elveţia
de Germania
fr Franţa
it Italia
pi Polonia
ro România
ru Rusia
uk Marea Britanie
• Avantajele folosirii poştei electronice (viteza de
transmitere, costuri scăzute, flexibilitatea folosirii unul
cont de mail din diferite locaţii)
• Poşta electronică a devenit o modalitate foarte folosită
de comunicare şi trimitere a mesajelor. Este foarte
utilizată datorită:
• Costului redus - este mult mai ieftin trimiterea unui
mesaj cu ajutorul poştei electronice decât modalitatea
clasică de corespondenţă. De exemplu dacă doriţi să
trimiteţi o scrisoare într-o ţară străină costul acesteia
este foarte mare. Dacă trimiteţi mesajul cu ajutorul
unei poşte electronice acesta va costa 2 impulsuri de
telefon (dacă folosiţi o conexiune dial-up).
• Transmiterea şi primirea mesajelor se realizează cu
viteze foarte mari.
• Puteţi trimite şi primi mesaje oriunde vă aflaţi dacă
aveţi un calculator cu o conexiune la Internet
O retea de calculatoare reprezinta
o multime interconectata de
calculatoare capabile sa comunice
intre ele in scopul schimbului de
informatii sau al utilizarii in
comun a mai multor resurse.
 Folosirea in comun a unor
resurse fizice scumpe
(imprimanta, hard disk)
 Folosirea in comun a unor
date
In functie de intinderea lor
geografica, retele de calculatoare se
clasifica in:
 Retele locale – LAN (Local Area
Networks) – lucreaza la nivelelul
unei cladiri sau a unui grup de
cladiri, avand distanta intre
calculatoare de pana la 2 km
 Retele metropolitane – MAN
(Metropolitan Area Networks) –
Calculatoarele sunt raspandite pe
suprafata unui oras; pot fi folosite
de catre institutiile publice ale
orasului.

 Reteleglobale – WAN (Wide Area


Networks) – calculatoarele au o
arie de raspandire geografica
foarte mare (suprafata unei tari, a
unui continent)
 Internet. O colectie de retele interconectate se
numeste interretea sau Internet. O forma
comuna de interretea este o colectie de LAN-
uri conectate printr-un WAN.
 Internetul este de fapt o retea de retele
 World Wide Web (www) – accesul la
o cantitate uriasa de informatii.
 Grupuri de discutii
 Posta electronica
 Transfer de fisiere
Fisa de lucru
 Creati un document Word care sa cuprinda povestirile din Hanu Ancutei.
 Modificati antetul si subsolul documentului astfel:
 prima pagina sa fie diferita de celelalte si sa contina in antet textul Hanu Ancutei scris
cu dimensiune 14, maro inchis, sa nu aiba numerotare

 Bifati optiunea Paginile pare sa difere de cele impare

 pagina para sa aiba numerotare pe partea stanga, jos


si sa aiba scris in antet Mihai Sadoveanu
 pagina impara sa aiba numerotare pe partea dreapta, jos si sa aiba scris in antet
Povestiri
 explicati 10 cuvinte din text, in subsolul paginii, folosind comanda Referinte/Inserare
nota de subsol si Dex on-line

 parcurgeti intregul document si faceti ca titlul fiecarei povestiri sa inceapa pe pagina


noua (Inserare/Sfarsit de pagina) si sa aiba atribuit stilul Titlu
 pozitionati-va la sfarsitul documentului generati un cuprins automat pentru toate
titlurile din document (Referinte/Cuprins)
Clasa a IX-a

FIŞĂ DE LUCRU - CREARE ŞI EDITARE STILURI DE TEXT


Descărcaţi fişierul fisa8-Word.doc de pe platforma online plat-elevi.xyz, fişier aflat în TICIX -> FISE
DE LUCRU, în folderul clasei voastre.
1. Realizaţi în acest document următoarele setări de pagină: format A4, marginea de sus 2.3 cm, jos
2.1 cm, stânga 2.3 cm, dreapta 1.5 cm, antet 1.2 cm, subsol 1.2 cm, orientare pagină verticală.
2. Realizaţi următoarele formatări pentru titlul documentului: centrat, font Verdana, dimensiune font
15, bold-italic, culoare font albastru, mod de spaţiere expandat la 4 puncte, poziţia textului pe linie mai
sus cu 5 puncte;
3. Realizaţi următoarele formatări pentru restul textului:
a) La nivel de caracter
- Primul, al treilea şi al cincilea paragraf vor fi formatate astfel: font Courier New, dimensiune font 14,
bold, culoare font roşie, mod de spaţiere expandat la 2 puncte, poziţia textului pe linie mai jos cu 3
puncte;
- Al doilea şi al patrulea paragraf vor avea următorul format: font Tahoma, dimensiune font 12, italic,
mod de spaţiere condensat 0.5 puncte, poziţia textului pe linie mai jos cu 1 punct;
b) La nivel de paragraf
- Primul, al treilea şi al cincilea paragraf aliniate stânga-dreapta, indentate la stânga cu 1 cm, spaţiul dintre
linii la 1.5 rânduri;
- Al doilea şi al patrulea paragraf aliniate la stânga-dreapta, indentate la stânga cu 2 cm şi dreapta cu 1 cm,
spaţiere înainte şi după paragraf 72 pt;
4. Redactați textul de mai jos, într-o pagină nouă a documentului şi introduceţi titlul:
ALTE CUGETĂRI
Nu uita: lânga cel mai înalt punct al fericirii se află cea mai adâncă prăpastie a durerii...
Unii oameni vin şi pleacă repede din viaţa noastră, alţii stau o vreme, punându-şi amprenta pe inima
noastră. După plecarea lor, nu vom mai fi niciodată aceiaşi.
Putem număra stele de pe cer din nebunie ori din plictiseală. Uneori din ambele motive. Însa de cele mai multe ori uităm să ne
numărăm şi pe noi… singura stea… singura planetă, singurul soare care contează!
Omul a simţit todeauna nevoia să înalţe o credinţă în mijlocul întrebărilor, un orgoliu în mijlocul greşelilor, şi să le apere...
5. Creaţi două stiluri noi:
Titlu1: Font Comic sans MS, 18 pt, stil aldin, aliniere la centru, culoare roşie, spaţiere înainte şi
după paragraf 55 pt.
Text1: Font Times New Roman, 14 pt, stil cursiv, aliniere stânga-dreapta, culoare albastră,
indentare stânga: 0.5cm
6. Aplicaţi, în pagina a doua a documentului, titlului silul Titlu1, iar textului stilul Text1.
Inserare de Antet şi Subsol

FIŞĂ DE LUCRU

Cerinte:
1. Introduceţi în document Antet şi subsol, conform fişei de lucru
2. Redactati textul de mai jos:

Crearea antetelor şi subsolurilor


Antetul/Subsolul reprezintă informaţii identice pentru mai
multe pagini, tipărite la începutul, respectiv sfârşitul
fiecărei pagini. Pentru aceasta folosim comanda Header and
Footer (Antet şi subsol) din meniul View (Vizualizare),
Casetele apărute, înconjurate cu linii punctate, vor fi
completate cu informaţiile dorite, respectând regulile de
introducere a unui text. Pentru revenirea în zona documentului
se clichează butonul CLOSE( Închidere).
Pentru revenirea în zona de antet se clichează de două ori cu
mouse-ul pe textul antetului.Indiferent dacă alegem să inserăm
antet, subsol, sau ambele procesul este acelaşi.
Vom utiliza butoanele Switch between Header and Footer
(Schimbă între antet şi subsol) şi Show Previous/Show Next
(Afişare anterior/Afişare următor) pentru a putea naviga între
antet şi subsol în fiecare secţiune a documentului.
Pentru ştergerea unui antet/subsol se poziţionează cursorul în
secţiunea care conţine antetul, respectiv subsolul; se alege
comanda Header and Footer din meniul View şi se selectează
informaţia; se apasă tasta DELET.

3. Formataţi textul astfel:


a) pentru titlu : font Verdana, dimensiune font 16, bold-italic,
culoare font albastru, culoare fond roşu, mod de spaţiere
expandat la 4 puncte, poziţia textului pe linie mai sus cu 5
puncte;
b) pentru text : font Courier New, dimensiune font 12, bold,
culoare font verde, culoare fond galben, mod de spaţiere
condensat 0.5 puncte, poziţia textului pe linie mai jos cu 3
puncte;
4. Salvati fisierul obtinut cu numele Antet si subsol in dosarul vostru.

23.05.2020, Ora 13:07:12 Întocmit: Nume elev


FISA DE LUCRU

1. Deschideti un document Word.


2. Formatati documentul astfel: orientare tip portret, margini 2cm, A4, chenar linie dubla
rosie serpuita
3. Inserati cu ajutorul "Help-ului" - 3 paragrafe de cate 5 randuri fiecare
4. Formatati paragrafele astfel:
- primul : Arial,12,aldin, verde ,efect de umbra, aliniat la cetru, spatiat fata de urmatorul
paragraf la 12 pct
- al doilea : Monotype Corsiva,14, albastru, efect in relief, aliniat la dreapta, randurile
spatiate la 1,5
- al treilea : Letter Gotic, 16, rosu, efect gravat, aliniat la centru, spatiat inainte 18 pct
5. Realizati tabelul

Măsurarea ariei
Nr. Corpul Lungimea Lăţimea Aria Aria Eroarea Eroarea Eroarea
crt. măsurat L(cm) L(cm) A(cm2) medie absoluta absoluta relativa
(cm2) medie
1
2
3
4

6. Realizati urmatoarea lista

1. Loc de depozitare a alimentelor;


2. Masa de dimineaţa;
3. Masa cea mai consistenta;
4. Masa de seara;
5. Nu iese fum fara foc.

7. Adaugati la antet numele vostru iar la subsol data


8. Adaugati un text de 10 randuri despre INTERNET pe 2 coloane,la nota de subsol scrieti
sursa textului.
9. Salvati documentul cu numele: FISA DE LUCRU.
Fişa nr. 17

1. Creaţi un document pe care să-l formataţi astfel:


• Dimensiunea hârtiei –A4;
• Marginile: Top=1 cm, Bottom=1 cm, Left=1 cm, Right=1,5 cm, Gutter = 2 cm;
• Poziţie Gutter: Top;
• Orientarea paginii: Landscape.

2. Adăugaţi documentului antet şi subsol


• Antetul să conţină numele vostru în partea stângă scris cu Trebuchet MS, 12, Bold,
iar la dreapta data inserată automat;
• Subsolul paginii să conţină la stânga numele şcolii voastre iar pe centru numărul
paginii inserat automat.

3. Realizaţi

Indicatoare rutiere
4. Realizaţi:

5. Creaţi următoarea structură:


Indicatoare rutiere:
v Indicatoare de avertizare
v Indicatoare de reglementare:
§ Indicatoare de reglementare a priorităţii;
§ Indicatoare de interzicere sau restricţie;
§ Indicatoare de obligare;
v Indicatoare de orientare şi informare:
§ Indicatoare de orientare;
§ Indicatoare de informare;
§ Indicatoare de informare turistică;
v Alte indicatoare:
§ Indicatoare kilometrice;
§ Indicatoare hectometrice;
§ Indicatoare rutiere temporare şi mijloace de semnalizare a lucrărilor:
• Indicatoare rutiere temporare;
• Mijloace de semnalizare a lucrărilor.

6. Creaţi un director Atestat_01 şi salvaţi documentul cu numele Indicatoare rutiere.

7. Căutaţi cu ajutorul unui motor de căutare imagini despre indicatoarele de informare.


Realizaţi o arhivă cu numele Indicatoare.zip ce conţine 10 dintre imaginile găsite.

Salvaţi una din imagini sub altă extensie decât cea implicită.
Fișa14

1. Construiti in Word un tabel care sa contina informatii despre elevii din clasa ,avand
urmatorul antet:

Numele Prenumele Data nasterii


1

2. Adaugati o culoare antetului si introduceti maxim 7 elevi.


3. Numele si prenumele vor fi scrise aliniate la stanga,iar data nasterii centrat.
4. Aranjati liniile tabelului in ordine alfabetica a numelui ,iar pentru acelasi nume in
ordine alfabetica a prenumelui.
5. Aranjati liniile tabelului in ordinea cronologica a datei de nastere.
6. Transformati tabelul in text si invers.
7. Salvati fisierul cu un nume la alegere.

Fișa15

1. Realizaţi în Word:

Philips

Imagini vii, naturale şi clare:/ Ecran WXGA cu LCD de înaltă definiţie, 1366 x 768
pixeli/ HD Ready, pentru o afişare excelentă a semnalelor HDTV/ Pixel Plus HD pentru
detalii, adâncime şi claritate mai bune la HDTV/ Filtrul 3D de tip pieptene separă culorile şi
creşte claritatea/ Un sunet natural şi dinamic:/ Incredible Surround pentru o experienţă
audio de excepţie/ Design suplu şi elegant care vă pune în valoare locuinţa/ Design compact
şi rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere/ Proiectat pentru confortul
dumneavoastră!

(font Comic Sans MS, mărime 12)


Fișa16

1. Realizaţi in Word:

Problemă pentru clasa a II-a Font:


a) Câte cerculeţe mici conţine mulţimea verde? Monotype
b) Câte triunghiuri conţine mulţimea roşie? Corsiva,
mărime 14,
c) Câte figuri geometrice au în comun ele două mulţimi?
centrat.

Răspunsuri: a) …….. b) ……… c) ……….


Fişa nr. 8

1. Creati intr-un document cu numele dvs., salvat in directorul ATESTAT de pe discul de lucru tabelul
urmator. Utilizati fontul Times New Roman cu dimensiunea 11.

Ion Dan Ana Maria


Limba Romana 10 9.25 7 6
Matematica 7 10 7 8
Limba Franceza 9 8 8,25 9,5
Informatica 6 7 9 10

a) Inserati un grafic creat pe baza tabelului de mai sus.


b) Copiati graficul pe pagina urmatoare.
c) Creati un antet, valabil pe fiecare pagina cu numele dvs. si data curenta.
d) Stabiliti formatul de tiparire pe hartie. Format A4, margini sus/jos 2 cm, iar stanga/dreapta 2.5 cm.

2. Creati un sablon Word pentru o adeverinta de elev. Textul va fi scris cu fontul Courier cu
dimensiunea caracterelor 10. Titlul ADEVERINTA va fi scris cu majuscule, bold cu dimensiunea
caracterelor 12.

a) Inserati in antetul documentului o sigla.


b) Inserati in subsolul paginii numele dvs.
c) Inserati in sablon data si ora curenta.
d) Completati 3 adeverinte cu sablonul creat anterior si pregatiti-le pentru tiparire in format A5, cu marginile de
sus/jos 2cm, stanga dreapta 3cm.

Fişa nr. 9

1. Realizati un document Word pe o pagina A4 redactat pe 3 coloane.

a) Inserati inaintea textului de pe fiecare coloana o imagine.


b) Creati un antet care sa contina centrat numele dvs.
c) Creati un subsol care sa contina aliniat stanga ziua examenului si aliniat dreapta ora.
d) Salvati documentul in directorul ATESTAT numele fisierului sa fie identic cu cel din antet.

2. Realizaţi în Word o invitaţie la balul absolvenţilor; o parte din text va avea un efect de animaţie. În
centrul invitaţiei va fi plasat un watermark. Prima literã va fi scrisã în afara paragrafului şi va fi de
dimensiune mai mare decât restul caracterelor, folosind opţiunile speciale din editorul Word.
Fişa nr. 5

1. Realizaţi în Word următoarele semne de circulaţie:

2. Realizaţi următorul orar de magazin:

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică


Dimineaţa

800 - 12 00 800 - 1200 8 00 - 1200 800 - 12 00 800 - 1200 8 00 - 1200 8 00 - 12 00


După masă

16 00 - 2000 1600 - 20 00 1600 - 2000 16 00 - 2000 1600 - 2000 Liber Liber

- folosiţi fonturile Comic Sans Ms, mărime 12 şi Tahoma, mărime 9.


Font Tahoma,
marime 11

I. Scrieţi litera corespunzătoare r ăspunsului corect:

1. Întemeietorul statului dac a fost:

a) Dromichete b) Burebista c) Deceneu d) Decebal

2. Geto-dacii au preluat civilizaţia romană în cadrul procesului istoric numit:

a) colonizare b) sincretism c) romanizare d) urbanizare


Fişă de lucru Microsoft Word

1. Editaţi următorul text:

Prin formatarea unui text înţelegem o serie de transformări aplicate acestuia astfel încât să-l aducem la o
formă bună de imprimare.Formatarea la nivel de caracter lucrează asupra caracterelor din interiorul paragrafelor
pentru obţinerea unor efecte: font, dimensiune, stil de afişare (sublinieri, îngroşări, înclinare), cuvinte cheie, citate,
efecte speciale, indici, spaţiul dintre caractere, introducerea unor caractere speciale (săgeţi, figuri, semne speciale).
Fontul este caracterizat şi prin dimensiunea caracterelor (Size Font) cu care se scrie textul respectiv.

2. Copiati textul si lipiti-l apoi in pagina astfel incat sa apara de 3 ori pe pagina.

3. Pentru fiecare dintre cele 3 texte aplicati o formatare diferita astfel:


 pentru primul text: font Arial, dimensiunea 16, subliniat, culoarea mov ;
 pentru al 2-lea text: font Lucida Calligraphy, dimensiunea 12, bold, culoarea verde;
 pentru al 3-lea text: font Book Antiqua, dimensiunea 18, italic(cursiv), culoarea albastru;

4. Formatati fiecare paragraf cu o spatiere diferita – selectati paragraful, click dreapta - se alege optiunea Paragraf,
apoi se modifica valoarea din caseta Spatiere Interlinie
 primul paragraf cu o spatiere de 1,5 randuri
 pentru al 2-lea paragraf folositi o spatiere de exact 15 pct intre randuri
 pentru al 3-lea paragraf folositi o spatiere de exact 25pct intre randuri

5. Stabiliti orientarea paginii tip vedere- din meniul Aspect Pagina- alegeti optiunea Orientare

6. Stabiliti marginile: sus 2 cm, jos 2 cm, stanga 2 cm, dreapta 2 cm - din meniul Aspect Pagina – alegeti optiunea
Margini- apoi Margini Particularizate

7. Inserati in antet numele liceului si in subsol numele vostru – din meniul Inserare – alegeti optiunea Antet si
Subsol

8. Creati urmatoarele liste:


Oraşe vizitate in România
 ORADEA
 ARAD
 BUCURESTI
 CONSTANTA
Oraşe vizitate in Europa:
1) Paris
2) Londra
3) Viena

9. Inserati urmatoarele forme automate.- din meniul Inserare- alegeti optiunea Forme
Fisa de lucru– operaţii cu foldere şi fişiere
Grupa I 1 p oficiu
1. Creaţi următoarea structură arborescentă:
C:\

9 … (de ex. 9 A)

NumelePrenumele

LUNA SOARE

text.doc desen.bmp

Folderul SOARE va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un calculator.


Folderul LUNA va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un glob.
4p
2. Creaţi în folderul SOARE un fişier cu numele desen.bmp. Acest fişier va conţine imaginea
decupată de pe desktop a lui My Computer.
3p
3. Creaţi în folderul LUNA un fişier cu numele text.doc. Acest fişier va conţine o cerere catre
directorul unitatii scolare, pentru eliberarea unei adeverinte
2p

Test – operaţii cu foldere şi fişiere


Grupa II 1 p oficiu
1. Creaţi următoarea structură arborescentă:
C:\

9 … (de ex. 9 B)

NumelePrenumele

TOAMNA PRIMAVARA

bilet.doc imagine.bmp

Folderul PRIMAVARA va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un lacăt.


Folderul TOAMNA va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un copac.
4p
2. Creaţi în folderul PRIMAVARA un fişier cu numele imagine.bmp. Acest fişier va conţine
imaginea decupată de pe desktop a lui Recycle Bin.
3 p
3. Creaţi în folderul TOAMNA un fişier cu numele bilet.doc. Acest fişier va conţine un bilet
adresat pritenului/prietenei voastre in care ii multumiti pentru ajutorul acordat.....
FISA DE LUCRU
Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu8 care contine urmatorul text:

Aplicati textului urmatoarele formatari:


-titlul – scris ingrosat, dimensiune maxima;
-autorul – scris inclinat, dimensiune 5;
-prima litera din fiecare strofa – scris ingrosat, dimensiune maxima,
culoare rosie;
-prima si ultima stofa – scris de dimensiune 4, culoare albastra;
-cuvantul “trandafiri” - scris subliniat si ingrosat.
FISA DE LUCRU
1. Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu6 care contine:
- mesajul: LINII ORIZONTALE – centrat, ingrosat, inclinat, de dimensiune
maxima;
- o linie orizontala aliniata la stanga, lungime 100%, grosime 2, culoare rosie;
- o linie orizontala aliniata la centru , lungime 50%, grosime 5 pixeli, culoare verde;
- o linie aliniata la dreapta , lungime 150 de pixeli, grosime 12 pixeli.

2. Creaţi o pagină Web cu titlul Exemplu7 în care să introduceţi următorul text:

Plumb
______________________________

Dormeau adânc sicriele de plumb,


Şi flori de plumb şi funerar vestmânt --
Stam singur în cavou... si era vânt...
Şi scârţiiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig -
Stam singur lângă mort... si era frig...
Şi-i atârnau aripile de plumb.

Efectuaţi următoarele formatari:

a) adăugaţi documentului titlul „George Bacovia”


b) aplicaţi stilul „îngroşat” pentru fiecare cuvânt plumb şi stilul înclinat pentru
cuvântul flori
c) setaţi grosimea liniei la 12 pixeli şi culoarea roşie
d) formataţi titlul poeziei astfel încât să reprezinte un titlu de nivel 3 (H3)
e) aliniaţi centrat paragraful care conţine titlul poeziei
FISA DE LUCRU

Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu4 care contine urmatorul text


(respectati formatarile textului):
FISA DE LUCRU

1. Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu1 care contine


mesajul:
Bine ati venit!
Bine
ati
Venit
!
Bine
ati
venit!

2. Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu2 care contine


mesajul:
FISA DE LUCRU – Aplicatii Internet

1. Sa se incarce pagina de adresa edu.ro


2. Sa se fixeze aceasta pagina ca si pagina de start.
3. Sa se introduca pagina ministerului in lista de pagini favorite.
4. Sa se creeze un folder cu numele fiecarui utilizator, folder in care
se va realize un print-screen al paginii ministerului.
5. Folosind un motor de cautare, identificati o pagina cu informatii
despre structura anului scolar 2019-2020.
6. Sa se realizeze o copie a doua paragrafe din pagina incarcata
anterior. Paragrafele se vor depune in fisierul proba.doc care se va
creea pe desktop.
7. Sa se scrie in antetul fisierului numele utilizatorului.
8. Sa se intre in contul propriu de posta electronica si sa se trimita
mesajul unui coleg de clasa.
9. Trimite-ti un mesaj de raspuns pentru mesajul primit de la colegul
vostru.
10. Compuneti un mesaj la care sa atasati fisierul proba.doc si
expediati-l la adresa unui coleg de clasa.
11. Salvati aceasta adresa in agenda proprie de contacte.
12. Inchideti aplicatia de posta electronic.
Clasa a IX-a

FIŞĂ DE LUCRU
For matarea unui doc ume nt in Wor d

Scrieţi următorul text:

Prahova este un județ aflat în regiunea istorică Muntenia din România. Este al treilea cel
mai populat județ din România, după București (oraș aflat în vecinătatea sa) și județul Iași, deși
este doar al 33-lea din țară ca suprafață. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate
județe ale țării, cu două municipii și alte 12 orașe. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploiești,
reședința județului, oraș cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se extrage în
zonele deluroase ale județului, în preajma orașelor Boldești-Scăeni și Urlați.

Județul este cunoscut și pentru regiunea turistică Valea Prahovei, aflată în partea de nord-vest
și pentru zona viticolă Dealul Mare, cu podgoriile de la Tohani și Valea Călugărească.

Cerinţe:

1. Setaţi paginile documentului cu următoarele caracteristici:


- dimensiune hârtie: A4;
- margini: 2 cm sus, 2 cm jos, 3 cm la stânga, 1,5 cm la dreapta;
- orientarea paginii: portret.
2. Copiaţi textul pe următoarele 3 pagini.
3. Textul din pagina 1 formataţi-l cu font Georgia, mărime 16, subliniat cu două
linii de culoare albastru, aliniat justify, spaţiat la 2 rânduri.
4. Textul din pagina 2 formataţi-l cu font Arial Black, dimensiune 12, culoare
verde, spatiul dintre caractere extins cu 2,5 pt.
5. În textul din pagina 3 faceţi următoarele modificări:
 Primul paragraf de text formatat cu font Impact, italic, 10, violet, subliniat
cu linie punctată verde, iar caracterele să fie transformate în majuscule,
spatiul dupa paragraf de 10pt.
 Al doilea paragraf formatat cu font Verdana, bold, 14, albastru, efect
Emboss, indentat fata de marginea din stanga cu 4 cm.
6. Salvati documentul cu numele Exercitiu_formatare in folderul clasei voastre..
Fişă recapitulativă
MICROSOFT WORD

1. Deschideţi fişierul comp_w.doc.


a) Adăugaţi la subsolul documentului pe rând nou, reperele orare ale
sistemului de calcul, care să se actualizeze automat.
b) Ce dimensiune are fontul cu care este scris titlul?
c) Adăugaţi tabelului încă două rânduri goale pe care le coloraţi cu culoarea
galbenă.
d) Aplicaţi pentru ultima celulă de pe primul rând un contur de grosime 4 ½
pt, stilul linie dublă şi culoare albastră, iar textul din această celulă îl
orientaţi pe verticală.
e) Introduceţi în antetul documentului folosind scrierea WordArt, textul
EXAMEN.
f) Formataţi al doilea paragraf astfel încât acesta să fie la dreapta.
g) Formataţi al treilea paragraf al documentului astfel încât să fie de culoare
verde şi spaţierea între rânduri de 1,5.
h) Introduceţi număr de pagină în partea dreaptă.
i) Formataţi documentul astfel încât dimensiunile marginilor să fie: sus 3cm,
jos 4 cm şi la stanga, respectiv dreapta 2,5 cm, dimensiunea paginii A4.
j) Adăugaţi o poză cu cireşe la sfârşitul documentului aliniata la centru.
k) Salvaţi noul document cu numele aplicatie.doc în folderul clasei voastre.
Editorul de texte Word
Formatarea unui document Word

Fisa de lucru
Operaţia de formatare în editorul de texte Word

A. Formatarea la nivel de document


1. Creati un document Word cu numele Text care va contine primele 3
strofe din poezia „Luceafarul”, de Mihai Eminescu.
2. Realizati in acest document urmatoarele setari de pagina: format
A4, marginea de sus 2.3 cm, jos 2.1 cm, stânga 2.3 cm, dreapta
1.5 cm, antet 1.3 cm, subsol 1.5 cm, orientare pagină verticală.

B. Formatarea la nivel de caracter

Realizaţi următoarele formatări ale caracterelor pentru textul din document:

a) pentru titlu : font Verdana, dimensiune font 16, bold-italic, culoare font
albastru, culoare fond roşu, mod de spaţiere expandat la 4 puncte, poziţia
textului pe linie mai sus cu 5 puncte;
b) pentru text : font Courier New, dimensiune font 12, bold, culoare font
verde, culoare fond galben, mod de spaţiere condensat 0.5 puncte, poziţia
textului pe linie mai jos cu 3 puncte;

C. Formatarea la nivel de paragraf

1. Realizaţi următoarele formatări ale paragrafelor din text:


a) Prima strofa: aliniata stânga-dreapta, indentata la stânga cu 1.5 cm, spaţiul dintre linii
la 1.5 rânduri;
b) A doua strofa: aliniata la stânga, indentata la stânga cu 1.2 cm şi dreapta cu 1.3 cm,
spaţiul dintre linii la 3 rânduri;
c) A treia strofa : aliniata la dreapta, indentata la dreapta cu 1.8 cm, spaţiul dintre linii la
două rânduri.
2. Salvaţi noul documentul in folderul clasei voastre.
OPERATII CU CAMPURILE SI INREGISTRARILE UNUI TABEL IN VFP
1. Sa se creeze tabelul cu urmatoarea structura: nume_pren-C(20), functia-C(20),
salariu-N(9), index-N(1), sal_ind-N(10), prima-N(10), nr_ore-N(3).

si urmatoarele inregistrari:
FISA DE LUCRU - ACCESS

Ne propunem sa cream o baza de date care sa gestioneze informatii referitoare la o agentie de turism:
 numele statiunilor
 distanta fata de orasul unde se afla agentia (noi presupunem fata de Ploiesti)
 modalitatea de a ajunge in statiune (cu trenul sau altfel)
 numele hotelurilor
 detalii despre hotel (categorie, pretul unui loc, daca are piscina, restaurant, parcare, cate etaje are...., fotografia
hotelului, cand a fost renovat...etc)
 rezervarile care s-au facut la agentie (numele persoanei care a facut rezervare, date de contact..., perioada...)etc
Pentru aceasta vom folosi 3 tabele:
 primul tabel va contine informatii generale despre statiuni
 al doilea tabel va contine informatii amanuntite despre fiecare hotel, si va avea o legatura cu primul tabel, pe
baza campului comun statiune
 al treilea tabel va contine informatii referitoare la rezervarile care s-au facut si va avea o legatura cu tabelul
precedent, pe baza campului comun hotel (nume hotel)
CREAREA TABELELOR
1. Se deschide aplicatia si se selecteza optinuea Baza de date necompletata
 se completeaza numele fisierului : agentie
 se selecteaza Rasfoire si se indica folderul vostru pe server (acolo va fi salvata baza de date)
 se selecteza Creare
2. Se selecteaza optiunea Creare/ Proiectare tabel. Se va crea structura primului tabel .
Se indica pe rand numele campului , tipul acestui camp (se selecteaza din lista derulanta, in functie de tipul informatiei
pastrate in acel camp) si eventual o proprietate a acestuia (cat de lung sa fie textul, numarul care se introduce sa fie
pozitiv, ....)
Nume camp Tip de date
statiune Text cu clic dreapta pe acest rand se selecteaza Cheie primara

judet Text in caseta Proprietati campuri se modifica Dimensiune camp: 2


are gara Da/Nu in caseta Proprietati campuri se modifica Valoare implicita : yes
distanta Numar in caseta Proprietati campuri se cere la Regula de validare: >10

3. Se inchide fereastra de descriere si se da numele : statiuni


4. Se selecteaza optiunea Creare/ Proiectare tabel si se creaza structura urmatorului tabel :
Nume camp Tip de date
nume hotel Text cu clic dreapta pe acest rand se selecteaza Cheie primara

statiune Expert cautare se parcurg pasii indicati de expert (se creeza legatura cu tabelul Statiuni)
pret loc Numar
categorie Numar
data renovare Data/Ora
are piscina Da/Nu
are restaurant Da/Nu
are parcare Da/Nu
telefon Text
nr locuri Numar
nr nivele Numar
email Numar
foto Obiect OLE
descriere Memo
5. Se inchide fereastra si se salveaza tabelul cu numele : hoteluri

6. Se selecteaza optiunea Creare/ Proiectare tabel si se creaza structura celui de-al treilea tabel :
Nume camp Tip de date
numar inreg Autonumber cu clic dreapta pe acest rand se selecteaza Cheie primara

data inreg Data/Ora in caseta Proprietati campuri se cere Regula de validare: <=Date()
nume Text

adresa Numar
hotel Expert cautare se parcurg pasii indicati de expert (se creeza legatura cu tabelul Hoteluri)
data inceput Data/Ora
nr zile Numar in caseta Proprietati campuri se cere la Regula de validare: >2
nr locuri Numar in caseta Proprietati campuri se cere la Regula de validare: >0
telefon Text in caseta Proprietati campuri se modifica Masca intrare 9999-999999

7. Se inchide fereastra si se salveaza tabelul cu numele : rezervari

VERIFICAREA RELATIILOR DINTRE TABELE


Se face cu ajutorul meniului Instrumente baza de date/ RelatiiCu clic dr se adauga tabelele create. Relatiile se pot crea
si din fereastra relatii, cu drag&drop de la campul unui tabel, peste campul corespunzator din celalalt tabel.

INTRODUCEREA DATELOR
Introduceti date cat mai diversificate in fiecare tabel.

CREAREA FORMULARELOR
Din meniul Creare/Expert Formular/Mai multe formulare. Se selecteaza tabelul pt care facem formularul si se indica
pasii urmati de expert.
FIȘĂ DE LUCRU ACCESS

1. Deschideți aplicația MS Access și creați baza de date CATALOG. Salvați-o.


2. Pentru baza de date creată anterior realizați următorul tabel, după structura stabilită

ELEVI:
Câmp Tip data
Cod_ELEV Text – (5) (Cheie primara)
Nume_elev Text - (30)
Pren_elev Text - (30)
Cod_clasa Text - (10) (cheie externa)
Data_elev Data scurta
Foto_elev OLE Object
Telefon Text – (15)
Gen_elev Text – (1)

3. Să se creeze tabela GEN dupa următoarea structură și cu următoarele date:


Câmp Tip data
Id_gen Text – (5)
Gen Text - (10)

4. Adăugați următoarele date în tabelul creat, folosind pentru câmpul gen, datele
furnizate de tabela Gen:

5. Să se mute câmpul foto_elev la sfârșitul tabelei.


6. Să se adauge câmpul BURSIER (de tip Logic Yes/No) tabelei ELEVI și să se
completeze pentru primul și ultimul elev că sunt bursieri.
7. Să se creeze pentru tabelul ELEVI un formular, păstrând setările și denumirea
implicite
8. Folosind formularul creat să se adauge următoarele date în tabela ELEVI:
Cod Nume_ Pren_ Cod_ Data_elev Telefon Gen_ Foto_ Bursier
_ elev elev clasa elev elev
elev
004 Ionescu George 9D 12/12/2000 0723255541 Masculin Da
005 Spataru Alina 12A 10/12/1997 0741258963 Feminin Nu

9. Să se creeze un formular cu numele DATE_ELEVI, folosind FORM DESIGN astfel


încât să conțină doar câmpurile Nume, Prenume, data_elev si foto_elev, fundalul
formularului să conțină o imagine aleasă la alegere.
10. În formularul DATE_ELEVI se va adăuga titlul Date initiale elevi astfel încât să fie
formatat cu font Arial, dimensiune 18, culoare verde, va conține dată calendaristică în
subsolul formularului cu actualizare automată.
Nume elev............................................
Clasa.........................................................

FISA DE LUCRU
INTEROGARI SIMPLE

1. Creati o tabela numita ANGAJATI.DBF cu urmatoarea structura:

MARCA (N, 3), NUME (C,10), DEPART (N, 1), SALARIU (N,5), FUNCTIE (C, 10),
DATA_ANG (D, 8), in care campul DEPART este numeric si are valorile 1,2.,3 reprezentand
departamentele “APROVIZIONARE”, “DESFACERE”, respectiv “INTRETINERE” .

2. Realizati urmatoarele cerinte:

 Incarcati tabelul cu cel putin 10 angajati repartizati pe departamentele indicate;


 Adaugati urmatoarele date:
o Ionescu, depart 1, 3.200.000, magazioner , 01.12.1993;
o Popescu, depart 2, 4.500.000, gestionar, 12.01.1999.
o Dobrescu depart 3, 2.500.000, muncitor necalificat, 15.08.1998.
 Afisati acele inregistrari care au departamentul 2;
 Afisati numele angajatilor, departamentul si salariul acestora;
 Sortati datele dupa functia detinuta;
 Afisati persoanele care au o vechime in munca mai mare de 25 ani;
 Afisati angajatii cu salarii intre 3.000.000 si 5.000.000 din departamentul 2;
 Creati un formular pentru tabelul ANGAJATI.DBF
FISA DE LUCRU

1. Creati o baza de date cu numele “SCOLI” continand:


 Tabela “CLASE” cu urmatoarele atribute:
o clasa Text 3 (Ex. 12A, 10A, 12C)
o diriginte Text 50
o sala Number
o profil (cu urmatoarea lista: mate-info, stiintele naturii, filologie)
o nr_elevi Number.

Cerinte:
1. Se impun conditii ca toate campurile sa fie completate Required-
YES(Obligatoriu- Da), iar valorile introduse pentru coloanele “clasa” si “sala”
sa fie indexate (Indexed- Yes (No Duplicates) ).
2. Setati campul clasa– ca fiind cheie primara.
3. Se impune regula de validare pentru campul sala sa fie numar pozitiv.
4. Se impune regula de validare pentru campul nr_elevi sa fie numar pozitiv si cel
mult 33 (>0 and <=33)
5. Introduceti 5 randuri de inregistrari in tabela.
6. Formatati tabelul cu un font si culoare la alegere.
7. Schimbati ordinea coloanelor astfel incat coloana profil sa fie afisat imediat
dupa coloana clasa.
8. Creati o interogare care pastreaza toate clasele si dirigintii fiecarei clase in parte.
Numiti interogarea “diriginti”
9. Creati o interogare care pastreaza toate clasele si sala fiecarei clase in parte.
Numiti interogarea “sali”
10. Creati o interogare care pastreaza doar clasele de la stiintele naturii. (sortate
descrescator). Numiti interogarea “SN”
11. Creati o interogare care pastreaza dirigintii si clasele a caror numar de elevi este
mai mic decat 30. Numiti interogarea “E30”
12. Creati o interogare care pastreaza doar dirigintii claselor a 12A sau a 12B sau a
12C. Numiti interogarea “12ABC”

2. Tabela “ELEVI” cu urmatoarele atribute:


i. Id (Autonumerotare)
ii. Nume Text 30
iii. Prenume Text 30
iv. Clasa Text 3
v. Bursa Da/Nu
vi. Valoare
vii. Data_n Data/Ora – Data Scurta
Cerinte:
1. Se impun conditii ca toate campurile sa fie completate Required-
YES(Obligatoriu- Da) mai putic campul valoare.
2. Petru campul valoare stabiliti valoarea implicita 0.
3. Introduceti cel putin cate 8 elevi pentru fiecare clasa introdusa anterior.
4. Ordonati datele din tabel dupa campul clasa crescator.
5. Creati o interogare care pastreaza toti elevii cu bursa. (sortate descrescator dupa
nume). Numiti interogarea “Bursieri”.
6. Creati o interogare care pastreaza toti elevii nascuti dupa 1 ianuarie 1999
(>#01.01.1999#). Numiti interogarea “E>1999”.
7. Creati o interogare care pastreaza doar elevii nacuti in anul 1998 (between
#01.01.1998# and #31.12.1998#). Numiti interogarea “E1998”
8. Creati o interogare care pastreaza elevii al caror nume incepe cu A (like “A*”).
Numiti interogarea “EleviA”
9. Creati o interogare care pastreaza doar elevii care nu sunt in clasa 12A (<>12A).
Numiti interogarea “AltiElevi”
10. Creati o relatie intre tabelele Elevi si Clase dupa campul comun (clasa).
11. Pentru relatia creata impuneti intregritatea referentiala.
12. Creati o interogare (folosind datele din cele 2 tabele) care pastreaza elevii care
invata in sala 14. Numiti interogarea “EleviS14”
13. Creati o interogare (folosind datele din cele 2 tabele) care pastreaza elevii de la
profilul mate-info si stiintele naturii. Numiti interogarea “EleviMI_SN”
Fişă de lucru ACCESS
TABELE, INTEROGĂRI

1) Să se creeze o bază de date nouă, având denumirea nume_elev.accdb


2) Să se creeze tabelul ORAŞE, cu următoarele coloane (câmpuri): cod_oras, denumire, primar, populaţie,
cod_judeţ. Setati coloana cod_oraş ca fiind cheie primara.
3) Să se completeze tabelul cu următoarele linii (înregistrări):
cod_oras denumire primar populatie cod_judet
1 Sinaia Oprea 16000 PH
2 Braşov Ionescu 350000 BV
3 Constanţa Mazăre 450000 CT
4 Urziceni Vasilescu 12000 IL
5 Azuga Mihai 10000 PH
6 Mizil Popescu 10500 PH
7 Mangalia Ionescu 120000 CT
8 Predeal Marin 56000 BV
9 Buşteni Savin 14000 PH
10 Târgovişte Ionescu 234000 DB

4) Introduceţi în tabel o nouă coloană, cu denumirea suprafaţă şi completaţi valorile pentru fiecare oraş.
5) Introduceţi în tabel o nouă coloană, cu denumirea data_întemeierii şi completaţi valorile pentru fiecare oraş
6) Redenumiţi coloana data_întemeierii in data_înfiinţării.
7) Ştergeţi coloana data_înfiinţării.

INTEROGĂRI (CreareProiectare interogare)


1) Să se afişeze toate oraşele din judeţul care are codul BV şi au peste 50000 de locuitori. Sortaţi oraşele alfabetic.
2) Modificaţi interogarea anterioară, astfel încât oraşele să aibă sub 100000 de locuitori şi să fie sortate invers
alfabetic.
3) Să se afişeze toate informaţiile despre oraşul Predeal.
4) Să se afişeze denumirile şi primarii oraşelor din judeţul care are codul CT.
5) Să se afişeze toate oraşele şi judeţele din care fac parte acestea, care au primari pe nume Ionescu, sortate
descendent după denumire.
6) Să se afişeze toate oraşele care au între 10000 şi 100000 de locuitori, din judeţul care are codul PH.
7) Afişaţi numai primarii, sortaţi ascendent.
8) Afişaţi numai populaţiile, sortate descrescător.
9) Afişaţi oraşele din judeţul cu codul PH şi populaţiile acestora, sortate descendent după populaţie.
10) Afişaţi oraşele cu codurile 1,2,3 sau 4.
11) Afişaţi oraşele din judeţe cu codul IL, DB sau CT, care au suprafaţa cel puţin 1000.
12) Afişaţi oraşele care au suprafaţa cel mult 1500, sortate descendent după denumire.
13) Afişaţi oraşele care au suprafaţa cuprinsă între 1000 şi 9500, precum şi primarii acestora.
14) Afişaţi primarul oraşului Urziceni.
FISA DE LUCRU

Creati o baza de date cu numele “Concurs” continand:


Tabela “REZULTAT” cu urmatoarele atribute:
 ID – de tip AutoNumber
 Nume elev – de tip Text
 Prenume elev – de tip Text
 Clasa - de tip Lookup Wizard alegem optiunea de tastare a unor valori si
introducem urmatoarea lista de valori: 9, 10, 11, 12
 Varsta – de tip Lookup Wizard alegem optiunea de tastare a unor valori si
introducem urmatoarea lista de valori: 15, 16, 17, 18
 Punctaj – de tip Number (Double) – punctajul trebuie sa fie cuprins intre 10
si 100 de puncte

Proiectarea interogarilor totalizatoare


Pentru gruparea articolelor se pot folosi urmatoarele functii:
 COUNT() – numara inregistrarile grupului
 SUM() – insumeaza valorile pentru grup
 AVG() – calculeaza media valorilor articolelor din grup
 MIN() – extrage valoarea minima din grup
 MAX() – extrage valoarea maxima din grup
Cerinte:
1. Se impun conditii ca toate campurile sa fie completate (Required- YES)
2. Adaugati inregistrari in tabel astfel incat:
 1 elevi sa fie in clasa a 9- a
 2 elevi sa fie in clasa a 10 – a
 3 elevi sa fie in clasa a 11- a
 1 elevi din clasa a 12- a

3. Creati o interogare care pastreaza numele elevilor care au punctajul peste 60


4. Creati o interogare care pastreaza punctajul maxim pentru fiecare clasa in parte
Obs: Pentru a crea interogari tatalizatoarea activam din meniul Design – optiunea
Totals
Obs: Pe prima coloana plasam campul “clasa” si fixam acest camp drept criteriu de
grupare. Pe a doua coloana plasam campul “punctaj”, iar in dreptul liniei “Total”
alegem din lista optiunea Max
Procedati similar si pentru celelalte interogari.
5. Creati o interogare care pastreaza punctajul minim pentru fiecare clasa.
6. Creati o interogare care calculeaza punctajul total pentru fiecare clasa.
7. Creati o interogare care calculeaza punctajul mediu pentru fiecare clasa.
8. Creati o interogare care afiseaza cati elevi au participat la olimpiada din fiecare
clasa
9. Creati un formular continand toate campurile din tabela
10. Creati un raport avand toate campurile din tabela REZULTAT, grupate dupa campul
clasa si sortate ascendent dupa campul nume elev
Fisa de lucru

Creati o baza de date cu numele VIDEOTECA cu urmatoarele tabele:

- Tabela DVDuri cu urmatoarele campuri: idDVD(Autonumerotare), Titlu(Text),


Gen(Text), Producator(Text), Anul aparitiei(Numar)
- Tabela MEMBRII cu urmatoarele campuri: idMembru(Autonumerotare), Nume si
prenume(Text), Localitate(Text), telefon(Text).
- Tabela IMPRUMUTURI cu urmatoarele campuri: idImp(Autonumerotare),
idMembru(Lookup Wizard – alegeti dintre id-uri tabelei MEMBRII), idDVD(Lookup
Wizard – alegeti dintre id-uri tabelei DVDuri), Data_imprumut(data), Restituit(Da/Nu).

1. Adaugati cate 5 randuri de inregistrari in fiecare tabela in parte.


2. Vizualizati relatiile dintre tabele.
3. Creati o interogare care pastreaza numele si prenumele membrilor, localitatea
acestora si titlurile DVD-urilor pe care le-au imprumutat.
4. Creati o interogare care retine titlurile DVD-urilor, data imprumutarii si daca
acestea au fost sau nu restituite.
5. Creati un formular care pastreaza toate campurile din tabelele DVDuri si
MEMBRII(fara id-urile acestora)
6. Creati un raport care afiseaza titlurile DVD-urilor si anul aparitiei acestora
grupate dupa Genul DVD-urilor.
FISA DE LUCRU

Creati o baza de date cu numele FARMACII, avand tabela MEDICAMENTE cu


urmatoarele atribute: cod_farm (va fi de genul f1, f2, f3, …), medicament, cantitate,
pret, data_expirarii, reteta (de tip Yes/No), prospect (avand tipul OLE Object care
permite legarea sau incorporarea documentelor Word, tabele Excel, imagini, fisiere
de sunet). In campul “prospect” vor fi introduse documente Word), unitate_masura
(de tip Lookup Wizard – alegem optiunea de tastare a unor valori si introducem
urmatoarea lista de valori: g, mg, fiola, cutie, bucata). Setati “cod_farm” ca fiind
cheie primara.
Cerinte:
1. Puneti conditia ca pretul medicamentelor sa fie mai mare decat 5, iar in cazul
introducerii unei valori neacceptate afisati un mesaj corespunzator.
2. Puneti conditia ca data_expirarii sa fie mai mare decat data curenta
(Conditia: data_expirarii>Date())
3. Adaugati 5 randuri de inregistrari in tabela.
4. Creati o interogare care pastreaza medicamentele, cantitatea si data_expirarii
fiecarui medicament.
5. Creati o interogare care pastreaza medicamentele care au pretul mai mare decat
20.
6. Creati un formular cu numele “form1”care sa cuprinda toate datele din tabela
“MEDICAMENTE”
7. Creati un formular cu numele “form2”care sa cuprinda medicamentele, pretul
si data expirarii fiecarui medicament in parte.
8. Realizati un raport care sa afiseze medicamentele, cantitatea si pretul acestora,
grupate dupa unitatea de masura.
FISA DE LUCRU

Tabela “Pacienti” cu urmatoarele atribute:


 Nume pacient – text format din maxim 30 de caractere
 Data nasterii
 Adresa – text format din maxim 60 caractere
 Localitate
 Cod postal – numar de 6 cifre
 Telefon – text format din 12 caractere. Folositi proprietatea Input
mask (Masca de intrare) si alegeti pentru numarul de telefon
urmatorul format: (000)-000000

- Adaugati 5 randuri de inregistrari in tabela


- Creati o interogare care sa afiseze numele pacientilor si telefonul
acestora
- Creati o interogare care afiseaza pacientii din localitatea Constanta.
- Creati un formular cu numele “formular1”care sa cuprinda toate
datele din tabela “Pacienti”
- Creati un formular cu numele “formular2”care sa cuprinda numele
pacientului, data nasterii, localitatea si telefonul. Inserati in antetul
formularului numele vostru.
- Realizati un raport care sa afiseze numele, adresa si telefonul
pacientilor, grupati dupa localitati, iar in cadrul unei localitati ordonati
alfabetic dupa numele pacientilor.
- Realizati un raport care sa afiseze numele, adresa, codul postal si
telefonul pacientilor, sortati dupa data de nastere a acestora
FISA DE LUCRU

1. Deschideti aplicatia MS Excel si realizati urmatorul tabel pe prima foaie de lucru:

2. Denumiti aceasta foaie de lucru “Medii clasa a 9a”;


3. Inserati o noua coloana libera inaintea coloanei A ;
4.Inserati in celula B2 “Nr. Curent” si continuati prin a completa in mod automat
numarul persoanelor folosind functia autocompletare.
5. Copiati acest tabel pe pagina 2 , pe care o redenumiti “clasa a10a”, si schimbati
valoarea cate unei medii pentru fiecare persoana, culoarea capului de tabel stabiliti-o
la roz.
6. Copiati tabelul pe foaia 3 pe care o redenumiti “Clasa a11a” si pe foaia 4(pe care o
adaugati) pe care o redenumiti “Clasa a 12”. Fiecare tabel va avea un colorit distinct
de al celuilalt.
7. Salvati fisierul cu numele “Situatie Scolara”.

Exercitiu suplimentar : Realizati in Excel urmatoarea captura


FIŞĂ DE LUCRU – PRELUCRARE INFORMAŢII DE PE INTERNET
Creaţi documentul Răspunsuri.docx şi introduceţi datele voastre de identificare pe primul rând al tabelului. Veţi răspunde la următoarele
întrebări, introducând variantele de răspuns corecte în fişierul Răspunsuri.doc
Nume si prenume elev
Clasa
1. Raspuns cerinta 1
2. Raspuns cerinta 2
3. Raspuns cerinta 3
4.... Raspuns cerinta 4...

1. Ce reprezintă FTP ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 3):
a. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure)
b. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol)
c. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol)
d. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision)

2. Ce reprezintă un motor de căutare ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 4):
a. Un program care caută o conexiune la Internet
b. Un program care caută viruşi în paginile Web
c. Un program al sistemului de operare pentru cautarea fişierelor
d. Un program care utilizează cuvinte sau fraze cheie pentru căutări pe Internet

3. Prin firewall se înţelege (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 5):
a. Un sistem de securitate pentru protejarea reţelelor de calculatoare împotriva accesului neautorizat
b. Un sistem de securitate pentru protejarea reţelelor de calculatoare împotriva întreruperilor de tensiune
c. Un sistem de comunicaţii conceput pentru a creşte viteza de acces la Internet
d. O reţea privată a unei companii care utilizează tehnologii Web

4. Care dintre următoarele activităţi poate fi subiectul unei fraude ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 6):

a. Compunerea şi transmiterea unui e-mail


b. Descărcarea unor aplicaţii de pe Internet
c. Utilizarea unui card pentru cumpărături online
d. Înscrierea la un ISP (Internet Service Provider)

5. Ce înţelegeţi prin criptarea datelor şi care este scopul acesteia? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 7):

a. Codificarea datelor pentru a preveni virusarea unei reţele de calculatoare


b. Codificarea datelor pentru a preveni pierderea acestora atunci când se transmit prin e-mail
c. Codificarea datelor pentru evitarea accesului neautorizat
d. Codificarea datelor pentru a preveni ştergerea accidentală

6. În timpul navigării pe Internet, care dintre următoarele activităţi necesită precauţii împotriva virusării computerului ? (introduceţi varianta
corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 8):
a. Vizitarea unui site protejat
b. Utilizarea unei semnături digitale
c. Accesarea unei adrese de e-mail
d. Descărcarea fişierelor (Download)

7. Deschideţi un browser de Internet şi accesaţi pagina : http://www.ecdl.com/m7test/ro. Realizaţi o captură de ecran pe care o inseraţi în tabel la
Răspuns cerinţa 7.

8. Inseraţi o imagine cu şcoala voastră în tabel la Răspuns cerinţa 8.

9. Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi informaţii despre ECDL. Treceţi în tabel la Răspuns cerinţa 9, trei module care pot fi parcurse în cadrul
acestui program.

10. Accesaţi oricare dintre rezultatele primite în urma căutării executate la punctul 9 şi salvaţi pagina încărcată cu numele site.html, adică în format
Webpage, HTML Only. Realizaţi o captură de ecran din care să reiasă cum a fost făcută salvarea în formatul dorit, captură pe care o inseraţi în
tabel la Răspuns cerinţa 10.

1
FISA DE LUCRU – Aplicatii Internet

1. Sa se incarce pagina de adresa edu.ro


2. Sa se fixeze aceasta pagina ca si pagina de start.
3. Sa se introduca pagina ministerului in lista de pagini favorite.
4. Sa se creeze un folder cu numele fiecarui utilizator, folder in care
se va realize un print-screen al paginii ministerului.
5. Folosind un motor de cautare, identificati o pagina cu informatii
despre structura anului scolar 2014-2015.
6. Sa se realizeze o copie a doua paragrafe din pagina incarcata
anterior. Paragrafele se vor depune in fisierul proba.doc care se va
creea pe desktop.
7. Sa se scrie in antetul fisierului numele utilizatorului.
8. Sa se intre in contul propriu de posta electronica si sa se trimita
mesajul unui coleg de clasa.
9. Trimite-ti un mesaj de raspuns pentru mesajul primit de la colegul
vostru.
10. Compuneti un mesaj la care sa atasati fisierul proba.doc si
expediati-l la adresa unui coleg de clasa.
11. Salvati aceasta adresa in agenda proprie de contacte.
12. Inchideti aplicatia de posta electronica.
FISA DE LUCRU 13
1. Realizati o pagina Web care contine informatii despre PLANETELE SISTEMULUI SOLAR INTERIOR: MERCUR,
VENUS, PAMANT, MARTE.

Pagina Web trebuie sa contina:


- Informatii generale despre fiecare planeta;
- 2 imagini pentru fiecare planeta;
- Cate un link catre un site cu informatii suplimentare pentru fiecare planeta.

Informatiile pot fi prezentate sub forma de tabel, lista etc.

2. Realizati o pagina Web care contine informatii despre MINUNILE LUMII ANTICE: MAREA PIRAMIDA DIN
GISEH, GRADINILE SUSPENDATE ALE SEMIRAMIDEI, TEMPLUL ZEITEI ARTEMIS DIN EFES, STATUIA
LUI ZEUS DIN OLIMPIA.

Pagina Web trebuie sa contina:


- Informatii generale despre fiecare edificiu;
- 2 imagini pentru fiecare edificiu;
- Cate un link catre un site cu informatii suplimentare pentru fiecare edificiu.

Informatiile pot fi prezentate sub forma de tabel, lista etc.


FISA DE LUCRU 12
1. Realizati o pagina Web care contine:
Sa ne reamintim…

Stiluri Titluri Linii Liste Liste Liste de definitii Tabele


de predefinite orizontale neordonate ordonate
scriere
Marcaj <B>
<I>
etc.
Atribute -

2. Realizati o pagina Web cu titlul Zodii un tabel format din doua coloane: prima coloana va contine numele zodiilor
din Zodiacul European, iar a doua coloana o imagine sugestiva pentru fiecare zodie. Fiecare imagine va fi o
legatura catre un site cu informatii suplimentare despre zodia respectiva.

3. Sa se realizeze urmatoarea pagina Web:


Programe ale pachetului Microsoft Office
Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Fiecare pictograma din tabel va fi o legatura catre aplicatia repectiva.


FISA DE LUCRU 7

1. Descarcati fisierul comp_h.html si realizati urmatoarele cerinte:


 Aplicati numai celui de-al doilea cuvant din primul paragraf stilul
exponent;
 Aplicati celui de-al doilea paragraf stilul cursiv (italic), culoare
rosie;
 Aplicati celui de-al patrulea paragraf stilul bold (aldin), nuanta
verde, dimensiune 4;
 Introduceti marcatori de tip „square” ultimelor 3 paragrafe
aflate inaintea imaginii.

2. Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu7 care contine urmatoarele


liste:
Unitatea centrala a unui sistem de calcul este alcatuita din:
 Placa de baza pe care sunt conectate:
I. Microprocesorul
II. Memoria RAM
III. Memoria ROM
IV. Dispozitive interne suplimentare:
 Placa video
 Placa de sunet
 Placa de retea
 Extensii de memorie etc.
V. Porturi ce permit conectarea dispozitivelor periferice
 Dispozitive de memorie externa:
a) HDD
b) FD
c) CD etc.
 Sursa de alimentare
 Ventilator etc.
FISA DE LUCRU 6
Realizati o pagina Web cu titlul Exemplu6 care contine urmatoarele liste:

Exemple de liste:
A. Lista de definitii:
i. Iarna – Ninge
- E frig
- Ziua e mai scurta decat noaptea
ii. Primavara – Natura se trezeste la viata
- Infloresc pomii
- Se intorc pasarile calatoare
iii. Vara – Totul e verde
- E foarte cald
- Ziua este mai lunga decat noaptea
iv. Toamna – Se coc fructele
- Se strang recoltele
- Cad frunzele
B. Liste imbricate – Examenul de Bacalaureat 2016 cuprinde urmatoarele
probe:
 Probe de evaluare a competentelor:
1. De comunicare in limba romana
2. De comunicare intr-o limba straina
3. Digitale
 Probe scrise:
o Limba si literatura romana
o Matematica / Istorie
o Proba la alegere in functie de specializare.
Prima parte - Informaţie

1. Creaţi documentul Răspunsuri.doc din folderul clasei voastre şi introduceţi datele dvs de identificare pe primul
rând al tabelului.

2. Veţi răspunde la următoarele întrebări, introducând variantele de răspuns corecte în fişierul Răspunsuri.doc

3. Ce reprezintă FTP ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 3):
a. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure)
b. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol)
c. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol)
d. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision)

4. Ce reprezintă un motor de căutare ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 4):
a. Un program care caută o conexiune la Internet
b. Un program care caută viruşi în paginile Web
c. Un program al sistemului de operare pentru cautarea fişierelor
d. Un program care utilizează cuvinte sau fraze cheie pentru căutări pe Internet

5. Prin firewall se înţelege (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 5):
a. Un sistem de securitate pentru protejarea reţelelor de calculatoare împotriva accesului neautorizat
b. Un sistem de securitate pentru protejarea reţelelor de calculatoare împotriva întreruperilor de tensiune
c. Un sistem de comunicaţii conceput pentru a creşte viteza de acces la Internet
d. O reţea privată a unei companii care utilizează tehnologii Web

6. Care dintre următoarele activităţi poate fi subiectul unei fraude ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat
răspunsului cu numărul 6):
a. Compunerea şi transmiterea unui e-mail
b. Descărcarea unor aplicaţii de pe Internet
c. Utilizarea unui card pentru cumpărături online
d. Înscrierea la un ISP (Internet Service Provider)

7. Ce înţelegeţi prin criptarea datelor şi care este scopul acesteia? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat
răspunsului cu numărul 7):
a. Codificarea datelor pentru a preveni virusarea unei reţele de calculatoare
b. Codificarea datelor pentru a preveni pierderea acestora atunci când se transmit prin e-mail
c. Codificarea datelor pentru evitarea accesului neautorizat
d. Codificarea datelor pentru a preveni ştergerea accidentală

8. În timpul navigării pe Internet, care dintre următoarele activităţi necesită precauţii împotriva virusării
computerului ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 8):
a. Vizitarea unui site protejat
b. Utilizarea unei semnături digitale
c. Accesarea unei adrese de e-mail
d. Descărcarea fişierelor (Download)

9. Deschideţi un browser de Internet şi accesaţi pagina : http://www.ecdl.com/m7test/ro

10. Salvaţi imaginea care reprezintă şcoala, din Pagina de Test pentru Programa analitică versiunea 4.0, cu numele
scoala.gif în folderul Evaluare 7.1.

11. Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi informaţii despre ECDL.

12. Accesaţi oricare dintre rezultatele primite în urma căutării executate la punctul 13 şi salvaţi pagina încărcată cu
numele ecdl.txt în folderul Evaluare 7.1.

13. Descrieţi în fişierul Răspunsuri 7.1.doc în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 15, paşii care îi executaţi pentru
a modifica marginea de jos la 1 cm. a site-ului pe care doriţi sa-l imprimaţi.

1
14. Imprimaţi doar prima pagină a site-ului despre ECDL, în fişier cu numele ecdl.prn. Fişierul rezultat îl veţi salva
în folderul Evaluare 7.1.

A doua parte - Comunicare

15. Care din următoarele variante poate fi cauză a virusării computer-ului? (introduceţi varianta corectă în spaţiul
alocat răspunsului cu numărul 17):
a. Adăugarea unui nou contact în agenda
b. Transmiterea unui e-mail
c. Deschiderea unui fişier ataşat al unui e-mail
d. Copierea unui mesaj

16. Care dintre următoarele răspunsuri reprezintă un avantaj al utilizării e-mail-ului? (introduceţi varianta corectă în
spaţiul alocat răspunsului cu numărul 18):
a. e-mail-ul reprezintă un mijloc ieftin de a transmite informaţii
b. e-mail-ul elimină necesitatea poştei convenţionale
c. e-mail-ul reprezintă un mijloc sigur de transmitere a informaţiilor
d. e-mail-urile sunt întotdeauna localizate uşor

17. În adresa de e-mail examinator1@infogrup.ro ce reprezintă “examinator1” ? (introduceţi varianta corectă în


spaţiul alocat răspunsului cu numărul 19):
a. Numele subdomeniului
b. Numele contului utilizatorului
c. Numele domeniului care indică tipul organizaţiei
d. Numele serverului de e-mail

18. Care dintre următoarele aplicaţii este o aplicaţie de poştă electronică ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul
alocat răspunsului cu numărul 20)
a. Internet Explorer
b. Windows Explorer
c. Outlook Express
d. Microsoft PowerPoint

19. Atunci când compuneţi un mesaj electronic, în care dintre câmpuri se introduce adresa destinatarului? (introduceţi
varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 21)
a. în câmpul To
b. în câmpul Subject
c. în câmpul From
d. în câmpul Message

20. Atunci când compuneţi un mesaj electronic, ce informaţii adăugaţi în câmpul Bcc? (introduceţi varianta corectă în
spaţiul alocat răspunsului cu numărul 22)
a. adresa destinatarului principal
b. adresa destinatarului care primeşte o copie a mesajului
c. adresa destinatarului ascuns, care primeşte o copie a mesajului
d. subiectul mesajului

21. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă o regulă în compunerea unui mesaj (netiquette)? (introduceţi varianta
corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 23)
a. scrierea mesajelor foarte lungi
b. mesajele trebuie să fie însoţite de un subiect (titlu)
c. unui mesaj i se vor ataşa numai fişiere de tip imagine
d. mesajele se scriu cu litere mari

22. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a ataşa un fişier unui mesaj electronic? (introduceţi
varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 24)

a. b. c. d.

2
23. Descrieţi cum se poate marca cu steguleţ (Flag) un mesaj aflat în Inbox. Introduceţi răspunsul dvs. în fişierul
Răspunsuri 7.1.doc, în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 25.

24. Pentru a salva în calculatorul propriu fişierele ataşate unui mesaj electronic primit, realizaţi următoarele operaţii:
(introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 26)
a. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Save Attachments
b. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Save Stationery
c. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Move to Folder
d. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Copy to Folder

25. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a răspunde unui mesaj electronic? (introduceţi varianta
corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 27)

a. b. c. d.

26. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a trimite un mesaj electronic? (introduceţi varianta corectă
în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 28)

a. b. c. d.

27. Pentru a căuta un mesaj după conţinutul lui, în fereastra Find Message, introduceţi cuvântul cheie în zona:
(introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 29).
a. From
b. To
c. Subject
d. Message

28. Folderul local Inbox conţine: (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 30)

a. mesajele trimise de utilizator


b. mesajele primite de utilizator
c. mesajele şterse de utilizator
d. mesajele salvate de utilizator

29. Folderul local Drafts conţine: (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 31)

a. mesajele trimise de utilizator


b. mesajele primite de utilizator
c. mesajele şterse de utilizator
d. mesajele salvate de utilizator

30. Salvaţi documentul Răspunsuri 7.1.doc şi închideţi toate aplicaţiile.

3
FISA DE LUCRU – Aplicatii Internet

1. Sa se incarce pagina de adresa edu.ro


2. Sa se fixeze aceasta pagina ca si pagina de start.
3. Sa se introduca pagina ministerului in lista de pagini favorite.
4. Sa se creeze un folder cu numele fiecarui utilizator, folder in care
se va realize un print-screen al paginii ministerului.
5. Folosind un motor de cautare, identificati o pagina cu informatii
despre structura anului scolar 2014-2015.
6. Sa se realizeze o copie a doua paragrafe din pagina incarcata
anterior. Paragrafele se vor depune in fisierul proba.doc care se va
creea pe desktop.
7. Sa se scrie in antetul fisierului numele utilizatorului.
8. Sa se intre in contul propriu de posta electronica si sa se trimita
mesajul unui coleg de clasa.
9. Trimite-ti un mesaj de raspuns pentru mesajul primit de la colegul
vostru.
10. Compuneti un mesaj la care sa atasati fisierul proba.doc si
expediati-l la adresa unui coleg de clasa.
11. Salvati aceasta adresa in agenda proprie de contacte.
12. Inchideti aplicatia de posta electronica.
FIŞA DE LUCRU
LUCRUL CU TABELE ÎN WORD

• În folderul clasei voastre, creaţi un document Word cu numele Tabel.doc


• Formatare la nivel de document: format A4, orientare Vedere, Margini sus, jos,
stanga si dreapta: 2 cm
• Inserati un WordArt cu textul Orar
• Adaugati tabelul de mai jos si completati-l cu orarul clasei voastre

ziua Luni Marti Miercuri Joi Vineri


ora

• Formatarea tabelului (Selectati tabelul – click dreapta- Borduri si Umbrire)


o borduri: exterior:linie dubla de culoare neagra, interior linie simplă de
culoare neagra
o fundal: gri deschis pentru antetul tabelulu(primul rand al tabelului),
albastru deschis pentru restul celulelor
o alinierea tabelului: la centru

• Formatare la nivel de caracter: Font Comic Sans MS, dimensiune 16, culoare
neagră.
• Adaugati o imagine sugestiva din Miniatura si 2 forme automate(umplute cu 2-3
culori)
• Aplicati paginii o bordura de pagina
Realizarea unui proiect
Ce este un proiect?

Un proiect este o secvenţă de acţiuni intercorelate ce se derulează într-o


perioadă de timp clar definită şi delimitată, acţiuni orientate către îndeplinirea unor
obiective cu caracter unic şi precis.

Etapele realizării unui proiect în echipă

Proiectul este rezultatul mai multor activităţi care se desfăşoară pe o


perioadă mai mare de timp şi într-o succesiune bine stabilită.

Pentru realizarea unui proiect se parcurg, în ordine, următoarele etape:

 Precizarea temei;
 Organizarea proiectului:
- alcătuirea echipei;
- distribuirea de roluri (sarcini) în echipă;
- stabilirea modalităţilor de evaluare;
- alcătuirea graficului de realizare;
 Stabilirea identităţii vizuale a proiectului;
 Documentarea şi culegerea informaţiilor;
 Stabilirea soluţiei;
 Realizarea practică;
 Testarea;
 Prezentarea;
 Evaluarea.
FIŞĂ DE LUCRU

Formatarea paginilor dintr -o foaie de calcul in Excel

Creaţi un registru cu numele Exercitiu_formatare in folderul clasei voastre. Registrul va


fi alcatuit din doua foi de calcul:
1. Prima foaie de calcul a registrului:
 Setaţi format A4, orientare de tip Portret, margini: sus 1 cm, jos 1 cm, stânga 1,5 cm,
dreapta 1 cm, antet 1cm, subsol 1 cm.
 Denumiti foaia de calcul Temperaturi februarie 2016.
 Realizaţi un antet care să conţină: aliniat la stanga numele vostru scris inclinat si la centru
textul «Temperaturile in februarie 2016».
 Realizaţi un subsol care să conţină: centrat numarul paginii, în dreapta data şi ora curentă,
iar in stanga numele registrului.
 Sa se realizeze si sa se completeze un tabel având urmatoarele coloane: Ziua (ziua din
săptămână), Data (ex: 14 februarie 2016) şi Temperatura medie (ex: 6 grade), cu informatii din
perioada 15-23 februarie 2016.

ZIUA DATA TEMPERATURA MEDIE


Luni 15 februarie 2016 21 grade
… … …
Marti 23 februarie 2016 20 grade

2. A doua foaie de calcul a registrului:


 Setaţi format A4, orientare orizontala, margini: sus 1,5 cm, jos 1,5 cm, stânga 1,5 cm,
dreapta 1,5 cm, antet 1cm, subsol 1 cm.
 Denumiti foaia de calcul Orar 2016.
 Realizaţi un antet care să conţină: aliniat la stanga numele vostru si la centru denumirea
clasei voastre.
 Realizaţi un subsol care să conţină: centrat numarul paginii, în dreapta numele foii de
calcul.
 Sa se realizeze si sa se completeze urmatorul tabel cu orarul saptamanal al clasei voastre:

ORA/ZIUA LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI


7,30
8,30
9,30

Clasa.............................. Profesor..................................................
Numele...................................................

FISA DE LUCRU

Folosind aplicatia Microsoft Excel, realizati urmatorul tabel:

Nume si prenume elev Nota1 Nota2 Nota3 Nota teza Media


1. Completati tabelul cu datele personale si inca 3 colegi asezati la calculatoar
apropiate de noi.
2. Calculati media folosind urmatoarea formula ( cu o aproximatie de doua
zecimale):

3. Adaugati tabelului un chenar albastru in exterior si interior rosu.


4. Adaugati dupa coloana Nume si prenume o coloana in care treceti Disciplina
pe care o completati doar ptr. disciplinele la care se sustin teze.
5. Asezati campul Medie la 450.
6. Formatati datele din coloana Nume si prenume a.i. sa fie cuprins pe doua
randuri.
7. Salvati fisierul cu numele Medie.xls in folderul clasei voastre.
FISA RECAPITULARE EXCEL

1. Deschideti aplicatia Microsoft Excel.


2. Salvati registrul cu numele recapitulare_excel in directorul personal.
3. In Sheet1 introduceti datele din imagine si creati un grafic ca in imaginea de mai jos.

4. Redenumiti Sheet1– etnici.


Utilizarea tehnicii de calcul
Aplicatii de laborator – Microsoft Excel

FISA DE LUCRU 3

1. Realizaţi foaia de calcul Articole in fisierul Tabel vanzari din folderul Aplicatii_excel,
creat in folderul cu numele dumneavoastra, care are urmatoarea componenta:

2. Formataţi blocul de celule B4:B13 astfel încât să afişaţi simbolul monetar lei.
3. Calculaţi folosind funcţiile din Excel, următoarele:
a. Adaosul comercial ca fiind 20% din Preţ unitar;
b. Preţ vânzare ca fiind Preţ unitar+Adaos comercial;
c. Valoare toatală ca fiind produsul dintre Preţ de vânzare şi Cantitate.
d. În celula C14 calculaţi media aritmetică a cantităţilor vândute.
e. În celula E14 introduceţi o formulă care să calculeze maximul dintre preţurile de
vânzare ale articolelor.
f. În celula F14 introduceţi o formulă care să calculeze minimul dinte valorile totale
ale articolelor.
4. Sortati descrescator dupa nume articole
5. Realizati o diagrama pentru grupul de celule A3:C13
6. Formataţi tabelul astfel:
a) Culoare umbrire primul rand galben, restul tabelului albastru
b) Bordura exterioara linie dubla, bordure interioara linie punctata
c) Font Lucida Calligraphy, dimensiune font 12, cursive
7. Stergeti coloana Categoria
8. Salvaţi fişierul..
FISA DE LUCRU EXCEL

1. Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar şi introduceţi în


prima foaie tabelul alaturat.
2. Salvaţi registrul cu numele registru1_nume.xlsx
3. Salvati registrul ca pagina Web
4. Deschideti inca un registru de calcul pe care il salvati
cu numele registru2_nume.xlsx
5. Exersati modurile de vizualizare ale fisierelor create.
6. Protejati fisierul cu o parola pentru deschidere, salvare, deschidere doar in citire.
7. Protejati fisierul la nivel de securitate a datelor – foaia de calcul, registrul. Inchideti ambele fisiere
fara a inchide aplicatia.
8. Deschideti fisierul registru1_nume.xlsx
9. Selectaţi primul rând din foaia 1 şi aplicati urmatoarele formatari: caracterele îngroşat,
dimensiunea acestora să fie 12, fontul Arial, culoare albastră.
10. Umpleţi prima coloană a tabelului cu galben, iar celelalte cu roz (se umplu doar zonele care au
continut).
11. Formataţi grupul de celule C1:D4 astfel încât cifrele să apară cu două zecimale după virgulă.
12. Stabiliţi dimensiunea rândurilor la 20 şi a coloanelor la 25.
13. Aliniati datele din coloana A centrat, iar cele din coloana C la dreapta.
14. Redenumiţi foaia 1 cu numele Prima pagina.
15. Folosind functiile gasire si inlocuire, cautati cuvantul pret si inlocuiti-l cu cantitate.
16. Introduceti in foaia 3 a registrului de calcul tabelul de mai jos:

17. Inserati o coloana dupa coloana B si completati-o cum doriti, de asemenea inserati un rand
inainte de randul 8.
18. Copiati tabelul din foaia 1 a fisierului registru1_nume.xlsx si il introduceti in foaia 2 a fisierului
registru2_nume.xlsx.
19. Formatati coloana C astfel incat sumele sa fie in euro.
20. Adaugati borduri la celule astfel: conturul exterior sa fie de tip chenar gros de culoare rosie, iar
lniile intermediare dintre celule sa fie de subtiri de culoare albastra.
21. Selectaţi tot tabelul şi modificaţi fontul caracterelor în Arial, schimbaţi culoarea textului în verde.
22. Introduceţi în foaia 2 datele din tabelul de mai jos:

23. Aplicati o formatare automata acestui tabel.


24. Inserati un rand la inceputul tabelului si introduceti textul „Situatia conturilor salariatilor”.
Realizati o imbinare a celulelor ce contin textul.
25. Selectati inregistrarile 2 si 4 si le ascundeti, apoi le reafisati.
26. Selectati liniile completate ale tabelului si copiati-le de cel putin 5 ori in continuarea tabelului
initial. Introduceti un rand la inceputul tabelului si il completati astfel: tipul categoriei, salariu,
rate, cheltuieli. Efectuati operatia de inghetare panouri, astfel incat sa puteti vizualiza tot timpul
prima linie a tabelului.
27. Inserati o noua foaie de lucru in registrul 2 si redenumiti-o exemplu. Colorati eticheta acestei foi
in verde.
28. Deschideti fisierul registru1_nume.xlsx si vizualizati foaia 3.
29. Selectaţi cuvântul din celula A3 şi adăugati-i un chenar portocaliu. Selectaţi coloana B şi aliniaţi
textul la stânga. Modificaţi orientarea textului din celula A1 astfel încât acesta să apară înclinat cu
20 grade.
30. Inserati o imagine de tip Clipart (miniatura) in foaia 1, incepand cu celula A20.
31. Deschideti foaia 2 a registrului si aplicati un fundal intregii foi de calcul.
32. In foaia 3 inserati un obiect de tip SmartArt pe care il completati corespunzator.
33. Modificaţi marginile foii de calcul stânga, dreapta la 2 cm. Adăugaţi un antet în această foaie
astfel: în partea stângă introduceţi data curentă, la centru numele foii de calcul şi în dreapta ora
curenta. De asemenea introduceţi în subsol numărul paginii de calcul.
34. Salvaţi cele doua fisiere (registre) şi închideţi aplicaţia.
Nume şi prenume: ______________
Clasa a X-a

Fişă de lucru Excel


Sortarea datelor
1) SORTAREA DATELOR

Se dă următorul tabel, scris în domeniul A18:F34

nume prenume vârsta localitate profesie salariu


Popescu Andrei 34 Sinaia vânzător 840
Stan Stefan 56 Ploieşti muncitor 700
Iliescu Alin 31 Azuga profesor 1200
Rusu Andrei 44 Bucureşti profesor 1100
Barbu Mihai 37 Predeal şofer 880
Vasile George 53 Sinaia profesor 1000
Danciu Stefan 57 Buşteni şofer 880
Stoica Matei 42 Comarnic taximetrist 1700
Vasilescu Oana 34 Buzău pompier 1500
Ionescu Sorin 21 Comarnic taximetrist 1600
Barbu Andrei 28 Bucureşti şofer 1200
Vasile Alin 89 Sinaia pensionar 870
Rusu Mihai 43 Predeal contabil 2300
Popescu Alin 77 Iaşi pensionar 560
Iliescu Ionela 19 Predeal contabil 2600
Danciu Alin 67 Azuga pensionar 880

a) Să se copieze tabelul de 7 ori, în alte 7 foi de calcul din registrul de lucru, în acelaşi domeniu.
b) Să se redenumească cele 6 foi de calcul rezultate: 1,2,3,4,5,6,7.
c) Tabelul din foaia de calcul 1, se va sorta în ordinea ascendentă a numelor. Dacă mai multe persoane au acelaşi nume,
sortaţi descendent prenumele.
d) Tabelul din foaia de calcul 2, se va sorta în ordinea ascendentă a prenumelor. Dacă mai multe persoane au acelaşi
prenume, sortaţi ascendent numele.
e) Tabelul din foaia de calcul 3, se va sorta în ordinea descendentă a meseriilor. Dacă mai multe persoane au acelaşi
meserie, sortaţi ascendent salariile.
f) Tabelul din foaia de calcul 4, se va sorta în ordinea descendentă a localităţilor. Dacă mai multe persoane sunt din
aceeaşi localitate, sortaţi descendent vârstele acestora.
g) Tabelul din foaia de calcul 5, se va sorta în ordinea ascendentă a vârstelor.
h) Tabelul din foaia de calcul 6, se va sorta în ordinea descendentă a salariilor.
i) Coloraţi diferit cele 7 tabele realizate, precum şi cele 7 foi de calcul redenumite.
Fișa Excel 1
1. Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar. Într-un nou registru, redenumiţi prima foaie de calcul –
Manuale școlare. (0,5p)
2. Aplicaţi următoarele setări de pagină: orientarea hârtiei – tip vedere ; dimensiunea hârtiei – A4 ;
marginile: sus – 1,5 cm, jos – 1,5 cm, stânga – 2,5 cm, dreapta – 2 cm. (0,5p)
3. Introduceţi în antet, aliniat la dreapta data și ora curentă. (0,5p)
4. În domeniul de celul C2:G2 scrieți textul „LIBRĂRIA ART – Stocul de manuale școlare”.
Formatați textul cu fontul Monotype Corsiva, dimendiunea 17, culoare roșie. (1 p)
5. Introduceţi, începând din celula B3, următoarele date:

Nr. Titlul Clasa Preț Bucăți Preț total Număr Stoc


crt manualului manuale
vândute
1 Matematică a IX- a 18,5 100 100
2 Fizică a X- a 20 200 50
3 Chimie a IX- a 11 300 20
4 Biologie a X- a 12,3 50 10
5 Informatică a X- a 15,7 20 20
(1 p)
Aplicați-i tabelului un contur exterior cu linii duble de culoare verde și linii interioare
punctate de culoare neagră. (0,5p)
6. Folosind formule și funcții completaţi coloanele rămase libere astfel:
- Preț total = Preț*Bucăți (1p)
-
(1 p)
7. Calculaţi un total al tuturor manualelor (al bucăților) și scrieți rezultatul în celula G10.(0,5p)

8. Sortaţi datele din tabel după coloana Preț, ascendent. (0,5p)

9. Copiaţi datele din coloanele Nr.crt, Titlul manualului și Stoc, în a doua foaie de calcul, începând cu
celula C5. (0,5p)
10. Pe baza datelor din coloanele Titlul manualului și Preț creaţi o diagramă de tip coloană. Stabiliţi
titlurile: (1,5p)
- pentru diagramă “Total manuale pe discipline”. Titlul va fi scris cu fontul Arial,
dimensiunea 14, culoarea albastră.
- axa X – Manuale școlare;
- axa Y – Preț;
Legenda să fie scrisă în partea de jos a diagramei. Amplasaţi diagrama într-o foaie nouă cu
numele “Grafic_manuale”.

Oficiu 1 punct
Fișa Excel 2
1. Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar. Într-un nou registru, redenumiţi prima foaie de calcul –
Societatea Sicora. (0,5p)

2. Aplicaţi următoarele setări de pagină: orientarea hârtiei – tip portret ; dimensiunea hârtiei – A4;
marginile –format Îngust (0,5p)

3. Introduceţi în B4:D4 cu ajutorul opțiunii Îmbinare si centrare, textul Date personale angajați
(0,5p)
4. Introduceţi, începând din celula A7, următoarele date:
Nr. Nume Prenume Vârsta telefon
crt.
1. Ivănescu Maria 45 329148
2. Clem Aura 37 258239
3. Șuiu Aurelia 29 152152
4. Anghel Ionel 32 185326
5. Pânzaru Vasile 20 158546
6. Stoian Lucian 37 158886
7. Voloc Laurențiu 21 829891
(1,5 p)
- domeniul A8:A14 se va completa prin generare unui șir de tip numeric. (0,5p)

5. Formatări:
- datele de tip text Date personale angajați: font Arial, dimensiunea 13.5, culoarea albastru
(0,5p)
- datele din tabel : font Times New Roman, dimensiune 12, culoare mov (0,5p)
- celulele tabelului vor avea bordura simpla la exterior si bordura cu linie întrerupta la
interior (0,5p)

6 .Adăugați tabelului o coloana numita Situație. Dacă vârsta este mai mare decât 22, atunci angajat
permanent, altfel angajat provizoriu. (1 p)

7.Asociați tabelului (mai puţin ultimilor 2 coloane) o diagrama de tip Linie 2D cu marcaje. Diagrama
va avea titlul Vârsta angajați. (1 p)

8.Copiaţi datele din tabel în foaie de calcul 2, începând cu celula A7. Redenumiți foaia de calcul
rezerva, iar culoarea filei sa fie verde.
(1 p)
9.Sortați datele din foaia de calcul rezerva după coloana Nume descendent. Dacă numele este Anghel ,
celula respectiva sa se formateze cu text roșu.
(1 p)

Oficiu 1 punct
Fișa Excel 3
1.Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar. Într-un nou registru, redenumiţi prima foaie de calcul -
Testare. (0,5p)

2.Aplicaţi următoarele setări de pagină: orientarea hârtiei – tip portret; dimensiunea hârtiei – A4;
fiecare dintre marginile sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm. (0,5p)

3.Introduceţi în antet, aliniat la centru, textul Note la testul de Istorie, Clasa a XII-a, iar în subsol,
centrat, data şi ora, iar la dreapta Pagina 1. (0,5p)

4.Introduceţi, începând din celula C4, următoarele date:


Nr. crt.

Nota
Elev
1. elev 1 5
2. elev 2 6
3. elev 3 8
4. elev 4 9
. ….. .
. ….. .
30. elev 30 6
(1 p)
Pentru datele din primele doua coloane folosiţi facilitatea de autocompletare sir. Pentru ultima
coloana introduceţi note aleatoare cuprinse in intervalul 4-10. Se va asocia și un mesaj de intrare
pentru aceasta coloana Atenţie! Se vor introduce note intre 4 si 10. (1 p)

5.Datele din domeniul C4:E34 vor avea o bordura cu linie simpla, de culoare verde la interior si
exterior. Capul de tabel va avea fontul Arial Black, dimensiunea 13, iar corpul de tabel fontul Lucida
Fax, dimensiunea 12. (1 p)

6.Calculaţi media clasei la acest test. Media va fi afişata cu 2 zecimale, culoare roşie în celula F5.
(1 p)

7. Inseraţi ca titlu, in domeniul B2:F2 textul „Testare sumativă - Istorie, clasa a XII-a”, centrat.
Formataţi textul cu font Impact, culoare verde, dimensiune 12. (1 p)

8.Determinaţi in celulele F6 si F7 cu ajutorul unei funcţii Excel, cate note din sir sunt de 6 si cate sunt
de 7. (1 p)
9.Pe baza coloanelor Elev şi Nota, realizaţi o diagrama de tip bară 3-D grupată, culoare maro.
Diagrama va avea titlul Note elevi. (1 p)

10.Salvaţi fişierul cu numele testare.xls (xlsx) (0,5p)

Oficiu 1 punct
Fișa Excel 4
1.Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar. Într-un nou registru, redenumiţi prima foaie de calcul -
Medicamente. (0,5p)

2.Aplicaţi următoarele setări de pagină: orientarea hârtiei – tip vedere ; dimensiunea hârtiei – A4;
marginile: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 2,5 cm, dreapta – 2,5 cm. (0,5p)

3.Introduceţi, începând din celula A3, următoarele date (a se respecta forma celulelor A3:H3):
Preț Preț cu Nr. Formă Valoare Obs
Nr.crt. Denumire unitar TVA bucăți prezentare totală
1 Aspirină Cps
2 Nurofen Cps
3 Aspacardin Cps
4 Bepanthen unguent
5 Calciu efervescent Cps
6 Lecitină granule
TOTAL
Minim
Maxim
Nr. med. Cps
4.Completați tabelul după următoarele criterii:
-Celulele C4:C9 vor avea un criteriu de validare a datelor, neputând fi introduse valori mai mari
sau egale cu 100. In cazul încălcării regulii să apară mesajul de oprire ”valoare>100”
(1 p)
-TVA este 24% (0,5p)
-Valoarea totală este valoarea obținută din înmulțirea prețului cu TVA și nr. Bucăți. (0,5p)
5. Introduceţi o formulă în celula C11 pentru a calcula suma grupului de celule C4 : C9. Copiaţi
formula din celula C11 în celulele D11, E11 și G11 (1 p)
6. Introduceţi o formulă în celula C13 pentru a calcula valoarea minimă a grupului de celule C4: C9.
Copiaţi formula din celula C13 în celulele D13, E13 și G13. (1 p)
7. Formatați celulele din grupul B4:F7 astfel încât să prezinte simbolul monetar lei. (0,5 p)
8. Completați celulele H4:H9 astfel: dacă prețul este <50 cu “autohton”, contrar cu “import”.
(0,5p)
9. Realizați un grafic de tip coloană pe baza datelor din celulele B3:C6. Graficul va avea denumirea
Vânzări, pe fiecare coloană fiind afișată valoarea. Mutați graficul sub linia 20 a foii de lucru.
(1 p)
10. Introduceţi o formulă în celula C14 pentru a calcula valoarea minimă a grupului de celule C4 : C9.
Copiaţi formula din celula C14 în celulele D14, E14 și G14. (1 p)
11. În celula C15 introduceți o formula care numără câte medicamente au forma de prezentare capsule
(0,5p)
12. Salvați registrul cu denumirea Farmacie (0,5p)
Oficiu 1 punct
Fișa Excel 5
1.Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar. Într-un nou registru, redenumiţi prima foaie de calcul –
Grădina_zoologică. (0,5p)
2.Aplicaţi următoarele setări de pagină: orientarea hârtiei – tip vedere ; dimensiunea hârtiei – A4;
marginile: sus – 1,5 cm, jos – 1,5 cm, stânga – 2 cm, dreapta – 2 cm. (0,5p)
3.Introduceţi, începând din celula A1, următoarele date:
Recensământ 2012
Nr. Nr. TOTAL
masculi femele Nr. pui specie observații
Urși 5 6 12
Mistreți 13 14 23
Vulpi 8 4 0
Căprioare 3 5 4
Iepuri 25 30 45
Lupi 11 15 9
Capre 12 18 15

Total
Maxim
Minim

4.Completați tabelul după următoarele criterii:


 Celulele B4:D10 vor avea un criteriu de validare a datelor, neputând fi introduse valori
negative. In cazul încălcării regulii să apară mesajul ”valoare negativă”
(1 p)
 Introduceți în celula E4 o formula care calculează totalul animalelor pe specie. Extindeți
formula pentru celulele E5:E10. (1)
5. Introduceţi o formulă în celula B13 pentru a calcula suma grupului de celule B4 : B10. Copiaţi
formula din celula B13 în celulele C13:E13. (1 p)
6. Introduceţi o formulă în celula B14 pentru a calcula valoarea maximă a grupului de celule B4 : B10.
Copiaţi formula din celula B14 în celulele C14:E14 (1 p)
7. Introduceţi o formulă în celula B15 pentru a calcula valoarea minimă a grupului de celule B5 : B10.
Copiaţi formula din celula B15 în celulele C15:E15 (1 p)
8. În celula F4 introduceți o formula prin care sa se afișeze textul ”pericol dispariție” dacă nr. de pui
este 0, ”normal” pentru nr pui între 1-10 și ”suprapopulare” pentru nr. pui mai mare de 10. Copiați
formula în celulele F5:F10 (1 p)
9. Realizați un grafic de tip coloană 3D pe baza datelor din celulele A4:D11. Graficul va avea legenda
plasată în partea dreaptă, pe fiecare coloană fiind afișată valoarea. Mutați graficul în a doua foaie de
lucru a registrului. (1 p)
10. Inserați în foaia de lucru o imagine din colecția Office. (0,5p)
11. Sortați descrescător valorile din celulele E4:E11 (0,5p)
Oficiu 1 punct
Fișa Excel 6
1. Cu ajutorul aplicației Microsoft Excel realizați un tabel cu structura de mai jos: (1 p)

2. Centrați pe orizontală și verticală denumirea coloanelor. (0,50p)

3. Formatați celulele din domeniul A1:D1 astfel încât textul scris în fiecare celulă să fie așezat pe două
rânduri în cadrul aceleiași celule. (0,50p)

4. Completaţi tabelul cu 5 înregistrări. (1 p)

5. a) Adăugaţi după coloana Preţul unitar o coloană cu denumirea Valoarea. (0,50p)


b) Actualizaţi tabelul prin calcularea valorilor din coloana Valoarea cu ajutorul formulei:
Excel =(Cantitatea*Pretul unitar) (1 p)

6. a) Marcați fiecare celulă a tabelului printr-un chenar cu linie simplă (creare borduri).(0,50p)
b) Coloraţi fiecare coloană cu altă culoare. (0,50p)

7. Construiţi un grafic pe baza datelor din tabelul actualizat. (1 p)


8. Adăugaţi o linie la sfârşitul tabelului.
a) Pe această linie, în celula din coloana Cantitatea se va scrie numărul total de bucăţi - cu ajutorul
formulei Excel sau a funcției =SUM( ) . (0,50p)
b) În celula din coloana Preţul unitar se va scrie preţul unitar cel mai mare - cu ajutorul formulei
Excel (funcția =MAX( )). (0,50p)
c) Apoi, în celula din coloana Valoarea se va scrie suma totală - cu ajutorul formulei Excel
(funcția =SUM( )). (0,50p)
9.Marcaţi ultima linie cu un chenar cu linie dublă. (0,50p)

10.Salvaţi tabelul şi închideţi aplicaţia. (0,50p)

Oficiu 1 punct
Fișa Excel 7
1.Creaţi un fişier firma.xls. Introduceţi tabelul de mai jos în foaia de calcul Excel. (0,5p)

2.Denumirea coloanelor trebuie să fie centrată pe vericală şi orizontală. (0,5p)

3.Completaţi tabelul cu 5 înregistrări. (0,5p)

4.Numerotarea din coloana Nr.Crt. se va face automat. (0,5p)

5.Adăugaţi după coloana Preţul unitar o coloană cu denumirea Valoarea şi actualizaţi tabelul prin
calcularea valorilor din coloana Valoarea cu ajutorul formulei Excel. (1 p)

6.Coloraţi fiecare coloană cu altă culoare. (0,5p)

7.Construiţi un grafic pe baza datelor din tabelul actualizat. (1,5p)

8.Adăugaţi o linie la sfârşitul tabelului. Pe această linie, în celula din coloana Cantitatea se va scrie
- cu ajutorul formulei Excel - numărul total de bucăţi, în celula din coloana Preţul unitar se va
scrie - cu ajutorul formulei Excel - preţul unitar cel mai mare, iar în celula din coloana
Valoarea se va scrie - cu ajutorul formulei Excel - suma totală. (3 p)

9.Marcaţi ultima linie cu un chenar cu linie dublă. (0,5p)

10.Salvaţi o copie a tabelului cu numele Supermarket. (0,5p)

Din oficiu: 1 punct


Fișa Excel 8
1. Creaţi un fişier atestat.xls. Introduceţi tabelul de mai jos în foaia de calcul Excel. (0,5p)

2. Denumirea coloanelor trebuie să fie centrată pe vericală şi orizontală. (0,5p)

3. Completaţi tabelul cu 5 înregistrări. (0,5p)

4. Numerotarea din coloana Nr.Crt. se va face automat. (0,5p)

5. Adăugaţi după coloana Cheltuieli o coloană cu denumirea Profit şi actualizaţi tabelul prin
calcularea valorilor din coloana Profit ca diferenţă între Vânzări şi Cheltuieli. (1 p)

6. Coloraţi fiecare linie cu altă culoare. (0,5p)

7. Construiţi un grafic pe baza datelor din tabelul actualizat. (1,5p)

8. Adăugaţi o linie la sfârşitul tabelului. Pe această linie, în celula din coloana Vânzări se va scrie -
cu ajutorul formulei Excel – valoarea cea mai mică din coloană, în celula din coloana Cheltuieli se
va scrie - cu ajutorul formulei Excel – valoarea cea mai mare din coloană, iar în celula din coloana
Profit se va scrie - cu ajutorul formulei Excel – profitul total. (3 p)

9. Marcaţi ultima linie cu un chenar cu linie îngroşată. (0,5p)

10. Salvaţi tabelul şi închideţi aplicaţia. (0,5p)

Din oficiu 1 punct


Fișa Excel 9
1. Creaţi un fişier atestat.xls. Introduceţi tabelul de mai jos în foaia de calcul Excel. (0,5p)

2. Denumirea coloanelor trebuie să fie centrată pe vericală şi orizontală. (0,5p)

3. Completaţi tabelul cu 5 înregistrări. (0,5p)

4. Numerotarea din coloana Nr.Crt. se va face automat. (0,5p)

5. Adăugaţi după coloana Nota3 o coloană cu denumirea Media şi o coloana Media finală şi
actualizaţi tabelul prin calcularea valorilor din cele două coloane cu ajutorul funcţiilor Excel.
Media finală se va calcula prin rotunjirea numărului din coloana Media. (2 p)

6. Mediile finale mai mici decât 5 se vor colora automat cu roşu. (1,5p)

7. Filtraţi datele astfel încât să fie vizibili doar elevii care au media finală 10. (1 p)

8. Filtraţi datele astfel încât să fie vizibili doar elevii care au media finală cuprinsă între 6 şi 8

(1,5p)

9. Coloraţi celulele din antet cu o nuanţă de gri. (0,5p)

10. Salvaţi tabelul şi închideţi aplicaţia. (0,5p)

Din oficiu 1 punct


Fișa Excel 10

1. Creaţi un fişier atestat.xls. Introduceţi tabelul de mai jos în foaia de calcul Excel. (0,5p)

2. Denumirea coloanelor trebuie să fie centrată pe vericală şi orizontală. (0,5p)


3. Completaţi tabelul cu 5 înregistrări. (0,5p)
4. Numerotarea din coloana Nr.Crt. se va face automat. (0,5p)
5. Completaţi situaţia şcolară astfel: promovat dacă media este cel puţin 5 şi corigent în caz contrar.
(1 p)
6. Textul corigent se va colora automat cu roşu. (1,5p)
7. Construiţi un grafic pe baza datelor din tabel. (1,5p)
8. Adăugaţi o linie la sfârşitul tabelului. Pe această linie, în celula din coloana Media se va scrie - cu
ajutorul formulei Excel – media cea mai mare, iar în celula din coloana Situaţia şcolară câţi elevi
au promovat. (2 p)
9. Coloraţi antetul tabelului cu o nuanţă de gri. (0,5p)
10. Salvaţi tabelul şi închideţi aplicaţia. (0,5p)

Din oficiu 1 punct


Recapitulare PowerPoint

1. Deschidetiaplicatiapentruprezentari. Salvatiprezentarea cu numeleexercitiu in directorul Test6.1


2. Alegeti primul diapozitiv de tip titlu. Ca si titlu introduceti numele firmei ‘ITC – Elinf ‘. Ca si subtitlutextul
‘ Societate de reconversieprofesionala’.
3. Aplicatisubtitlului un efect de animatieparticularizata.
4. Introduceti un nou diapozitiv de tip titlu si continut. Ca si titlu introduceti textul ‘Va oferim :’ iar ca si text
urmatoarea lista :
cursuri deoperarare
cursuri de programare
cursuri de asistent manager
cursuri de contabilitate

Aplicatimarcatoriparticularizatilistei.

7. Introduceti un nou diapozitiv de tip titlu si continut. Ca si titlu introduceti textul ‘Examinari ECDL’.
Inserati o imagine potrivitasubacesttitlu.Aplicatititlului un efect de animatie de intrare si imaginii un efect
de animatie de iesire.
8. Inserati un nou diapozitiv de tip titlu si tabel. Ca si titlu folositi textul ‘Situatie’. Continutultabelului sa fie
urmatorul :
preferinte procent
operare 38%
contabilitate 25%
asistent manager 22%
limbi 15%

9. Formatatitabelulastfel :aplicatichenaresiculoarechenarelor ; aplicati o umbrireprinefect de


umpleretabelului ; aliniati la centru pe orizontalasiverticalainformatiile din tabel ; ingrosatitextul din
primulrand.
10. Aplicati diapozitivului o culoare de fundal.
11. Pe baza tabelului inserat, creati un grafic de tip coloana.
12. Inserati graficului titlul: Statistica.
13. Inserati un diapozitiv nou de tip Necompletat(Blank) si mutati graficul din diapozitivul anterior pe acest
diapozitiv. Aplicati graficului un efect de animatie de iesire.
14. Aplicati un sablon forma diapozitivului 3. Modificatischema de culoripentruacest sablon.
15. Mutati diapozitivul 3 in fata diapozitivului 2.
16. Inserati un ultim diapozitiv de tip necompletat. Folosind scrierea artistica introduceti mesajul Va asteptam!.
Rotiticucateva grade spredreaptatextulintrodus.
17. Inserati o imagine de la formeautomate incoltul din stanga – josastfelîncâtsăaparăpe toatediapozitivele de tip
titlusicontinut. De asemenea formatati titlul in ComicSansMS, dimensiune 50, culoare rosu pentru toate
diapozitivele de tip titlu.
18. Numerotati diapozitivele, puneti in subsol numele personal si afisati data curenta.
19. Aplicati intregii prezentari un efect de tranzitie.
20. Salvati si inchidetiprezentarea.
FISA DE LUCRU

Creati o baza de date cu numele “ELEV” continand:


Tabela “Date_elev” cu urmatoarele atribute:
 ID – de tip AutoNumber
 Nume elev – de tip Text
 Prenume elev – de tip Text
 Varsta – de tip Number
 Clasa -de tip Lookup Wizard (Expert cautare)– alegem opţiunea de tastare a
unor valori şi introducem urmǎtoarea listǎ de valori 9, 10, 11, 12
 Data nasterii - de tip Date
 Media generala – de tip Number
 Caminist (Yes/No)
 Bursier (Yes/No)
 Domiciliu – de tip Memo

Cerinte:

1. Adaugati 5 inregistrari in tabel


2. Introduceti in tabel un nou camp numit “nationalitate”. Adaugati valori in aceasta
coloana.
3. Puneti conditia ca lungimea campului “Nume elev” sa fie de maximum 20 caractere
4. Puneti conditia ca lungimea campului “Prenume elev” sa fie de maximum 10 caractere
5. Câmpul “Media generala” sǎ conţinǎ valori mai mari decât 5 şi mai mici decât 10. In
cazul introducerii unei valori greşite sǎ se afişeze mesajul de eroare: ”valoarea
introdusa nu corespunde criteriile impuse!”
6. Impuneti o conditie de validare la campul “varsta” sa fie o valoare mai mare decat 15
si mai mica decat 18. In cazul introducerii unei valori greşite sǎ se afişeze uumatorul
mesaj de eroare: “valoarea introdusa nu este corecta!”
7. Stabiliti diferite formatari pentru tabelul creat.
Fisa de lucru

Creati o baza de date cu numele CLINICA, avand urmatoarele tabele:

Tabela PACIENTI cu urmatoarele atribute:


 Id_pacient, nume_pacient, data_nasterii, adresa, localitate(de tip Lookup
Wizard (Expert cautare)– alegem opţiunea de tastare a unor valori şi
introducem urmǎtoarea listǎ de valori: Constanta, Tulcea, Medgidia,
Cernavoda, Fetesti), telefon.

Cerinte:
1. Se impun conditii ca toate campurile sa fie completate (Required- YES)
2. Puneti conditia ca lungimea campului “nume_pacient” sa fie de
maximul 30 de caractere
Puneti conditia ca data_nasterii sa fie mai mica decat data curenta
(Regula de validare: <Date())
3. Adaugati 5 inregistrari in tabel

Tabela PROG_VIZITE cu urmatoarele atribute:


 Id_program, ziua din sapt(de tipul number), ora, durata_vizita(min)

Cerinte:
1. Se impun conditii ca toate campurile sa fie completate (Required- YES)
2. Impuneti o conditie de validare la campul “ziua din sapt” sa fie o
valoare mai mare sau egala cu 1 si mai mica sau agala cu 7. In cazul
introducerii unei valori greşite sǎ se afişeze uumatorul mesaj de eroare:
“valoarea introdusa nu este corecta!”
3. Impuneti o conditie de validare la campul “durata_vizita(min)” sa fie
o valoare mai mica sau agala cu 90. In cazul introducerii unei valori greşite sǎ
se afişeze uumatorul mesaj de eroare: “valoarea introdusa nu este corecta!”
4. Adaugati 5 inregistrari in tabel