Sunteți pe pagina 1din 6

Alexandru Lapusneanu --Este o nuvela istorica pentru ca este inspirata din trecutul istoric: tema , subiectul , personajele si culoarea

epocii ( mentalitati, comportamente, relatii sociale, obiceiuri...).

--Este o nuvela romantica datorita mai multor trasaturi:specie; inspiratia din istoria
nationala; tema; conflict; naratiune liniara; personaje exceptionale in situatii exceptionale; personaje construite in antiteza.
...romantismul, reprezentat atat de psihologia si tragismul personajului, cat si de scenele cutremuratoare.

--Tema nuvelei ilustreaza evocarea unui moment zbuciumat din istoria oldovei in timpul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lapusneanul.( !"#$ % !"#&). -- sau..... lupta pentru impunerea unei autoritati domnesti si consecintele detinerii puterii de un domnitor crud. Titlul nuvelei aduce 'n prim-plan personalitatea impresionant( a personajului principal, Alexandru L(pu)neanul, r(mas 'n istorie mai ales prin a doua sa domnie. El apare drept tipul domnitorului tiran, a c(rui cruzime este determinat( de dorin*a sa de r(zbunare fa*( de boierii tr(d(tori.

Naratorul omniscient si naratiunea la persoana a III-a definesc perspectiva narativa a nuvelei. Timpul narativ este cronologic, bazat pe relatarea in ordine a derularii evenimentelor situate intr-un trecut istoric, iar spatiul narativ este real, Moldova secolului al XVI-lea. Incipitul este reprezentat de informatia cu caracter istoric despre Stefan Tomsa care ucisese cu buzduganul pe espot-Voda. Modalitatea narativa se remarca, asadar, prin absenta marcilor formale ale naratorului, de unde reiese distantarea acestuia de evenimente.
Structura narativa a nuvelei este simetrica si riguros construita, cu un echilibru solid , fiind organizata in patru capitole, fiecare purtand un moto semnificativ pentru continutul acestuia! " #Daca voi nu ma vreti, eu va vreu...# - cuvintele apartin lui $le%andru &apusneanul, ca raspuns la indemnul de a renunta la tronul Moldovei, adresat lui de catre boierii veniti sa-l intampine' " #Ai sa dai sama, doamna!...# - este replica vaduvei unui boier ucis de &apusneanul, amenintare adresata doamnei (u%anda, sotia domnitorului' " #Capul lui Motoc vrem...# - sunt cuvintele multimii de tarani, veniti la )urtea domneasca sa se planga de asuprirea boierilor, de saracie, de foamete, de viata lor devenita insuportabila' " #De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu... # - sunt cuvintele lui $le%andru &apusneanul, aflat pe patul de suferinta, ca o amenintare impotriva celor care-* calugarisera.

SUBIECTU !E CA!IT" E #$% Daca voi nu ma vreti, eu va vreu... &nceputul nuvelei Ale'andru apusneanul surprinde persona(ul ce o)er* numele nuvelei intr+nd in Moldova intovarasit de vornicul Bo,dan si o armata numeroasa av+nd inten-ia de a-si rec*p*ta tronul pierdut din cau.a tr*d*rii /oierilor. apusneanul intentionea.a sa )ac* acest lucru inlaturandu-l de la tron pe 0te)an Tomsa. #1% Ai sa dai sama, Doamna !...

+$ l e % n a d r u & a p u s n e a n u l n u + n t , m p i n a n i c i u n f e l d e rezistenta din partea lui Tomsa si instal,ndu-se la tronul Moldovei +ncepe sa duca la +ndeplinire ceea ce le promisese c e l o r p a t r u b o i e r i . $ s t f e l v o i e v o d u l o m o r a b o i e r i i l a c e a mai mica abatere si le distruge cetatile. oamna (u%anda, +ngrozita fiind de faptele so-ului sau + l r o a g . p e a c e s t a s a + n c e t e z e s i o b - i n e p r o m i s i u n e a c a acest lucru se va +nt,mpla cur,nd, &apusneanul de asemenea i i p r o m i t e s o - i e i s a l e c a i i v a o f e r i i u n l e a c p e n t r u frica. (,) Capul Iui Motoc vrem..." -n acest capitol Lapusneanul ii invita pe to*i boierii l a u n o s p a t c a r e a r e l o c i n t r - o z i d e s ( r b ( t o a r e d u p ( slujba reli.ioasa la care domnitorul participa. Acesta ' n t / r z i e l a s l u j b a , s i d u p ( c e a c e a s t a s e ' n c 0 e i e Lapusneanul se 'nc0ina la icoane si s(ruta cu mare smerenie m o a ) t e l e l u i - o a n . A c e s t a s e s u i e din nou in strana si secaieste de faptele sale promitandu-le b o i e r i l o r c a l e v a aduce pacea. ai mult domnitorul le cere boierilor iertare si apoi ii invita la un ospat.1(nuind inten*iile necurate ale domnitorului, 2panciocsi 2troici nu se duc la masa domneasca.3 o m f i r m a n d t e m e r i l e c e l o r d o i b o i e r i o s p a t u l s e transforma pe nea)teptate intr-un m(cel in care sunt uci)i $4 de boieri.5 o p o r u l v i n e l a p a l a t a m e n i n t a n d s a for*eze por*ile.6 o a t e n e m u l t u n i r i l e m u l * i m i i s e ' n d r e a p t ( 'mpotriva lui otoc, considerat a fii cauza tuturor relelor, de a c e e a poporul cere intr-un .las capul lui otoc.Alexnadru Lapusneanul 'l arunca pe motoc mul*imii careomorandul pe motoc se r(zbuna pentru suferin*ele indurate.Acest moment constituie punctul culminant.7up( ce 8ornicul otoc este ucis de mul*ime AlexnadruLapusneanul porunce)te sa fie t(iate capetele boierilor dinc a r e f a c e o p i r a m i d a p e c a r e o a r a t a 7 o a m n e i 9 u x a n d a pentru a-i da un leac de frica.7up( ce- ucide pe boieri, domnitorul porunce)te sa fiecautati 2pancioc si 2troici insa ace)tia reu)esc da treac(.rani*a nu 'nainte de a-i transmite domnitorului ca se vor vedea 'nainte de a muri. ($) :De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu...: % 6imp de patru ani Lapusneanul nu mai porunce)te nici o e x e c u * i e i n s a , t o t u ) i , i i s c 0 i n . i u i e ) t e p e u n i i b o i e r i considera*i suspec*i.- n t i m p u l ) e d e r i i s a l e l a ; o t i n L a p u s n e a n u l s e imbonlaveste si caz/nd la pat, intr-un moment de delir cere s a f i e c(lu.(rit. 7orin*e ii este 'ndeplinita si acestaprime)te n u m e l e d e 5 a i s i e . < d a t ( r e v e n i t l a r e a l i t a t e , Lapusneanul, ii alun.a pe cei care l-au c(lu.(rit. Acesta o a l u n . a s i p e 9 u x a n d r a , c a r e , la sfatul lui 2pancioc puneo t r a v a i n b ( u t u r a s o * u l u i s a u c a r e i s i . a s e s t e a s t f e l sfarsitul.A c e s t u l t i m c a p i t o l r e p r e z i n t ( , b i n e i n t e l e s , deznod(m/ntul nuvelei. Caract. Personajelor

Ale'andru *pu2neanu este pesonajul principal, individual, protagonist /i central, cu profil moral mai mult negativ. 0rincipala tr.s.tur. de caracter a acestuia este dorin-a de r.zbunare. 1l este asemenea lui 2amlet din tragedia sha3espearian., ambii fiind domina-i de o sete de r.zbunare. e la +nceput prezint. o ambi-ie ie/it. din comun, nu renun-. la planul s.u de r.zbunare c,nd ascult. rug.min-ile boierilor soli /i r.spunde +n consecin-., cu mult. ipocrizie!4 5 ac. voi nu m. vre-i, eu v. vreu, r.spunse &.pu/neanul, a c.ruia ochi sc,nteir. ca un fulger, /i dac. voi nu m. iubi-i eu v. iubesc pre voi, /i voi merge ori cu voia, ori f.r. voia dumneavoastr.. S. m.-ntorc 6 Mai degrab.-/i va +ntoarce un.rea cursul +nd.r.pt. $7 8u m. vrea -ara 6 8u m. vre-i voi, cum +n-.leg 64 1ste disimulant /i +n-elept, +/i d. repede seama de planurile boierilor c,nd ace/tia +i fac propuneri. $le%andru &apusneanu ram,ne un personaj bine individualizat, cu lumini si umbre, cu gesturi si cuvinte memorabile contur,nd personalitatea domnului tiran. ... Doamna 3u'anda este so-ia lui $le%andru &.pu/neanul. 0ersonaj secundar/i pozitiv, autorul +i atribuie /i un portret fizic impresionant!40este zobonul de stof. aurit., purta un beni/el de fedelen/ albastru bl.nit cu samur, a caruia m,nice at,rnau dinapoi' era +ncins. cu un colan de aur, ce se +nchia cu mari paftale, impregiurate cu petre scumpe' iar pe grumazii ei at,rna o salb. de multe /iruri de margaritar. 9licul de samur, pus cam +ntr-o parte, era +mpodobit cu un surguci alb /i sprijinit pe umerii /i pe spatele sale. :igura ei avea acea frumuse-., care f.cea odinioar. vestite femeile (om,niei.4. .... Mo-oc este un alt personaj secundar, put,nd fi considerat /i antagonist. ;ntruchipeaz. tipul boierului tr.d.tor. 1ste intrigant, perfid, la/, pref.cut, la +nceput i se +mpotrive/te lui &.pu/neanul, apoi i se al.tur.. ... Stroici 2i Spancioc sunt dou. personaje episodice, doi boieri +n-elep-i, care sunt st.p,ni-i de spiritul drept.-ii, care v.d clar realitatea /i +ncearc. s.-i deschid. ochii lui &.pu/neanul

Din cartea eseuri de la editura Art

Alexandru Lapusneanul

de 3ostac0e =e.ruzzi Alexandru Lpuneanul de 3. =e.ruzzi este prima nuvel( istoric( din literatura rom/n(, o capodoper( a speciei )i un model pentru autorii care au cultivat-o ulterior (de exemplu: Al. <dobescu). 5ublicat( 'n perioada pa)optist(, 'n primul num(r al Daciei literare (!>$?), nuvela ilustreaz( dou( dintre cele patru idei formulate de i0ail @o.(lniceanu, conduc(torul revistei, 'n articolul-pro.ram intitulat -ntroduc*ie, care constituie )i manifestul literar al romantismului rom/nesc: promovarea unei literaturi ori.inale si inspira*ia din istoria na*ional(.Alterior, Alexandru Lpuneanul a fost inclus( 'n ciclul Fragmente istorice, din volumul alc(tuit c0iar de autor 'n !>"4, P catele tinere!ilor, al(turi de alte texte narative de inspira*ie istoric(: Aprodul Purice, Sobieski i romanii, Regele Poloniei i domnul Moldovei. Aceasta opera literar( este o nuvel istoric de factur( romantic .3a nuvel( , este o specie epic( 'n proz(, cu o construc*ie ri.uroas(, av/nd un fir narativ central. 2e observ( concizia intri.ii, tendin*a de obiectivare a perspectivei narative )i aparen*a verosimilit(*ii faptelor prezentate. 5ersonajele sunt relativ pu*ine, caracterizate succint )i .raviteaz( 'n jurul personajului principal.Este o nuvel( istoric( pentru c( este inspirat( din trecutul istoric: tema, subiectul, personajele )i culoarea epocii (mentalit(*i, comportamente, rela*ii sociale, obiceiuri, vestimenta*ie, limbaj). -n ce priveste sursele de inspiratie ale operei,scriitorul declar( ca izvor al nuvelei Letopise ul !rii Moldovei de iron 3ostin, de unde 'ntr-adev(r prelucreaz(, pentru episodul omor/rii lui otoc din nuvel(, scena uciderii lui 1atiste 8eveli 'n timpul domniei lui Alexandru -lia). Bn sc0imb, ima.inea personalit(*ii domnitorului Alexandru L(pu)neanul este conturat( din Letopise ul !rii Moldovei de Cri.ore Arec0e. 6ot din cronica lui Arec0e =e.ruzzi preia scene, fapte )i replici (de exemplu: motoul capitolului - )i al -8-lea), dar se distan*eaz( de realitatea istoric( prin apelul la fic*iune )i prin viziunea romantic( asupra istoriei, influen*at( de ideolo.ia pa)optist(. 3oncep*ia autorului nu este subordonat( concep*iei cronicarilor asupra istoriei. 7intre principalele evenimente consemnate de cronicar, autorul preia urm(toarele: 'mprejur(rile venirii lui L(pu)neanul la a doua domnie, solia boierilor trimis( de 6om)a pentru a-i 'mpiedica 'ntoarcerea, uciderea celor $4 de boieri la curte, arderea cet(*ilor oldovei, boala, c(lu.(rirea )i moartea prin otr(vire a domnitorului. =e.ruzzi comprim(, omite sau modific( unele fapte istorice (de exemplu: decapitarea lui otoc la Liov). 2criitorul transform( evenimentele men*ionate de cronicar 'n scene ampleD episoade (de exemplu: uciderea boierilor), c(rora le confer( o desf()urare narativ( impus( de evolu*ia conflictului.6ransfi.urarea artistic( a faptelor istorice este motivat( estetic: .radarea tensiunii narative, reliefarea caracterelor personajelor 'n rela*ie cu spectaculosul ac*iunii, mesajul textului narativ. E=e.ruzzi a 'n*eles spiritul cronicii rom/ne )i a pus bazele unui romantism pozitiv, scutit de naive idealit(*i:(Ceor.e 3(linescu, -storia literaturii romane de la ori.ini p/n( 'n prezent). Autorul modific( realitatea istoric(, dar ac*iunea nuvelei se p(streaz( 'n limitele verosimilului. Bn mod eronat, cititorii pot suprapuneD confunda persoanaD personalitatea istoric( )i personajul literar. 5ersonajul ilustreaz( un tip uman, iar existen*a sa se datoreaz( unei elabor(ri 'n conformitate cu viziunea autorului )i cu ideolo.ia pa)optist(, spre deosebire de persoanaD personalitatea istoric( a c(rei existen*( este consemnat( 'n cronici sau 'n lucr(ri )tiin*ifice. 7e pild(, ca persoane, vornicul otoc, postelnicul 8everi*( )i sp(tarul 2pancioc fu.iser( la Liov, 'n 5olonia, )i nu mai tr(iau 'n a doua domnie a lui Alexandru L(pu)neanul; ca personaje, ele sunt prezente pentru a ilustra tipuri umane (boierul tr(d(tor )i lin.u)itor, boierii Ecu iubire de mo)ie:), iar autorul le atribuie alte destine )i profiluri psi0olo.ice. =uvela are ca tem evocarea artistic( a unei perioade zbuciumate din istoria oldovei, la mijlocul secolului al F8--lea; cea de-a doua domnie a lui Alexandru L(pu)neanul (!"#$-!"#&), lupta pentru impunerea autorit(*ii domne)ti )i consecin*ele de*inerii puterii de un domnitor crud, tiran.

"aratorul este omniscient, sobru, deta)at, predominant obiectiv, dar subiectiveaz( u)or nara*iunea prin epitetele de caracterizare (de exemplu: Etiran:, Ecurtezan:, Emi)elul boier:, Ede)(n*at( cuv/ntare:). =ara*iunea (la persoana a -l--a) este cu focalizare zero, viziunea Edind(r(t:. "ara!iunea se desf()oar( linear, cronolo.ic, prin 'nl(n*uirea secven*elor narative )i a episoadelor. 9espect/nd criteriul succesiunii temporale, procedeul face ca ritmul nara*iunii s( devin( alert. 3aracterul dramatic al textului este dat si de rolul capitolelor 'n ansamblul textului (asemenea actelor dintr-o piesa de teatru), de realizarea scenic( a secven*elor narative, de utilizarea predominant( a dialo.ului )i de minima interven*ie a naratorului prin considera*ii personale. Pau#a descriptiv este o descriere static( inclus( 'n nara*iune, av/nd ca efect crearea suspansului printr-un moment de a)teptare. Este cazul portretului fizic al doamnei 9uxanda, realizat 'naintea discu*iei cu domnitorul ('n capitolul al ---lea). Alte func*ii ale descrierii sunt: "unc ia anticipativ a descrierii vestimenta*iei domnitorului )i "unc ia simbolic, realizat( prin descrierea romantic( a cet(*ii ;otinului: E3etatea era mut( )i pustie ca un morm/nt de urie). =u se auzea dec/t murmura valurilor =istrului, ce izbea re.ulat st(ncoasele ei coaste, sure )i .oale, )i stri.(tul monoton a osta)ilor de straj(, carii 'ntru lumina crepusculului se z(reau r(z(ma*i pe lun.ile lor lance.: $ncipitul %i &inalul se remarc( prin sobrietate, iar stilul lapidar se aseam(n( cu cel cronic(resc. Paragra"ul ini ial rezum( evenimentele care motiveaz( revenirea la tron a lui L(pu)neanul )i atitudinea lui vindicativ(. 2unt frecvent utilizate substantivele proprii, nume de domnitori, ora)e, *(ri, prin care este evocat contextul istoric )i politic: Ese 'nturna acum s( iz.oneasc( pre r(pitorul 6om)a )i s(-)i ia scaunul, pre care nu l-ar fi perdut, de n-ar fi fost v/ndut de boieri:. #ra$ele "inale consemneaz( sf/r)itul tiranului 'n mod concis, lapidar )i obiectiv, amintind de stilul cronicarului, iar men*ionarea portretului votiv sus*ine verosimilitatea: EAcest fel fu sf/r)itul lui Alexandru L(pu)neanul, care l(s( o pat( de s(n.e 'n istoria oldaviei. La monastirea 2latina, zidit( de el, unde e 'n.ropat, se vede )i ast(zi portretul lui )i al Gamiliei sale:. 'c(ili)rul compo#i!ional este realizat prin se.mentarea textului narativ 'n cele patru capitole, care "ixea$ momentele subiectului . 3apitolele poart( c/te un moto semni"icativ, care le re$um i care constituie replici rostite de anumite persona%e& capitolul $ - E7ac( voi nu m( vre*i, eu v( vreu...: (r(spunsul dat de L(pu)neanu soliei de boieri care 'i ceruse s( se 'ntoarc( de unde a venit pentru c( Enorodul: nu 'l vrea); capitolul al $$-lea - EAi s( dai sam(, 7oamn(.H: (avertismentul pe care v(duva unui boier decapitat 'l adreseaz( doamnei 9uxanda, pentru c( nu ia atitudine fa*( de crimele so*ului s(u); capitolul al $$$-lea E3apul lui otoc vrem...: (cererea vindicativ( a norodului care .(se)te 'n otoc un vinovat pentru toate nemul*umirile); capitolul al $*-lea - E7e m( voi scula, pre mul*i am s( popesc )i eu...: (amenin*area rostit( de L(pu)neanu care, bolnav, fusese c(lu.(rit potrivit obiceiului, dar pierduse astfel puterea domneasc(). Capitolul $ cuprinde expo#i!iunea ('ntoarcerea lui Alexandru L(pu)neanu la tronul oldovei, 'n !"#$, 'n fruntea unei armate turce)ti )i 'nt/lnirea cu solia format( din cei patru boieri trimi)i de 6om)a: 8everi*(, otoc, 2pancioc, 2troici) )i intriga (0ot(r/rea domnitorului de a-)i relua tronul )i dorin*a sa de r(zbunare fa*( de boierii tr(d(tori). Capitolul al $$-lea corespunde, ca moment al subiectului, des& %ur rii ac!iunii )i cuprinde o serie de evenimente declan)ate la reluarea tronului de c(tre Alexandru L(pu)neanul: fu.a lui 6om)a 'n untenia, incendierea cet(*ilor, desfiin*area armatei p(m/ntene, confiscarea averilor boiere)ti, uciderea unor boieri, interven*ia doamnei 9uxanda pe l/n.( domnitor pentru a 'nceta cu omorurile )i promisiunea pe care acesta i-o face. Capitolul al $$$-lea con*ine mai multe scene: participarea )i discursul domitorului la slujba duminical( de la mitropolie, osp(*ul de la palat )i uciderea celor $4 de boieri,

omor/rea lui otoc de mul*imea revoltat( )i Eleacul de fric(: pentru doamna 9uxanda. 3apitolul cuprinde punctul culminant. Bn capitolul al $*-lea, este 'nf(*i)at de#nod m+ntul, moartea tiranului prin otr(vire. 7up( patru ani de la cumplitele evenimente, L(pu)neanul se retra.e 'n cetatea ;otinului. 1olnav de fri.uri, domnitorul este c(lu.(rit, dup( obiceiul vremii. 7eoarece c/nd ')i revine amenin*( s(-i ucid( pe to*i (inclusiv pe propriul fiu, urma)ul la tron), doamna 9uxanda accept( sfatul boierilor de a-! otr(vi. 3ruzimea actelor sale este motivat( psi0olo.ic prin dorin*a de r(zbunare pentru tr(darea boierilor 'n prima domnie. Con&lictul nuvelei este complex )i pune 'n lumin( personalitatea puternic( a personajului principal. Con&lictul exterior, principal este de ordin social: lupta pentru putere 'ntre domnitor )i boieri. -mpunerea autorit(*ii centraleD domne)ti 'n fa*a oli.ar0iei boiere)ti a constituit 'n secolul al F8--lea o necesitate. 7ar inten*ia, bun( 'n aparen*(, este dublat( de setea de r(zbunare a domnitorului (sursa con&lictului interior) care ')i sc0imb( comportamentul 'n a doua domnie )i devine un tiran. Con&lictul secundar, 'ntre domnitor )i otoc (boierul care 'l tr(dase), este anun*at 'n primul capitol )i 'nc0eiat 'n capitolul al ----lea. Timpul %i spa!iul ac*iunii sunt precizate )i confer( verosimilitate nara*iunii: 'ntoarcerea lui L(pu)neanu, la a doua sa domnie. -n primele trei capitole, evenimentele se desf()oar( 'ndat( dup( revenirea la tron, iar 'n ultimul capitol se trece, prin rezumare, patru ani mai t/rziu, la secven*a mor*ii domnitorului. Bn desf()urarea narativ(, Alexandru L(pu)neanu este principalul element constitutiv, celelalte personaje .ravit/nd 'n jurul personalit(*ii sale.

S-ar putea să vă placă și