Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Vesela și ustensile de laborator:

Sarcini de lucru:

1. Studiază vasele și ustensilele de laborator și reține regulile de lucru cu ele.


2. Indică denumirile fiecărui vas sau ustensil studiat.

Concluzii:
Lucrare practică nr.1
Subiectul: Regulile de lucru cu substanțele și utilajul chimic

1.Lampa de spirt sau spirtiera:


Sarcini de lucru:
a) Examinează părțile componente ale spirtierei:
b) Indică părțile componente ale spirtierei:
1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
5........................................
c) Aprinde și stinge de câteva ori spirtiera

Concluzii:

2. Structura flăcării:

a) Introdu în partea de mijloc a flăcării un chibrit. Ce ai observat?____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

b) Introdu rapid gămălia unui chibrit în partea interioară a flăcării. Ce ai observat? _________________________________

______________________________________________________________________________________________________

c) Introdu gămălia unui chibrit în partea superioară a flăcării. Ce ai observat? ___________________________________

d) Indică părțile componente a flăcării


Concluzii:
1.............................................

2.............................................

3.............................................