Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ or.

Cahul

Evaluare sumativă la Biologie

În clasa a IX-a

La modulul: ,,Reproducerea în lumea vie. Legile eredităţii.’’

Au elaborat: Profesorii de biologie

Buzdugan Natalia, Podaliuc Elena, Coreţchi Alexandra

Cahul-2016
Obiective de evaluare

O1- să explice procesul de gametogeneză;

O2- să compare ovogeneza şi spermatogeneza;

O3- Să descrie mecanismele de transmitere a caracterelor ereditare conform legilor lui


Mendel.

O4- Să utilizeze simbolurile genetice în situaţii de comunicare şi de rezolvare a problemelor;

O5- Să argumenteze rolul eredităţii şi variabilităţii în viaţa organismelor;

O6- Să analizeze acţiunile factorilor de mediu în apariţia maladiilor ereditare la om;

O7- Să propună modalităţi de profilaxie a maladiilor ereditare la om.


Evaluare sumativă: «Reproducerea în lumea vie. Legile eredității.»
Varianta I

I. Încercuiește varianta corectă: 2p


1. Gameții speciei umane reprezintă celule:
a) formate în urma fecundației
b) identice ca formă și dimensiuni
c) producătoare de hormone sexuali
d) specializate în păstrarea și transmiterea informației genetice

2. Ovogeneza reprezintă procesul de:


a) contopirea ovulelor și spermatozoizilor
b) diviziunea ovocitului de ordin I: ovocit de gradul II și corp polar
c) formarea gameților femenini
d) formarea gameților masculine

II. Scrie în centrul celulelor din schema numărul de cromozomi, dacă se știe că gameții speciei
date au 20 cromozomi. 8p

III. Culoarea purpurie a florilor de mazăre domină culoarea albă. Scrie în spațiul rezervat
fenotipul plantelor cu genotipurile propuse: 3p

PP- plante cu flori de culoarea____________________________


Pp- plante cu flori de culoarea____________________________
pp- plante cu flori de culoarea____________________________

IV. Culoarea cafenie a ochilor(A) Domină culoarea albastră(a). Determină genotipul pentru
fiecare din fenotipurile propuse: 2p

____ persoane cu ochi căprui.


____ persoane cu ochi albaștri.

V. În experiențele sale, G. Mendel a folosit boabe de culoare galbenă și verzi. Culoarea


galbenă domină culoarea verde. 10p
a) Completează grilajul Piennet pentru încrucișarea propusă.

b) Scrie în spațiul acordat genotipul boabelor de culoare verde.


______________________________________________________________________________

c) Calculează cota parte a boabelor verzi obținute în urma încrucișării.

VI. Explică noțiunile: Genotip, Albinism. 4p

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VII. În coloanele de mai jos sunt propuse fenotipul și genotipul plantelor de mazăre utilizate
de G. Mendel în experimentele sale. 8p
AA- plante cu boabe galbene BB- plante cu păstăi galbene
Aa- plante cu boabe galbene Bb- plante cu păstăi galbene
aa- plante cu boabe verzi bb- plante cu păstăi verzi

a) Selectează plantele care pot fi utilizate pentru demonstrarea legii segregării caracterelor.
Scrie în spațiul acordat genotipul și fenotipul acestor plante.

______________________________________________________________________________

b) Descrie succint legea segregării lui Mendel.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VIII. Rezolvă problema. Părinții au grupele sanguine I și IV. Determinați grupele sanguine
posibile ale copiilor. 10p

Schema de notare

Punct 47-46 45-43 42-38 37-32 31-26 25-21 20-16 15-11 10-7 6-3
e

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Matricea de specificaţie

Nr/ Element de conţinut Total Cunoaştere Aplicaţie Analiză şi Total


d ore şi înţelegere sinteză %

1. Înmulţirea sexuată. 1 1.7 2.24 1.7 5.6

Gametogeneza. 1 item 1item

2. Acuplaţia şi 1 1.7 2.24 1.7 5.6


fecundaţia.
1 item 1item

3. Dezvoltarea 1 1.7 2.24 1.7 5.6


embrionară şi
larvară.

4. Ereditatea şi 1 1.7 2.24 1.7 5.6


variabilitatea la om.

5. Legităţile eredităţii. 1 1.7 2.24 1.7 5.6

6. Mecanismele 2 3.3 4.4 3.3 11


transmiterii
1 item 1item
caracterelor
ereditare(legile I, II a
lui Gr.Mendel

7. Mecanismele 1 1.7 2.24 1.7 5.6


transmiterii
1 item 1item
caracterelor
ereditare(legea III-a
lui Gr.Mendel.

8. Rezolvarea 2 3.3 4.4 3.3 11


problemelor la legea
1 item 1item
uniformităţii
hibrizilor.

9. Rezolvarea 2 3.3 4.4 3.3 11


problemelor la legea
1 item 1item
segregării
caracterelor.

10. Rezolvarea 2 3.3 4.4 3.3 11


problemelor la legea
independenţei
caracterelor.

11. Genetica umană. 1 1.7 2.24 1.7 5.6


Maladii ereditare
1 item 1item
genice şi
cromozomiale.

12. Profilaxia bolilor 1 1.7 2.24 1.7 5.6


ereditare.

13. Recapitulare 1 1.7 2.24 1.7 5.6

1item 1item

14. Evaluare sumativă 1 1.7 2.24 1.7 5.6

Total 18 30 40 30 100

8item
Barem de verificare a testului de evaluare la biologie, în clasa a IX-a

Item Etape, răspunsuri şi norme de evaluare Specificarea Total punctaj,


punctajului item
acordat

1. Pentru încercuirea variantei corecte. 1px2=2p 2p

2. Pentru scrierea corectă în centrul celulelor 1px8=8p 8p


din schemă numărul de cromozomi.
3. 1px3=3p 3p
Pentru scriere corectă a fenotipului
plantelor

4. Pentru determinarea corectă a genotipului 1px2=2p 2p


pentru fiecare persoană.

a)Pentru completarea corectă a gilajului


5. 1px8=8p 10p
Pennet.
1px1=1p
b)Pentru scrierea corectă a genotipului
boabelor de culoare verde.

c)Pentru calcularea corectă a cotei parte a 1px1=1p


boabelor verzi în urma încrucişării.

6. Pentru explicarea corectă a noţiunilor. 2px2=4p 4p

7. a) Pentru selectarea corectă a plantelor. 1px2=2p 8p

Pentru scrierea corectă a genotipului şi 1px2=2p


fenotipului acestor plante.

b) Pentru descrierea corectă a legii


4p
segregării.

8. Pentru scrierea corectă a condiţiei 1p 10p


problemei.

Pentru scrierea corectă a grupelor


1px2=2p
sangvine a părinţilor.

Pentru scrierea corectă a schemei de


încrucişare. 1px2=2p
Pentru determinarea corectă a gameţilor 1px2=2p
şi fecundarea acestora.

Pentru determinarea corectă a grupelor


sangvine posibile ale copiilor. 2p

1p
Pentru scrierea corectă a răspunsului.