Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare practică nr.

3
Tema:Identificarea țesuturilor mecanice în structura plantelor

Obiective operaționale:
1) Să urmărească structuri de susținere la plante pe baza observației
2) Să analizeze structurile de susținere ale unei plante ierboase și ale unei plante lemnoase,pe
baza materialelor utilizate
3) Să compare structurile de susținere la o plantă ierboasă și lemnoasă,în baza a 3 criterii de
deosebire
4) Să formuleze,în scris,concluzii despre structurile de susținere la plante,utilizând cuvinte proprii

Metoda – Demonstrația

Citește cu atenție informația recomandată și etapele lucrării,pentru a realiza obiectivele și sarcinile de


lucru propuse

Menținerea formei și poziției în spațiu a plantei – în ansamblu și a organelor ei – în parte ,este asigurată
de structurile specializate pe care le posedă planta,precum și de proprietățile conținutului celulelor
vegetale.
Forma corpului algelor este asigurată de peretele cellular rigid,care exercită funcții de schelet extern,și
de starea de turgescență a conținutului cellular intern.
La plantele superioare,pe parcursul evoluției,s-a diferențiat un țesut special de susținere – țesutul
mechanic.Acest țesut este present în toate organelle plantei,dar este deosebit de dezvoltat în tulpină.Se
disting două tipuri de țesut mechanic: colenchim și sclerenchim.
Colenchimul - este țesutul viu format din cellule cu peretele cellular neuniform îngroșat,flexibil și
plastic.El se localizează în organelle interne ale plantelor,cu excepția rădăcinii, și își îndeplinește funcțiile
numai în baza turgescenței și a conținutului intern al celulelor.După proprietățile sale, colenchimul se
asociază cu țesutul cartilaginos al animalelor.
Sclerenchimul – este țesutul mort,format din cellule alungite,lipsite de conținut intern cu peretele
cellular uniform îngroșat,rigid și dur.El este localizat doar în organelle plantei care au atins limita de
creștere,lipsind în organelle tinere.După proprietățile sale,sclerenchimul se asociază cu țesutul osos
compact la animale.
Datorită prezenței în planta a țesutului de susținere,organelle ei realizează funcții mecanice: rădăcina
fixează planate în sol,tulpina susține părțile aeriene ale plantei.În tulpinile subterane
metamorfizate,țesutul mechanic este slab dezvoltat.

Materiale utilizate:

plante de camera,plante ierbarizate,Frunze,nuci,alune,sâmburi de prune,fragmente de tulpini


ierboase,tuberculi de cartof,bubl de ceapă

Etapele lucrării:

1.Analizează, descrie și desenează structurile de susținere din organelle unei plante ierboase și ale unei
plante lemnoase: 6p
a) rădăcină
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

a) tulpină
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

a) frunză
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.Compară structurile de susținere ale unei plante ierboase cu cele ale unei plante lemnoase în baza a 3
criterii de deosebire propuși. 6p

Plantă ierboasă Criterii de deosebire Plantă lemnoasă


Caracteristicile rădăcinii

Caracteristicile tulpinii

Caracteristicile frunzei

3.Analizează, descrie și desenează prezența țesutului mechanic în tulpinile metamorfizate ale


plantelor: 6p

a) ceapă
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
a) cartof
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4.Descrie țesutul mechanic, present în alte organe ale plantelor: 4p


a) coji de nucă; b) sâmburi de prună
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5.Descrie,utilizând sursele oferite, colenchimul cu sclerenchimul, apoi desenează o secvență din fiecare
tip de țesut în spațiul rezervat 6p
a) Colenchimul
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

a) sclerenchimul
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6.Formulează concluzii (cel puțin 3) despre structurile de susținere la plante,utilizând cuvinte proprii.
10p
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Barem de notare

Nota 10 9 8 7 6 5
Nr. De 36-38 33-35 29-32 25-28 21-24 13-20
puncte

S-ar putea să vă placă și