Sunteți pe pagina 1din 1

REGULI

pentru depunerea/aprobarea cererilor pentru teme de licenţă

- studentul trimite prin poştă electronică (e-mail) cererea către


cadrul didactic coordonator
- cadrul didactic răspunde studentului, folosind acelaşi mijloc de
comunicare, dacă cererea a fost aprobată sau nu
- cadrul didactic centralizează cererile aprobate (într-un tabel) şi le
înainteaza secretariatului.