Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățare: Dincolo de ferestre

Clasa a VI a

Lecția: Strategii de ascultare active. Atitudini comunicative

Competențe specifice:

1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de vedere în texte orale,
participând la discuții pe diverse teme

1.3. Adecvarea comunicării nonverbale și paraverbale la o situație data, evidențiind ideile și


atitudinile, în situații de comunicare față-în-față

Metode folosite: ascultarea activă, lucrul in echipă, jocul de rol

Resurse: video

https://www.youtube.com/watch?v=UBr2kvgax0Y#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=W6SNBrAI5-s#action=share

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Metode de evaluare: interevaluare orală

Descrierea activității:

Evocare:

Profesorul le cere elevilor să explice sensul unor expresii: a-i ajunge cuiva niște vești la
ureche, a-i trece ceva pe la ureche, a fi numai urechi. Se vizionează cele două filmulețe.

Constituirea sensului:

Profesorul le comunică elevilor faptul că vor discuta despre ascultarea activă și cooperare în
activitățile de grup. Pentru acesta împarte clasa în 6 grupe. Le spune că fiecare grupă va
avea de rezolvat o altă sarcină de lucru. Elevii se așază spate în spate. Unul dintre ei va primi
o imagine și o va descrie, iar celălalt o va desena urmând indicațiile. Desenatorul va pune
întrebări pentru a se lămuri în legătură cu imaginea. La final vor împărtăși celorlalți impresii
despre modul cum au lucrat.
Elevii sunt încurajați să exerseze tehnicile ascultării active folosind teme de dialog precum:
muzica preferată, jocurile preferate, anotimpul iarna, prietenia, vacanța ideală, copilăria etc.
(joc de rol) Se lucrează  în echipe de câte doi.

Colegii de clasă pot face evaluări folosind grila:

observații (✿◠‿◠) (-_-;) (。ŏ﹏ŏ)


Ascultătorul poate rezuma ce a spus vorbitorul      
Ascultătorul intervine active, punând întrebări      
Vorbitorul e încurajat de semnalele nonverbale ale      
ascultătorului
Vorbitorul și ascultătorul se privesc în timp ce comunică      
 

 Reflecție

Fiecare grupă își formulează părerea referitoare la lucrarea celorlalte grupe. Profesorul
încurajează feed-back-ul pozitiv și face aprecieri.