Sunteți pe pagina 1din 4

INFORMARE PRIVIND GARANTAREA DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A. este institutia de credit membra participanta la Fondul de garantare a
depozitelor in sistemul bancar (FGDB).

FGDB functioneaza ca schema de garantare a depozitelor infiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate prevederile Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare
a depozitelor bancare si Noului regulament al Fondului de garantare a depozitelor bancare, institutiile de credit au
obligatia de a informa clientii cu privire la (i) schema de garantare prin furnizarea de informatii oferite
deponentilor si (ii) modificarea listei depozitelor excluse de la garantare.

Informatii pentru deponenti

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului

Depozitele constituite la Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A. sunt protejate de catre Fondul de garantare a
depozitelor in sistemul bancar 1;
Plafon de acoperire: Echivalentul in lei a sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit2
Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut nicio tranzactie in
ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit: Toate depozitele plasate la aceeasi institutie
de credit sunt „agregate” si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al
sumei de 100.000 EUR2.
Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane): Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul
in lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent3.
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor cuvenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la
institutia de credit: 7 zile lucratoare4.

Date de contact ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare: Adresa: str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et.2,
sector 3, mun. Bucuresti, cod: 030774
Telefon: 021/326.60.20
E-mail: comunicare@fgdb.ro
Informatii suplimentare: site-ul web al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare: http://www.fgdb.ro/

Informatii suplimentare:

1
Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra: Depozitul dumneavoastra este acoperit de o
schema statutara de garantare a depozitelor reglementata in Titlul II din Legea nr. 311/2015 privind schemele de
garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

2
Plafonul general de acoperire: In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este
in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata
compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un
plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna
ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de
acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent
in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

3
Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune:
In cazul conturilor comune, plafonul de garantare stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR se aplica
fiecarui deponent.
In anumite cazuri, mai jos definite, depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR,
pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la institutia de credit in cauza sau de la
data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit:
 depozitele care rezulta din tranzactiile imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa;
 depozitele rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al
deponentului;
 depozite rezultate din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune
rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.
Informatii suplimentare sunt disponibile: http://www.fgdb.ro/

2
4
Plata compensatiilor: Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor in
Sistemul Bancar, cu sediul in str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et.2, sector 3, mun. Bucuresti, cod: 030774, avand
nr. de telefon 021/326.60.20, adresa de e-mail: comunicare@fgdb.ro si adresa site-ului http://www.fgdb.ro/.
Aceasta va va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR) in
termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de
garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat.
Informatii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/

Alte informatii importante: Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor
eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit
indisbonibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului
deponent.

Lista depozitelor excluse de la garantare:

1. Depozite ale unei institutii de credit facute in nume propriu si cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64
alin (2);
2. Instrumente care se incadreaza in definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin (1)
pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
3. Depozitele rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de
condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii
spalarii banilor. Incadrarea depozitelor in aceasta categorie se realizeaza de schema de garantare a
depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritatile competente, de la institutia de credit ale carei
depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz;
4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013;
5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013;
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pana la momentul cand acestea devin
indisponibile, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combeterii spalarii banilor;
7. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5 si 39 din
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei de
capital;

3
9. Depozite ale fondurilor de pensii;
10. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale;
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorasc din acceptari
proprii si bilete la ordin.