Sunteți pe pagina 1din 2

LOGOPEDIE 11-15.

01
Fişă de lucru
~ grupurile de sunete “oa”,”ua”,”uă” ~

1. Citiţi textul următor. Subliniaţi cuvintele care cuprind grupul de sunete „oa” .
2. Copiați textul.

Şoarecele şi broasca

Un şoarece dori să facă o vizită broaştei.


Broasca îl pofti să-i cunoască familia şi să-i arate palatul
ei.Şoarecele porni după broască, dar înghiţi atât de multă apă, încât
simţi că moare dacă mai rămâne o clipă în casa broaştei. Abia, abia
ajunse înapoi la mal.
- Cât voi trăi nu voi mai merge să-i fac vizite vreunei broaşte!

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Taie cuvintele scrise greşit:

floare soare dorme coadă colă


flore sore doarme codă coală

noapte coase rode sforă vioră


nopte cose roade sfoară vioară
4. Completează cuvintele cu grupul de sunute “ua”, apoi citeşte-le.

cafea____ ro_____ lalea_____


no_____ perdea______ plo______
basma______ andrea_____ ulcea_____

5. Întregeşte enunţurile, alegând cuvintele potrivite din coloana din dreapta.

 Găinuşa bunicii se __________ o dată pe zi. canapeaua

 - Nu murdări _______________________! macaraua

 _____________ a lipsit în această iarnă. oua

 Marcel se joacă cu ____________________ . neaua

6. Subliniază grupul de sunete “uă” din cuvintele următoare:


piuă, rouă , vouă , nouă, ziuă , ouă , plouă

7. Potriveşte, cu săgeţi, cuvintele.

Găini nouă . Carte două .


Băieţi plouă . Cade nouă .
Afară ouătoare. Fetiţe rouă.

8. Scrie în tabel cuvintele date, în funcţie de cerinţe.

noua, plouă, lua, boală, foaie, coamă, nouă, cureaua,


steaua, ouă, rouă, ziuă, şoseaua, oaie, soartă.

oa ua uă

9. Completează enunţurile cu denumirile imaginilor alăturate.

 După-amiază a anunţat că ___________________.

 De 8 Martie, fiecare femeie a primit câte o _________________ .