Sunteți pe pagina 1din 7

Gentoolkit 1/7

Gentoolkit
1. Introducere

Ce este Gentoolkit?

Gentoo este o distribuţie unică şi prezintă unele complexităţi ce, pur şi simplu, nu există în alte
distribuţii. Cum, dezvoltatorii şi contribuitorii Gentoo au descoperit unele dintre aceste complexităţi, au
scris, de asemenea, utilitare pentru a ajuta utilizatorii şi administratorii să le poată manipula. Multe
dintre aceste utilitare au reprezentat contribuţii pentru proiectul Gentoo şi sunt incluse în pachetul
app-portage/gentoolkit.

Notă: La momentul actual, există două versiuni ale gentoolkit: app-portage/gentoolkit şi app-
portage/gentoolkit-dev. Primul conţine script-uri pentru administrare în timp ce al doilea conţine
script-uri specifice pentru a înlesni dezvoltarea Gentoo. Acest document tratează doar gentoolkit.

Gentoolkit conţine o mulţime de utilitare folositoare pentru a vă ajuta să administraţi pachetele şi să


analizaţi în orice moment conţinutul sistemului dvs. Cei mai mulţi utilizatori -- în special cei care îşi
actualizează sistemele des -- vor avea de câştigat din instalarea gentoolkit.

Instalare

Ca orice alt pachet Gentoo, instalarea reprezintă doar o simplă comandă emerge.

Cod 1.1: Instalarea gentoolkit


# emerge gentoolkit
Notă: Multe dintre utilitarele din gentoolkit vă dezvăluie informaţii importante despre sistem sau
necesită privilegii root. Din acest motiv, unele aplicaţii vor putea fi executate (sau funcţiona
corespunzător) doar dacă sunt rulate de un utilizator având permisiuni de root.

Găsirea Documentaţiei

Orice documentaţie care ar putea aparţine de un program (alta decât paginile de manual) este stocată
în /usr/doc/gentoolkit-[versiune]/[nume-program]/.

2. Interograrea Datelor despre Pachete cu qpkg

Introducere

qpkg este un utilitar flexibil ce serveşte la determinarea informaţiilor despre fişierele ebuild instalate.
Poate furniza informaţii despre care fişiere aparţin de care ebuild-uri, dacă mai multe versiuni ale
aceluiaşi pachet sunt instalate şi utilitatea un anume ebuild. Poate, de asemenea, să fie utilizat pentru
a interoga unele informaţii despre fişierele ebuild care nu au fost instalate.

Invocarea qpkg fără nici un argument, va afişa o listă cu toate descrierile ebuild, pachetele instalate
având câte un asterisc lângă nume.

Notă: Implicit, qpkg afişează color. Pentru a opri această funcţionalitate din linie de comandă, utilizaţi
parametrul --no-color sau -nc.

Informaţii despre Interogarea Pachetelor

Una dintre cele mai uzuale utilizări pentru qpkg este determinarea a ceea ce reprezintă un pachet
anume. Spre exemplu, în timp ce navigam prin net-misc, am observat un pachet numit neon. Neavând
nici o idee ce reprezintă, am rulat qpkg.
Gentoolkit 2/7

Cod 2.1: Informaţii despre Pachet


# qpkg -i net-misc/neon
net-misc/neon-0.24.4
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]
net-misc/neon-0.23.8
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]
net-misc/neon-0.24.6
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon/ ]
net-misc/neon-0.24.5
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]
net-misc/neon-0.24.0
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]
net-misc/neon-0.21.3
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]
net-misc/neon-0.23.9
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]
net-misc/neon-0.24.7
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon/ ]
net-misc/neon-0.24.2
HTTP and WebDAV client library [ http://www.webdav.org/neon ]

qpkg citeşte din fişierele ebuild pentru cele nouă descrieri net-misc/neon şi afişează informaţia stocată
în DESCRIPTION and HOMEPAGE.

Afişarea Fişierelor ce Aparţin unui Ebuild

qpkg poate, de asemenea, să afişeze fişierele ce aparţin unui ebuild deja instalat. Stiam că gentoolkit a
instalat mai multe utilitare, dar nu ştiam care sunt fiecare dintre ele. Pentur a afla, putem rula qpkg -l.

Cod 2.2: Lista cu fişiere din pachet utilizând qpkg


# qpkg -l app-portage/gentoolkit
app-portage/gentoolkit-0.2.0_pre8 *
CONTENTS:
/usr
/usr/bin
/usr/bin/euse
/usr/bin/qpkg
/usr/bin/etcat
/usr/bin/revdep-rebuild
/usr/bin/glsa-check
/usr/bin/dep-clean
/usr/bin/equery
/usr/bin/ewhich
/usr/bin/pkg-size
/usr/lib
/usr/lib/gentoolkit
/usr/lib/gentoolkit/pym
/usr/lib/gentoolkit/pym/glsa.py
/usr/lib/gentoolkit/pym/gentoolkit.py
/usr/sbin
/usr/sbin/pkg-clean
/usr/sbin/mkebuild
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/NEWS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/TODO
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/euse
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/euse/TODO
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/euse/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/euse/AUTHORS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/euse/ChangeLog
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/qpkg
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/qpkg/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/qpkg/AUTHORS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/qpkg/ChangeLog
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/etcat
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/etcat/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/etcat/AUTHORS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/revdep-rebuild
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/revdep-rebuild/TODO
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/revdep-rebuild/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/revdep-rebuild/AUTHORS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/equery
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/equery/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/equery/AUTHORS
Gentoolkit 3/7
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/AUTHORS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/gentoolkit
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/gentoolkit/TODO
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/gentoolkit/README
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/gentoolkit/AUTHORS
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/gentoolkit/ChangeLog
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/ChangeLog
/usr/share/doc/gentoolkit-0.2.0_pre8/COPYING
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/revdep-rebuild.1.gz
/usr/share/man/man1/mkebuild.1.gz
/usr/share/man/man1/qpkg.1.gz
/usr/share/man/man1/pkg-clean.1.gz
/usr/share/man/man1/etcat.1.gz
/usr/share/man/man1/ewhich.1.gz
/usr/share/man/man1/equery.1.gz
/usr/share/man/man1/euse.1.gz
/usr/share/man/man1/dep-clean.1.gz
/usr/share/man/man1/pkg-size.1.gz
Notă: În cazul în care aveţi instalat gentookit-dev, qpkg va lista fişierele pentru acesta, de asemenea,
acesta afişând lista de fişiere pentru toate pachetele instalate cu numele gentoolkit.

Aflarea Pachetului din care Provine un Fişier

Pentru a afla pachetul din care provine un fişier, utilizaţi parametrul -f sau --find-file.

Cod 2.3: Aflarea unui ebuild ce a instalat un fişier dat


# qpkg -f /usr/lib/mozilla
net-www/mozilla *

Afişarea Pachetelor Duplicat

Uneori, mai multe versiuni ale aceluiaşi pachet, pot exista. qpkg --dups va afişa o listă cu pachetele
duplicat. Totuşi, existenţa unui pachet duplicat nu indică faptul că versiunea mai veche poate fi
îndepărtată. Acestea pot ocupa două slot-uri diferite. Pentru a căuta duplicatele din acelaşi slot,
utilizaţi qpkg --dups --slot. Tocmai am actualizat KDE de la versiunea 3.0 la 3.0.2, deci am mai multe
duplicate în acelaşi slot.

Cod 2.4: Găsirea pachetelor duplicat


# qpkg --dups --slot
app-portage/gentoolkit
kde-base/kdeaddons
kde-base/kdeadmin
kde-base/kdeartwork
kde-base/kdebase
kde-base/kdegames
kde-base/kdelibs
kde-base/kdemultimedia
kde-base/kdenetwork
kde-base/kdetoys
kde-base/kdeutils
media-libs/freetype
x11-libs/qt

Verficarea Intergrităţii Pachetelor

Uneori este util să verificăm integritatea unui pachet, pentru a cunoaşte care fişiere nu au fost înlocuite
de la instalare. qpkg poate verifica atât sumele de control md5 cât şi timpii de instalare pentru a indica
dacă fişierele pachetului au fost corupte, înlocuite sau şterse.

Pentru a verifica atât data modificării (mtime) cât şi sumele de control md5, utilizaţi parametrul -c.

Cod 2.5: Observaţi diferenţa?


# qpkg cdrtools -c -v
app-cdr/cdrtools-2.01_alpha25 *
/etc/default/rscsi.dfl !mtime!
/usr/bin/devdump !md5! !mtime!
Gentoolkit 4/7
/usr/bin/mkisofs !md5! !mtime!
/usr/bin/isovfy !md5! !mtime!
/usr/bin/readcd !md5! !mtime!
/usr/bin/cdda2wav !md5! !mtime!
/usr/bin/cdrecord !md5! !mtime!
/usr/bin/isodump !md5! !mtime!
/usr/bin/isoinfo !md5! !mtime!
/usr/lib/libfile.a !md5! !mtime!
/usr/lib/librscg.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libunls.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libedc_ecc.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libdeflt.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libhfs.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libscg.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libparanoia.a !md5! !mtime!
/usr/lib/libschily.a !md5! !mtime!
/usr/sbin/rscsi !md5! !mtime!
/usr/share/man/man1/cdrecord.1.gz !md5! !mtime!
/usr/share/man/man1/readcd.1.gz !md5! !mtime!
/usr/share/man/man1/cdda2wav.1.gz !md5! !mtime!
/usr/share/man/man8/mkisofs.8.gz !md5! !mtime!
76/150

app-cdr/cdrtools-2.01_alpha37 *
0/122

După cum observaţi, am mai mult de o versiune de cdrtools instalată. qpkg raportează că multe din
fişierele din versiunea veche s-au modificat în momentul actualizării de la cdrtools-2.01_alpha25 la
cdrtools-2.01_alpha37. Notabil este faptul că ultimile două linii indică 0 din 122 fişiere din pachetul
cdrtools-2.01_alpha37 au fost modificate de la instalare. Acesta este un lucru bun. Dacă oricare dintre
ele ar fi fost modificate, mi-aş fi făcut griji.

Un Moment... Mai Este

qpkg poate fi utilizat şi pentru alte tipuri de interogări, pe care nu le vom trata în acest document.
Există o pagină de manual completă pentru qpkg. Vă rugăm să o consultaţi pentru mai multe
informaţii.

3. equery

Introducere

equery este un utilitar ce suportă funcţionalităţi pe care si qpkg şi epm le deţin, dar are şi setul propriu
de funcţionalităţi, într-adevăr folositoare. equery va înlocui etcat la un moment dat.

Notă: Nu toate funcţionalităţile afişate de equery --help au fost implementate. Cele care nu au fost,
sunt menţionate in mod evident.

Aflarea Mărimii Pachetelor

Aţi fost vreodată curios să aflaţi cât spaţiu ocupă un anume pachet? Deoarece un pachet îşi poate avea
fişierele stocate în mai multe directoare, comanda uzuală du -hc s-ar putea să nu vă afişeze numărul
corect. Nu vă faceţi griji, equery vine să salveze situaţia!

Cod 3.1: Mărimea pachetului


# equery size openoffice-bin
* app-office/openoffice-bin-1.1.2
Total Files : 2908
Total Size : 223353.31 KiB

După cum puteţi observa, equery afişează spaţiul total utilizat în kiloocteţi şi, de asemenea, afişează
numărul total de fişiere deţinute de pachet.

Lista Completă cu Indicatori USE pentru Pachete


Gentoolkit 5/7

equery poate fi utilizat pentru a ne oferi infomaţii despre care indicatori USE sunt utilizaţi de un
anume pachet. Ne specifică indicatorii USE utilizaţi curent pentru pachet alături de toţi ceilalţi
indicatori ce pot fi utilizaţi pentru pachet.

Cod 3.2: Indicatorii USE activi şi inactivi


# equery uses ethereal
[ Colour Code : set unset ]
[ Legend : (U) Col 1 - Current USE flags ]
[ : (I) Col 2 - Installed With USE flags ]

U I [ Found these USE variables in : net-analyzer/ethereal-0.10.6 ]


- - adns : Adds support for the adns DNS client library
+ + gtk : Adds support for x11-libs/gtk+ (The GIMP Toolkit)
- - ipv6 : Adds support for IP version 6
- - snmp : Adds support for the Simple Network Management Protocol if available
+ + ssl : Adds support for Secure Socket Layer connections
+ + gtk2 : Use gtk+-2.0.0 over gtk+-1.2 in cases where a program supports both.
- - debug : Tells configure and the makefiles to build for debugging. Effects vary across
packages,
but generally it will at least add -g to CFLAGS. Remember to set
FEATURES=nostrip too

Am instalat ethereal doar cu indicatorii gtk, ssl şi gtk2 setaţi, dar alţi indicatori USE pentru ethereal
sunt adns, ipv6, snmp şi debug. Pentru mai multe informaţii despre indicatorii USE, vă rugăm să
consultaţi capitolul despre Indicatori USE din Manualul Gentoo.

Unde Este Fişierul Ebuild?

Putem, de asemenea, să aflăm care fişier ebuild este utilizat pentru un anume pachet, utilizând
equery. Aceasta se poate efectua prin utilizarea comenzii equery which care va afişa calea completă
până la fişierul ebuild.

Cod 3.3: Afişarea căii fişierului ebuild


# equery which cdrtools
/usr/portage/app-cdr/cdrtools/cdrtools-2.01_alpha37.ebuild

Grafice de Dependenţe

equery poate să ne ofere un grafic de dependenţe pentru un anumit pachet. Graficul de dependenţe
afişează toate pachetele ce au dependenţe directe şi indirecte pentru un pachet dat.

Cod 3.4: Graficul de dependenţe pentru cdrtools


# equery depgraph cdrtools
Displaying dependencies for app-cdr/cdrtools-2.01_alpha37
`-- app-cdr/cdrtools-2.01_alpha37
`-- sys-libs/glibc-2.3.4.20040808 (virtual/libc)
`-- sys-kernel/linux-headers-2.4.22 (virtual/os-headers)
`-- sys-apps/baselayout-1.10.4
`-- sys-apps/sysvinit-2.85-r1
`-- sys-apps/gawk-3.1.3-r1
`-- sys-apps/util-linux-2.12-r4
`-- sys-apps/sed-4.0.9
`-- sys-libs/ncurses-5.4-r4
`-- sys-apps/pam-login-3.14
`-- sys-libs/pam-0.77-r1
`-- sys-libs/cracklib-2.7-r10
`-- sys-apps/miscfiles-1.3-r1
`-- app-arch/gzip-1.3.5-r1
`-- sys-apps/portage-2.0.50-r10

Spre exemplu, în timp ce glibc poate fi o dependenţă directă pentru cdrtool, pachetul linux-headers
reprezintă o dependenţă indirectă pentru cdrtools.

4. euse
Gentoolkit 6/7
Introducere

euse este un utilitar pentru a analiza, activa sau dezactiva indicatori USE în anumite locuri. Pentru mai
multe informaţii despre indicatorii USE, vă rugăm să citiţi documentul despre Indicatori USE. euse -i
afişează toţi indicatorii USE.

Analizarea, Activarea şi Dezactivarea Indicatorilor USE

Comanda euse --conf citeşte indicatorii USE actuali activi/inactivi din make.conf.

Cod 4.1: Vizualizarea indicatorilor USE actuali din make.conf


# euse --conf
USE setting in make.conf:
alsa acpi apache2 cups cdr crypt cscope -doc ethereal fbcon gif gimpprint gnome
gpm gstreamer gtk2 gtkhtml imlib imlib2 innodb -java javascript jpeg libg++ libwww
mad md5sum mikmod mmx motif mozilla mpeg mpeg4 mysql ncurses oggvorbis odbc
offensive opengl pam pdflib perl png python quicktime readline sdl spell sse ssl
svga tcltk tiff truetype usb vanilla X xml2 xmms xosd xv xvid x86 zlib

Setarea unui indicator USE este efectuată cu ajutorul comenzii euse --enable, ce necesită un indicator
ca argument obligatoriu. Dacă indicatorul nu este deja activ, euse alipeşte indicatorul USE la sfârşitul
setărilor USE curente. În cazul în care un indicator este invalid, comanda va returna un avertisment.
Dezactivarea unui indicator USE se face cu ajutorul comenzii euse --disable. Dacă indicatorul este
invalid, utilizatorul este avertizat în mod corespunzător. Dacă indicatorul este prezent, este dezactivat
printr-un -indicator în make.conf.

Cod 4.2: Activarea unui indicator USE, 3dfx


# euse --enable 3dfx
USE setting in make.conf after enabling:
alsa acpi apache2 cups cdr crypt cscope -doc ethereal fbcon gif gimpprint gnome
gpm gstreamer gtk2 gtkhtml imlib imlib2 innodb -java javascript jpeg libg++ libwww
mad md5sum mikmod mmx motif mozilla mpeg mpeg4 mysql ncurses oggvorbis odbc
offensive opengl pam pdflib perl png python quicktime readline sdl spell sse ssl
svga tcltk tiff truetype usb vanilla X xml2 xmms xosd xv xvid x86 zlib 3dfx

Cod 4.3: Dezactivarea unui indicator USE, 3dfx


# euse --disable 3dfx
USE setting in make.conf after disabling:
alsa acpi apache2 cups cdr crypt cscope -doc ethereal fbcon gif gimpprint gnome
gpm gstreamer gtk2 gtkhtml imlib imlib2 innodb -java javascript jpeg libg++ libwww
mad md5sum mikmod mmx motif mozilla mpeg mpeg4 mysql ncurses oggvorbis odbc
offensive opengl pam pdflib perl png python quicktime readline sdl spell sse ssl
svga tcltk tiff truetype usb vanilla X xml2 xmms xosd xv xvid x86 zlib -3dfx
Notă: euse nu şterge fizic indicatorii din make.conf. Doar adaugă un - (minus) înaintea indicatorului
pentru a fi dezactivat. Va trebui să editaţi manual fişierul make.conf de variabilele nedorite.

5. Alte Utilitare

revdep-rebuild

Acesta este utilitarul pentru reconstruirea Dependenţelor Inverse din Gentoo. El va scana fişierele
ebuild instalate pentru a găsi pachete care au devenit invalide ca rezultat al unei actualizări a unui
pachet de care depind acestea. Poate instala aceste pachete pentru dvs. dar poate, de asemenea, să
se întâmple ca un pachet anume să nu mai funcţioneze corect cu dependenţele actuale instalate, caz în
care, ar trebui să vă actualizaţi pachetul nefuncţional la o versiune mai recentă. revdep-rebuild va
pasa argumentele comenzii emerge ce vă permite utilizarea parametrului --pretend pentru a analiza ce
va fi instalat fără a continua.

Cod 5.1: Rularea revdep-rebuild cu parametrul pretend


# revdep-rebuild -p

Checking reverse dependencies...


Packages containing binaries and libraries broken by any package update,
Gentoolkit 7/7
will be recompiled.

Collecting system binaries and libraries... done.


(/root/.revdep-rebuild.1_files)

Collecting complete LD_LIBRARY_PATH... done.


(/root/.revdep-rebuild.2_ldpath)

Checking dynamic linking consistency...


broken /usr/lib/ao/plugins-2/libarts.so (requires libartsc.so.0)
broken /usr/lib/kde3/libkpresenterpart.so (requires libartskde.so.1 libqtmcop.so.1
libsoundserver_idl.so.1 libkmedia2_idl.so.1 libartsflow.so.1 libartsflow_idl.so.1
libmcop.so.1)
broken /usr/lib/ruby/site_ruby/1.8/i686-linux/fox.so (requires libFOX-1.0.so.0)
broken /usr/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_ao_out_arts.so (requires libartsc.so.0)
broken /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i686-linux/auto/SDL_perl/SDL_perl.so (requires
libSDL_gfx.so.0)
broken /usr/lib/libloudmouth-1.so.0.0.0 (requires libgnutls.so.10)
broken /usr/bin/k3b (requires libartskde.so.1 libqtmcop.so.1 libsoundserver_idl.so.1
libkmedia2_idl.so.1
libartsflow.so.1 libartsflow_idl.so.1 libmcop.so.1)
broken /usr/bin/lua (requires libhistory.so.4)
broken /usr/bin/lyx (requires libAiksaurus-1.0.so.0)
broken /usr/bin/luac (requires libhistory.so.4)
broken /usr/bin/avidemux2 (requires libartsc.so.0)
broken /usr/bin/pptout (requires libxml++-0.1.so.11)
broken /usr/bin/xml2ps (requires libxml++-0.1.so.11)
done.
(/root/.revdep-rebuild.3_rebuild)

Assigning files to ebuilds... done.


(/root/.revdep-rebuild.4_ebuilds)

Evaluating package order... done.


(/root/.revdep-rebuild.5_order)

All prepared. Starting rebuild...


emerge --oneshot --nodeps -p =app-cdr/k3b-0.11.14 =app-office/koffice-1.3.2 =app-
office/lyx-1.3.4 \
=app-office/passepartout-0.2 =dev-lang/lua-5.0.2 =dev-ruby/fxruby-1.0.29 =media-
libs/libao-0.8.5 \
=media-libs/xine-lib-1_rc5-r3 =media-video/avidemux-2.0.26 =net-libs/loudmouth-0.16

These are the packages that I would merge, in order:

Calculating dependencies ...done!


[ebuild R ] app-cdr/k3b-0.11.14
[ebuild R ] app-office/koffice-1.3.2
[ebuild R ] app-office/lyx-1.3.4
[ebuild R ] app-office/passepartout-0.2
[ebuild R ] dev-lang/lua-5.0.2
[ebuild R ] dev-ruby/fxruby-1.0.29
[ebuild R ] media-libs/libao-0.8.5
[ebuild R ] media-libs/xine-lib-1_rc5-r3
[ebuild R ] media-video/avidemux-2.0.26
[ebuild R ] net-libs/loudmouth-0.16

Now you can remove -p (or --pretend) from arguments and re-run revdep-rebuild.

Dacă doriţi să reinstalaţi unele pachete, puteţi rula revdep-rebuild fără argumentul -p şi pachetele
afişate vor fi instalate din nou.

glsa-check

glsa-check este, in principal, un utilitar de test ce păstrează informaţiile despre diversele publicaţii
GLSA(Gentoo Linux Security Advisory - Anunţuri de Securitate Gentoo Linux) şi va fi, în viitor,
intergrată în emerge şi equery. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Pagina despre Integrarea GLSA în
Portage.

S-ar putea să vă placă și