Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TÂRGU LĂPUŞ

CLASA: A IV A
DISCIPLINA: CITIRE SCRIERE COMUNICARE
PROFESOR: POP EVIKE
NUMELE ȘI PRENUME ELEVULUI:

TEMA 46
1. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
gol-_______________________________
neastâmpărat-_______________________
cuminte-___________________________
mari-______________________________
dreapta-____________________________
sus-________________________________
2. Completează următorul tabel:

Cuvântul puișor dreapta curajos stol

Numărul de
silabe

Numărul de
litere

3. Formulează propoziții în care cuvintele să aibă sensuri diferite.


gaură
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
coș
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
poartă
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________