Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Formatarea documentelor Word

A. Formatarea la nivel de document


1. Deschideţi un document Word în care veți copia 5-6 paragrafe de text.
2. Adăugați un titlu potrivit pentru textul copiat.
3. Realizaţi în acest document următoarele setări de pagină: format A4, marginea de
sus 2.50 cm, jos 2.50 cm, stânga 3.00 cm, dreapta 2.50 cm, subsol 1.50cm,
orientare pagină verticală.
4. Aplicaţi următoarele elemente documentului:
- antet: la stânga data şi ora, la dreapta – numele tau;
- subsol: numerotare pagină - centrat, folosind cifre arabe.
5. Aplicați o bordură paginii

B. Formatarea la nivel de caracter


1. Realizaţi următoarele formatări ale caracterelor pentru textul din document:
- pentru titlu : font Verdana, dimensiune font 16, bold-italic, culoare font verde
- pentru text : font Times New Roman, dimensiune font 14, italic, culoare font
negru

C. Formatarea la nivel de paragraf


1. Realizaţi următoarele formatări ale paragrafelor din text:
- primul și al doilea paragraf: aliniat stânga, primul rând indentat la 1,5 cm,
spațiul dintre rândurile paragrafelor 1,5 rânduri, spaţiul dinainte de paragraf 6 pt
iar după 12pt.
- al treilea și al patrulea paragraf: aliniat dreapta, primul rând indentat la 1,5 cm
- Titlul sa fie aliniat la centru
2. Realizați o lista neordonata care să conțină 5 nume de personalități care s-au
remarcat în domeniul profilului pe care îl urmați în cadrul liceului (Bullets)

D. Formatarea imaginilor
1. Realizați o captura de ecran a documentului și inserați imaginea obținută, la
sfârșitul documentului
2. Micșorați imaginea cu 50% atât pe verticală cât și pe orizontală
3. Realizați cu ajutorul barei de desenare o săgeata către imaginea plasata
(AutoShape), iar celalalt capăt al săgeții sa indice o caseta de text, cu textul:
„Acesta este documentul creat de mine”

Salvaţi noul document cu numele vostru și trimiteți-l la finalul orei prin intermediul unui
mesaj pe Adservio.

S-ar putea să vă placă și