Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa – Operaţiii cu foldere şi fişierre

1. Creaţi
C pe dessktop următooarea structuura arboresceentă de foldeere:

F
Fisa_3

Matematica Chimia T
TIC Informaatica

Geome
etrie Algebra

2. Ş
Ştergeţi foldeerul Informaatica fără possibilitatea reecuperării acestuia.
3. Ştergeţi
Ş fold
derul Matemaatica, iar apoi recuperaţţi-l din Coşuul de Reciclaare. Goliţi Coşul
C
d reciclare.
de
4. Redenumiţi
R folderul
f TIC
C cu numele Tehnologia Informaţiei şi Comunicaaţiilor.

5. MModificaţi piictograma peentru folderuul Chimia utilizând


u aceaastă pictograamă
6. Faceţi
F setăriile necesare astfel încâtt folderul Matematica
M să aibă atrributul

“Doar în cittire”. Realizaţi un print- screen în care să surpprindeţi modificarea făccută.
S
Salvaţi print--screen-ul cuu numele “mmodificare ”, cu extensia jpg în folderrul Fisa_3.
7. Căutaţi
C toatee fişierele cuu extensia .docx de pe partitia D: care au fosst create în luna
o
octombrie. Copiaţi
C un asfel
a de fisier în folderrul TIC, iar la final sallvaţi căutareea în
f
folderul TIC cu numele “cautare”.

8. Creati
C o scuurtătură la fissierul “cautaare”. Mutaţii scurtătura (de pe Deskktop) în foldderul
F
Fisa_3.
9. Ordonaţi
O co
onţinutul follderului Fisa_3
F alfabetic şi stabbiliţi modull de vizualiizare
P
Pictograme mari.
m
10. Creaţi
C o arhiivă care să conţină
c foldderul Chimiaa şi fişierul “modificaree.jpg”. Arhivva să
a numele “25112013”” ,să fie de tiip zip şi să fie
aibă f salvată înn folderul Fissa_3.