Sunteți pe pagina 1din 9

Prezentarea ecranului mediului de programare CODE BLOKS

CODE BLOKS online


https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
Instalare CODE BLOKS
Se descarcă OJI KIT 2017 de la adresa http://cnlr.ro/?pagina=349

Lansarea în execuţie a editorului Code Blocks se face apăsând dublu clik pe iconul:

si se va deschide pe ecran fereastra aplicaţiei.( daca este necesar închideţi ferestrele suplimentare
care apar). Ecranul editorului Code Blocks arata astfel:

Primul PROIECT (PROJECT)


Pentru a reuşi să scrieţi un program în limbajul C+ + trebuie să deschidem mai întâi spațiu de
lucru. La un moment dat putem avea în lucru unul sau mai multe proiecte în spaţiul de lucru. Un
proiect este o colecție de una sau mai multe surse şi fișiere . Fișierele sursă sunt fișiere care
conțin codul sursă pentru programul tău . Un fişier care conţine un cod sursă scris în limbajul C
+ + va avea extensia ”. Cpp” . Configurarea unui proiect vă permite să urmăriți toate fișierele
într-un mod organizat.
Pas 1: Selectaţi de pe ecran opţiunea Create a new object

1
Pas 2: Se va deschide o fereastă ca în imaginea următoare din care veți selecta opţiunea Console
Application, după care apăsaţi butonul Go

Pas 3: Selectaţi opţiunea C+ +, după care apăsaţi butonul Next

Pas 3: În secţiunea Project Title scrieţi numele noului proiect, după care din secţiunea Folder to
create project in: se stabileşte locul în care se va salva noul proiect, iar la sfarşit selectaţi
butonul next.

2
Pas 4: Din secţiunea Compiler se alege compilatorul GNU GCC Compiler si se apasă butonul
Finish

Pas 5: Din partea dreapta a ecranului se deschide folderul Sources şi se deschide cu dublu click
fisierul main.cpp. Din acest moment puteţi incepe să editaţi noul cod sursă. Spor la lucru!

3
Pas 6: După ce ați editat codul sursă programul trebuie verificat dacă este corect scris, din punct
de vedere sintactic(etapa de compilare - Build). Acest lucru poate realiza astfel:
 din meniu superior selectăm în ordine optiunile: Build->Build
 apasând combinaţia de taste Shift+F9
 sau apasând pe icon-ul Build:
Atunci când programul nostru nu conţine erori de sintaxă în partea inferioară a ecranului ne
apare un mesaj de forma:

Pas 7: În acest moment putem lansa în execuţie programul nostru pentru a vedea rezultatele
obţinute astfel:
 din meniul superior selectăm în ordine opţiunile: Build->Run
 apăsând combinaţa de taste Ctrl+F10
 sau apăsând pe icon-ul Run:

4
Introducere in C++

      Structura unui program


Sa se calculeze suma a doua numere a si b citite de la tastatura.

//declararea bibliotecii iostream din care se extrag functiile cin si


cout
#include <iostream>
using namespace std;
//functia principala - corpul programului
int main()

   int a, b; //declararea variabilelor locale functiei main()
   //zona de instructiuni
   //Se cere introducerea primului numar
   cout<<"Primul numar este:"; 
   cin>>a; 
   //Se cere introducerea celui de-al doilea numar
   cout<<"Al doilea numar este:"; 
   cin>>b; 
int s;
   //apelul functiei definite de utilizator - suma
   s=a+b;
   //afisarea rezultatului
   cout<<"Suma dintre "<<a<<" si "<<b<<" este: “<<s; 
   return 0;

Declararea variabilelor in C++
Declararea variabilelor în C++ se realizează folosind următoarea structură
sintactică: tipul_variabilei numele_variabilei; unde tipul variabilei reprezintă tipul variabilei pe
care vrem să o definim (int, float, char, double etc.) urmată de numele pe care noi vrem să-l
adăugăm variabilei (ex: a,b,aux,maxim,min etc.) Câteva exemple relevante ar fi:
int a;

5
float b;
char c;
Observații:
1. Orice variabilă trebuie declarată înaintea oricărei utilizări a variabilei respective.
2. Putem atribui o valoare unei variabile și în momentul în care o declarăm, acest procedeu
se numeste inițializare. Spre exemplu float b=9.89; este un exemplu de inițializare
întrucât atribuirea coincide cu declararea variabilei.
3. Putem declara mai multe variabile de același tip în același timp. Spre exemplu, 
int a,b,c;  declară 3 variabile (a, b și c) toate de tipul int.
4. Putem declara și/sau inițializa mai multe variabile în același timp. De exemplu, prin linia
de cod următoare: int a=1,b,c; se declară și inițializează variabila a și îi este atribuită
valoarea 1, în timp ce variabilele b și c sunt doar declarate.

Citirea și scrierea datelor în C++


Pe langa operațiile de calcul efectuate într-un program, de cele mai multe ori este nevoie să
introducem anumite valori în anumite variabile, sau să afișăm respectivele valori ale variabilelor.
Pentru aceste scopuri de folosesc functiile de citire, respectiv de scriere.

Citirea variabilelor
Citirea variabilelor se realizeaza cu ajutorul functiei cin si consta in introducerea de la tastatura a
unei valori si atribuirea (automata) a acesteia unei anumite variabile.
Sintaxa: cin>>nume_var;
nume_var - reprezinta variabila care va primi valoarea citita de la tastatura.
Atentie: Pentru a putea utiliza functia cin in cadrul programelor, trebuie utilizata directiva
preprocesor iostream:
#include <iostream>

Observatii:
 Valoarea introdusa de la tastatura trebuie sa aiba acelasi tip cu tipul variabilei definit in
cadrul programului.
 Se pot face mai multe citiri la un moment dat : 
     cin>>nume_var_1>>nume_var_2;
Exemple:
6
 cin>>a;
 cin>>a>>b;
     Scrierea/afisarea variabilelor
Scrierea/afisarea variabilelor se realizeaza cu ajutorul functiei cout si consta in afisarea pe ecran
a unei valori care se gaseste intr-o variabila sau a unui text cuprins intre ghilimele ("").
Sintaxa: 
     cout<<nume_var;
     cout<<"text_de_afisat";
Atentie: Pentru a putea utiliza functia cout in cadrul programelor, trebuie utilizata directiva
preprocesor iostream:
#include <iostream>

Observatie: Se pot face mai multe afisari la un moment dat - fie de variabile, fie de text: 
     cout<<nume_var_1>>"text">>nume_var_2;

Exemple:      cout<<a;
     cout<<"Variabila a are valoarea:"<<a;

Probleme rezolvate

1) Se cunoaste lungimea laturii unui pătrat. Scrieți un program C++ care determină perimetrul
pătratului
Ex. Pentru 4 se va afisa 16.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int a;
cout<<"latura=";
cin>>a;
cout << "Perimetrul este: "<<a*4<<endl;
return 0;
}

2) Se citeste un numar din exact 4 cifre. Sa se formeze un numar intreg din prima si ultima cifra
a numarului citit.
Ex. Pentru 2138 se va afișa 28

#include <iostream>
using namespace std;
7
int main()
{ int a,c1,c4,nrnou;
cout<<"a=";cin>>a;
c1=a/1000;
c4=a%10;
cout<<"numar nou "<<c1*10+c4;
return 0;}

3) Se citește de la tastatură un număr  intreg format din 3 cifre nenule .Sa se formeze inversul
numărului.
Ex. Pentru 254 se va afișa 452

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int a,b,c1,c2,c3;
cout<<"a=";cin>>a;
c1=a/100;
c2=a/10%10;
c3=a%10;
b=c3*100+c2*10+c1;
cout<<"inversul="<<b;
return 0;
}
4) Într-un brad sunt a globuri albe, de două ori mai multe globuri roșii, iar globuri verzi cu 3 mai
puține ca numărul de globuri roșii. Câte globuri sunt în total?
Ex. Pentru valoarea 7 se va afișa 32.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int a,r,v,t;
cout<<"nr de globuri albe=";cin>>a;
r=2*a;
v=r-3;
t=a+r+v;
cout<<"Numarul total="<<t;
return 0;
}
5)Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural cu cel puţin două cifre şi
determină suma dintre cifra zecilor şi cifra unităţilor numărului citit.
Ex. Pentru 419 se va afișa 10
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{ int x,cu,cz;
cout<<"Introdu un numar"<<endl;cin>>x;

8
cu=x%10;
cz=x/10%10;
cout<<cu+cz;
return 0;
}

Probleme propuse

1)Fiind date două numere naturale x și y determinați valoarea care trebuie adunată la x pentru a
obține triplul lui y.
EX. Pentru x=2 și y=5 se va obține 13
2)Se dă un număr natural n cu exact trei cifre. Calculaţi pătratul numărului format cu cifra sutelor și
cifra
unităților.
Ex. Pentru 210 se va afișa 100
3) Într-o curte sunt câini, pisici și găini. Se știe că numărul de pisici este egal cu dublul numărului de
câini, iar numărul de găini este egal cu dublul numărului de pisici. Dacă în curte sunt C câini, câte
animale sunt în curte?
Ex. Pentru 3 se va afișa 21.