Sunteți pe pagina 1din 1

Programul de studii universitare de licență “Informatică Economică” se încadrează la domeniul:

Cibernetică, Statistică și Informatică economică, Specializarea: Informatică Economică, inclusă în


nomeclatorul specializărilor scutite de la plata impozitului pe venit, conform OM 539/225/1479/2013.

Misiunea programului Informatică Economică constă în pregătirea de specialişti în domeniul informaticii


economice, capabili să răspundă într-o manieră modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă
ale mediului economico-social, ale managementului modern, ale tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii, aflate într-o permanentă dinamică, în concordanţă cu standardele educaţionale şi de
cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent
la nivel naţional şi comunitar.

Absolvenţii programului vor avea capacitatea de a practica la un nivel de înaltă competenţă națională și
internațională activităţi specifice informaticii economice şi managementului acesteia. Programul oferă
cursuri care deschid perspectivele unei varietăţi de cariere, precum cele de:
 manager departament IT
 analist de sisteme informaţionale;
 proiectant de sisteme informatice;
 analist-programator;
 programator;
 dezvoltator de aplicaţii client-server şi internet/intranet/extranet;
 manager de proiecte informatice;
 proiectant de site-uri Web;
 designer Web
 administrator de baze de date;
 administrator de reţea;
 administrator de site-uri WEB;
 dezvoltator de sisteme pentru asistarea deciziilor şi sisteme expert;
 consultant în domeniul tehnologiilor informatice pentru o mare diversitate de firme;
 specialişti (economişti) cu abilităţi în utilizarea instrumentarului oferit de IT&C,