Sunteți pe pagina 1din 41

Proiect realizat de:

Banu Anca Loredana


Bscoveanu Ramona
Boldojar Floriana
Costin Corina
Grupa 1041
Academia de Studii Economice, Facultatea de Ciernetic!, Statistic! "i
#n$ormatic! Economic!
%isciplina Sisteme #n$ormatice Economice
Anali&a in$orma'ional ( deci&ional!
pentru departamentul fnanciar-
contabilitate
S.C. FIBEC METALGLASS S.A.
A. Cunoaterea mecanismului economic
Studiul de caz prezint o analiz informaional-decizional a sistemului reprezentat prin
departamentul de contabilitate al S.C. FIBEC METALGLASS S.A.
1. Obiectul de activitate i orma !uridic"
S.C. FIBEC METALGLASS S.A. este o societate comercial pe aciuni, constituit
potrivit Legii nr. 31/199 ! republicat - privind societile comerciale, acionarii ma"oritari fiind
dou societi# S$ %&'($ S.). *i S$ %&'($ +,L-&./ S), ambele dein0nd apro1imativ 992
din capitalul social cu capital privat integral rom0n,
S.C. FIBEC METALGLASS S.A este 3nregistrat la ,ficiul 4egistrul $omerului cu
numrul #$%& '$& 1%%(, av0nd Codul )nic de *nre+istrare ,O -%$$.(/ *i un capital social de
1536397,8 4,..
$onducerea organizaiei este asigurat de un Consiliu de Administra0ie1 format din cinci
persoane, consiliu care a 3mputernicit un $onsiliu -irector, 3n frunte cu un -irector /eneral,
pentru a asigura managementul firmei
S.C. FIBEC METALGLASS S.A. are sediul social 3n 4om0nia, 9unicipiul $0mpina, str.
(caterina :eodoroiu, nr.56, cod po*tal 18;, "udeul <ra=ova.
>n cadrul domeniului su de activitate, S.$. %&'($ 9(:)L/L)SS S.). e1ecut diferite
tipuri de produse unicat *i de serie mic, cum ar fi #
Structuri metalice sudate pentru =ale industriale *i construcii civile ?birouri, gara"e etc.@A
St0lpi de telecomunicaii pentru telefonia mobilA
$ontainere pentru ec=ipamente de telecomunicaii, izolate termic *i fonic, dotate cu
instalaie electric, instalaie de climatizare, senzori de fum *i antiefracieA
$ontainere pentru instalarea de grupuri electrogene, dotate cu instalaie electric de
alimentare *i de protecieA
Silozuri de ciment pentru staii de betoane *i fabrici de cimentA
4ezervoare metalice pentru diferite destinaiiA
<iese de sc=imb *i subansamble specifice centralelor termoelectrice, respectiv# turbine cu
abur, cazane cu abur, instalaii de preparare a apei *i instalaii au1iliare.
(lemente de linie ? monta"@ pentru lucrri de telecomunicaiiA
:0mplrie metalic pentru domeniul industrial ? grile de ventilaie, co*uri de fum,
platforme etc.@A
-ulapuri *i tablouri metalice pentru ec=ipamente electriceA
:0mplrie din <B$ *i aluminiu ec=ipate cu geam termopan ?u*i, ferestre, panouri fi1e,
panouri tip vitrin cu desc=ideri multiple, u*i culisante etc.@.
$. Scurt istoric
5
S.C. FIBEC METALGLASS S.A. este o companie cu capital integral privat, cu sediul
3n 9unicipiul $0mpina, "udeul <ra=ova.
<0n la privatizare, care a avut loc 3n anul 1999, societatea a funcionat sub diferite
denumiri ?C<SS)(, (lectroreparatii S.).@, fiind 3ncorporat 3n 4egia )utonom de (lectricitate
,,4(.(LD *i av0nd ca domeniu principal de activitate fabricarea de piese de sc=imb *i structuri
metalice pentru sistemul energetic naional.
-up privatizare, noii acionari au sc=imbat denumirea firmei 3n S$ %&'($
9(:)L/L)SS S.)., denumire menit s reflecte mai bine domeniul de activitate al acesteia
?EFabricarea de construc0ii metalice2 3 cod CAE4 $5161 precum *i activitatea principal,
respectiv EFabricarea de construc0ii metalice i 7"r0i com7onente ale structurilor metalice23
cod CAE4 $511.
8. Furni9orii :ntre7rinderii
%urnizorii tradiionali ai S.$. %&'($ 9(:)L/L)SS S.). sunt urmtorii #
- S.$. 9iras &nternational S.). 'ucure*ti - furnizor de laminate din tabl, profile din oel
?C-L-&@ A
- S.$. -uctil S.). 'uzu - furnizor de ec=ipamente *i materiale pentru sudur electric *i
autogen A
- S.$. Silcotub Falu S.). - furnizor de eav din oel de diferite dimensiuni A
- S.$. (lectrote=nica S.). 'ucure*ti distribuitor de ec=ipamente electrice *i electronice
necesare pentru lucrri de construcii etc .
.. Beneiciarii :ntre7rinderii
<rincipalii clieni ai S.$. %&'($ 9(:)L/L)SS S.). sunt #
,4)./( 4om0nia , 4,9:(L($,9 ! site-uri pentru telefonia mobilA
:+(49):,,L Ltd. (urope )nglia, :+(49):,,L $,4<. din C.S.). ,
&.-C$:+,:+(49, ').G)4-, &.-C$:,+(): )nglia- cabinte pentru ec=ipamente
electriceA
9)S$+&.(.')C /mb+ din /ermania, )LS:,9 <,H(4 ',&L(4 /mb+ din
/ermania ! structuri metalice pentru centrale termoelectrice.
:(49,(L($:4&$) S.). ?sucursalele -eva, +al0ng, Suceava, 'acu@
9,'&$,. S.). 'ucure*ti
3
+(B($, <loie*ti
)/(.$, 'ucure*ti
%&'($ +,L-&./
&.:4)$,9 S.).
.. ;einirea subsistemelor com7onente
<rincipalele subsisteme ale firmei sunt#
%uncia comercial ! care cuprinde activitile de #
-epartament 9arIeting
-epartament )provizionare
-epartament -esfacere A
%uncia de producie ! care cuprinde activitile de #
proiectare te=nologic ?vezi ane1a 1 ! e1emplu de fi*a de post@ A
producie de confecii metalice grele *i u*oare, prelucrri mecanice, t0mplrie din
<B$-)L A
control te=nic de calitate a materiilor prime, semifabricatelor *i subansamblelor
pe 3ntregul flu1 de fabricaie, precum *i al produselor finite, potrivit metodelor
frecvenei *i mi"loacelor prevzute 3n documentaia te=nicA
3ntreinerea *i repararea utila"elor 3n vederea meninerii acestora 3n stare de
funcionare, pre3nt0mpinrii *i evitrii pe c0t posibil a efectelor uzurii fizice *i
morale a acestora si 3ntreinere utila"e A
%uncia financiar !contabila- care cuprinde activitile #
%inanciar - care concur la obinerea *i folosirea raional a mi"loacelor
financiare necesare firmeA
$ontabil - care 3nregistreaz *i evideniaz, 3n e1presie valoric, fenomenele
din cadrul firmei.
%uncia de personal care cuprinde activitile de planificare, recrutare, selecia,
perfecionare, motivare, salarizare *i protecie a personalului.
B. ;escrierea sistemului inorma0ional actual
1. Anali9a structurii or+ani9atorice a irmei
6
,rganigrama este o reprezentare sc=ematic, o redare grafic a structurii organizatorice a unei
3ntreprinderi, a unei instituii, a subordonrii compartimentelor acestora, a modelelor de legturi
3ntre aceste compartimente. >n mod obi*nuit organigrama este alctuit din dreptung=iuri ce
reprezint posturi de conducere sau compartimente *i din linii care arat legturile organizatorice.
8
,4/).&/4)9)
S.$. %&'($ 9(:)L/L)SS S.).


;
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
DIRECTOR GENERAL
COORDONATOR SUDOR (1)
RESPONSABIL SISTEM
MANAGEMENT CALITATE (1)
-&4($:,4
($,.,9&$?1@
-&4($:,4 %)'4&$J ?1@
'
&
4
,
C


%
&
.
)
.
$
&
)
4

!
$
,
.
:
)
'
&
L
&
:
)
:
(


?
5
@$
a
s
i
e
r
i
e

?
1
@
'
&
4
,
C


%
&
.
)
.
$
&
)
4

!
$
,
.
:
)
'
&
L
&
:
)
:
(


?
5
@$
a
s
i
e
r
i
e

?
1
@

B
I
R
O
U

T
E
H
N
I
C


O
F
E
R
T
A
R
E


C
O
N
T
R
A
C
T
A
R
E

(
4
)

B
I
R
O
U

T
E
H
N
I
C


O
F
E
R
T
A
R
E


C
O
N
T
R
A
C
T
A
R
E

(
4
)
C
O
M
P
A
R
T
I
M
E
N
T

C
T
C

(
1
)
C
O
M
P
A
R
T
I
M
E
N
T

C
T
C

(
1
)
S
E
C

I
A


T
R
U
M
P
F

(
C
O
N
F
E
C
T
I
I

M
E
T
A
L
I
C
E

U
S
O
A
R
E
)


(
4
2
)
S
E
C

I
A


T
R
U
M
P
F

(
C
O
N
F
E
C
T
I
I

M
E
T
A
L
I
C
E

U
S
O
A
R
E
)


(
4
2
)
'
&
4
,
C

<
S
&

!

<
4
,
:
(
$
:
&
(

$
&
B
&
L
)

!

<
)
F
)

?
1

K
6
@
'
&
4
,
C

<
S
&

!

<
4
,
:
(
$
:
&
(

$
&
B
&
L
)

!

<
)
F
)

?
1

K
6
@
A
T
E
L
I
E
R


T
A
M
P
L
A
R
I
E

P
V
C


A
L

(
9
)
A
T
E
L
I
E
R


T
A
M
P
L
A
R
I
E

P
V
C


A
L

(
9
)
S
(
$
L
&
)


$
,
.
%
(
$
L
&
&


9
(
:
)
L
&
$
(


&

?
5
5
@
S
(
$
L
&
)


$
,
.
%
(
$
L
&
&


9
(
:
)
L
&
$
(


&

?
5
5
@
S
E
C

I
A


C
O
N
F
E
C

I
I


M
E
T
A
L
I
C
E


I
I

(
2
5
)
S
E
C

I
A


C
O
N
F
E
C

I
I


M
E
T
A
L
I
C
E


I
I

(
2
5
)
B
I
R
O
U
L

A
P
R
O
V
I
Z
I
O
N
A
R
E

(
1
)
B
I
R
O
U
L

A
P
R
O
V
I
Z
I
O
N
A
R
E

(
1
)
9
)
/
)
F
&
&

K

-
(
<
,
F
&
:

?
5
@

9
)
/
)
F
&
&

K

-
(
<
,
F
&
:

?
5
@

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
FIRMA DE AUDIT
S
(
4
B
&
$
&
C
L

&
.
:
(
4
.

-
(

S
)
.
)
:
)
:
(

S
&

S
(
$
C
4
&
:
)
:
(

)

9
C
.
$
&
&
S
(
4
B
&
$
&
C
L

&
.
:
(
4
.

-
(

S
)
.
)
:
)
:
(

S
&

S
(
$
C
4
&
:
)
:
(

)

9
C
.
$
&
&
S
E
C
T
I
A

S
D
V


A
U
T
O
U
T
I
L
A
R
I

(
2
3
)

S
E
C
T
I
A

S
D
V


A
U
T
O
U
T
I
L
A
R
I

(
2
3
)

APROBAT
D!"#$%&" G#'#"()
V()(*!)( +# )(
,1-,.-2,1,
$,.S&L&(4 MC4&-&$ ?1@
B
I
R
O
U

R
E
S
U
R
S
E

U
M
A
N
E


A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V

(
1
/
5
)
B
I
R
O
U

R
E
S
U
R
S
E

U
M
A
N
E


A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V

(
1
/
5
)
S($:&) <B$-)L
?5@
LABORATOR E0AMINARI
NEDISTRUCTIVE GR- II
$. Elementele su7use observ"rii
>n cadrul analizei informaional-decizionale vor fi supuse observrii elementele principale ale
sistemului informaional# documentele ?mesa"ele informaionale@, indicatorii economici, decizii *i
flu1urile informaionale.
Mac<etele documentelor 7ro7rii
M/1 = ;is7o9itie de 7lata catre casierie
Cnitatea NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
-&S<,F&L&( -( O@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN $J:4( $)S&(4&(
nr. NNNNNNNNNNNNN din NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
.umele *i prenumele NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
%uncia ?calitatea@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Suma NNNNNNNNNI/1NNNNNNNNNNNNNN lei NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
?3n cifre@ ?3n litere@
Scopul 3ncasrii/plii# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
N
Semntura $onductorul unit ii Biza de control
financiar-preventiv
$ompartiment financiar-
contabil
16-6-6 t5
NNNNNNNNNNNN
O@ Se va 3nscrie P>.$)S)4(P sau P<L):JP, dup caz
?verso@
Se
completeaz
numai
pentru pl i
-):( SC<L&9(.:)4( <4&B&.- '(.(%&$&)4CL SC9(&#
)ctul de identitate NNNNNNNNN SeriaNNNNN nr. NNNNNNNNNNNNN
)m primit suma de NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN lei
?3n cifre@
-ata NNNNNNNNNNNNN
Semntura NNNNNNNNNNNNNN
$)S&(4
<ltit/3ncasat suma de NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN lei
?3n cifre@
-ata NNNNNNNNNNNNNNNNN
Semntura NNNNNNNNNNNNNNNNNN
7
;IS>O?I@IE ;E >LATA&*4CASA,E CAT,E CASIE,IE BCod 1.3.3.6
1. Serve*te ca#
- dispoziie pentru casierie, 3n vederea ac=itrii 3n numerar a unor sume, potrivit dispoziiilor
legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru c=eltuieli de deplasare, precum *i a diferenei de
3ncasat de ctre titularul de avans 3n cazul "ustificrii unor sume mai mari dec0t avansul primit,
pentru procurare de materiale etc.A
- dispoziie pentru casierie, 3n vederea 3ncasrii 3n numerar a unor sume care nu reprezint
venituri din activitatea de e1ploatare, potrivit dispoziiilor legaleA
- document "ustificativ de 3nregistrare 3n registrul de cas *i 3n contabilitate, 3n cazul plilor
3n numerar efectuate fr alt document "ustificativ.
$. Se 3ntocme*te 3n dou e1emplare de ctre compartimentul financiar-contabil#
- 3n cazul utilizrii ca dispoziie de plat, c0nd nu e1ist alte documente prin care se dispune
plata ?e1emplu# stat de salarii sau lista de avans c=enzinal etc.@A
- 3n cazul utilizrii ca dispoziie de plat a avansurilor pentru c=eltuielile de deplasare,
procurare de materiale etc.A
- 3n cazul utilizrii ca dispoziie de 3ncasare, c0nd nu e1ist alte documente prin care se
dispune 3ncasarea ?avize de plat, somaii de plat etc.@.
Se semneaz de 3ntocmire la compartimentul financiar-contabil.
8. $ircul#
- la persoana autorizat s e1ercite controlul financiar preventiv, pentru viz 3n cazurile
prevzute de legeA
- la persoanele autorizate s aprobe 3ncasarea sau plata sumelor respectiveA
- la casierie, pentru efectuarea operaiunii de 3ncasare sau plat, dup caz, *i se semneaz de
casierA 3n cazul plilor se semneaz *i de ctre persoana care a primit sumaA
- la compartimentul financiar-contabil, ane1 la registrul de cas, pentru efectuarea
3nregistrrilor 3n contabilitate ?e1emplarul 5@A
- la pltitor ?e1emplarul 1@.
.. Se ar=iveaz la compartimentul financiar-contabil, ane1 la registrul de cas.
(. $oninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul#
- denumirea unitiiA
- denumire formular# plat / 3ncasareA
- numrul *i data ?ziua, luna, anul@ 3ntocmirii formularuluiA
- numele *i prenumele, precum *i funcia ?calitatea@ persoanei care 3ncaseaz/restituie sumaA
- suma 3ncasat/restituit ?3n cifre *i 3n litere@A scopul 3ncasrii/pliiA
- semnturi# conductorul unitii, viza de control financiar preventiv, compartimentul
financiar-contabilA
- date suplimentare privind beneficiarul sumei# actul de identitate, suma primit, data *i
semnturaA
- casierA suma pltit/3ncasatA data *i semntura.
M/$ = ,e+istrul de cas"
Q
1.3.3'A
,EGIST,) ;E CASA BCod 1.3.3'A6
1. Serve*te ca#
- document de 3nregistrare operativ a 3ncasrilor *i plilor 3n numerar, efectuate prin casieria
unitii, pe baza actelor "ustificativeA
- document de stabilire, la sf0r*itul fiecrei zile, a soldului de casA
- document de 3nregistrare 3n contabilitate a operaiunilor de cas.
$. Se 3ntocme*te 3n dou e1emplare, manual sau cu a"utorul te=nicii de calcul, zilnic, de ctre
persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor "ustificative de 3ncasri *i pli.
La sf0r*itul zilei, r0ndurile neutilizate din formularul cod 16-6-7) se bareaz.
Soldul de cas al zilei precedente se reporteaz, dup caz, pe primul r0nd al registrului de cas
pentru ziua 3n curs.
Se semneaz de ctre casier pentru confirmarea 3nregistrrii operaiunilor efectuate *i de ctre
persoana din compartimentul financiar-contabil desemnat pentru primirea e1emplarului 5 *i a
actelor "ustificative ane1ate.
8. $ircul la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea e1actitii sumelor 3nscrise *i
respectarea dispoziiilor legale privind efectuarea operaiunilor de cas ?e1emplarul 5@.
(1emplarul 1 rm0ne la casier.
.. Se ar=iveaz#
- la casierie ?e1emplarul 1@A
- la compartimentul financiar-contabil ?e1emplarul 5@.
(. $oninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul#
- denumirea unitiiA
- denumirea *i data ?ziua, luna, anul@ 3ntocmirii formularuluiA
- numrul curentA numrul actului de casA e1plicaiiA 3ncasriA pliA
- report/sold ziua precedentA
- semnturi# casier *i compartiment financiar-contabil.
M/8 = Stat de 7lata salarii
9
CnitateNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
4egistru de cas
-ata
$ontul
de casa
Fiua Luna )nul
.r.
$rt.
.r. )ct.
casa
.r.
ane1e (1plicatii >ncasri <li
4eport/Sold ziua precedent


I/$ I/8
-e reportat pagina/:,:)L
I/. I/(
$)S&(4, $ompartiment financiar-contabil,
STAT ;E SALA,II
.r.
$rt
.umele si prenumele Salariu de baza Salariu realizat &mpozit calculate
si retinut
Salariu net
I/- I/' I/5 I/%
1. Serve*te ca#
- document pentru calculul drepturilor bne*ti cuvenite salariailor, precum *i al contribuiilor *i
al altor sume datorateA
- document "ustificativ de 3nregistrare 3n contabilitate.
Se 3ntocme*te 3ntr-un e1emplar sau 3n dou e1emplare, dup caz, lunar, pe secii, ateliere, servicii
etc., pe baza documentelor de eviden a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a
salariilor individuale pentru muncitorii salarizai 3n acord etc., a evidenei *i a documentelor privind
reinerile legale, a listelor de avans c=enzinal, concediilor de odi=n, certificatelor medicale.
$. Se semneaz, pentru confirmarea e1actitii calculelor, de ctre persoana care determin
salariul cuvenit *i 3ntocme*te statul de salarii.
8. $ircul#
- la persoanele autorizate s e1ercite controlul financiar preventiv *i s aprobe plata ?e1emplarul
1@A
- la casieria unitii pentru efectuarea plii sumelor cuvenite ?e1emplarul 1@, dup cazA
- la compartimentul financiar-contabil, pentru 3nregistrarea 3n contabilitate ?e1emplarul 1@A
- la compartimentul care a 3ntocmit statele de salarii ?e1emplarul 5@, care va servi la acordarea
vizei atunci c0nd se solicit plata salariilor neridicate, dup caz.
.. Se ar=iveaz#
- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte "ustificative de pli ?e1emplarul
1@A
- la compartimentul care a 3ntocmit statele de salarii ?e1emplarul 5@, dup caz.
(. $oninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul#
- denumirea unitii, seciei, serviciului etc.A
- denumirea formularuluiA 3ntocmit pentru luna, anulA
- numele *i prenumele, salariul de baza, salariul realizat, impozitul calculat si retinut, salariul net
-semnturi# conductorul unitii, conductorul compartimentului financiar-contabil, persoana
care 3l 3ntocme*te.
M/. = #urnal 7entru van9ari
'eneficiar denumire
:otal document ?inclusiv
:B) @
,peratiuni :a1abile
'aza de impozitare Baloare :B)
I1/ I11 I1$
M/( = #urnal 7entru cum7"r"ri
1
Banzator denumire
:otal document
?inclusiv :B) @
$umparaturi
'aza de impozitare Baloare :B)
I18 I1. I1(
M/- =Balan a de veriicare
Cnitatea NNNNNNNNNNNNNNNNN ')L).:J -( B(4&%&$)4(
la data de NNNNNNNNNNNNNNNNN
Simbolul
conturilor
-enumirea
conturilor
:otal sume
luna curenta
Solduri final
-ebit $redit -ebit $redit
1 5 3 6 8
I1- I1' I15 I1%
16-;-3
>ntocmit,
$onductorul compartimentului financiar-contabil,
Balan a de veriicare
1. Serve*te#
- la verificarea e1actitii 3nregistrrilorA
- la controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic *i analiticA
- la 3ntocmirea situaiilor financiare.
$. Se 3ntocme*te 3ntr-un singur e1emplar, cel puin anual, la 3nc=eierea e1erciiului financiar sau
la termenele de 3ntocmire a situaiilor financiare periodice, la alte perioade prevzute de actele
normative 3n vigoare *i ori de c0te ori se consider necesar.
'alana de verificare cuprinde pentru toate conturile unitii urmtoarele elemente# simbolul *i
denumirea conturilorA soldurile iniiale debitoare *i creditoareA totalul sumelor debitoare *i
creditoare ale lunii precedente, dup cazA rula"ele curente debitoare *i creditoareA totalul rula"elor
debitoare *i creditoare, dup cazA totalul sumelor debitoare *i creditoareA soldurile finale debitoare
sau creditoare.
8. .u circul, fiind document de sintez.
.. Se ar=iveaz la compartimentul financiar-contabil.
(. $oninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul#
- denumirea unitiiA
- denumirea formularuluiA data pentru care se 3ntocme*teA
- simbolul *i denumirea conturilorA soldurile iniiale debitoare/creditoare, rula"ele lunii
curente debitoare/creditoareA total sume debitoare/creditoareA soldurile finale debitoare/creditoareA
- semnturi# conductorul compartimentului financiar-contabil *i persoana care 3ntocme*te
documentul, dup caz
11
M/' =,e+istru !urnal
Cnitatea NNNNNNNNNNNNNNNN
4(/&S:4CL-MC4.)L
la data de NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
.r. pagin NNNNNN
.r.
crt.
-ata
3nreg.
-ocumentul
?felul, nr.,
data@
(1plica ii Simbol conturi Sume
-ebitoare $reditoare -ebitoare $reditoare
1 5 3 6 8 ; 7
I$/ I$1
>ntocmit, Berificat,
1.3131
4(/&S:4CL - MC4.)L ?$od 16-1-1@
1. Serve*te ca document contabil obligatoriu de 3nregistrare cronologic *i sistematic a
modificrii elementelor de activ *i de pasiv ale unitii.
5. Se 3ntocme*te de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. Q5/1991,
republicat, 3ntr-un singur e1emplar.
.umerotarea filelor registrelor se va face 3n ordine cresctoare, iar volumele se vor numerota 3n
ordinea completrii lor.
Se 3ntocme*te lunar, prin 3nregistrarea cronologic a documentelor 3n care se reflect mi*carea
elementelor de activ *i de pasiv ale unitii.
>n cazul 3n care unitatea folose*te "urnale au1iliare, totalul lunar al fiecruia se poate trece 3n
registrul-"urnal.
4egistrul-"urnal se editeaz la cererea organelor de control sau 3n funcie de necesitile unitii.
>n cazul 3n care o unitate are subuniti dispersate teritorial care conduc contabilitatea p0n la
balana de verificare, registrul-"urnal se poate conduce de ctre subuniti, cu condiia 3nregistrrii
acestuia la nivelul subunitii.
>n coloana 1 se 3nscrie numrul curent al operaiunilor 3nregistrate 3ncep0nd de la 1 ianuarie, sau
de la 3nceputul activitii, p0n la 31 decembrie, sau 3ncetarea activitii.
>n coloana 5 se trece data ?anul, luna, ziua@ c0nd se efectueaz 3nregistrarea 3n registru.
>n coloana 3 se trece felul documentului ?factura, c=itana, "urnalul privind operaiunile de cas *i
banc, "urnalul decontrilor cu furnizorii etc.@, precum *i numrul *i data acestuia.
>n coloana 6 se trece felul operaiunii, d0ndu-se e1plicaiile 3n legtur cu operaiunea respectiv.
)ceast coloan se completeaz numai atunci cand este cazul.
>n coloanele 8 *i ; se trece simbolul conturilor debitoare *i, respectiv, creditoare.
>n coloanele 7 *i Q se trec sumele totale, debitoare *i creditoare din documentul respectiv ?bon,
factur, "urnal au1iliar, not de contabilitate etc.@.
Lunar se totalizeaz sumele debitoare *i sumele creditoare.
3. .u circul, fiind document de 3nregistrare contabil.
6. Se ar=iveaz la compartimentul financiar-contabil.
>n condiiile conducerii contabilitii cu a"utorul sistemelor informatice de prelucrare automat a
datelor, fiecare operaiune economico-financiar se va 3nregistra prin articole contabile, 3n mod
cronologic, dup data de 3ntocmire sau de intrare a documentelor 3n unitate.
15
M/5 =Bilan
-lei-
;enumire elementului 4r.
rd.
Sold la /1./1.$//% Sold la 81.1$.$//%
)ctive imobilizate 1 I$$ I8/
)ctive circulante 5 I$8 I81
$=eltuieli in avans 3 I$. I8$
-atorii care trebuie
pltite 3ntr-o perioada de
p0n la un an
6 I$( I88
-atorii# sumele care
trebuie pltite 3ntr-o
perioada mai mare de un
an
8 I$- I8.
<rovizioane ; I$' I8(
Benituri 3n avans 7 I$5 I8-
$apital si rezerve Q I$% I8'
M/% =Cont de 7roit i 7ierdere
;enumirea indicatorilor 4r.
rd.
ECercitiu inanciar
$//5
ECercitiu inanciar
$//%
Benituri din e1ploatare - total 5 I85 I.-
$=eltuieli de e1ploatare - total 6 I8% I.'
<rofitul sau pierderea
din e1ploatare
<rofit 8 I./
I.1
I.5
I.% <ierdere
Benituri financiare - total 7 I.$ I(/
$=eltuieli financiare - total 9 I.8 I(1
<rofit sau pierderea
neta
<rofit 13 I..
I.(
I($
I(8 <ierdere
M1/ =Cartea Mare
13
Cnitatea NNNNNNNNNNNNNNN
$)4:() 9)4(
$,.:CL NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Lunile $onturi corespondente creditoare
:otal
rula"
debitor
:otal
rula"
creditor
S,L-
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
$ont
Murnal
NNN
La 1 ianuarie
?anul@ NNNNN
debitor creditor
&anuarie I(. I(( I(- I('
%ebruarie
9artie
:otal tr. &
)prilie
9ai
&unie
:otal tr.
&K&&
&ulie
)ugust
Septembrie
:otal tr.
&K&&K&&&
,ctombrie
.oiembrie
-ecembrie
16
:otal gen.
?&-&B@
1.3138
4(/&S:4CL $)4:() 9)4( ?$od 16-1-3@
1. Serve*te#
- la stabilirea rula"elor lunare *i a soldurilor pe conturi sintetice, la unitile care aplic forma de 3nregistrare Ppe "urnalePA
- la verificarea 3nregistrrilor contabile efectuateA
- la 3ntocmirea balanei de verificare.
5. Se 3ntocme*te 3ntr-un e1emplar, 3n cadrul compartimentului financiarcontabil, lunar, pentru debitul *i respectiv pentru creditul fiecrui cont sintetic, pe
msura 3nregistrrii operaiunilor.
Se completeaz pe baza documentelor "ustificative, documentelor cumulative centralizatoare *i "urnalelor, dup caz, astfel#
- rula"ul creditor se reporteaz din "urnalul contului respectiv, 3ntr-o singur sum, fr desf*urarea pe conturi corespondenteA
- sumele cu care a fost debitat contul respectiv 3n diverse "urnale se reporteaz din acele "urnale, obin0ndu-se defalcarea rula"ului debitor pe conturi
corespondenteA
- soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabile*te 3n funcie de rula"ele debitoare *i creditoare ale contului respectiv, in0ndu-se seama de soldul de
la 3nceputul anului ?care se 3nscrie pe r0ndul destinat 3n acest scop@.
3. 4egistrul $artea mare poate fi 3nlocuit cu %i*a de cont pentru operaiuni diverse.
6. .u circul, fiind document de 3nregistrare contabil.
8. Se ar=iveaz la compartimentul financiar-contabil
18
Mac<etele documentelor eCterne
M11
M1$ 3 Factura Fiscala
FACT),A
%urnizor ........................................ $umparator.....................................
.r.ord.reg.com./an............................ .r.ord.reg.com/an..................................
$.&.%.................................................. $.&.%.......................................................
Sediul............................................... Sediul.....................................................
Mudetul.............................................. Mudetul....................................................
$apital social.................................... $od &')...............................................
$od &')......................................... 'anca......................................................
'anca...............................................
$ota :.B.) ....................... 2
.r
crt
-enumirea
produselor sau a
serviciilor
C.9. $antitatea <retul unitar
?fara :.B.)@
-lei-
Baloarea
-lei-
Baloare
:.B.)
-lei-
1 5 3 6 8?316@ ;
1
Semnatura
de primire
:otal de plata
?col. 8Kcol.;@
1;
.r. %acturii..................................
-ata ?ziua, luna, anul@...........................
)viz de insotire a marfii..............
?daca este cazul@
M18 = ECtras de cont
Unitatea creditoare Nr. de nregistrare ...... din ........
............................... Ctre .................................
Cod fiscal .................... .......................................
Nr. ord. reg. com./an .........
Localitatea ...................

Judeul .......................
Cont ..........................
Banca .........................
EXTR! "E C#NT

Conform dis$o%iiilor n &igoare' & n(tiinm c' n e&idenele noastre
conta)ile' la data de .............' unitatea d&s. figurea% cu urmtoarele
de)ite .....................................................................
"ocumentul
*felul' numarul' data+
E,$licatii !uma
M1. 3 C<itan "
Seria Nr Data Debitor Incasari
M1(= Bon de consum
17
Fiele documentelor
M01 Dispoziie de plat ctre casierie
1.BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
$.>eriodicitateD se 3ntocme*te de c0te ori este necesar 3ntr-un singur e1emplar
8.Indicatori calcula0i 7e ba9a indicatorilor 7ro7rii
I/1. Suma care trebuie pltit
M02 Registru de cas
1.BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
$.>eriodicitateD se 3ntocme*te zilnic 3n 5 e1emplare
8.Indicatori 7relua0i din alte documente
I/$. 4eport/Sold - 3ncasri ziua precedent
I/8. 4eport/Sold - pli ziua precedent
..Indicatori calcula0i 7e ba9a indicatorilor 7ro7rii
I/.. Suma pe coloana 3ncasri ?se ia 3n calcul *i &5 ! 3ncasrile din ziua precedent@
I/(. Suma pe coloana pli ?se ia 3n calcul *i &3 ! plile din ziua precedent@
%urnizor# 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@, 'anca ?(3@, documentul e1tern 913
M03 Stat de plat salarii
1.BeneiciariD $amera de 9unc ?(5@
$.>eriodicitateD Se 3ntocme*te lunar 3n dou e1emplareA
8.Indicatori calcula0i 7e ba9a indicatorilor 7ro7rii
I/-. Salariu de baz ! se preia din documentul e1tern 911#
3 %urnizor# 'iroul 4esurse Cmane ! )dministrativ ?S3@
I/'. Salariu realizat ! datele necesare sunt preluate din documentul e1tern 911
3 %urnizor# 'iroul 4esurse Cmane ! )dministrativ ?S3@
I/5. &mpozit calculat *i reinut ! se calculeaz pe baza &;Ocota de impozitare pe salariu
I/%. Salariu net ! se calculeaz sip e baza indicatorilor &;, &7, &Q
M04 Jurnal pentru vnzri
1.BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
$. >eriodicitateD se 3ntocme*te zilnic sau lunar 3ntr-un e1emplar
8. IndicatoriD
I1/. :otal document ?inclusiv :B)@
! se preia din documentul e1tern 915
3 %urnizor# 'iroul aprovizionare ?S5@1
I11. 'aza de impozitare
! se preia din documentul e1tern 915
3 %urnizor# 'iroul aprovizionare ?S5@
I1$. Baloare :B)
! se preia din documentul e1tern 915
3 %urnizor# 'iroul aprovizionare ?S5@
M0! Jurnal pentru cumprri
1Q
1.BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
$. >eriodicitateD se 3ntocme*te zilnic sau lunar 3ntr-un e1emplar
8. IndicatoriD
&13. :otal document ?inclusiv :B)@
! se preia din documentul e1tern 915
3 %urnizor# 'iroul aprovizionare ?S5@
&16. 'aza de impozitare
! se preia din documentul e1tern 915
3 %urnizor# 'iroul aprovizionare ?S5@
&18. Baloare :B)
! se preia din documentul e1tern 915
3 %urnizor# 'iroul aprovizionare ?S5@
M0" #alana de veri$icare
1. BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
5. >eriodicitateD Se 3ntocme*te lunar
3. IndicatoriD
&1;. :otal sume luna curenta - debit
- se preia din documentul propriu 91A
- %urnizor# 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
&17. :otal sume luna curent - credit
- se preia din documentul propriu 91A
- %urnizor# 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
&1Q. Rolduri finale - debit
- se preia din documentul propriu 91A
- %urnizor# 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
&19. Rolduri finale ! credit
- se preia din documentul propriu 91A
- %urnizor# 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
M0% registru &urnal
1.BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
$. >eriodicitate# se 3ntocme*te lunar 3ntr-un singur e1emplar pentru fiecare tip de operaiune,
tranzacie
8.IndicatoriD
&5. Sume debitoare
- datele sunt preluate din documentul propriu 96 *i se calculeaz pe baza indicatorului &1A
&51. Sume creditoare
- datele sunt preluate din documentul propriu 98 *i se calculeaz pe baza indicatorului &13A
Furni9orD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
M0' #ilan
1.BeneiciariD )dministraia finanelor publice municipale/"udeene ?(1@
$. >eriodicitateD Se 3ntocme*te anual 3n dou e1emplare
8.Indicatori D
&55. )ctive imobilizate
- se formeaz 3nsum0nd activele imobilizate din 9;A
&53. )ctive circulante
19
- se formeaz 3nsum0nd activele circulante din 9;A
&56. $=eltuieli 3n avans
- se formeaz 3nsum0nd c=eltuielile 3n avans din 9;A
&58. -atorii care trebuie pltite 3ntr-o perioad de p0n la un an
- se formeaz 3nsum0nd datoriile pe termen scurt preluate din 9;,98 *i 96A
&5;. -atorii# sumele care trebuie pltite 3ntr-o perioad mai mare de un an
- se preia 3nsum0nd valorile datoriilor din documentul intern 9; A
&57. <rovizioane
- se formeaz 3nsum0nd provizioanele pentru riscuri preluate din 9; A
&5Q. Benituri 3n avans
- se formeaz 3nsum0nd veniturile 3n avans preluate din 9; A
&59. $apital *i rezerve
- se formeaz 3nsum0nd capitalul total preluat din 9;A
&3 S &55Kintrri-iesiriA
&31 S &53Kintrri-iesiriA
&35 S &56Kintrri-iesiriA
&33 S &58Kintrri-iesiriA
&36 S &5;Kintrri-iesiriA
&38 S &57Kintrri-iesiriA
&3; S &5QKintrri-iesiriA
&37 S &59Kintrri-iesiriA
Furni9orD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
M0( )ont de pro$it *i pierdere
1.BeneiciariD )dministraia finanelor publice municipale/"udeene ?(1@A 'iroul %inanciar !
$ontabilitate ?S1@
$.>eriodicitateD Se 3ntocme*te anual 3n dou e1emplare
8.Indicatori #
&3Q. Benituri din e1ploatare ! total
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
&39. $=eltuieli de e1ploatare ! total
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
&6. <rofitul din e1ploatare
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
&61. <ierderea din e1ploatare
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
&65. Benituri financiare ! total
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
&63. $=eltuieli financiare ! total
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
&66.<rofitul net
- se refer la e1erciiul financiar precedent A
5
&68. <ierderea net
3 se refer la e1erciiul financiar precedent A
&ndicatorii de la &6; p0n la &83 se refer la e1erciiul financiar 3nc=eiat. Se calculeaz pe baza
datelor din documentul propriu 9Q
Furni9orD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
M10 )artea Mare
1. BeneiciarD 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
$. >eriodicitateD se 3nregistreaz lunar *i sistematic, prin regruparea conturilor, mi*carea *i
e1istena tuturor elementelor de activ *i de pasiv, la un moment dat.
3. &ndicatorii#
&86. :otal rula" debitor
- se calculeaz ca sum a totalurilor rula"elor debitoare din fiecare trimestru, datele din
trimestre fiind rezultatul centralizrii documentelor de tipul 4egistru Murnal ?97@ A
&88. :otal rula" creditor
- se calculeaz ca sum a totalurilor rula"elor creditoare din fiecare trimestru, datele din
trimestre fiind rezultatul centralizrii documentelor de tipul 4egistru Murnal ?97@ A
&8;. :otal sold debitor
- datele sunt calculate 3n funcie de rula"ul debitor corespunztor perioadei *i *oldul de la
3nceputul anului ?&ndicatorul este *i rezultatul centralizrii documentelor de tipul 4egistru Murnal
?97@@A
&87. :otal sold creditor
- datele sunt calculate 3n funcie de rula"ul creditor corespunztor
perioadei *i *oldul de la 3nceputul anului ?&ndicatorul este *i rezultatul centralizrii documentelor de
tipul 4egistru Murnal ?97@@.
%urnizor # 'iroul %inanciar ! $ontabilitate ?S1@
8. Matricea inorma ional" a documentelor
Statia S1 S$ S8 E1 E$ E8
S1
91, 95, 93, 96, 98, 9;,
97, 9Q, 99, 91
9Q,
99
93
S$
915, 916
S8
9 11
E1
E$
E8
913
51
8. Lista documentelor 7ro7rii
Codul
documentului
;enumirea documentului Furni9orul
documentului
Codul documentului
care 7artici7a la
ormare
91 ;is7o9itie de 7lata catre
casierie
'iroul %inanciar !
$ontabilitate
-
95 ,e+istru de casa 'iroul %inanciar !
$ontabilitate
91, 915, 913, 916
93 Stat de 7lata salarii 'iroul 4esurse Cmane -
)dministrativ
911
96 #urnal 7entru van9ari 'iroul aprovizionare 915
98 #urnal 7entru cum7arari 'iroul aprovizionare 915
9; Balanta de veriicare 'iroul %inanciar !
$ontabilitate
91
97 ,e+istru !urnal 'iroul %inanciar !
$ontabilitate
96, 98
9Q Bilant 'iroul %inanciar !
$ontabilitate
9;
99 Cont de 7roit si 7ierdere 'iroul %inanciar !
$ontabilitate
9Q
91 Cartea Mare 'iroul %inanciar !
$ontabilitate
97
.. Lista documentelor eCterne
Cod document ;enumire document Furni9or
911 -ocument de centralizare a
salariilor individuale
S3 - 'iroul 4esurse Cmane -
)dministrativ
915 %actura fiscala S5 ! 'iroul aprovizionare
913 (1tras de cont (3 - 'anca
916 $=itanta
S5 - 'iroul aprovizionare
918 'on de consum
(. Lista beneiciarilor
$od statie -enumire statie
55
S1 'iroul %inanciar ! $ontabilitate
E1 )dministratia finantelor publice municipale/"udetene
E$ $amera de 9unca
-. Lista urni9orilor de inormatie
$od statie -enumire statie
S1
'iroul %inanciar ! $ontabilitate
S5
'iroul aprovizionare
S3
'iroul 4esurse Cmane ! )dministrativ
(3
'anca
'. Lista s7a iului inorma ional
Cod
statie
;enumire Ti7ul statiei
Beneiciar Furni9or
S1
'iroul %inanciar ! $ontabilitate
E E
S$
'iroul aprovizionare
E
S8
'iroul 4esurse Cmane ! )dministrativ
E
E1
)dministratia finantelor publice
municipale/"udetene
E
E$
$amera de 9unca
E
E8
'anca
E
53
5. FluCurile inorma ionale la nivel i9ic
C. Anali9a i re7re9entarea sistemului inorma ional actual
1. Matricea document = document
$-< 9

1
9

5
9

3
9

6
9

8
9

;
9

7
9

Q
9

9
9
1

Spatiul &nformational
S1 S5 S3 (1 (5 (3
91 1 K1
-1
95 K1
-1
93 K1 1
56
-1
96 1 K1
-1
98 1 K1
-1
9; 1 K1
-1
97 1 K1
-1
9Q 1 K1
-1
1
99 K1
-1
1
91 1 K1
-1
$-(
911 1 1 -1
915 1 1 1 1 -1
913 1 1 -1
916 1 1 -1
5. Sc=ema flu1urilor de formare a documentelor proprii
58
8. Lista indicatorilor
Indicator 4 O F T S ) Cod
;oc
Mod
ormare
& 1 Suma care
trebuie platita
'ani )c=itare )nual <rodus/
Serviciu
Baloric 91 91
& 5 4eport/Sold -
incasari ziua
precedenta
'ani &ncasari Filnic <rodus/
Serviciu
Baloric 95 915,913,9
16
& 3 4eport/Sold -
plati ziua
precedenta
'ani )c=itare Filnic <rodus/
Serviciu
Baloric 95 915,913,9
16
& 6 Suma pe
coloana incasari
'ani &ncasari Filnic <rodus/
Serviciu
Baloric 95 913
& 8 Suma pe
coloana plati
'ani )c=itare Filnic <rodus/
Serviciu
Baloric 95 913
5;
& ; Salariu de baza 'ani )c=itare Lunar Serviciu Baloric 93 911
& 7 Salariu realizat 'ani )c=itare Lunar Serviciu Baloric 93 911
& Q &mpozit calculat
si retinut
'ani )c=itare Lunar Serviciu Baloric 93 911
&;Ocota de
impozitare
pe salariu
& 9 Salariu net 'ani )c=itare Lunar Serviciu Baloric 93 &;, &7, &Q
& 1 :otal document
?inclusiv :B)@
e1ercitiului
financiar
'ani (videnta Filnic Serviciu Baloric 96 915
& 11 'aza de
impozitare
'ani $alcul Filnic Serviciu Baloric 96 915
& 15 Baloare :B) 'ani $alcul Filnic Serviciu Baloric 96 915
& 13 :otal document 'ani (videnta Filnic Serviciu Baloric 98 915
& 16 'aza de
impozitare
'ani $alcul Filnic Serviciu Baloric 98 915
& 18 Baloare :B) 'ani $alcul Filnic Serviciu Baloric 98 915
& 1; :otal sume luna
curenta - debit
'ani $alcul Lunar Serviciu Baloric 9; 91
& 17 :otal sume luna
curenta - credit
'ani $alcul Lunar Serviciu Baloric 9; 91
& 1Q Solduri finale -
debit
'ani $alcul Lunar Serviciu Baloric 9; 91
& 19 Solduri finale !
credit
'ani $alcul Lunar Serviciu Baloric 9; 91
& 5 Sume debitoare 'ani $alculat Lunar Serviciu Baloric 97 96, &1
& 51 Sume creditoare 'ani $alculat Lunar Serviciu Baloric 97 98, &13
Indicatori calculate la ince7utul anului
& 55 )ctive
imobilizate
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
& 53 )ctive
circulante
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
& 56 $=eltuieli in
avans
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
& 58 -atorii care
trebuie pltite
3ntr-o perioada
de p0n la un an
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 96, 98,
9;
& 5; -atorii# sumele
care trebuie
pltite 3ntr-o
perioada mai
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
57
mare de un an
& 57 <rovizioane 'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
& 5Q Benituri 3n
avans
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
& 59 $apital si
rezerve
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q 9;
Indicatori calculate la sarsitul anului
& 3 )ctive
imobilizate
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &55Kintrari-
iesiri
& 31 )ctive
circulante
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &53Kintrari-
iesiri
& 35 $=eltuieli in
avans
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &56Kintrari-
iesiri
& 33 -atorii care
trebuie pltite
3ntr-o perioada
de p0n la un an
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &58Kintrari-
iesiri
& 36 -atorii# sumele
care trebuie
pltite 3ntr-o
perioada mai
mare de un an
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &5;Kintrari-
iesiri
& 38 <rovizioane 'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &57Kintrari-
iesiri
& 3; Benituri 3n
avans
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &5QKintrari-
iesiri
& 37 $apital si
rezerve
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 9Q &59Kintrari-
iesiri
Indicatori reeritori la eCercitiul inanciar 7recedent
& 3Q Benituri din
e1ploatare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&39 $=eltuieli de
e1ploatare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
& 6 <rofitul din
e1ploatare
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&61 <ierderea din
e1ploatare
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
& 65 Benituri
financiare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
& 63 $=eltuieli
financiare !
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
5Q
total
& 66 <rofitul net 'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
& 68 <ierderea neta 'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
Indicatori reeritori la eCercitiul inanciar inc<eiat
& 6; Benituri din
e1ploatare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&67 $=eltuieli de
e1ploatare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&6Q <rofitul din
e1ploatare
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&69 <ierderea din
e1ploatare
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&8 Benituri
financiare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&81 $=eltuieli
financiare !
total
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&85 <rofitul net 'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&83 <ierderea neta 'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 99 9Q
&86 :otal rula"
debitor
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 91 97
&88 :otal rula"
creditor
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 91 97
&8; :otal sold
debitor
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 91 97
&87 :otal sold
creditor
'ani (videnta )nual Serviciu Baloric 91 97
.. Matricea inormationala indicator = document
59
3
9
1
9
5
9
3
9
6
9
8
9
;
9
7
9
Q
9
9
9
1
9
11
9
15
9
13
9
16
&1 1
&1; 1
&17 1
&1Q 1
&19 1
&5 1
&51 1
&55 1
&53 1
&56 1
&58 1 1 1
&5; 1
&57 1
&5Q 1
&59 1
&3 1
&31 1
&35 1
&33 1
&36 1
&38 1
&3; 1
&37 1
&3Q 1
&39 1
&6 1
&61 1
&65 1
&63 1
&66 1
&68 1
&6; 1
&67 1
&6Q 1
&69 1
&8 1
&81 1
&85 1
&83 1
&86 1
&88 1
&8; 1
&87 1
&5 1 1 1
&3 1 1 1
&6 1
&8 1
&; 1
&7 1
&Q 1
&9 1
&1 1
&11 1
&15 1
&13 1
&16 1
&18 1
;. Elaborarea luCurilor inormationale la nivel conce7tual
1@ flu1uri conceptuale de prelucrare
1. Matricea inormationala indicator = indicator
31
35
I
1
I
1
-
I
1
'
I
1
5
I
1
%
I
$
/
I
$
1
I
$
$
I
$
8
I
$
.
I
$
(
I
$
-
I
$
'
I
$
5
I
$
%
I
8
/
I
8
1
I
8
$
I
8
8
I
8
.
I
8
(
I
8
-
I
8
'
I
8
5
I
8
%
I
.
/
I
.
1
I
.
$
I
.
8
I
.
.
I
.
(
I1
I1-
I1'
I15
I1%
I$/
I$1
I$$ 1 1 1
I$8 1 1
I$. 1 1 1 1
I$( 1 1
I$- 1 1
I$' 1 1
I$5 1 1
I$% 1 1 1 1
I8/ 1
I81 1
I8$ 1
I88 1
I8. 1
I8( 1
I8-
I8'
I85
I8%
I./
I.1
I.$
I.8
I..
I.(
I.-
I.'
I.5
I.%
I(/
I(1
I($
I(8
I(.
I((
I(-
I('
I$
I8
I.
I(
I-
I'
I5
I% 1
I1/ 1 1 1
I11 1 1 1
I1$ 1
I18
I1. 1 1 1
I
.
-
I
.
'
I
.
5
I
.
%
I
(
/
I
(
1
I
(
$
I
(
8
I
(
.
I
(
(
I
(
-
I
('
I1
I1-
I1'
I15
I1%
I$/
I$1
I$$
I$8
I$.
I$(
I$-
I$'
I$5
I$%
I8/ 1 1
I81
I8$
I88 1
I8.
I8(
I8- 1
I8' 1
I85
I8%
I./
I.1
I.$
I.8
I..
I.(
I.-
I.'
I.5
I.%
I(/
I(1
I($
I(8
I(.
I((
I(-
I('
I$
I8
I.
I(
33
I-
I'
I5
I%
I1/
I11
I1$
I18
I1.
I1(
36
1. Matricea inormationala indicatori = deci9ii
$oloanele matricei indic gradul de fundamentare a deciziilor. Liniile matricei indic consumul
de informaii la luarea unei decizii. &nformaiile de pe linii se vor numi informaii de
fundamentare. 9atricea ilustreaz lista deciziilor *i cerina intern actual de informaii. -in
mulimea informaiilor poteniale doar o parte sunt utile 3n luarea deciziilor. )ceasta formeaz
cerina interna efectiv.
-ecizii luate pe baza indicatorilor utilizati in documentele proprii ale 'iroului %inanciar-$ontabil#
-1# .eplata salariilor
-5# &ntreruperea contractului de colaborare cu beneficiarii restanti
-3# 4educerea/cresterea c=eltuielilor cu personalul
9atricea indicatori ! decizii
-ecizia
&ndicator
-1 -5 -3
&
1
&
5
&
3
&
6
&
8
&
;
&
7
&
Q
&
9
&
1
1
&
11
1
&
15
1
&
13
&
16
&
18
&
1;
&
17
&
1Q
&
19
&
5
&
51
&
55
1
&
53
1
&
56
1
&
58
1
&
5;
1
&
57
1
&
5Q
1
&
59
1
&
3
1
&
31
1
&
35
1
38
&
33
1
&
36
1
&
38
1
&
3;
1
&
37
1
&
3Q
1
&
39
1
&
6
1
&
61
1
&
65
1
&
63
1
&
66
1
&
68
1
&
6;
1
&
67
1
&
6Q
1
&
69
1
&
8
1
&
81
1
&
85
1
&
83
1
&
86
&
88
&
8;
&
87
E. Anali9a luCurilor inormationale la nivel lo+ic
%lu1urile la nivel logic presupun e1tinderea dualului informational prin
luarea in considerare si a mediului incon"urator in care e1ista si evolueaza sistemul. <rin urmare
se va tine cont si de statiile e1terne ale sistemului.
1. Matricea cerintelor eCterne
<entru evidenierea flu1urilor la nivel logic se elaboreaz matricea cerinei e1terne de
informaii, care cuprinde toate informaiile necesare pentru compartimentele din sistem. 9atricea
permite identificare relaiilor e1istente 3ntre dou compartimente ?un furnizor *i un beneficiar@. -e
asemenea, permite identificarea mulimii indicatorilor utilizai sau furnizai de un compartiment *i
gradul de fundamentare informaional a indicatorilor din compartimentul beneficiar, pe baza
indicatorilor primii de la compartimentul furnizor. )naliza flu1urilor la nivel logic scoate 3n
eviden inutilitatea unor informaii din baza informaional *i din sistemul de prelucrare a
informaiilor.

S
IP
S1 S2 S3 E1 E2 E3
3;
I01 1
I16 1
I17 1
I18 1
I19 1
I20 1
I21 1
I22 1 1
I23 1 1
I24 1 1
I25 1 1
I26 1 1
I27 1 1
I28 1 1
I29 1 1
I30 1 1
I31 1 1
I32 1 1
I33 1 1
I34 1 1
I35 1 1
I36 1 1
I37 1 1
I38 1 1
I39 1 1
I40 1 1
I41 1 1
I42 1 1
I43 1 1
I44 1 1
I45 1 1
I46 1 1
I47 1 1
I48 1 1
I49 1 1
I50 1 1
I51 1 1
I52 1 1
I53 1 1
I54 1
I55 1
I56 1
I57 1
S
Ie
S1 S2 S3 E1 E2 E3
I02 1 -1
I03 1 -1
I04 1 1
I05 1 1
I06 -1 1
I07 -1 1
I08 1
I09 1
I10 1 -1
I11 1 -1
I12 1 -1
I13 1 -1
I14 1 -1
I15 1 -1
37
5. 9atricea modului de utilizare a indicatorilor
9atricea modului de utilizare a indicatorilor constituie un prim pas 3n direcia evalurii
sistemului informaional analizat. <entru a construi aceast matrice se folosesc matricea indicator
! indicator, matricea indicator ! decizii *i matricea cerinei e1terne de informaii.
& S< S$ $(
&1 &
&5 &
&3 &
&6 &
&8 &
&; O $
&7 O $
&Q O $
&9 O O C
&1 O O C
&11 O O C
&15 O O C
&13 O $
&16 O $
&18 O $
&1; O $
&17 O $
&1Q O $
&19 O $
&5 &
&51 &
&55 O O O C
&53 O O O C
&56 O O O C
&58 O O O C
&5; O O O C
&57 O O O C
&5Q O O O C
&59 O O O C
&3 O O O C
&31 O O O C
&35 O O O C
&33 O O O C
&36 O O O C
&38 O O O C
&3; O O O C
&37 O O O C
&3Q O O C
&39 O O C
&6 O O C
&61 O O C
3Q
&65 O O C
&63 O O C
&66 O O C
&68 O O C
&6; O O C
&67 O O C
&6Q O O C
&69 O O C
&8 O O C
&81 O O C
&85 O O C
&83 O O C
&86 &
&88 &
&8; &
&87 &
-upa o analiza a modului de utilizare a indicatorilor observam ca indicatorii &1, &5, &3,
&6, &8, &1;, &17, &1Q, &19, &5, &51, &86, &88, &8;, &87 sunt inutili ?&@. $eilalti indicatori sunt utili
?C@, adica participa direct la fundamentarea deciziilor, si de calcul ?$@. La etapa de reproiectare se
vor analiza indicatorii inutili in vederea eliminarii din sistem.
39
%. (valuarea si reproiectarea sistemului informational
1. (valuarea
<entru a u*ura activitatea ec=ipei de analiz se poate apela la diverse instrumente, dintre care
cel mai frecvent utilizat 3l reprezint structura studiului de caz sau structura proiectului. )ceasta
permite stabilirea de relaii de preceden 3ntre etapele activitii de analiz informaional-
decizional, astfel 3nc0t, la reproiectare, matricea proiectului va putea furniza informaii despre
implicaiile oricrei modificri efectuate 3n sistemul informaional.
Structura studiului de caz
Cod element %enumire element Cod element care participa
la $ormare
1 )r*ani*rama +
, -ac.etele documentelor +
/ Fisele documentelor +
4 Lista documentelor proprii ,,/
0 Lista documentelor e1terne /
2 Lista ene3ciarilor 1,/
4 Lista $urni&orilor 1,/
5 Lista spatiului in$ormational 2,4
6 Sc.ema 7u1urilor la nivel 3&ic 0,5
10 -atricea document + document 4,0,5
11 Sc.ema 7u1urilor de $ormare a
documentelor proprii
/,0,5
1, Lista indicatorilor ,,/
1/ -atricea indicator ( document 4,0,1,
14 -atricea indicator + indicator 1,
10 -atricea indicator ( deci&ii ,,/,1,
12 -atricea cerintei e1terne /,0,1,
14 -atricea modului de utili&are a
indicatorilor
14,10,12
9atricea studiului de caz ?matricea proiectului@
)ceasta matrice furnizeaza aceleasi informatii ca si structura studiului de caz, singura
diferenta fiind forma pe care aceasta o are. Se completeaza cu valoarea 1 daca elementul de pe linie
participa la formarea elementului de pe coloana.
(lem. 1 5 3 6 8 ; 7 Q 9 1 11 15 13 16 18 1; 17
1 1 1
5 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1
8 1 1 1 1 1
; 1
7 1
Q 1 1 1
9
6
1
11
15 1 1 1 1
13
16 1
18 1
1; 1
17
5. 4eproiectarea
(tapa de reproiectare este consecina direct a rezultatelor fazei de evaluare.
$ontinuand si finalizand e1emplul practic, se poate constata despre urmatorii indicatori inutili #
&1, &5, &3, &6, &8 apartin documentului propriu 93 ?4egistrul de casa@, dar
acest document nu poate fi eliminat din sistem deoarece foloseste la evidenta
c=eltuielilor ?la inregistrarea in contabilitate a opreatiunilor de casa@ si la stabilirea
soldului de casa in fiecare zi A
&5, &51 apartin documentului propriu 97 ?4egistrul Murnal@, dar acesta nu poate fi
eliminat deoarece participa la formarea indicatorilor &86 si &88
&86, &88 sunt de asemenea inutili. )cestia apartin insa documentului 91 ?$artea
9are@ care contribuie la formarea documentului 9; ?'alanta de verificare@.
-ocumentul 9; preia indicatorii &1;, &17, &1Q, &19 din documentul 91.
&8;, &87 sunt indicatori inutili, dar apartin documentului 91 ?$artea 9are@, care
contribuie la formarea documentului 9;.
61