Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de StudiiEconomice, Bucuresti

Pachete software
Analiza comparativa a doua pachete
software

Facultatea: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Anul de studiu: 3
Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Microsoft Excel
Microsoft Excel este un software care v permite s creai
tabele i s calculai i analizai date. Acest tip de
software este denumit software pentru foi de calcul. Excel
v permite s creai tabele care s calculeze automat
totalurile valorilor numerice pe care le introducei, s imprimai
tabele n aspecte ngrijite i s creai grafice simple.
Excel face parte din suita de produse Office, care combin mai multe tipuri de software pentru a
crea documente, foi de calcul i prezentri, precum i pentru a gestiona pota electronic.
Buget personal

(Calculare totaluri)
Planificator mese

(Imprimare tabel formatat)
Evidena tensiunii arteriale


De ce este denumit Office?
Poate c v ntrebai de ce produsele software de creare de documente i de
calcul tabelar pe care le utilizai acas fac parte dintr-o suit de software
denumit Office. Motivul ine de istorie. nainte, produsele software de
creare de documente i de calcul tabelar se utilizau n principal pentru lucrul
la birou, (Office n englez). Software-ul a fost introdus ntr-o suit de
software pentru lucru, de aceea a fost denumit Office. De atunci,
computerele personale au devenit populare i acas, dar suita de programe
software care combin crearea de documente i calculul tabelar este
denumit nc Office.
Referirea la Excel
Excel este denumit de obicei Excel n ecranele de software sau n ajutor. De asemenea, este
denumit Microsoft Excel, Office Excel i Microsoft Office Excel 2007. Acestea reprezint toate
software-ul pentru foi de calcul Excel.Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Excel poate fi utilizat i ca software de creare de documentaie?
Excel este un software pentru foi de calcul, dar, pentru c are nenumrate caracteristici de aspect
de tabel i imprimarea se poate limita la o pagin, exist persoane care l utilizeaz i ca software
de creare de documentaie. Pe de alt parte, Excel nu are formatarea de text sofisticat i
caracteristicile de aspect al caracterelor din Word.

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

Ce este SPSS?
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este un pachet de
programe destinat analizei statistice a datelor. Desi exista o varietate de
programe de acest gen (SAS, Statistica for Windows, GraphPad, MS Excel, care are si el functii
statistice), SPSS se distinge prin structurarea riguroasa si usurinta utilizarii, chiar si pentru
ncepatori.
Functii de baza ale SPSS:
- editarea datelor (construirea bazelor de date, transformari ale variabilelor)
- prelucrarea statistica a datelor (statistici descriptive, teste de semnificatie)
- prezentarea rezultatelor, sub forma numerica sau grafica
- realizarea unor proceduri proprii de prelucrare sau de a modifica procedurile standard SPSS.

Privire de ansamblu asupra istoriei programului
Prima versiune a aprut n anul 1968, a evoluat pn la versiunea 15 i aria
de aplicabilitate s-a extins de la versiune la versiune, odat cu modul de
operare i cu facilitile oferite
Unde este folosit?
Programul este utilizat astzi n marketing, cercetare experimental, educaie,
sntate etc. n afar de analizele statistice posibile, programul are componente
puternice pentru managementul datelor (selectare, reconfigurare, creare de date noi)
i pentru documentarea datelor (exist un dicionar metadata, care reine
caracteristici ale datelor). Se mai poate aduga flexibilitatea privind tipurile de date
acceptate ca i modulul de construire a rapoartelor.


Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Aplicatii Excel
1. Functia matematica
Pentru acest exemplu vom folosi produsele furnizate de firma Maurana avand initial pretul fara
TVA. In tabelul de mai jos vom calcula pretul cu TVA 19% si pretul cu TVA 24%.

Metode de calcul :
Coloana C se calculeaza folosind formula : Ci=Bi*$B$17 cu i de la 3 la 15 exceptand 2 7 si
10.
Coloana D se calculeaza folosind formula : Di==Bi*$B$18 cu i de la 3 la 15 exceptand 2 7
si 10
Coloana F se calculeaza folosind formula: Fi=Bi*Fi cu i de la 3 la 15 exceptand 2 7 si 10.
Coloana G se calculeaza folosind formula: Gi=Ci*Fi cu i de la 3 la 15 exceptand 2 7 si 10.
Coloana H se calculeaza folosind formula: Hi=Di*Fi cu i de la 3 la 15 exceptand 2 7 si 10.
Dupa aplicarea formulelor matematice se obtine urmatorul tabel:
Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
2. Functia financiara
Firma doreste sa economiseasca bani pentru a lansa un nou proiect intr-un an. Aceasta face un
depozit de 2000 euro, cu o rata anuala a dobanzii de 5%, platibila lunar. Se va depune suma de
200 euro la inceputul fiecarei luni, timp de 1 an. Cati bani vor fi in cont la sfarsitul anului?
Metoda de calcul:
Pentru a calcula suma de bani care va fi in cont la sfarsitul anului, folosim functia FV definita astfel:
FV(rata,nper,pmt,pv,tip).
Rata=rata dobanzii
Nper= numarul total de perioade in care se efectueaza plati.
Pmt= plata efectuata in fiecare perioada si care ramane fixa pe intreaga durata a anuitatii.
Pv= valoarea prezenta sau cat valoreaza in momentul prezent o serie de plati viitoare(implicit 0).
Tip= poate fi 0 sau 1 si indica momentul de efectuare a platilor, respective sfarsitul sau inceputul
perioadei.Banii care se vor gasi in cont la sfarsitul anului vor fi in valoare de 174444.50$.


Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
3. Analiza statistica
Analiza descriptiva

In programul Excel putem calcula medii, deviatia standard si putem afla minimul si maximul
fiecarei variabile. Pentru acest lucru accesam meniul din Excel astfel: Data Data analysis
Descriptive Statistics
Vom obtine o fereastra in care introducem datele pe care vrem sa le folosim:


Vom obtine urmatorul tabel:

Pe langa medie,deviatie standard,minim,maxim mai obtinem si alti indicatori cum ar fi:
mediana,modul,eroarea standard,varianta etc.

Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
One-Sample T Test

Testul Two-Sample T-Test poate fi calculat intrand in Data Data Analysis t test: Two Sample
Assuming Unequal Variances


In casuta Variable 1 Range vom avea variabila analizata iar in Variable 2 Range vom avea
media variabilei analizate. Rezultatul obtinut

Doar prin acest artificiu se poate calcula One-Sample T Test deoarece Excel nu are aceasta
optiune.Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9 Column 10
Column 1 1
Column 2 0.5232903 1
Column 3 0.183489088 0.024833659 1
Column 4 0.092907141 0.058273263 0.16139374 1
Column 5 -0.057448238 -0.007466981 -0.04661085 0.22439044 1
Column 6 -0.210519692 -0.136235843 0.25479612 -0.07957383 -0.054532737 1
Column 7 0.330610386 0.717723862 -0.05771228 0.070307093 -0.00495395 -0.063524977 1
Column 8 0.134516729 0.580273707 0.11050683 0.185181564 0.115304186 -0.013901746 0.690473586 1
Column 9 0.179458085 0.507672421 0.02455824 0.187016203 0.463646821 -0.063525981 0.595933982 0.82883692 1
Column 10 0.474173285 0.513196186 -0.0844416 0.438116261 -0.037806227 -0.064551403 0.483243569 0.334221378 0.2063522 1
Corelatia

Matricea de corelatie se obtine intrand in Data Data Analysis Correlation. In fereastra
Correlation folosim toate variabilele pentru a obtine matricea.In fereastra Input Range vom scrie variabila pentru care vrem sa obtinem matricea de corelatie.
Matricea obtinuta:

Regresia
Pentru a obtine output-ul regresiei pentru variabilele analizate, vom intra in meniul Data Data
Analysis Regression.

Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
In casuta Input Y Range se introduc valorile variabilei dependente, iar in Input X Range se
introduc valorile variabilei independente. Bifam si optiunea Residual.
Output-ul regresiei obtinut este urmatorul:
In tabelul Regression Statistics am obtinut urmatorii indicatori: coeficientul multiplu de
corelatie(R
2
),coeficientul de determinare(R square),valoarea corectata a coeficientului de
determinare(Ajusted R Square),eroarea standard a estimatiei(Standard Error) si numarul de
observatii din esantion(Observations).
Al doilea tabel de rezultate ANOVA cuprinde tabloul de analiza a variantei asociat regresiei
estimate. Acesta contine: numarul gradelor de libertate(df), sumele de patrate potrivit
descompunerii(SS),media sumelor patrate(MS),valoarea statisticii F cu ajutorul careia se verifica
seminicatia intregii regresii(F) si probabilitatea critica unilaterala(Significance F).
Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Al treilea tablou de rezultate contine valorile estimate pentru coeficientii modelului,precum si
statisticile necesare verificarii ipotezelor uzuale asupra coeficientilor. Acesta contine: termenul
liber al modelului(Intercept),X Variable 1 este coeficientul variabilei dependente, valorile
estimate ale coeficientilor(Coefficients),eroarea standard a coeficientului(Standard Error),statistica
t(t Stat),probabilitatea critica bilaterala a testului t(P-Value) si limitele inferioare si superioare ale
intervalului de incredere(Lower95%,Upper 95%).
Cu ajutorul celui de-al patrulea tabel se pot studia rezidurile. Acesta contine: numarul de ordine al
observatiei(Observation),valoarea prognozata a lui Y(Predicted Y),valoarea erorii de
predictie(Reziduals) si valoarea standardizata a erorii(Standard Reziduals).

Aplicatii SPSS

Statistica descriptiva
In programul SPSS putem calcula medii, deviatia standard si putem afla minimul si maximul
fiecarei variabile. Pentru acest lucru trebuie sa accesam meniul din SPSS astfel: Analyze
Descriptive Statistics DescriptivesIn figura a doua se va deschide casuta Descriptives in care trebuie sa trecem toate variabilele
pentru a avea rezultate la nivelul intregului tabel.

Academia de StudiiEconomice, Bucuresti


Apoi, in cea de-a treia figura, dam click pe butonul Options si bifam Mean,Std. Deviation,
Minimum si Maximum. Am ales sa afisam in ordine alfabetica, bifand optiunea Alphabetic.
In tabelul Descriptive Statistics apare tabelul obtinut in urma pasilor facuti mai sus.

Rezultatele obtinute se pot exporta intr-un document care poate fi de mai multe tipuri cum ar fi
Excel,Html,Power Point,etc, accesand optiunile File Export.

Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Testul One-Sample T Test
Testul One-Sample T-Test poate fi calculat intrand in Analyze Compare Means One-Sample
T Test.

In fereastra One-Sample T Test alegem variabila pe care vrem sa o testam, in fereastra Options
allege un interval de incredere de 95%, iar valoarea pe care o testam este 13 adica media
populatiei.Rezulatele obtinute se regasesc in tabelul de mai sus. Primul tabel include statistica descriptiv a
variabilei testate (N, media, abaterea standard, eroarea standard a mediei). Al doilea tabel include
rezultatele testului statistic (t,df,diferenta fata de media populatiei si limita inferioara si superioara
ale intervalului de incredere pentru media populatiei estimata de esantionul de cercetare.

Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Matricea de corelatie
Matricea de corelatie se obtine intrand in Analyze Correlate Bivariate. In fereastra Bivariate
Correlations folosim toate variabilele pentru a obtine matricea.

Tabelul rezultatelor cuprinde matricea de corelaii a variabilelor analizate.
Fiecare celul include urmtoarele informaii: valoarea lui r,nivelul p,numrul de subieci (N).
Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Regresie
Analiza de regresie se poate face intrand in Analyze Regression Linear.... In fereastra Linear
Regression va trebui sa alegem variabila dependenta si cea independenta. In fereastra Statistics se
observa ca putem alege mai multe optiuni prin care putem obtine diverse rezultate.
Rezultatele obtinute se regasesc in tabelele de mai jos.Tabelul Descriptive Statistics contine variabila dependenta si cea independenta,
media,eroare standard si numarul de obiecte incluse in acestea.
Tabelul Correlation-fiecare celula include urmatoarele informatii: valoarea lui r,nivelul
p,numarul de subiecti (N).
Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
In tabelul Variables Entered Removed se afla variabila care este luata in calcul pentru
analiza de regresie.
Tabelul Model Summary ofer valoarea coeficientului de regresie, notat cu R, care este
identic cu coeficientul de corelaie dintre cele dou variabile.Interpretarea este similar
coeficientului de corelaie simpl, la fel ca i pentru R
2
, care este coeficientul de
determinare al lui R. Adjusted R Square este o corecie a lui R
2
n funcie de numarul de
predictori si numarul de subiecti.
In tabelul ANOVA contine variabilitatea inter calculata, variabilitatea intra si variabilitatea
totala. Este folosit la verificarea validitatii modelului. Aici se afla si gradele de
libertate(df),media sumelor patrate(Mean Square), testul F si varianta.
Tabelul Coefficients conine coeficientul i coeficientul , care pot fi utilizai, la alegere,
n ecuaia de predicie ale variabilei dependente si independente. Tot aici se gaseste si
eroarea standard, testul t si p-value. Cu ajutorul acestora putem afla daca variabila
independenta este semnificativa pentru cea dependenta.
Tabelul Coefficients correlation afiseaza corelatiile si covariantele dintre variabile.
Tabelul Residual Statistics afiseaza statistici descriptive pentru valorile
prognozate,valorile prezise ajustate si cele reziduale(minimul,maximul,media,eroarea
standard si numarul de obiecte N). Acesta ne poate ajuta sa aflam daca exista date
aberante sau date influente.In desenul de mai sus avem o histograma a valorilor reziduale standardizate care ar trebui sa fie
normal distribuite in jurul valorii 0.


Academia de StudiiEconomice, Bucuresti
Concluzii finale
Spre deosebire de Excel, informatiile obtinute in SPSS nu pot fi salvate in alt tip decat cel
implicit (.spv), de aceea este nevoie de optiunea Export.
Pentru a putea calcula One Sample t-test in Excel va trebui sa pastram coloana cu datele
pentru care facem analiza, iar in coloana de alaturi sa trecem media datelor. Excel nu are
functia pentru One Sample t-test asadar se poate calcula cu ajutorul functiei Two-Tail Test
folosind artificiul de mai sus.
SPSS nu are posibilitatea de a calcula functii matematice sau functii
financiare.
Ambele programe au optiunea de a calcula media,deviatia
standard,minim,maximul in acelasi timp(Descriptive Statistics).
Ambele programe pot calcula matricea de corelatie insa cea
rezultata in excel poate fi mai usor utilizata datorita felului in care aceasta
este incadrata. Matricea de corelatie din Spss este destul de mare.
In cazul regresiei, in SPSS vom obtine mai multe tabele fata de cele obtinute in Excel ceea
ce inseamna ca Spss-ul face o analiza mai profunda a variabilelor analizate.
Cu ajutorul programului SPSS este mai usor sa intelegem rezultatele statistice. SPSS a
adugat o multime de fisiere pentru ajutor suplimentar si tutoriale care ajuta la o
intelegere mai rapida a procesului de lucru. Excel nu a facut acest lucru.
Folosind SPSS economisim timp iar productivitatea creste. Exista o mulime de analize
care se pot face mai usor in Excel,dar, pentru a face o analiza statistica este mai usor si mai
rapid in Spss.
Ambele pot analiza un numar nelimitat de randuri.
Exista o mai mare varietate de grafice si diagrame n SPSS. Excel are o gama larga de
diagrame de baza, dar daca dorim sa creem grafice
complexe,cum ar fi tabele de contingenta , acest lucru este
mult mai usor de obtinut n SPSS cu meniurile derulante.
Pentru majoritatea oamenilor, Excel este un program care se
poate intelege mai usor decat Spss-ul.
SPSS este un software care necesita multi bani pentru o
copie.
In concluzie, SPSS este un program mai complex pentru a realiza
o analiza statistica mai profunda a variabilelor de analizat pe cand Excelul poate fi folosit mai
mult pentru functii matematice, financiare, logice etc.