Sunteți pe pagina 1din 9

TEME DE CONTROL

16H


TC1:

Se consider modelul:
y
t
= a + bx
t
+ u
t
n urma prelucrrii electronice a calculelor econometrice privind modelul de mai sus s-au
obinut urmtoarele rezultate:

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,6809
R Square 0.46362
Adjusted R
Square 0,4223
Standard Error 7,5104
Observations 15

R Square =
R
2
=0.6809
2
=0.46362
ANOVA
df SS MS F
Significance
F

Regression 1 633,6594 633.6594 11.23396 0,0052
Residual 13 733.10519 56,4057
Total 14 1366.76459

R
2
=SSR/SST => SST=1366.76459
MSR=SSR / df
S
y/x
2
= MSR
MSR/MSE=11.23396Coefficients
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Intercept -8,5185 13.4044 -0,6355 0,5361 -37,4749 20.4376
X Variable 1 0,1812 0,0541 3.3493 0,0052 0.0646 0,2981
Durbin Watson Statistics = 1,54 ( d
1
= 1,08; d
2
= 1,36)
F (White Heteroskedasticity Test) =2,03 (Critical F (White Heteroskedasticity Test) = 3,88)

= -8.5185 ; = 0.1812
S
b
=0.0541
t
1
calc
= /S
a
=> -0.6355=-8.5185/S
a
=> S
a
=13.4044
t
2
calc
= /S
b
=> t
2
calc
= 0.1812/0.0541 => t
2
calc
= 3.3493
lower 95%
- t
/2,n-2
*S
a
= -37.4749 => t
/2,n-2
= 2.1602
- t
/2,n-2
*S
b
= 0.1812 2.1602 * 0.0541 = 0.0646
Upper 95%
+ t
/2,n-2
*S
a
= 20.4376
+ t
/2,n-2
*S
b
= 0.2981


Se cere:
Sa se scrie ecuatia de regresie si sa se interpreteze economic valorile coeficientilor

Y=20.4376+0.2981*X


a
este estimatorul punctului de intercepie () obinut pe baza datelor din
eantion;

b

este estimatorul pantei liniei drepte () obinut pe baza datelor din eantion ;
arata ca media este in crestere cu 0.1812
Fsignificance =0.0052 < 0.05 => modelul este valid
Coeficientul de determinatie : 46.362%


S se verifice semnificaia parametrilor modelului, s se determine intervalele de
ncredere corespunztoare acestora (Critical t = 2,16);

= -8.5185 este punctul in care variabilele explicative sunt egale cu 0.
t

=| - 0.6355| < critical t=2.16 => nu este semnificativ diferit de 0, deci nu este semnificativ
statistic.


Intervalul de incredere pt :
- t
/2,n-2
*S
a
<= <= + t
/2,n-2
*S
a
-8.5185 2.1602 * 13.4044 <= <= -8.5185 + 2.1602*13.4044
-37.4746 <= <= 20.4376
b


= 0.1812 ceea ce nsemn c, la creterea cu o unitate de msur a variabilei x
1
, variabila
endogen y va crete cu 0,1812 uniti de msur.
t
b
=|3.3493| > critical t=2.16 => este semnificativ diferit de 0, deci este semnificativ statistic.
b


Intervalul de incredere pt :
b

- t
/2,n-2
*S
b
<= <= + t
/2,n-2
*S
b
0.1812 2.1602 *0.0541 <= <= 0.1812+2.1602*0.0541
0.0644 <= <= 0.2981

S se completeze tabelul ANOVA i s se verifice validitatea modelului de regresie
pentru un prag de semnificaie de 5% (Critical F = 4,67);

F=11.23396 > critical F=4.67, iar significance F =0.0052 (valoare mai mica decat 0.05), deci
modelul de regresie construit este semnificativ statistic (valid) si poate si utilizat pentru analiza
dependentei dintre variabilele incluse in model pentru o probabilitatea de cel mult 100 0.0052
= 99.9948 > 95%

Sa se analizeze bonitatea modelului de regresie.

Acesti indicatori sunt:raportul de corelatie(Multiple R), coeficientul de corelatie dintre
valorile observate si valorile ajustate prin ecuatia de regresie (R Square), si coeficientul de
determinatie ajustat (Adjusted R Square). Cu cat si au valori mai apropiate de 1 cu
atat regresia este mai buna.
R square=0.46362
Adjusted R square = 0,4223
Standard error = 7,5104S se verifice ipotezele de independen a erorilor i de homoscedasticitate a erorilor.

Ipotezele de independenta a erorilor:
H
0
: , pentru i=1,,k
H
1
: astfel nct .

Varianta variabilei reziduale,

2
este constant i independent de variabila exogen X - ipoteza
de homoscedasticitate a erorilor.

2
= MSE = 56,4057


tiind c n perioada imediat urmtoare x
t+1
= 20 s se estimeze y
t+1
pe baza unui
interval de ncredere.

y
t+1
= -8.5185 + 0.1812 * x
t+1
y
t+1
= -8.5185 + 0.1812 * 20
y
t+1
= -4.8945TC2:


Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul de turiti sosii ntr-o staiune montan n
perioada 2006-2008:
Anul
Numrul de turiti
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2006 400 320 380 450
2007 420 360 400 450
2008 440 400 420 500

Se cere:
S se reprezinte grafic datele, s se determine componenta sezonier prin ambele
modele(aditiv si multiplicativ) i s se interpreteze valorile obinute;
S se determine seria desezonalizat;
S se previzioneze vnzrile trimestriale pentru anul 2007.
Anul Trim Y
t
(NR
turisti)
Y
tT

(Medii
mobile)
Y
t
-Y
tT
DSB
(deviatii
sezoniere
brute)
Y
tS

(componenta
sezoniera)
Y
t
-Y
tS
(seria
desezonalizata)
Valorile
trendului pt.
seria
corectata
2006 I 400 15 13,28125 386,71875 386,71875
II 320 -40,625 -42,34375 362,34375 393,3096591
III 380 390 -10 -10 -11,71875 391,71875 399,9005682
IV 450 397,5 52,5 42,5 40,78125 409,21875 406,4914773
2007 I 420 405 15 13,28125 406,71875 413,0823864
II 360 407,5 -47,5 -42,34375 402,34375 419,6732955
III 400 410 -10 -11,71875 411,71875 426,2642045
IV 450 417,5 32,5 40,78125 409,21875 432,8551136
2008 I 440 425 15 13,28125 426,71875 439,4460227
II 400 433,75 -
33,75
-42,34375 442,34375 446,0369318
III 420 -11,71875 431,71875 452,6278409
IV 500 40,78125 459,21875 459,21875
Metoda aditiva:

Media DSB=1,71875


In trimestrul 1, factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de turisti cu 10
fata de trend.
In trimestrul 2, factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de turisti cu 30
fata de trend.
In trimestrul 3, factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de turisti cu 15
fata de trend.
In trimestrul 4, factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de turisti cu 37
fata de trend.


,
= 390
= 396.636
= 403.272
= 409.908
= 416.544
= 423.18
= 429.816
= 436.452
= 443.088
= 449.724
= 456.36
= 462.996
Valorile previzionate ale trendului pt trimestrele 1,2,3,4 ale anului 2009 sunt:
Valorile previzionate ale vanzarilor in anul 2009 se obtin insumand valorile estimate ale
trendului cu deviatiile sezoniere corectate:
Anul Trimestrul p

ytS
tS T p n p n
y y y
) ( ) (

previziune


2009
1 1 469.636
10
506.636
2 2 476.272
-30
446.272
3 3 482.908
-15
467.908
4 4 489.544
37
526.544

Metoda multiplicativa


Perioada yt ytMMM yt/ytMMM ysk* yts Yt/yts (seria
corectata)
Comp.
Aleat.
Tr 1
2006
400 - -
0,974984365
1,104959892
1,036165577
0,902812892
0,970393741 412,2038127 -
Tr 2
2006
320 - -
1,09975729 290,9732929 -
Tr 3
2006
380
390 0,974358974 1,031286887 368,4716684 0,94
Tr 4
2006
450
397,5 1,132075472 0,898562081 500,8001221 1,26
Tr 1
2007
420
405 1,037037037

0,970393741 432,8140033 1,07
Tr 2
2007
360
407,5 0,883435583 1,09975729 327,3449545 0,80
Tr 3
2007
400
410 0,975609756 1,031286887 387,8649141 0,95
Tr 4
2007
450
417,5 1,077844311 0,898562081 500,8001221 1,20
Tr 1
2008
440
425 1,035294118 0,970393741 453,4241939 1,07
Tr 2
2008
400
433,75 0,922190202 1,09975729 363,7166161 0,84
Tr 3
2008
420 - -
1,031286887 407,2581598 -
Tr 4
2008
500 - -
0,898562081 556,4445802 -
total Media =
1.0047