Sunteți pe pagina 1din 89

Evenimentul onabort in cadrul unui formularului se realizeaza atunci cand: a) s-a trecut la un alt eveniment b) a fost intrerupta incarcarea

unei imagini c) continutul unui element a fost schimbat d) cand un element a devenit activ 1.Un program Javascript trebuie inclus in: a.Eticheta <applet> b.Eticheta <script> c.Eticheta <object> d.Eticheta <cgi>

2.Butonul Submit este: a.Metoda b.Obiect c.Proprietate d.Variabila

3.Write() este: a.Obiect b.Metoda c.Variabila d.Proprietate

4.Un punct este folosit pentru: a.A separa liniile unui program Javascript b.A incheia o instructiune Javascript c.A separa numele unui obiect de o proprietate sau de o metoda d.Nu este folosit in Javascript

5.Ce anume face un browser pentru a intreprinde o actiune? a.O expresie matematica

b.O expresie Javascipt c.O instructiune Javascript d.O expresie logica

6.O instructiune care apeleaza o functie poate ignora o valoare returnata de o functie? a.Adevarat b.Fals

7.Toate functiile trebuie definite in eticheta <head>? a.Adevarat b.Fals

8.Ce metoda este folosita pentru a sterge un element de la baza unui tablou? a.shift() b.splice() c.div() d.pop()

9.O caseta de validare este un elemet de formular? a.fals b.adevarat

10.CGI(Common Program Interface) este programul ce prelucreaza un formular. a.Adevarat b.Fals

11.Ce eveniment are loc cand un element intra in atentie? a.onblur

b.on select c.onchange d.un alt eveniment

12.Ce eveniment are loc cand un element iese din atentie? a.onblur b.onfocus c.onchange d.onselect

13.O functie interna: a.Trebuie definita in eticheta <head> b.Trebuie definita in eticheta <body> c.Trebuie definita in ambele etichete (<head> si <body>) d.Nu trebuie definita de programator

14.Metode ale obiectului "Password" sunt urmatoarele : a.blur() b.onfocus() c.handle Event() dfocus() e.handle Password()

15.JavaScript a fost dezvoltat prima data de catre firma: a.Sun b.Netscape c.Microsoft d.IBM Care din urmatoarele afirmatii referitoare la javascript boolean object sunt adevarate :

a)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new

Boolean("");

document.write(me);

</script>

va afisa "false"

b)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean(" "); document.write(me);</script> va afisa "false"

c)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean("false"); document.write(me);</script> va afisa "false"

d)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean(false); document.write(me);</script> va afisa "false" X Ce va afia urmtoarea secven de cod? <html> <body> <script type="disabled-text/javascript"> var x = 8; do { document.write("<br /> x este "+x); x++; } while (x<5) </script> </body> </html> a) 5 b) x este 1 x este 2 x este 3 x este 4 x este 5 c) x este 8 X d) x este 1 Care instructiune repetitiva executa instructiuni indiferent daca o conditie este adevarata sau falsa? a) Instructiunea while

b) Instrunctiunea for c) Instructiunea for in d) Instructiunea do...while X Ce va returna secventa de mai jos? <html> <body> <script type="disabled-text/javascript"> var d = new Date() document.write("Afiseaza data curenta a zilei: <br /> ") document.write(d.getDate()) document.write(".") document.write(d.getMonth() + 1) document.write(".") document.write(d.getFullYear()) </script> </body> </html> a) Date, Month, Year b) Afiseaza data curenta a zilei: 18.11.2009 X c) O data oarecare Ce returneaza urmatoarea secventa: <script type="disabled-text/javascript"> var r=Math.random(); if (r>0.5) {document.write("<a href="disabled-url: 'http://www.google.com'>GOOGLE!</a>";}br" />else {document.write("<a href="disabled-url: 'http://www.altavista.com'>ALTAVISTA!</a>";}br" /></script> a)50% sanse sa afiseze GOOGLE!, 50% sanse sa afiseze ALTAVISTA!; b)GOOGLE! ; c)poate afisa fie link-ul catre Google,fie linkul catre Altavista, fiecare avand 50% sansa de

aparitie ;

d)ALTAVISTA! . Ce metoda este utilizata pentru a sterge primul element dintr-un tablou? a) push() b) pop() c) reverse() d) shift() X Care este scopul lui else intr-o instructiune if.....else? a) Contine instructiuni executate in cazul in care expresia conditionala este adevarata b) Defineste o alta expresie conditonala pe care browserul o evalueaza in cazul in care prima expresie conditionala este falsa X c) Contine intructiuni executate daca expresia conditionala este falsa d) Este utilizata pentru imbricarea unei instructiuni if Care este scopul primului parametru al functiei setTimeout()? a) Stabileste perioada de pauza in milisecunde b) Stabileste perioada de pauza in secunde c)Identifica functia de apelat la incheierea perioadei de pauza d)Identifica functia care a apelat perioada de pauza Daca dorim sa incarcam scriptul dintr-un fisier extern (de exemplu "cod.js"), codul in documentul HTML va arata astfel: a)<html> <body> <script src=cod.js type= disabled-text/javascript"> </body> </html> X b)<html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cod.css" /> </head> </html> c) <html>

<body> <script src=cod type= disabled-text/javascript"> </body> </html> Care din urmatoarele sunt metode ale obiectului Array? a)slice() X b)piece() c)splice() X d)onshift() X Efecte precum schimbarea unei imagini care apare la simpla trecere cu mouse-ul deasupra unei zone se realizeaza cu: a. <a href = # disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseUp="document.img.src='imagine2.jpg'"> b. disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine2.jpg'" c. <a href = "#" disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseOut="document.img.src='imagine2.jpg'"> X d. <a href = "#" disabled-onMouseUp="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseDown="document.img.src='imagine2.jpg'"> Ce vor afisa urmatoarele linii de cod? <disabled-script type="disabled-text/javascript"> var sss="Buna ziua copii!"; document.write(sss.split("") + "<br />"); </disabled-script>

a) Buna ziua copii!

b) Buna,ziua,copii,!

c) B,u,n,a, ,z,i,u,a, ,c,o,p,i,i,! X

d) "" "" "" ; Lungimea (in pixeli) a primei imagini dintr-un document este returnata prin: a. document.image[1].height b. document.image[0].width c. document.image[0].height X d. document.image[1].long Intr-un prompt box, daca utilizatorul face click pe cancel, valoarea returnata va fi :

a)true b)valoarea introdusa c)false d)null X

Ferestrele de alertare se bazeaza pe functiile: a. Alert() X b. Focus() c. confirm() X d. prompt() X Ce returneaza document.write(parseInt("010")); a) NaN b)010 c)8 d)10 Daca avem 5 formulare si dorim sa apelam al 7-lea element din formularul al 3-lea, utilizam: a. document.forms[3].elements[7] b. document.forms[2].elements[6] X c. document.forms[2].elements[7] d. document.forms[3].elements[6] X

Pentru a desemna obiectul sau proprietatea curenta pe care dorim sa o folosim: a. this.nume_proprietate X b. this{nume_proprietate} c. this\nume_proprietate\ d. this&nume_proprietate Ce metoda folosesti pentru rotunjirea unei valori? a. Math.rot() b. Math.round() X c. Math.abs() d. Math.parse() Care dintre urmatoarele sunt adevarate? a) statement-ul break intrerupe bucla si executa codul de dupa aceasta X

b) statement-ul continue intrerupe bucla, dar continua cu urmatorul pas din interiorul acesteia X

c) statement-ul break intrerupe bucla, dar continua cu urmatorul pas din interiorul acesteia d) statement-ul continue intrerupe bucla si executa codul de dupa aceasta Cum putem gasi numele browser-ului unui client ?

a)client.navName b)navigator.appName X c)client.appName d)browser.name Ce afiseaza urmatoarea secventa? <script type="disabled-text/javascript"> for (i = 1; i <= 6; i++) { document.write("<h" + i + ">This is heading " + i); document.write("</h" + i + ">"); } </script>

a) This is heading This is heading

This is heading This is heading This is heading This is heading

c) <h1>This is heading</h1> <h2>This is heading</h2> <h3>This is heading</h3> <h4>This is heading</h4> <h5>This is heading</h5> <h6>This is heading</h6>

d) <h1>This is heading 1</h1> <h2>This is heading 2</h2> <h3>This is heading 3</h3> <h4>This is heading 4</h4> <h5>This is heading 5</h5> <h6>This is heading 6</h6>

b) This is heading 1 This is heading 2 This is heading 3 This is heading 4 This is heading 5 This is heading 6 Cum poate fi descris limbajul JS? X

a. un limbaj de programare low-level b. un limbaj de programare precompilat in browser c. un limbaj de programare compilat d. un limbaj de programare orientat pe obiect X

Ce proprietate puteti folosi pentru a redirectiona un vizitator catre o alta pagina?

a. document.URL b. window.location.href X c. .document.location.href d. link.href

Care din acestea nu este un operator JavaScript ?

a. new b. this X c. delete d. typeof Sintaxa corecta pentru operatorul conditional este: a) variablename=(condition)?value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila daca nu se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand se indeplineste conditia X

b) variablename=(condition)?value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila cand se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand nu se indeplineste conditia c) variablename=(condition)value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila cand se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand nu se indeplineste conditia d) var name=(condition)value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila cand se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand nu se indeplineste conditia Obiectul window are urmatoarele proprietati: a) captureEvents() b) focus() c) location d) parent Cum se defineste o functie in Javascript? a. function:myFunction() b. function myFunction() X

c. declare myFunction() d. new myFunction Browserele care nu accepta Javascript, vor a. afisa toate tag-urile <script> si <noscript> b. afisa continutul tag-urilor <script> c. afisa continutul tag-urilor <noscript> X d. afisa continutul tag-urilor <script> si <noscript> Ce valoare se returneaza cand un Confirm box este anulat? a. true b. false X c. 'cancel' d. 'undo' Cu ce metode se pot adauga efecte grafice? a) focus() b)select () c) option() d) onload() Ce eveniment va reseta toate valorile dintr-un formular? a. onundo b. onsubmit c. onclear d. onreset X Care dintre urmatoarele este un comentariu Javascript? a. <!-- this --> b. // this X c. % this d. $this Care dintre acestea nu este un operator de comparatie? a. < b. >

c. = d. !=

Care dintre acestea contine o declaratie executabila? a. // var a = 0; // var b = 0; b. /* var a = 0; // var b = 0; */ c. /* var a = 0; */ var b = 0; X d. // var a = 0; /* var b = 0; */ Care din acestea nu este un obiect de tip Math?

a. atan() b. atan2() c. eval() X d. acos() Alegeti o alta forma de scriere: x ? a = b : a = c

a. if ('x') { a = b; } else { a = c; } b. if (x) { a = c; } else { a = b; } c. x : a = c ? a = b d. Nici una nu e corecta X Care dintru urmatoarele reprezinta o modalitate corecta de definire si atribuire a variabilelor? a) var x; var numemasina; x=5; numemasina="Mercedes"; b) x=5; numemasina="Mercedes"; c) var x=5; var numemasina="Mercedes"; d) int x=5; String numemasina="Mercedes"; Consideram urmatoarele variabile: X X X

someText = 'JavaScript1.2'; pattern = /(\w+)(\d)\.(\d)/i; outCome = pattern.exec(someText);

Ce contine pattern.ignoreCase?

a. true X b. false c. undefined d. null Alegeti perechile de patru simboluri care reprezint proprietati RegExp de tip lastMatch, lastParent, leftContext si rightContext, respectiv:

a. $&, $+, $`, $' X b. $+, $&, $', $` c. $&, $~, $`, $' d. $+, $&, $`, $' Ce atribut HTML permite unui applet Java accesul explicit pentru a accesa obiecte si functii JavaScript?

a. MAYSCRIPT X b. CODE c. PARAM d. CODEBASE Cum ai alege la intamplare un element dintr-un array numit MyStuff in cazul in care numarul de elemente se modifica dinamic?

a. randomElement = myStuff[Math.floor(Math.random() * myStuff.length)] X b. randomElement = myStuff[Math.ceil(Math.random() * myStuff.length)] c. randomElement = myStuff[Math.random(myStuff.length)] d. randomElement = Math.random(myStuff.length)

Alegeti structura ce nu accepta valori de tip Boolean:

a. mimeType.enabledPlugin X b. option.defaultSelected c. form.reset.enabled d. image.complete Alegeti obiectul JavaScript de tip built-in:

a. Image X b. mimeType c. Password d. Area Alege cel mai bun model pentru string-ul: 840-21-3688

a. /\d+-\d{2,}-?\d*/ b. /\w+-\w+-\w+/ c. /\d+\d+\d+/ d. /\d+-\d?-\d+/

Care din acestea nu este o functie de tip built-in?

a. parseInt() b. exec() X c. eval() d. parseFloat() Prin ce difera substring() de substr()? a. Una nu este o metod de obiect String b. substr() ia 3 argumente, substring() doar 2 c. Doar una singura accepta lungimea string ca argument X d. In afara de sintaxa, nimic

Alegeti proprietatea corecta read-only:

a. images[index].src b. layers[index].right c. layers[index].parentLayer X d. links[index].target Cum stergeti un element din optiunea array? a. Setai-o ca fiind falsa b. Setai-o ca fiind null X c. Setai-o ca fiind nedefinita d. Setai-o cu valoarea -1 Alegeti obiectul JavaScript client-side:

a. Database b. Cursor c. Client d. FileUpLoad X e. File X Considerati un formular HTML cu un checkbox si un text field. Atunci cand datele sunt introduse si cheia de intoarcere este apasata, datele par a se fi pierdut inainte ca utilizatorul sa poata face click pe butonul care solicit funcia de prelucrare. Cum corectam acest lucru?

a. Adaugam TYPE=HIDDEN INPUT formularului b. Tinemm apasat pe tasta de intoarcere si returnam (null) c. Adaugam 'return false' la disabled-onsubmit="..." in tag-ul FORM X d. Intruim utilizatorul sa nu apese tasta de intoarcere Care din urmatoarele sunt adevarate?

a. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-press este anulat X b. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-down event este anulat

c. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-up event este anulat d. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-up event este anulat Valoarea atributului "src" nu determina:

a) locatia fisierului in care se afla codul JavaScript b) numele fisierului in care se afla codul JavaScript c) extensia fisierului in care se afla codul Javascript d) marimea fisierului in care se afla codul Javascript

O structura FOR n Java arata in felul urmator: a. for (int i=0;i<5;i++) {} X b. for i=1 to 5 do c. repeat...until(i=5) d. FOR I:=5 DOWNTO 1 DO Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate? a) JavaScript nu este case sensitive X

b) Se poate introduce JavaScript prin intermediul unui fisier extern c) JavaScript se identifica limbajului de programare Java X

d) Tagurile de tip <script> nu se pot intalni in aceleasi timp si in sectiunea head si in sectiunea body X

Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate? a) JavaScript nu este case sensitive X

b) Se poate introduce JavaScript prin intermediul unui fisier extern c) JavaScript se identifica limbajului de programare Java X

d) Tagurile de tip <script> nu se pot intalni in aceleasi timp si in sectiunea head si in sectiunea body X Cum adugai o proprietate la o clasa de obiect?

a) Cu metoda prototype () b) Cu proprietatea prototype x

c) Nu se poate realiza acest lucru d) Nu este vreo modalitate anume Care este numele de mascota Java?

a. Luke b. Duke X c. Nuke d. Sunny

Ce metode pot fi asociate obiectelor de tip String?

a) strike(); X

b) underline();

c) fontcolor(red);

d) fontcolor("red"); X Ce metoda se foloseste in urmatorul script pentru a verifica daca un sir dat contine un anumit cuvant specificat? <script type="disabled-text/javascript"> <!-var str="un sir de text cu multe caractere" document.write (str + "<br/>") document.writeln ("Acest sir are " + str.length + "caractere") var pos=str.indexOf ("multe") if (pos>=0) { document.write ("cuvantul multe incepe de la pozitia : ") document.write (pos + "<br/>") }

else { document.write ("cuvantul nu a fost gasit!") } --> </script> a) indexOf(X) b)length c)pos d)str Ce proprietate se foloseste in acest script pentru a afla cate elemente are un sir ? <script type="disabled-text/javascript"> <!-var str="un sir de text cu multe caractere" document.write (str + "<br/>") document.writeln ("Acest sir are " + str.length + "caractere") var pos=str.indexOf ("multe") if (pos>=0) { document.write ("cuvantul multe incepe de la pozitia : ") document.write (pos + "<br/>") } else { document.write ("cuvantul nu a fost gasit!") } --> </script> a) indexOf b) length(X) c)pos

d)str Intr-un dropdown list, document.getElementById("mySelect").size=4 specifica:

a) numarul elementelor din care este compusa lista de selectie b) toate elementele componente au lungimea de 4 caractere c) la executie, sunt afisate simultan ultimele patru valori din lista d) la executie, sunt afisate simultan primele patru valori din lista X Se defineste tabelul:

<table> <tr id="R1"> <th>Examen</th> <th>Nota</th> </tr> <tr id="R2"> <td>E-Comm</td> <td>9.5</td> </tr> </table> Sintaxa document.write(document.getElementById("R1").innerHTML) afiseaza: a) valorile: Examen Nota b) valorile: <th>Examen</th> <th>Nota</th> c) valorile randurilor din tabel, incepand de la randul identificat "R1" Header-ul unui tabel va fi aliniat la dreapta prin: X

a) document.getElementById('Header').valign="right" b) document.getElementById('Header').align="right" c) document.getElementById('Header').value="right" d) document.getElementById('Header').text-align="right" X

Daca dorim ca la fiecare apasare a unui buton pentru redimensionarea ferestrei, aceasta sa se modifice crescand, folosim: a) top.resizeTo(100,100) b) top.sizeBy(-100,-100) c) top.resizeBy(-100,-100) d) top.resizeBy(100,100) X Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte: a)utilizarea '\n' intr-un alert box impiedica aparitia acesteia; b)utilizarea '\n' intr-un alert box realizeaza trecerea pe randul urmator; c)utilizarea '/n' intr-un alert box realizeaza trecerea pe randul urmator; d)utilizarea '/n' intr-un alert box separa mesajul pentru a il afisa in doua alert box-uri diferite; Care dintre urmatoarele nu sunt metode ale obiectelor string in JavaScript? X

a. fontcolor() X b. prototype X c. toSource() d. replace() In JavaScript functia isNaN() verifica:

a. daca o valoare nu este de tip numeric X b. daca o valoare este de tip String c. daca o valoare nu este de tip String d. daca o valoare este de tip numeric In JavaScript o functie se poate autoapela?

a. Nu b. Da, in JavaScript o functie poate fi recursiva X Ce afiseaza urmatoarea secventa de cod?

<html> <head>

<script type="disabled-text/javascript"> function product(a,b) { return a*b; } </script> </head>

<body> <script type="disabled-text/javascript"> document.write(product(2,2)); </script> </body> </html>

a. NaN b. eroare c. "return 2*2" d. 4 x Cate greseli sunt in urmatoarea secventa de cod?

<script type="txt/javascript"> function validare() { var n : = formular.name.value; if (n.length<3) { alert("Numele trebuie sa nu fie vid sau mai mic de 3 caractere!"); } } <|script>

a.5 b.2 c.3 x d. nici una Pentru x=2, y="3", document.write(x+=y) are valoarea:

a) 23 X b) 5 c) se afiseaza eroare, nu se poate aduna un numar cu un string d) 2"3" Se considera: var d=new Date(); x=d.getDay(); Valorile lui Case din structura lui Switch(x), pot fi: a) sub forma: dd/mm/yyyy b) numele zilelor saptamanii c) intre 0 si 6, corespunzatoare zilelor saptamanii X

d) numarul zilelor corespunzatoare fiecarei luni din an Fereastra creata cu windows.createPopup(): a) ramane pe ecran atat timp cat nu se misca directia mouse-ului b) ramane permanent pe ecran c) dispare de pe ecran la folosirea mouse-ului oriunde inafara acestui mesaj d) permite selectarea textului din interiorul mesajului X Secventa: var t=setTimeout("alert('Secunde')",5000), permite: a) afisarea mesajului de alerta imediat dupa ce butonul este apasat b) afisarea mesajului de alerta dupa 5 secunde de la apasarea butonului X c) calcularea orei curente in secunde d) afisarea orei dupa 5 secunde de la apasarea butonului Ce se va afisa pentru scriptul de mai jos? X

<script type="disabled-text/javascript"> var patt1=new RegExp("e","g"); do { r=patt1.exec("Examen la disciplina E-comm"); document.write(r); } while (r!=null) </script>

a) eeenull b) enull X c) null d) EeEnull Pentru a afla numele browserului de internet, variabila x va primi valoarea: a) x=browser.appName b) x=navigator.appName X c) x:navigator.appName d) x=browser.Name Cum putem pune un mesaj in bara de status a browser-ului?

a) window.status("mesaj");

b) statusbar = "mesaj";

c) status("mesaj");

d) window.status = "mesaj"; X Care este sintaxa pentru a deschide o noua fereastra in JavaScript?

a) w2=window.new("http://www.google.com");

b) w2=window.open("http://www.google.com"); X

c) w2=window.blank("http://www.google.com");

d) w2=window:open("http://www.google.com"); Cum determini valoarea cea mai mare dintre x si y?

a) max(x,y);

b) Math.max(x,y); X

c) Math.maxim(x,y);

d) Math.ceil(x,y); De ce tip pot fi exceptiile?

a) boolean; X

b) object; X

c) double;

d) string; X Care dintre urmatoarele proprietati nu apartin obiectului WINDOW:

a) history;

b) navigator;

c) document;

d) menu; X Care din urmatoarele exemple afiseaza "Succes la test!": a)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes la"); // document.write(" test!"); </script> X

b)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes la test!") </script> X

c)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes ")/* document.write("la"); document.write(" test"); */ document.write("!") </script> d)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes ") document.write("la"); document.write(" test"); document.write("!") </script> X

In ce sectiune se defineste o functie? a)body b)head(X) c)title d)script Ce va afisa urmatoarul cod? <html> <body>

<script type="disabled-text/javascript"> var r=Math.random(); if (r>0.5) { document.write("<a href='http://portal.feaa.uaic.ro'>Portal FEAA</a>"); } else { document.write("<a href='http://www.w3schools.com'>Tutoriale </a>"); } </script> </body> </html>

1. cand un link, cand altul, la intamplare

2. ambele link-uri, unul sub altul, mai intai Portal FEAA, apoi Tutoriale 3. ambele link-uri, unul sub altul, mai intai Tutoriale, apoi Portal FEAA 4. nici un link, deoarece nu exista metoda Math.random Care dintre urmatoarele metode sunt specifice unui sir de caractere (string)?

1. blink(); 2. parse(); 3. replace(); 4. random() 5. toUpperCase(); Pentru acest script <script type="disabled-text/javascript"> loopX: for (x=1; x<=5; x++) { for (y=3; y<8; y++)

{ document.write("x este "+x+" - y este "+y+" --"); if (x==4 ) { break loopX; } } document.write ("<br/> "); } </script> Care va fi rezultatul: a)x este 1 - y este 3 x este 1 - y este 4 x este 1 - y este 5 x este 1 - y este 6 x este 1 - y este 7 x este 2 - y este 3 x este 2 - y este 4 x este 2 - y este 5 x este 2 - y este 6 x este 2 - y este 7 x este 3 - y este 3 x este 3 - y este 4 x este 3 - y este 5 x este 3 - y este 6 x este 3 - y este 7 x este 4 - y este 3 b)x este 1 - y este 3 --x este 1 - y este 4 --x este 1 - y este 5 --x este 1 - y este 6 --x este 1 - y este 7 -x este 2 - y este 3 --x este 2 - y este 4 --x este 2 - y este 5 --x este 2 - y este 6 --x este 2 - y este 7 x este 3 - y este 3 --x este 3 - y este 4 --x este 3 - y este 5 --x este 3 - y este 6 --x este 3 - y este 7 x este 4 - y este 3 -- (X) c)x este 1 - y este 3 --x este 1 - y este 4 --x este 1 - y este 5 --x este 1 - y este 6 --x este 1 - y este 7 -x este 2 - y este 3 --x este 2 - y este 4 --x este 2 - y este 5 --x este 2 - y este 6 --x este 2 - y este 7 x este 3 - y este 3 --x este 3 - y este 4 --x este 3 - y este 5 --x este 3 - y este 6 --x este 3 - y este 7 x este 4 - y este 3 -x este 5 - y este 3 --x este 5 - y este 4 --x este 5 - y este 5 --x este 5 - y este 6 --x este 5 - y este 7 -

Ce face urmatoarea secventa : typeof true ?

1. tipareste "true" 2. returneaza sirul "booleam" 3. returneaza sirul "string" 4. returneaza sirul "boolean" X

In cadrul comenzii: document.write("text javascript") 5. a)document este un obiect; 6. b)document este un document; 7. c)document este o metoda; 8. d)document este oproprietate; Ce face caracterul special "/n" ? X

1. indica o linie noua 2. indica o pagina noua 3. indica un nume nou 4. indica un string Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte? 5. a) instructiunea break intrerupe definitiv executia unui ciclu; X 6. b) instructiunea continue executa instructiunile care au mai ramas din ciclul respectiv; 7. c) operatorul typeof returneaza tipul de date continut la momentul respectiv de operandul sau; X X

Pentru comentarii pe mai multe linii se foloseste marcajul: a) // 8. b) /* */ X 9. c) && 10. d) ++ Pentru a afisa urmatorul rezultat x este 1 x este 2 x este 4

x este 6 x este 7 x este 8 x este 9 ce script folosim? a) <script tipe="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<10; x++) { if (x==3 || x==5) { continue; } document.write ("<br/> x este " + x); } </script> (X) b)<script tipe="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<10; x++) { document.write ("<br/> x este " + x); if (x==3 || x==5) { continue; } } </script> c)<script tipe="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<10; x++) { if (x=3 || x=5) { continue } document.write ("<br/> x este " + x); } </script>

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la utilizarea ; (punct si virgula) in JavaScript, sunt corecte: a) utilizarea este obligatorie dupa fiecare declaratie; b) utilizarea permite scrierea declaratiilor multiple; c) utilizarea este optionala; X X

d) fara utilizare, JavaScript nu recunoaste declaratia; Instructiunea for: a)executa codul de un numar specificat de ori; X b)executa cate un set de instructiuni pentru fiecare proprietate dintr-un obiect; c)repeta codul atata timp cat o anumita conditie este adevarata; Trebuie sa acordam importanta foarte mare spatiilor albe. JavaScript nu le ignora.

1. Fals X 2. Adevarat Pentru a compara o valoare cu altele dintr-o lista se foloseste intructiunea: a) switch ; X b) >= ; c) !> ; Care dintre urmatoarele reguli sunt respectate de numele variabilelor si functiilor ? a)primul caracter trebuie sa fie o litera ,un caracter de subliniere(_)sau semnul $; X b)numele trebuie sa contina spatii libere; c)nu se folosesc cuvinte rezervate , care fac parte din limbajul JavaScript('status' , 'alert'); X d)numele trebuie sa inceapa cu un numar; Care dintre urmatoarele casute sunt de tip popup?

1. alert X 2. variable 3. document.write 4. prompt X 5. comfirm

Toate declaratiile trebuie sa se termine cu caracterul: a) ';' x b) '.' c) ','

d) '!' Ce tag se foloseste pentru a avertiza ca browserul nu suporta javascript?

a) <nojscript> b) </script> c) <noscript> X d) <js--> Care este numele oficial al JavaScript ? a) ECMAScript X b) ECMA c) Java Care din afirmatiile de mai jos privind JavaScript sunt adevarate? a) limbaj de programare orientat obiect b) limbaj de scriptare "bazat pe obiecte" - X c) totuna cu Java, fiind create de aceleasi companii d) poate fi introdus in HTML - X Folosind JavaScript puteti deschide o noua fereastra (fereastra pop-up) in care se incarca o pagina HTML, cu dimensiuni, pozitie si proprietati stabilite de dvs. Pentru a crea o astfel de fereastra se foloseste metoda : a) open("ORL", "nume", "parent") b) window("URL", "variabile", "clase") c) open("URL", "nume", "proprietati") - X d) opener("URI", "nume", "proprietati") O fereastra de confirmare se creaza cu sintaxa: a) window.prompt("intrebare") b) window.alert("mesaj") c) window.confirm("intrebare") - X

d)window.confirm("mesaj", "default") JavaScript are urmatoarele obiecte esentiale, predefinite: a) Date - X b) Math - X c) Boolean d) Global X Care dintre urmatoarele sunt proprietati ale obiectului "Button": a) form - X b) color c) type - X d) width Care din urmatoarele sunt intstructiuni ciclice(repetitive): a) for - X b) while - X c) for ... out d) do ... while - X Similar cu operatori de comparatie, operatorii logici (booleeni) ... a) compara doua expresii si returneaza TRUE sau FALSE - X b) compara mai multe expresii c) determina daca o variabila a fost definita cu un anumit tip de date. d) atribuie o valoare unei variabile pe baza unei conditii In interiorul carui tag HTML se introduce JavaScript?

a) <js> b) <scripting> c) <javascript> d) <script> - X Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru obiectul Array? Un array este o variabil special, care poate deine mai mult de o valoare, la un moment dat. a) matrice b) variabil special, care poate deine mai mult de o valoare la un moment dat - X

c) colectie de variabile d) variabil special, care poate deine o singura valoare la un moment dat Care dintre urmatoarele sunt functii ale obiectului DATE:

a) getTime; X

b) getHours; X

c) getWeek;

d) getSeconds; X Ce va afisa urmatoarea secventa de cod:

<disabled-script type="disabled-text/javascript"> document.write("Hello"); // document.write("everybody"); // </disabled-script>

a) Hello;

b) Hello everybody; X

c) Hello //;

d) nimic, ambele fiind considerate comentarii; Ce rezultat va returna urmtoarea secven de cod?

<html> <body>

<script type="disabled-text/javascript">

document.write(Math.round(Math.random())); </script> </body> </html> a. un numr aleatoriu ntre 0 i 1; b. un numr aproximat; c. 1; d. o eroare. Care din urmtoarele caractere speciale introduce semnul "&"?

a. /&; b. \&; c. \end; d. "&". Cte tipuri de casue popup exist?

a. 2; b. 3; c. 4; d. 5. Fiierele externe din disabled-JavaScript: a. se salveaz cu extensia .css; b. se salveaz cu extensia .js; c. conin tagul <script>; d. se aduc n document cu atributul src="disabled-url: "numedoc.js"./span"> Scripturile care se executa in timp ce pagina se incarca se afla in sectiunea:

a) head;

b) body; X

c) head si body;

d) title; Crearea unei funcii se realizeaz: a. n tagul <script> din seciunea head a documentului; b. n tagul <head> din seciunea script a documentului; c. n tagul <body> a documentului; d. ntr-un document extern de tip .css. n Java Script, comanda "if" : a. conine obligatoriu o singur ramur; b. poate s conin o singur ramur; c. opional, poate s conin ramura "else"; d. nu exist. Ce va afisa scriptul ? <script type="disabled-text/javascript"> var x=5 var y=9 var z=2 var t t = (x = = y) || (z!=2 && x+y>15) = = = (x != y && y-z = =0 || z>5) var t document.write("t are valoarea: " + t) </script>

a) t are valoarea : false b) t are valoarea: 10 c) t are valoarea : true X d) t are valoarea : 1.

Cate ramuri poate contine o instructiune IF? a. 2 b. 1 X c. 4 d. 3 Care din urmatoarele afirmatii referitoare la un script Java extern nu sunt adevarate? a) un script extern va fi salvat cu extensia .js ; b) un script extern poate fi folosit doar o singura data; X c) un JavaScript extern nu poate contine tagul <script>; d) pentru a folosi scriptul extern folosim atributul link din cadrul tagului < script >.X Care din urmatoarele sintagme de declarare a variabilelor sunt corecte: a) var d = new getHours(); b) var numar = frm.txtValoare.value ; X c) var nr = formular.txtVal ; d) var numar = parseInt(fSuma.v1.value). X Ce determina comanda document.write( ) introdusa intre tagurile <script> si </script>? a) scrierea unui text fara a fi nevoie de compilare preliminara; b) scrierea unui text in corpul unei pagini web; X c) scrierea unui text in secventa de script; d) scrierea unui text intr-un formular. Ce va fi afisat in broswer in urma executiei urmatoarei secvente de cod: <script type="disabled-text/javascript"> <!-window.alert(Bine ai venit!); //--> </script> a)mesajul: Bine ai venit! b)o fereastra cu mesajul: Bine ai venit! c)mesajul: Eroare d)nimic,deoarece lipsesc ghilimelele in cadrul sintaxei window.alert x

Pentru a introduce un comentariu pe un singur rand folosim:

a) !! single line comment

b) // single line comment X

c) ; single line comment

d) /* single line comment */ X Operatorul "===" este folosit pentru a verifica daca cei doi termeni comparati sunt:

a) egali ca tip;

b) egali ca valoare si adresa;

c) egali ca valoare si tip; X

d) egali ca valoare, tip si adresa; Care dintre urmatoarele evenimente se regasesc in cadrul unui formular?

a) onload X

b) onrefresh

c) onclick X

d) onmouseclick Ce va afia urmtoarea secven de cod? <html> <body> <script type="disabled-text/javascript">

var x; x=2; document.write(x); document.write(", "); X=3; document.write(X); document.write(", "); document.write(X+X); document.write(", "); document.write(X%=x) </script> </body> </html> a) 2, 3 b) 2, 3, 5, 0 c) 2, 3, 6, 1 d) 2, 2, 4, 0.02 Care este rolul functiei parseInt() : a) transmite mesaje de avertizare sau alertare utilizatorului; b) returneaza o valoare numerica; c) transforma un sir de caractere in numar; d) extrage din formular valorile numerice pe care le dorim sa le utilizam in calcule aritmetice. X Cum se comenteaz blocurile de linii n JavaScript? a) //comentariu pentru mai multe linii b) /*comentariu pentru mai multe linii*/ c) <!comentariu pentru mai multe linii--> d) //comentariu

pentru mai multe linii// Care este sintaxa de creare a unei funcii? a) Nume_functie{} {variabile operatiuni } b) Nume_functie() variabile{} operatiuni{} c) Nume_functie() {variabile operatiuni } d) Nume_functie(variabile,operatiuni) Care sunt funciile pe care se bazeaz ferestrele de alertare? a) Alert() X b) infirm() c) confirm() X d) prompt() X Care este funcia prin care se extrage ora din data curent? a) setHours() b) getHours() X c) curentHours() d) Date(Hours) Care este funcia care extrage data curent din sistem? a) curentDate() b) Date() X c) getDate() d) setDate() In JavaScript operatorii booleeni se mai numesc : a)operatori de atribuire

b)operatori de comparare c)operatori logici x d)operatori aritmetici Pentru folosirea cumulativa a doua conditii intr-o instructiune IF se utilizeaza operatorul: a) + b) and c) && X d) || Dupa ce este adaugat intr-un document HTML, in sectiunea BODY, scriptul urmator va afisa: <script type="disabled-text/javascript"> document.write(Math.round(0.70) + "<br />"); document.write(Math.round(-4.29) + "<br />"); </script> a) 1 -5 b) 0 -4 c) 1 -3 d) 1 -4 (X)

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? a) x si X sunt doua variabile diferite (X)

b) Numele variabilei trebuie sa inceapa cu o litera sau cu caracterul underscore '_' (X)

c) Valoarea de tip number a unei variabile se scrie intre ghilimele (exemplu: varsta = "20") d) Valoarea de tip text a unei variabile se scrie intre ghilimele ( exemplu: nume = "Gigel") (X)

Ce va afisa acest script? <script type="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<8; x++) {

if (x==3 || x==6) { continue; } document.write("<br /> X este "+x); } </script> a) X este 1 X este 2 X este 4 X este 5 X este 7 b) X este 1 X este 2 X este 3 c) X este 4 X este 5 X este 6 d) X este 1 X este 2 X este 3 X este 5 X este 7 care sunt sectiunile unui document HTML in care putem amplasa obiecte de tip JavaScript? (X)

a)title b)head X c)body X Care este sintaxa corecta atunci cand vrem sa facem referire la un script extern cu numele aaa.js?

a)<script name="aaa.js"> b) <script href="disabled-url: "aaa.js">br" />c)<script src="aaa.js"> X

care este operatorul folosit pentru a desemna o inegalitate in JavaScript?

a) <> b) <=> c) != X d) =! Care este numele tagului folosit pentru a insera un obiect de tip JavaScript intr-un document HTML? a) javascript b) JavaScript c) script X d) style e) link Atunci cand adunam o variabila de tip String si una de tip Integer rezultatul va fi de tip: a) boolean b) string X c) integer d) object care din urmatoarele metode pot fi folosite pentru crearea unei liste cu 3 componente

a) var student=new Array(); student[0]="B"; student[1]="A"; student[2]="C"; b) var student=new Array("A","B","C") c) var student=new Array(3); student[0]="B"; student[1]="A"; student[2]="C"; d) var student=new Array(3); student[1]="B";

student[2]="A"; student[3]="C"; care este caracterul folosit pentru concatenarea sirurilor? a)& b)&& c)+ X d)++ Toate declaratiile trebuie sa se termine cu caracterul: a) ';' x

b) '.' c) ','

d) '!' Cum poate fi descris limbajul JS?

a. un limbaj de programare low-level b. un limbaj de programare precompilat in browser c. un limbaj de programare compilat d. un limbaj de programare orientat pe obiect X Ce returneaza urmatoarele metode ale obiectului DATE? a) getFullYear() - Returneaza anul dintr-un obiect Date (patru cifre) X b) getTimezoneOffset() - Returneaza numarul de milisecunde pana la miezul noptii c) getDay() - Returneaza ziua dintr-un obiect Date X d) getUTCSeconds() - Returneaza secundele dintr-un obiect Date in timp universal X Ce returneaza urmatoarea secventa : <script type="disabled-text/javascript"> var str="Visit .W3Schools.\n Learn JavaScript."; var patt1=/\n/g; document.write(str.search(patt1)); </script> a)17 b)/\n/g x

c)Pozitia in care a fost gasit caracterul"\n" ce introduce o noua linie. d)16 Care este scopul lui else intr-o instructiune if.....else?

a) Contine instructiuni executate in cazul in care expresia conditionala este adevarata b) Defineste o alta expresie conditonala pe care browserul o evalueaza in cazul in care prima expresie conditionala este falsa X c) Contine intructiuni executate daca expresia conditionala este falsa d) Este utilizata pentru imbricarea unei instructiuni if

1. Evenimentul onabort in cadrul unui formularului se realizeaza atunci cand: a) s-a trecut la un alt eveniment b) a fost intrerupta incarcarea unei imagini c) continutul unui element a fost schimbat d) cand un element a devenit activ
2. Un program Javascript trebuie inclus in: a.Eticheta <applet> b.Eticheta <script> c.Eticheta <object> d.Eticheta <cgi> 2.Butonul Submit este: a.Metoda b.Obiect c.Proprietate d.Variabila 3.Write() este: a.Obiect b.Metoda c.Variabila d.Proprietate 4.Un punct este folosit pentru: a.A separa liniile unui program Javascript

b.A incheia o instructiune Javascript c.A separa numele unui obiect de o proprietate sau de o metoda d.Nu este folosit in Javascript 5.Ce anume face un browser pentru a intreprinde o actiune? a.O expresie matematica b.O expresie Javascipt c.O instructiune Javascript d.O expresie logica 6.O instructiune care apeleaza o functie poate ignora o valoare returnata de o functie? a.Adevarat b.Fals 7.Toate functiile trebuie definite in eticheta <head>? a.Adevarat b.Fals 8.Ce metoda este folosita pentru a sterge un element de la baza unui tablou? a.shift() b.splice() c.div() d.pop()

9.O caseta de validare este un elemet de formular? a.fals b.adevarat 10.CGI(Common Program Interface) este programul ce prelucreaza un formular. a.Adevarat b.Fals

11.Ce eveniment are loc cand un element intra in atentie? a.onblur b.on select c.onchange d.un alt eveniment 12.Ce eveniment are loc cand un element iese din atentie?

a.onblur b.onfocus c.onchange d.onselect 13.O functie interna: a.Trebuie definita in eticheta <head> b.Trebuie definita in eticheta <body> c.Trebuie definita in ambele etichete (<head> si <body>) d.Nu trebuie definita de programator 14.Metode ale obiectului "Password" sunt urmatoarele : a.blur() b.onfocus() c.handle Event() dfocus() e.handle Password() 15.JavaScript a fost dezvoltat prima data de catre firma: a.Sun b.Netscape c.Microsoft d.IBM

16. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la javascript boolean object sunt adevarate : a)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean(""); document.write(me); </script> va afisa "false" b)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean(" "); document.write(me);</script> va afisa "false" c)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean("false"); document.write(me);</script> va afisa "false" d)<script type="disabled-text/javascript"> var me =new Boolean(false); document.write(me);</script> va afisa "false" X

17. Ce va afia urmtoarea secven de cod? <html> <body>

<script type="disabled-text/javascript"> var x = 8; do { document.write("<br /> x este "+x); x++; } while (x<5) </script> </body> </html> a) 5 b) x este 1 x este 2 x este 3 x este 4 x este 5 c) x este 8 X d) x este 1 18. Care instructiune repetitiva executa instructiuni indiferent daca o conditie este adevarata sau falsa? a) Instructiunea while b) Instrunctiunea for c) Instructiunea for in d) Instructiunea do...while X

19. Ce va returna secventa de mai jos? <html> <body>

<script type="disabled-text/javascript"> var d = new Date() document.write("Afiseaza data curenta a zilei: <br /> ") document.write(d.getDate()) document.write(".") document.write(d.getMonth() + 1) document.write(".") document.write(d.getFullYear()) </script> </body> </html> a) Date, Month, Year b) Afiseaza data curenta a zilei: 18.11.2009 X c) O data oarecare 20.Ce returneaza urmatoarea secventa: <script type="disabled-text/javascript"> var r=Math.random(); if (r>0.5) {document.write("<a href="disabled-url: 'http://www.google.com'>GOOGLE!</a>";}br" />else {document.write("<a href="disabled-url: 'http://www.altavista.com'>ALTAVISTA!</a>";}br" /></script> a)50% sanse sa afiseze GOOGLE!, 50% sanse sa afiseze ALTAVISTA!; b)GOOGLE! ; c)poate afisa fie link-ul catre Google,fie linkul catre Altavista, fiecare avand 50% sansa de aparitie ; X d)ALTAVISTA! . 21. Ce returneaza urmatoarele metode ale obiectului DATE? a) getFullYear() - Returneaza anul dintr-un obiect Date (patru cifre) X

b) getTimezoneOffset() - Returneaza numarul de milisecunde pana la miezul noptii c) getDay() - Returneaza ziua dintr-un obiect Date X d) getUTCSeconds() - Returneaza secundele dintr-un obiect Date in timp universal X 22. Ce returneaza urmatoarea secventa : <script type="disabled-text/javascript"> var str="Visit .W3Schools.\n Learn JavaScript."; var patt1=/\n/g; document.write(str.search(patt1)); </script> a)17 x b)/\n/g c)Pozitia in care a fost gasit caracterul"\n" ce introduce o noua linie. d)16 23. Ce metoda este utilizata pentru a sterge primul element dintr-un tablou? a) push() b) pop() c) reverse() d) shift() X 24. Care este scopul lui else intr-o instructiune if.....else? a) Contine instructiuni executate in cazul in care expresia conditionala este adevarata b) Defineste o alta expresie conditonala pe care browserul o evalueaza in cazul in care prima expresie conditionala este falsa X c) Contine intructiuni executate daca expresia conditionala este falsa d) Este utilizata pentru imbricarea unei instructiuni if 25. Care este scopul primului parametru al functiei setTimeout()? a) a) Stabileste perioada de pauza in milisecunde b)Stabileste perioada de pauza in secunde c) c)Identifica functia de apelat la incheierea perioadei de pauza

d)

d)Identifica functia care a apelat perioada de pauza


26. Daca dorim sa incarcam scriptul dintr-un fisier extern (de exemplu "cod.js"), codul in documentul HTML va arata astfel:

a)<html> <body> <script src=cod.js type= disabled-text/javascript"> </body> </html> X b)<html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cod.css" /> </head> </html> c) <html> <body> <script src=cod type= disabled-text/javascript"> </body> </html>
27. Care din urmatoarele sunt metode ale obiectului Array? a)slice() X b)piece() c)splice() X d)onshift() X

28. Efecte precum schimbarea unei imagini care apare la simpla trecere cu mouse-ul deasupra unei zone se realizeaza cu: a. <a href = # disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine1.jpg'"

disabled-onMouseUp="document.img.src='imagine2.jpg'"> b. disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine2.jpg'" c. <a href = "#" disabled-onMouseOver="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseOut="document.img.src='imagine2.jpg'"> X d. <a href = "#" disabled-onMouseUp="document.img.src='imagine1.jpg'" disabled-onMouseDown="document.img.src='imagine2.jpg'">

29. Ce vor afisa urmatoarele linii de cod? <disabled-script type="disabled-text/javascript"> var sss="Buna ziua copii!"; document.write(sss.split("") + "<br />"); </disabled-script> a) Buna ziua copii! b) Buna,ziua,copii,! c) B,u,n,a, ,z,i,u,a, ,c,o,p,i,i,! X d) "" "" "" ;

30. Lungimea (in pixeli) a primei imagini dintr-un document este returnata prin: a. document.image[1].height b. document.image[0].width c. document.image[0].height X d. document.image[1].long

31. Intr-un prompt box, daca utilizatorul face click pe cancel, valoarea returnata va fi :

a)true b)valoarea introdusa c)false d)null X

32. Ferestrele de alertare se bazeaza pe functiile: a. Alert() X b. Focus() c. confirm() X d. prompt() X

33. Ce returneaza document.write(parseInt("010")); a) NaN b)010 c)8 d)10


34. Daca avem 5 formulare si dorim sa apelam al 7-lea element din formularul al 3-lea, utilizam: a. document.forms[3].elements[7] b. document.forms[2].elements[6] X c. document.forms[2].elements[7] d. document.forms[3].elements[6]

35. Pentru a desemna obiectul sau proprietatea curenta pe care dorim sa o folosim: a. this.nume_proprietate X b. this{nume_proprietate} c. this\nume_proprietate\ d. this&nume_proprietate

36. Ce metoda folosesti pentru rotunjirea unei valori? a. Math.rot() b. Math.round() X c. Math.abs() d. Math.parse()

37. Care dintre urmatoarele sunt adevarate? a) statement-ul break intrerupe bucla si executa codul de dupa aceasta X

b) statement-ul continue intrerupe bucla, dar continua cu urmatorul pas din interiorul acesteia X c) statement-ul break intrerupe bucla, dar continua cu urmatorul pas din interiorul acesteia d) statement-ul continue intrerupe bucla si executa codul de dupa aceasta 38. Cum putem gasi numele browser-ului unui client ?

a)client.navName b)navigator.appName X c)client.appName d)browser.name 39. Ce afiseaza urmatoarea secventa? <script type="disabled-text/javascript"> for (i = 1; i <= 6; i++) { document.write("<h" + i + ">This is heading " + i); document.write("</h" + i + ">"); } </script>

a) This is heading This is heading This is heading This is heading This is heading This is heading c) <h1>This is heading</h1>

<h2>This is heading</h2> <h3>This is heading</h3> <h4>This is heading</h4> <h5>This is heading</h5> <h6>This is heading</h6>

d) <h1>This is heading 1</h1> <h2>This is heading 2</h2> <h3>This is heading 3</h3> <h4>This is heading 4</h4> <h5>This is heading 5</h5> <h6>This is heading 6</h6>

b) This is heading 1
This is heading 2
This is heading 3
This is heading 4
This is heading 5
This is heading 6

40. Cum poate fi descris limbajul JS? a. un limbaj de programare low-level b. un limbaj de programare precompilat in browser c. un limbaj de programare compilat d. un limbaj de programare orientat pe obiect X

41. Ce proprietate puteti folosi pentru a redirectiona un vizitator catre o alta pagina? a. document.URL b. window.location.href X c. .document.location.href d. link.href

42. Care din acestea nu este un operator JavaScript ? a. new b. this X c. delete d. typeof 43. Sintaxa corecta pentru operatorul conditional este: a) variablename=(condition)?value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila daca nu se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand se indeplineste conditia X b) variablename=(condition)?value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila cand se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand nu se indeplineste conditia c) variablename=(condition)value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila cand se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand nu se indeplineste conditia d) var name=(condition)value1:value2, unde value1 este valoarea pe care o ia variabila cand se indeplineste conditia si value2 valoarea pe care o ia cand nu se indeplineste conditia 44. obiectul window are urmatoarele proprietati: a) captureEvents() b) focus() c) location d) parent
45. Cum se defineste o functie in Javascript?
a. function:myFunction() b. function myFunction() X c. declare myFunction() d. new myFunction

46. Browserele care nu accepta Javascript, vor


a. afisa toate tag-urile <script> si <noscript> b. afisa continutul tag-urilor <script> c. afisa continutul tag-urilor <noscript> X d. afisa continutul tag-urilor <script> si <noscript>

47. Ce valoare se returneaza cand un Confirm box este anulat?


a. true b. false X c. 'cancel' d. 'undo'

48. Cu ce metode se pot adauga efecte grafice? a) focus() b)select () c) option() d) onload()
49. Ce eveniment va reseta toate valorile dintr-un formular?
a. b. c. d. onundo onsubmit onclear onreset X

50. Care dintre urmatoarele este un comentariu Javascript?


a. <!-- this --> b. // this X c. % this d. $this

51. Care dintre acestea nu este un operator de comparatie?


a. < b. > c. = X d. !=

52. Care dintre acestea contine o declaratie executabila?


a. b. c. d. // var a = 0; // var b = 0; /* var a = 0; // var b = 0; */ /* var a = 0; */ var b = 0; X // var a = 0; /* var b = 0; */

53. Care din acestea nu este un obiect de tip Math? a. atan() b. atan2() c. eval() X d. acos()

54. Alegeti o alta forma de scriere: x ? a = b : a = c a. if ('x') { a = b; } else { a = c; } b. if (x) { a = c; } else { a = b; } c. x : a = c ? a = b d. Nici una nu e corecta X

55. Care dintru urmatoarele reprezinta o modalitate corecta de definire si atribuire a variabilelor? a) var x; var numemasina; x=5; numemasina="Mercedes"; b) x=5; numemasina="Mercedes"; c) var x=5; var numemasina="Mercedes"; d) int x=5; X X X

String numemasina="Mercedes";
56. Consideram urmatoarele variabile: someText = 'JavaScript1.2'; pattern = /(\w+)(\d)\.(\d)/i; outCome = pattern.exec(someText);

Ce contine pattern.ignoreCase? a. true X b. false c. undefined d. null

57. Consideram urmatoarele variabile: someText = 'JavaScript1.2'; pattern = /(\w+)(\d)\.(\d)/i; outCome = pattern.exec(someText);

Ce contine pattern.global? a. true b. false X c. undefined d. null

58. Alegeti perechile de patru simboluri care reprezint proprietati RegExp de tip lastMatch, lastParent, leftContext si rightContext, respectiv: a. $&, $+, $`, $' X b. $+, $&, $', $` c. $&, $~, $`, $' d. $+, $&, $`, $'

59. Ce atribut HTML permite unui applet Java accesul explicit pentru a accesa obiecte si functii JavaScript? a. MAYSCRIPT X b. CODE c. PARAM d. CODEBASE

60. Cum ai alege la intamplare un element dintr-un array numit MyStuff in cazul in care numarul de elemente se modifica dinamic? a. randomElement = myStuff[Math.floor(Math.random() * myStuff.length)] X b. randomElement = myStuff[Math.ceil(Math.random() * myStuff.length)] c. randomElement = myStuff[Math.random(myStuff.length)] d. randomElement = Math.random(myStuff.length)

61. Alegeti structura ce nu accepta valori de tip Boolean: a. mimeType.enabledPlugin X b. option.defaultSelected c. form.reset.enabled d. image.complete

62. Alegeti obiectul JavaScript de tip built-in: a. Image X b. mimeType c. Password d. Area

63. Alege cel mai bun model pentru string-ul: 840-21-3688 a. /\d+-\d{2,}-?\d*/ b. /\w+-\w+-\w+/ c. /\d+\d+\d+/ d. /\d+-\d?-\d+/ X

64. Care din acestea nu este o functie de tip built-in? a. parseInt() b. exec() X c. eval() d. parseFloat()

65. Prin ce difera substring() de substr()? a. Una nu este o metod de obiect String b. substr() ia 3 argumente, substring() doar 2 c. Doar una singura accepta lungimea string ca argument X d. In afara de sintaxa, nimic

66. Alegeti proprietatea corecta read-only: a. images[index].src b. layers[index].right c. layers[index].parentLayer X d. links[index].target

67. Cum stergeti un element din optiunea array? a. Setai-o ca fiind falsa b. Setai-o ca fiind null X c. Setai-o ca fiind nedefinita d. Setai-o cu valoarea -1

68. Alegeti obiectul JavaScript client-side: a. Database b. Cursor c. Client d. FileUpLoad X

69. Alegeti obiectul JavaScript server-side: a. FileUpLoad b. Function c. File X d. Date

70. Considerati un formular HTML cu un checkbox si un text field. Atunci cand datele sunt introduse si cheia de intoarcere este apasata, datele par a se fi pierdut inainte ca utilizatorul sa poata face click pe butonul care solicit funcia de prelucrare. Cum corectam acest lucru? a. Adaugam TYPE=HIDDEN INPUT formularului b. Tinemm apasat pe tasta de intoarcere si returnam (null) c. Adaugam 'return false' la disabled-onsubmit="..." in tag-ul FORM X d. Intruim utilizatorul sa nu apese tasta de intoarcere

71. Care din urmatoarele sunt adevarate? a. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-press este anulat X b. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-down event este anulat c. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-up event este anulat d. Daca onKeyDown returneaza false, evenimentul key-up event este anulat

72. Valoarea atributului "src" nu determina:


a) locatia fisierului in care se afla codul JavaScript b) numele fisierului in care se afla codul JavaScript c) extensia fisierului in care se afla codul Javascript d) marimea fisierului in care se afla codul Javascript

73. O structura FOR n Java arata in felul urmator: a. for (int i=0;i<5;i++) {} X b. for i=1 to 5 do c. repeat...until(i=5) d. FOR I:=5 DOWNTO 1 DO

74. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate? a) JavaScript nu este case sensitive X

b) Se poate introduce JavaScript prin intermediul unui fisier extern c) JavaScript se identifica limbajului de programare Java X

d) Tagurile de tip <script> nu se pot intalni in aceleasi timp si in sectiunea head si in sectiunea body X
75. Cum adugai o proprietate la o clasa de obiect? a) Cu metoda prototype () b) Cu proprietatea prototype x c) Nu se poate realiza acest lucru d) Nu este vreo modalitate anume

76. Care este numele de mascota Java? a. Luke b. Duke X c. Nuke d. Sunny 77. Ce metode pot fi asociate obiectelor de tip String? a) strike(); X b) underline(); c) fontcolor(red); d) fontcolor("red"); X

78. Ce metoda se foloseste in urmatorul script pentru a verifica daca un sir dat contine un anumit cuvant specificat?

<script type="disabled-text/javascript"> <!-var str="un sir de text cu multe caractere" document.write (str + "<br/>") document.writeln ("Acest sir are " + str.length + "caractere") var pos=str.indexOf ("multe") if (pos>=0) { document.write ("cuvantul multe incepe de la pozitia : ") document.write (pos + "<br/>") } else { document.write ("cuvantul nu a fost gasit!") } --> </script> a) indexOf(X) b)length c)pos d)str 79. Ce proprietate se foloseste in acest script pentru a afla cate elemente are un sir ? <script type="disabled-text/javascript"> <!-var str="un sir de text cu multe caractere" document.write (str + "<br/>") document.writeln ("Acest sir are " + str.length + "caractere") var pos=str.indexOf ("multe") if (pos>=0) { document.write ("cuvantul multe incepe de la pozitia : ") document.write (pos + "<br/>") } else { document.write ("cuvantul nu a fost gasit!") } --> </script>

a) indexOf b) length(X) c)pos d)str 80. Intr-un dropdown list, document.getElementById("mySelect").size=4 specifica:

a) numarul elementelor din care este compusa lista de selectie b) toate elementele componente au lungimea de 4 caractere c) la executie, sunt afisate simultan ultimele patru valori din lista d) la executie, sunt afisate simultan primele patru valori din lista X 81. Se defineste tabelul:

<table> <tr id="R1"> <th>Examen</th> <th>Nota</th> </tr> <tr id="R2"> <td>E-Comm</td> <td>9.5</td> </tr> </table> Sintaxa document.write(document.getElementById("R1").innerHTML) afiseaza: a) valorile: Examen Nota X b) valorile: <th>Examen</th> <th>Nota</th> c) valorile randurilor din tabel, incepand de la randul identificat "R1" 82. Header-ul unui tabel va fi aliniat la dreapta prin:

a) document.getElementById('Header').valign="right" b) document.getElementById('Header').align="right" X c) document.getElementById('Header').value="right" d) document.getElementById('Header').text-align="right"

83. Daca dorim ca la fiecare apasare a unui buton pentru redimensionarea ferestrei, aceasta sa se modifice crescand, folosim: a) top.resizeTo(100,100) b) top.sizeBy(-100,-100) c) top.resizeBy(-100,-100) d) top.resizeBy(100,100) X 84. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte: a)utilizarea '\n' intr-un alert box impiedica aparitia acesteia; b)utilizarea '\n' intr-un alert box realizeaza trecerea pe randul urmator; X c)utilizarea '/n' intr-un alert box realizeaza trecerea pe randul urmator; d)utilizarea '/n' intr-un alert box separa mesajul pentru a il afisa in doua alert box-uri diferite;
85. Care dintre urmatoarele nu sunt metode ale obiectelor string in JavaScript? a. fontcolor() X b. prototype X c. toSource() d. replace()

86. In JavaScript functia isNaN() verifica: a. daca o valoare nu este de tip numeric X b. daca o valoare este de tip String c. daca o valoare nu este de tip String d. daca o valoare este de tip numeric

87. In JavaScript o functie se poate autoapela? a. Nu b. Da, in JavaScript o functie poate fi recursiva

88. Ce afiseaza urmatoarea secventa de cod?

<html> <head> <script type="disabled-text/javascript"> function product(a,b) { return a*b; } </script> </head> <body> <script type="disabled-text/javascript"> document.write(product(2,2)); </script> </body> </html> a. NaN b. eroare c. "return 2*2" d. 4 x

89. Cate greseli sunt in urmatoarea secventa de cod? <script type="txt/javascript"> function validare() { var n : = formular.name.value; if (n.length<3) { alert("Numele trebuie sa nu fie vid sau mai mic de 3 caractere!"); } } <|script> a.5 b.2 c.3 x d. nici una

90. Pentru x=2, y="3", document.write(x+=y) are valoarea:

a) 23 X b) 5 c) se afiseaza eroare, nu se poate aduna un numar cu un string d) 2"3" 91. Se considera: var d=new Date(); x=d.getDay(); Valorile lui Case din structura lui Switch(x), pot fi: a) sub forma: dd/mm/yyyy b) numele zilelor saptamanii c) intre 0 si 6, corespunzatoare zilelor saptamanii X d) numarul zilelor corespunzatoare fiecarei luni din an

92. Fereastra creata cu windows.createPopup(): a) ramane pe ecran atat timp cat nu se misca directia mouse-ului b) ramane permanent pe ecran c) dispare de pe ecran la folosirea mouse-ului oriunde inafara acestui mesaj d) permite selectarea textului din interiorul mesajului X 93. Secventa: var t=setTimeout("alert('Secunde')",5000), permite: a) afisarea mesajului de alerta imediat dupa ce butonul este apasat b) afisarea mesajului de alerta dupa 5 secunde de la apasarea butonului X c) calcularea orei curente in secunde d) afisarea orei dupa 5 secunde de la apasarea butonului 94. Ce se va afisa pentru scriptul de mai jos?

<script type="disabled-text/javascript"> var patt1=new RegExp("e","g"); do { r=patt1.exec("Examen la disciplina E-comm"); document.write(r); } while (r!=null) </script> a) eeenull b) enull X c) null d) EeEnull 95. Pentru a afla numele browserului de internet, variabila x va primi valoarea: a) x=browser.appName b) x=navigator.appName X c) x:navigator.appName d) x=browser.Name
96. Cum putem pune un mesaj in bara de status a browser-ului? a) window.status("mesaj"); b) statusbar = "mesaj"; c) status("mesaj"); d) window.status = "mesaj"; X

97. Care este sintaxa pentru a deschide o noua fereastra in JavaScript? a) w2=window.new("http://www.google.com"); b) w2=window.open("http://www.google.com"); X c) w2=window.blank("http://www.google.com"); d) w2=window:open("http://www.google.com");

98. Cum determini valoarea cea mai mare dintre x si y? a) max(x,y); b) Math.max(x,y); X c) Math.maxim(x,y); d) Math.ceil(x,y); 99. De ce tip pot fi exceptiile? a) boolean; X b) object; X c) double; d) string; X

100. Care dintre urmatoarele proprietati nu apartin obiectului WINDOW: a) history; b) navigator; c) document; d) menu; X

101. Care din urmatoarele exemple afiseaza "Succes la test!": a)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes la"); // document.write(" test!"); </script> X

b)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes la test!") </script> X c)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes ")/* document.write("la"); document.write(" test"); */ document.write("!") </script> d)<script type="disabled-text/javascript"> document.write("Succes ") document.write("la"); document.write(" test"); document.write("!") </script> X 102. In ce sectiune se defineste o functie? a)body b)head(X) c)title d)script
103. Ce va afisa urmatoarul cod? <html> <body> <script type="disabled-text/javascript"> var r=Math.random(); if (r>0.5) { document.write("<a href='http://portal.feaa.uaic.ro'>Portal FEAA</a>"); } else { document.write("<a href='http://www.w3schools.com'>Tutoriale </a>"); } </script> </body> </html>

1. 2. 3. 4.

cand un link, cand altul, la intamplare X ambele link-uri, unul sub altul, mai intai Portal FEAA, apoi Tutoriale ambele link-uri, unul sub altul, mai intai Tutoriale, apoi Portal FEAA nici un link, deoarece nu exista metoda Math.random

104. Care dintre urmatoarele metode sunt specifice unui sir de caractere (string)? 1. 2. 3. 4. 5. blink(); parse(); replace(); random() toUpperCase();

105. Pentru acest script <script type="disabled-text/javascript"> loopX: for (x=1; x<=5; x++) { for (y=3; y<8; y++) { document.write("x este "+x+" - y este "+y+" --"); if (x==4 ) { break loopX; } } document.write ("<br/> "); } </script> Care va fi rezultatul: a)x este 1 - y este 3 x este 1 - y este 4 x este 1 - y este 5 x este 1 - y este 6 x este 1 - y este 7 x este 2 - y este 3 x este 2 - y este 4 x este 2 - y este 5 x este 2 - y este 6 x este 2 - y este 7 x este 3 - y este 3 x este 3 - y este 4 x este 3 - y este 5 x este 3 - y este 6 x este 3 - y este 7 x este 4 - y este 3

b)x este 1 - y este 3 --x este 1 - y este 4 --x este 1 - y este 5 --x este 1 - y este 6 --x este 1 - y este 7 -x este 2 - y este 3 --x este 2 - y este 4 --x este 2 - y este 5 --x este 2 - y este 6 --x este 2 - y este 7 x este 3 - y este 3 --x este 3 - y este 4 --x este 3 - y este 5 --x este 3 - y este 6 --x este 3 - y este 7 x este 4 - y este 3 -- (X) c)x este 1 - y este 3 --x este 1 - y este 4 --x este 1 - y este 5 --x este 1 - y este 6 --x este 1 - y este 7 -x este 2 - y este 3 --x este 2 - y este 4 --x este 2 - y este 5 --x este 2 - y este 6 --x este 2 - y este 7 x este 3 - y este 3 --x este 3 - y este 4 --x este 3 - y este 5 --x este 3 - y este 6 --x este 3 - y este 7 x este 4 - y este 3 -x este 5 - y este 3 --x este 5 - y este 4 --x este 5 - y este 5 --x este 5 - y este 6 --x este 5 - y este 7

106. Ce face urmatoarea secventa : typeof true ? 1. 2. 3. 4. tipareste "true" returneaza sirul "booleam" returneaza sirul "string" returneaza sirul "boolean"

107. In cadrul comenzii: document.write("text javascript") a)document este un obiect; b)document este un document; c)document este o metoda; d)document este oproprietate; X

108. Ce face caracterul special "/n" ? 1. 2. 3. 4. indica o linie noua indica o pagina noua X indica un nume nou indica un string

109. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte? a) instructiunea break intrerupe definitiv executia unui ciclu; X b) instructiunea continue executa instructiunile care au mai ramas din ciclul respectiv; c) operatorul typeof returneaza tipul de date continut la momentul respectiv de operandul sau; X 110. Pentru comentarii pe mai multe linii se foloseste marcajul: a) // b) /* */ X c) && d) ++ 111. Pentru a afisa urmatorul rezultat x este 1 x este 2 x este 4 x este 6 x este 7 x este 8 x este 9 ce script folosim? a) <script tipe="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<10; x++) { if (x==3 || x==5) { continue; } document.write ("<br/> x este " + x); } </script> (X) b)<script tipe="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<10; x++) { document.write ("<br/> x este " + x); if (x==3 || x==5) {

continue; } } </script> c)<script tipe="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<10; x++) { if (x=3 || x=5) { continue } document.write ("<br/> x este " + x); } </script>

112. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la utilizarea ; (punct si virgula) in JavaScript, sunt corecte: a) utilizarea este obligatorie dupa fiecare declaratie; b) utilizarea permite scrierea declaratiilor multiple; c) utilizarea este optionala; X d) fara utilizare, JavaScript nu recunoaste declaratia; 113. Instructiunea for: a)executa codul de un numar specificat de ori; X b)executa cate un set de instructiuni pentru fiecare proprietate dintr-un obiect; c)repeta codul atata timp cat o anumita conditie este adevarata;
114. Trebuie sa acordam importanta foarte mare spatiilor albe. JavaScript nu le ignora. 1. Fals X 2. Adevarat

115. Pentru a compara o valoare cu altele dintr-o lista se foloseste intructiunea: a) switch ; X b) >= ;

c) !> ; 116. Care dintre urmatoarele reguli sunt respectate de numele variabilelor si functiilor ? a)primul caracter trebuie sa fie o litera ,un caracter de subliniere(_)sau semnul $; X b)numele trebuie sa contina spatii libere; c)nu se folosesc cuvinte rezervate , care fac parte din limbajul JavaScript('status' , 'alert'); X d)numele trebuie sa inceapa cu un numar;
117. Care dintre urmatoarele casute sunt de tip popup? 1. 2. 3. 4. 5. alert X variable document.write prompt X comfirm

118. oate declaratiile trebuie sa se termine cu caracterul: a) ';' x

b) '.' c) ','

d) '!'
119. Ce tag se foloseste pentru a avertiza ca browserul nu suporta javascript? 1. 2. 3. 4. <nojscript> </script> <noscript> X <js-->

120. Care este numele oficial al JavaScript ? a) ECMAScript X b) ECMA c) Java

121. Care din afirmatiile de mai jos privind JavaScript sunt adevarate? a) limbaj de programare orientat obiect b) limbaj de scriptare "bazat pe obiecte" - X c) totuna cu Java, fiind create de aceleasi companii d) poate fi introdus in HTML X

122. Folosind JavaScript puteti deschide o noua fereastra (fereastra pop-up) in care se incarca o pagina HTML, cu dimensiuni, pozitie si proprietati stabilite de dvs. Pentru a crea o astfel de fereastra se foloseste metoda : a) open("ORL", "nume", "parent") b) window("URL", "variabile", "clase") c) open("URL", "nume", "proprietati") - X d) opener("URI", "nume", "proprietati") 123. O fereastra de confirmare se creaza cu sintaxa: a) window.prompt("intrebare") b) window.alert("mesaj") c) window.confirm("intrebare") - X d)window.confirm("mesaj", "default") 124. JavaScript are urmatoarele obiecte esentiale, predefinite: a) Date - X b) Math - X c) Boolean d) Global - X 125. Care dintre urmatoarele sunt proprietati ale obiectului "Button":

a) form - X b) color c) type - X d) width 126. Care din urmatoarele sunt intstructiuni ciclice(repetitive): a) for - X b) while - X c) for ... out d) do ... while - X 127. Similar cu operatori de comparatie, operatorii logici (booleeni) ... a) compara doua expresii si returneaza TRUE sau FALSE - X b) compara mai multe expresii c) determina daca o variabila a fost definita cu un anumit tip de date. d) atribuie o valoare unei variabile pe baza unei conditii 128. In interiorul carui tag HTML se introduce JavaScript? a) <js> b) <scripting> c) <javascript> d) <script> - X 129. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru obiectul Array? Un array este o variabil special, care poate deine mai mult de o valoare, la un moment dat. a) matrice b) variabil special, care poate deine mai mult de o valoare la un moment dat - X

c) colectie de variabile d) variabil special, care poate deine o singura valoare la un moment dat

130. Care dintre urmatoarele sunt functii ale obiectului DATE: a) getTime; X b) getHours; X c) getWeek; d) getSeconds; X

131. Ce va afisa urmatoarea secventa de cod: <disabled-script type="disabled-text/javascript"> document.write("Hello"); // document.write("everybody"); // </disabled-script> a) Hello; b) Hello everybody; X c) Hello //; d) nimic, ambele fiind considerate comentarii;

132. Ce rezultat va returna urmtoarea secven de cod? <html> <body> <script type="disabled-text/javascript"> document.write(Math.round(Math.random())); </script> </body>

</html> a. un numr aleatoriu ntre 0 i 1; b. un numr aproximat; c. 1; d. o eroare.

133. Care din urmtoarele caractere speciale introduce semnul "&"? a. /&; b. \&; c. \end; d. "&".

134. Cte tipuri de casue popup exist? a. 2; b. 3; c. 4; d. 5.

135. Fiierele externe din disabled-JavaScript: a. se salveaz cu extensia .css; b. se salveaz cu extensia .js; c. conin tagul <script>; d. se aduc n document cu atributul src="disabled-url: "numedoc.js"./span">

136. Scripturile care se executa in timp ce pagina se incarca se afla in sectiunea: a) head; b) body; X c) head si body;

d) title;

137. Crearea unei funcii se realizeaz: a. n tagul <script> din seciunea head a documentului; b. n tagul <head> din seciunea script a documentului; c. n tagul <body> a documentului; d. ntr-un document extern de tip .css.

138. n Java Script, comanda "if" : a. conine obligatoriu o singur ramur; b. poate s conin o singur ramur; c. opional, poate s conin ramura "else"; d. nu exist.

139. Ce va afisa scriptul ? <script type="disabled-text/javascript"> var x=5 var y=9 var z=2 var t t = (x = = y) || (z!=2 && x+y>15) = = = (x != y && y-z = =0 || z>5) var t document.write("t are valoarea: " + t) </script> a) t are valoarea : false b) t are valoarea: 10 c) t are valoarea : true X d) t are valoarea : 1.

140. Cate ramuri poate contine o instructiune IF? a. 2 b. 1 X

c. 4 d. 3
141. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la un script Java extern nu sunt adevarate? a) un script extern va fi salvat cu extensia .js ; b) un script extern poate fi folosit doar o singura data; X c) un JavaScript extern nu poate contine tagul <script>; d) pentru a folosi scriptul extern folosim atributul link din cadrul tagului < script >.X

142. Care din urmatoarele sintagme de declarare a variabilelor sunt corecte: a) var d = new getHours(); b) var numar = frm.txtValoare.value ; X c) var nr = formular.txtVal ; d) var numar = parseInt(fSuma.v1.value). X

143. Ce determina comanda document.write( ) introdusa intre tagurile <script> si </script>? a) scrierea unui text fara a fi nevoie de compilare preliminara; b) scrierea unui text in corpul unei pagini web; X c) scrierea unui text in secventa de script; d) scrierea unui text intr-un formular.

144. Ce va fi afisat in broswer in urma executiei urmatoarei secvente de cod: <script type="disabled-text/javascript"> <!-window.alert(Bine ai venit!); //--> </script> a)mesajul: Bine ai venit! b)o fereastra cu mesajul: Bine ai venit! c)mesajul: Eroare d)nimic,deoarece lipsesc ghilimelele in cadrul sintaxei window.alert x

145. Pentru a introduce un comentariu pe un singur rand folosim: a) !! single line comment b) // single line comment X c) ; single line comment d) /* single line comment */ X

146. Operatorul "===" este folosit pentru a verifica daca cei doi termeni comparati sunt: a) egali ca tip; b) egali ca valoare si adresa; c) egali ca valoare si tip; X d) egali ca valoare, tip si adresa;

147. Care dintre urmatoarele evenimente se regasesc in cadrul unui formular? a) onload X b) onrefresh c) onclick X d) onmouseclick

148. Ce va afia urmtoarea secven de cod? <html> <body> <script type="disabled-text/javascript">

var x; x=2; document.write(x); document.write(", "); X=3; document.write(X); document.write(", "); document.write(X+X); document.write(", "); document.write(X%=x) </script> </body> </html> a) 2, 3 b) 2, 3, 5, 0 c) 2, 3, 6, 1 d) 2, 2, 4, 0.02 149. Care este rolul functiei parseInt() : a) transmite mesaje de avertizare sau alertare utilizatorului; b) returneaza o valoare numerica; c) transforma un sir de caractere in numar; d) extrage din formular valorile numerice pe care le dorim sa le utilizam in calcule aritmetice. X

150. Cum se comenteaz blocurile de linii n JavaScript?

a) //comentariu pentru mai multe linii b) /*comentariu pentru mai multe linii*/ c) <!comentariu pentru mai multe linii--> d) //comentariu pentru mai multe linii// 151. Care este sintaxa de creare a unei funcii? a) Nume_functie{} {variabile operatiuni } b) Nume_functie() variabile{} operatiuni{} c) Nume_functie() {variabile operatiuni } d) Nume_functie(variabile,operatiun 152. Care sunt funciile pe care se bazeaz ferestrele de alertare?

a) Alert() X b) infirm() c) confirm() X d) prompt() X 153. Care este funcia prin care se extrage ora din data curent? a) setHours() b) getHours() X c) curentHours() d) Date(Hours) 154. Care este funcia care extrage data curent din sistem? a) curentDate() b) Date() X c) getDate() d) setDate()

155. In JavaScript operatorii booleeni se mai numesc : a)operatori de atribuire b)operatori de comparare c)operatori logici x d)operatori aritmetici
156. Pentru folosirea cumulativa a doua conditii intr-o instructiune IF se utilizeaza operatorul: a) + b) and c) && X d) ||

157. Dupa ce este adaugat intr-un document HTML, in sectiunea BODY, scriptul urmator va afisa: <script type="disabled-text/javascript"> document.write(Math.round(0.70) + "<br />"); document.write(Math.round(-4.29) + "<br />"); </script> a) 1 -5 b) 0 -4 c) 1 -3 d) 1 -4

(X)

158. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? a) x si X sunt doua variabile diferite (X)

b) Numele variabilei trebuie sa inceapa cu o litera sau cu caracterul underscore '_' (X) c) Valoarea de tip number a unei variabile se scrie intre ghilimele (exemplu: varsta = "20") d) Valoarea de tip text a unei variabile se scrie intre ghilimele ( exemplu: nume = "Gigel") (X) 159. Ce va afisa acest script? <script type="disabled-text/javascript"> for (x=1; x<8; x++) { if (x==3 || x==6) { continue; } document.write("<br /> X este "+x); } </script>

a) X este 1 X este 2 X este 4 X este 5 X este 7 b) X este 1 X este 2 X este 3 c) X este 4 X este 5 X este 6 d) X este 1 X este 2 X este 3 X este 5 X este 7

(X)

160. care sunt sectiunile unui document HTML in care putem amplasa obiecte de tip JavaScript? a)title b)head X c)body X

161. Care este sintaxa corecta atunci cand vrem sa facem referire la un script extern cu numele aaa.js? a)<script name="aaa.js"> b) <script href="disabled-url: "aaa.js">br" />c)<script src="aaa.js"> X

162. Care este operatorul folosit pentru a desemna o inegalitate in JavaScript? a) <> b) <=> c) != X d) =!

163. Care este numele tagului folosit pentru a insera un obiect de tip JavaScript intr-un document HTML?

a) javascript b) JavaScript c) script X d) style e) link

164. Atunci cand adunam o variabila de tip String si una de tip Integer rezultatul va fi de tip: a) boolean b) string X c) integer d) object

165. care din urmatoarele metode pot fi folosite pentru crearea unei liste cu 3 componente a) var student=new Array(); student[0]="B"; student[1]="A"; student[2]="C"; b) var student=new Array("A","B","C") c) var student=new Array(3); student[0]="B"; student[1]="A"; student[2]="C"; d) var student=new Array(3); student[1]="B"; student[2]="A"; student[3]="C";

166. care este caracterul folosit pentru concatenarea sirurilor? a)& b)&& c)+ X d)++