Sunteți pe pagina 1din 3

Eseu despre rolul și importanța profesorului în relația cu copii

Margaritescu Ionel Adrian

Profesorii sunt persoane importante în viața copilului, oferindu-i atât educație,


disciplină, ghidare, motivație și fiind deseori modele pentru acestea. Relația
profesor-copil este una importantă, copilul petrecând odată cu vârsta școlara o
mare parte a timpului în mediul școlar. Prima parte a vieții sale, copilul învață totul
de la părinții săi, care îi oferă dragoste, ocrotire, primele cunoștinte despre lume.
Apoi, intra si alte persoane ce vor avea un impact major asupra vieții copilului,
profesorii fiind printre cei mai importanți.Copilul nu învață de la învățătorii și
profesorii săi doar informații și abilităti, ci și moduri de interacțiune, valori,
perspective asupra lumii. Deși părinții vor rămâne modelele prime și importante
ale unui copil, nu se poate trece cu vederea influența și importanța profesorilor.
Relația profesor-copil este importantă și poate avea o influență majoră asupra sa,
deoarece copilul petrece atât de mult timp la școală și profesorii, devin modele
pentru copil. Părinții pot deveni chiar puțin geloși pe influența profesorilor: ați fost
vreodată puși în situația în care să îi dați copilului un sfat oarecare, iar el să vă
răspundă: „mai bine fac cum a zis domnul profesor”. Este evidentă influența unora
dintre profesori asupra copilului dacă luam în considerare emoțiile puternice pe
care relația profesor-copil le poate naște la acesta din urma: copilul are o mare
admirație și respect pentru unii dintre profesorii săi, chiar și o mare afecțiune
(preponderent în clasele primare și de gimnaziu); alteori, copilul iși urăște cu
adevărat unii dintre profesori, ceea ce arată, la fel, puternica influență pe care o pot
avea aceștia asupra sa.
Prima data, învățătorul, apoi profesorii au un rol important în formarea imaginii de
sine și a stimei de sine a copilului; mai exact, pot încuraja copilul și îi pot crea o
imagine de sine pozitivă și o stimă de sine puternică sau pot critica des copilul,
formandu-i o imagine de sine negativă și afectându-i serios stima de sine. În
special copilul sensibil sau care pornește cu o imagine de sine negativă este
influențat major de opiniile și atitudinea profesorilor față de el. Din păcate, este
comun ca un învățător sau profesor să își formeze o anumită imagine despre elevii
săi, etichetându-i ca fiind elevi buni, elevi prosti, elevi mediocri, elevi obraznici,
elevi cuminți. Apoi, profesorii se vor purta conform acelei etichete cu elevii lor,
încurajându-i și stimulându-i pe cei considerați buni, ignorându-i des pe cei
medicori, care nu ies in evidență și criticându-i și pedepsindu-i mai des pe cei
considerați răi sau proști,iar modul în care se comportă și vorbește un profesor cu
el afectează mult imaginea și stima de sine a copilului. Mai departe, o stima de sine
scăzută cauzează reale probleme copilului, atât în activitatea școlară ,el nu se crede
suficient de bun, pentru că ceilalți nu îl cred suficient de bun, cât și în viitor.
Profesorii influențează performanțele școlare ale copilului nu numai prin modul de
predare, explicare și evaluare,care și el contează foarte mult, un stil de predare
rigid și închis putând duce la lipsa de interes și la dificultăți de învățare. Însă ceea
ce este extrem de interesant ca așteptările profesorilor de la elevii lor influențează
direct performanțele școlare ale acestora. Mai clar, dacă un profesor își face
așteptări pozitive de la un elev pe care el îl consideră bun și cu potențial, acel elev
este încurajat să încerce, să își dea străduința, să se ridice la nivelul așteptărilor
profesorului; și mai important, când profesorul consideră că un elev este bun și are
potențial, se va purta mai atent cu acel elev, dându-i mai multe explicații, punându-
i mai multe întrebări, încurajându-l și oferindu-i sfaturi, iertându-i micile scăpări și
fiind mai deschis față de elevii considerați buni, profesorii se comportă mai
amical, aprobând, făcând contact ochi în ochi, zâmbind. Invers, atunci când un
profesor are așteptări negative de la un elev pe care l-a etichetat ca fiind  „prost”,
„obraznic” , „cu probleme”, „dificil”, acel elev nu va fi în nici un fel stimulat să
aibă performanțe școlare, va fi chiar blocat de critici și de lipsa de încredere în
sine.
Nu rar se întâmplăca un copil, în special la vârste mai mici, să imite figurile de
autoritate – profesorii fiind printre primele. Copilul poate adopta mimici, gesturi,
expresii și chiar modul general de a comunica al unui profesor, admirând această
persoană și dorindu-și să fie asemeni ei. Stilul unui profesor constituie un model –
fie ca este vorba de un stil autoritar, unul empatic, unul agresiv.
Relația profesor-copil influențează modul de integrare a acestuia în mediul
școlar.Copilul care se adaptează la școală, care se descurcă cu sarcinile școlare,
care este motivat să participe la activitățile școlare, care se simte integrat în mediul
școlar este copilul care se bucură de o relație bună cu profesorii. O relație bună cu
profesorii asigura implicarea copilului în educația sa, respectarea regulilor școlare,
satisfacția și motivația copilului de a avea rezultate bune . Nu numai etichetele
puse de către profesori elevilor lor,buni, răi, mediocri pot face relația bună sau rea,
ci și implicarea părinților, statutul social al familiei copilului, etnia, chiar și sexul
copilului.Profesorii sunt simpli oameni și pot avea propriile prejudecăți, care îi pot
determina să favorizeze sau defavorizeze copii de un anumit sex, o anumită rasă,
dintr-o familie cu probleme. Copilul care are o relație bunăcu profesorii va fi
motivat sa învețe, va accepta sfaturile, , va respecta regulile și va simți satisfacție
în urma rezultatelor școlare bune.
Profesorii pot forma aspirațiile profesionale ale copilului. Există profesori ce
întțeleg copilul și care sunt iubiți și admirați de către acesta,acești profesori pot
avea o majoră influența în alegerile și aspirațiile profesionale de viitor ale
copilului, în domeniul de activitate preferat,câți nu am ales un domeniu în care era
cel al unui profesor iubit sau urmând sfatul acestuia.
Profesorii sunt uneori un sprijin pentru copil. Influența profesorilor asupra
copilului nu se limitează la educație și performanțe școlare. Ei sunt uneori un ghid
și sprijin pentru copil, care le poate cere sfaturi acestora. Copilul poate alege să
meargă mai degrabă la un profesor cu care are o relație bună decât la parinții săi.
Des, un copil va apela la sfaturile și ajutorul profesorului când are probleme cu alți
elevi în școală, dar și când are probleme acasa.

Educația stă la baza formării unui tânăr,aceasta este dată atât de părinți cât și de
profesori. Profesorul are rolul de a ajuta la dezvoltarea intelectuală a tinerilor,a
adolescenților și totodată de a dezvolta partea estetică și educativă a copilului.
Profesorii nu au numai îndatoriri ,ei au și drepturi.Să fie respectați ,ascultați și
fiecare copil să-și însușească informațiile transmise de către profesor.Fiecare elev
percepe în felul său cunoștințele dobândite la curs .
Profesorul se ocupă și de dezvoltarea morală și psihologică a tânărului, poate
rezolva cu ușurință unele probleme din viața acestuia.Profesorul trebuie să știe să-
și motiveze elevul păstrând o relație bună și oferindu-le acestora o educație în
viață.

Bibliografie
Daniel.J.Siegel,The Mindful Brain,pag.237-242