Sunteți pe pagina 1din 65
MONITORUL OFIGIAL ROMANIEI & . PARTEA | Anul 188 (XXXII) — Nr. 1121 bis LEGI, DECRETE, NOTARAR ‘SIALTE Luni, 23 noiombrie 2020 G vv SUMAR & 2 a Sf Pagina nt, 5991/2020 pentru aprofiyrea Metodologie-cadry privind mobiltates personal cidactc de predare din Imvatamantul preuniversitarth anul scolar 2021—2022 ... 3-140 Scanned with CamScanner MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA |, Ne 1121 bis/23.x12020 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUGATIE! $1 CERCETARIL ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invafamantul preuniversitar in anul scolar 2021—2022") ‘Avénd In vedere: & —prevederile art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 831, 94, 95, 97, Sprien, art. 149 alin, (8), art. 234, 247, 248, 252, 264, 2641, 265, 262, ar. 263 ain

S-ar putea să vă placă și