Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 1 la Decizia Anexa nr. 1 la Decizia ISMB nr. 3353/31.08.

2020
ISMB nr.
4186/31.08.2016
REŢEAUA - SECTOR 1
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Bucureşti
în anul şcolar 2020-2021

NR. NIVELUL NUMĂR


UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA
CRT. ŞCOLARIZAT TELEFON

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
45 COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA” LIC TEO STR. G-RAL. BERTHELOT NR. 23 0213126821
46 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” GIM, LIC TEO CALEA DOROBANŢILOR NR. 163 0212301021
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR
47 GIM, LIC TEO STR. ARHITECT ION MINCU NR.10 0212226670
VIANU”

48 COLEGIUL GERMAN „GOETHE” PRE, PRI, GIM, LIC TEO STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17 0212113425

49 COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” LIC TEO, LIC VOC STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR. 1 0212242385
50 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” GIM, LIC TEO STR. ION NECULCE NR. 2 0212224179

51 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” PRE, PRI, GIM, LIC TEO STR. JEAN MONNET NR. 2 0212305078

52 LICEUL TEORETIC „C-TIN BRÂNCOVEANU” LIC TEO STR. PAJURA NR. 9 0216670890
53 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” PRI, GIM, LIC TEO B-DUL. ION MIHALACHE NR. 126 0212242026
54 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” PRI, GIM, LIC TEO CALEA GRIVIŢEI NR. 56 0213108473
55 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” PRI, GIM, LIC TEO STR. ŞCOALA FLOREASCA NR. 5 0212305292
LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE
56 PRI, GIM, LIC TEO CALEA PLEVNEI NR. 38-40 0213149311
CERVANTES”

57 LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA” GIM, LIC VOC STR. G-RAL. BERTHELOT NR. 56-58 0213145529

COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ „GEORGE


58 PRE, PRI, GIM, LIC VOC STR. GHEORGHE MANU NR. 30 0213108871
ENESCU”
PRE, PRI, GIM, LIC TEO,
59 LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU” STR. BUCEGI NR.97 0216678434
LIC VOC
60 LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” LIC TEO STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24 0213178382
61 COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU” LIC TEH B-DUL. DACIA NR. 34 0212117256
PROF, LIC TEH, LIC TEO,
62 COLEGIUL TEHNIC „MEDIA” STR. JIULUI NR. 163 0372946745
LIC VOC, POS
PROF, LIC TEH, LIC VOC,
63 COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” CALEA GRIVIŢEI NR. 363 0212240770
LICE TEO, POS
PROF, LIC TEH, LIC TEO,
64 COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” CALEA GIULEŞTI NR. 10 0216370484
LIC VOC, POS
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI LIC TEH, LIC VOC, LIC
65 STR. OCCIDENTULUI NR. 12 0213108958
PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU” TEO

66 COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ” PROF, LIC TEH B-DUL. FICUSULUI NR. 20-26 0212327165

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI PROF, LIC TEH, LIC TEO,


67 B-DUL. FICUSULUI NR. 44 0212323616
COANDĂ” POS
68 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PROF, LIC TEH, POS STR. FEROVIARILOR NR. 37 0212242376
GIM-SP, LIC TEH, LIC
69 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I” STR. BUTUCENI NR. 10 0212207795
TEO, LIC VOC
70 LICEUL „DIMITRIE PACIUREA” LIC VOC, LIC TEO STR. BĂICULEŞTI NR. 29 0216670195
CLUBURI SPORTIVE ŞCOLARE INDEPENDENTE
78 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1 LIC/SP STR. ION MIHALACHE NR. 162 0212242230
CLUBURI ALE COPIILOR
79 CLUBUL COPIILOR SECTOR 1 GIM STR. HERMAN OBERTH NR. 2 0213112346

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,


IONEL PUȘCAȘ

1
Anexa nr. 1 la Decizia ISMB nr. 84/19.01.2021

REŢEAUA - SECTOR 1
unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din Municipiul Bucureşti
2020-2021

NR. NIVELUL NUMĂR


UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA
CRT. ŞCOLARIZAT TELEFON
49 Liceul Internațional Ioanid PRI, GIM, LIC TEO STR. NICOLAE IORGA NR. 21 0316203697
PRE, PRI, GIM, LIC
50 Liceul Teoretic „Genesis College” STR. STRAULESTI NR. 89A 0314250563
TEO
0216370733
51 Liceul Teoretic „Sfinţii Trei Ierarhi” PRI, GIM, LIC TEO STR. VIRGILIU NR. 40
0763688448
PRE, PRI, GIM, LIC
52 Liceul Teoretic „Şcoala Mea” STR. VALIUG NR. 12-18 0376203079
TEO
STR.BAICULESTI NR. 33/BDUL POLIGRAFIEI
53 Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti” PRI, GIM, LIC TEO 0213117770
NR.69-71
STR. WALTER MARACINEANU NR. 1-3,intrarea 2,etaj
54 Liceul „FEG” LIC TEO 0213111058
2
55 Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” LIC TEH CALEA GRIVITEI NR. 56 0314252794
PRE, PRI, GIM, LIC
56 Liceul Teoretic Naţional STR. BUZEŞTI NR. 14-18 0314381224
TEO
57 Liceul Teoretic „Phoenix” LIC TEO STR. VIRGILIU NR. 40 0214341364

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,


IONEL PUȘCAȘ