Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1 la Decizia
ISMB nr. Anexa nr. 1 la Decizia ISMB nr. 3353/31.08.2020
4186/31.08.2016
REŢEAUA - SECTOR 4
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Bucureşti
în anul şcolar 2020-2021

NR. NIVELUL NUMĂR


UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA
CRT. ŞCOLARIZAT TELEFON

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
42 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” PRI, GIM, LIC TEO STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2 0213364222
43 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” LIC TEO CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 167 0213361455
44 COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ” LIC TEO STR. CUZA-VODĂ NR. 51 0213362695
45 COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” LIC TEO STR. TRIVALE NR. 29 0214603544
46 LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI” GIM, LIC VOC STR. CĂPITAN PREOȚESCU NR. 9 0213363792

47 COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE „DINU LIPATTI” PRI, GIM, LIC VOC STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63 0213363588

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN ŞOS. VITAN BÂRZEŞTI NR. 11


48 PROF, LIC TEH, LIC TEO 0213345915
VUIA” STR. V.V. STANCIU NR. 6
PROF, LIC TEH, LIC TEO,
49 LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” STR. CAP. GRIGORE MARIN NR. 42-44 0213344434
LIC VOC, POS
50 LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA VULCĂNESCU” LIC TEH STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 4 0214502460
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ŞTEFAN
51 LIC VOC, LIC TEO ŞOS. VITAN BÂRZEŞTI NR. 11 0213345015
DEMETRESCU”
PRI, GIM, LIC VOC, LIC 0213326602
52 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF” ŞOS. OLTENIŢEI NR. 3-7
TEO, POS 0213322684
53 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „EMANUEL” LIC VOC STR. CUZA-VODA NR. 116 0213311669
54 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX LIC VOC, POS STR. RADU VODA NR. 24 A 0213305754