Sunteți pe pagina 1din 1

Definire activitate întreruptă Preluarea definiției din standardul IAS 35

Clasificarea în categoria Activitatea întreruptă ce îndeplinește condiția ca


activităților întrerupte ”disponibilă pentru cedare”

Evaluate la minimul dintre valoarea justă minus


Active imobilizate/Grupuri de costurile de cesiune;
active disponibile pentru Nu se amortizează;
vânzare Sunt prezentate separat la nivelul situațiilor
financiare;
 

Venituri, cheltuieli și fluxuri Prezentate separat in contul de profit și pierdere


de trezorerie din activități și în situația fluxurilor de trezorerie.
întrerpute.

S-ar putea să vă placă și