Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport
despre lucrarea de laborator nr.3

la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării punctului .

Varianta 12

A îndeplinit:st.gr. TI-201 : Lefter Vadim

A controlat: Sanduleac Ion

Chişinău 2020
Scopul lucrării: Studierea elementelor de baza ale sistemului MATLAB privind calculul
traiectorie punctului material.

Mersul lucrării:

I. De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de


construit graficele pe segmentul dat cu ajutorul plot
(pasul 0.05) şi fplot:

f ( x )=2 xsin 6 πx +e 2 xcos 6 πx


Rezolvare:

F1: function y = f1(x)


y=2.*x.*sin(6.*pi.*x)+exp(2.*x.*cos(6.*pi.*x));
end

Figura 1:

figure(1);
x=[0:0.05:1];
y=f1(x);
plot(x,y);
title('Graficul functie plot');
grid on;

Graficul functie plot


8

-1

-2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Figura 2:

figure(2);
fplot('f1',[0,1]);
title('Graficul functie fplot');
grid on;

Graficul functie fplot

-1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

II. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu


denumirea xy) are parametrul de intrare - t (timpul) , iar
parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului
material în timpul mişcării (x şi y) pentru timpul
respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are
parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi
pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la
ieşire afişează traiectoria punctului în intervalul dat de
timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment
de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea
filefuncţiei figpas se face din Comand Windows.

x ( t )=et cost
y ( t ) =3 sin ⁡(cost )
t∈[0,3π]

F2:
function t=f2(p,n);
t=[0:p:3*pi];
figure(n);
end
F3:
function [x,y]=f3(t);
x=exp(t).*cos(t);
y=3.*sin(cos(t));
end

a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului


material cu ajutorul comenzilor comet şi plot. De arătat
poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp
ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite
valori ale pasului de calcul.

Rezolvare:

figure(3);
t=f2(1,3);
[x,y]=f3(t);
plot(x,y);

-1

-2

-3
-8000 -7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000

figure(4);
t=f2(0.6,4);
[x,y]=f3(t);
plot(x,y);
3

-1

-2

-3
-8000 -7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000

figure(5);
t=[0:pi/1000:4*pi];
[x,y]=f3(t);
comet(x,y);

2.5

1.5

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5
5
10
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia
tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii
traiectoriei penru momentul de timp ales.

Rezolvare:

%Viteza
syms t;
[x,y]=f3(t);
vx=diff(x);
vy=diff(y);
v=sqrt(vx^2+vy^2);
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['v=',num2str(eval(v)),'m/s'])

%Acceleratia
syms t;
[x,y]=f3(t);
ax=diff(vx);
ay=diff(vx);
a=(ax^2+ay^2)^1/2;
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['a=',num2str(eval(a)),'m/s^2'])

%Aceleratia tangentiala
syms t;
[x,y]=f3(t);
at=abs((vx*ax+vy*ay))/v;
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['at=',num2str(eval(at)),'m/s^2'])

%Acceleratia normala
syms t;
[x,y]=f3(t);
an=abs(a-at);
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['an=',num2str(eval(an)),'m/s^2'])

%Raza curburii pentru un moment de timp ales


syms t;
[x,y]=f3(t);
p=v^2/an;
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['p=',num2str(eval(p))])
c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din
punctul precedent, utilizând pentru aceasta instrumentele
ferestrei grafice.

2.5
v
at
2

1.5
an
a
1

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5
5
10

d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

Viteza 10.1066m/s

Acceleratia 180.5718m/s^2

Aceleratia tangentiala 16.3392m/s^2

Acceleratia normala 164.2326m/s^2

Raza curburii pentru un 0.62194


moment de timp ales

III. . De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu


denumirea xyz) are parametrul de intrare - t (timpul) ,
iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului
material în timpul mişcării (x,y şi z) pentru timpul
respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are
parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi
pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la
ieşire afişează traiectoria punctului în intervalul dat de
timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment
de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-
funcţiei figpas se face din Comand Windows.

x ( t )=2 cos ⁡( sint)


y ( t ) =3 sin ⁡(t−1)
z ( t )=t 1 /2
t∈[0,2π]

F4:
function t=f4(p,n);
t=[0:p:2*pi];
figure(n);
end

F5:
function [x,y,z]=f5(t);
x=2.*cos(sin(t));
y=3.*sin(t-1);
z=t.^(1/2);
end

a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului


material cu ajutorul comenzilor comet3 şi plot3.De arătat
poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp
ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite
valori ale asului de calcul.

Rezolvare:

figure(6);
t=f4(0.01,6);
[x,y,z]=f5(t);
plot3(x,y,z);
3

2.5

1.5

0.5

0
4

2 2
1.8
0 1.6
-2 1.4
1.2
-4 1

figure(7);
t=f4(pi/1000,7);
[x,y,z]=f5(t);
comet3(x,y,z);

2.5

1.5

0.5

2
2
1
1.8
0
1.6
-1
1.4
-2
1.2
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia
tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii
traiectoriei pentru momentul de timp ales.

Rezolvare:

%Viteza
syms t
[x,y,z]=f5(t);
vx=diff(x);
vy=diff(y);
vz=diff(z);
v=sqrt(vx^2+vy^2+vz^2);
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['v=',num2str(eval(v)),'m/s'])

%Acceleratia
syms t;
[x,y,z]=f5(t);
ax=diff(vx);
ay=diff(vy);
az=diff(vz);
a=(ax^2+ay^2+az^2)^1/2;
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['a=',num2str(eval(a)),'m/s^2'])

%Aceleratia tangentiala
syms t;
[x,y,z]=f5(t);
at=abs((vx*ax+vy*ay+vz*az))/v;
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['at=',num2str(eval(at)),'m/s^2'])

%Acceleratia normala
syms t;
[x,y,z]=f5(t);
an=abs(a-at);
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['an=',num2str(eval(an)),'m/s^2'])

%Raza curburii pentru un moment de timp ales


syms t;
[x,y,z]=f5(t);
p=v^2/an;
t=2;
disp(['in momentul t=',num2str(2)])
disp(['p=',num2str(eval(p))])

с) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

Viteza 1.7843m/s

Acceleratia 3.9372m/s^2

Aceleratia tangentiala 1.8609m/s^2

Acceleratia normala 2.0762m/s^2

Raza curburii pentru un 1.5334


moment de timp ales

Concluzie:
In urma acestei lucrari de laborator am inteles ca a lucra in M-file e mai
convinabil,de cit in rindul de comanda.Unicul neajuns este ca erorile
apar numai in fereastra liniei de comanda. Efectuind exerciitile date am
inteles deosebirea dintre functia plot si functia fplot. Functia comet ne da
posibilitatea de a urmari miscarea punctului pe traiectorie ce intr-o
masura m-a impresionat.
Efectuand acest laborator am inteles ca limbajul MATLAB ma poate
ajuta sa rezolv diferite functii.

S-ar putea să vă placă și