Sunteți pe pagina 1din 3

ORDINEA DE ZI

a ședințelor în plen ale Parlamentului


din 25 - 26 martie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport 1
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a
deputaților persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007
(art.161, 17)
nr. 49 din 03.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, R.Mudreac, E.Dolință, C.Furculiță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 2 Urmează prezentarea raportului
distribuit
deputaților Comisiei juridice, numiri și imunități
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
identificarea masurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate
de COVID-19
nr. 466 din 26.11.2020
Inițiatori - deputații P.Filip, D.Diacov, S.Rotundu, L.Guzun,
Gh.Buza, N.Ciubuc, R.Rebeja, A.Jizdan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
distribuit
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale - art.9,
20, 36; Codul contravențional – art. 134, 1341, 398, 42310, 4396 ș.a.)
nr. 43 din 12.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, Ig.Grosu, D.Alaiba
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397 din 16
distribuit
deputaților octombrie 2003 privind finanțele publice locale
nr. 262 din 19.06.2020
Lege organică
Inițiator - deputata I.Grigoriu
Raportor - Comisia administrație publică

1
raport 5 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din
distribuit
deputaților 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
nr. 313 din 09.07.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, Ch.Moțpan, S.Macari, I.Grigoriu,
D.Plîngău, L.Vovc, M.Ciobanu, A.Spătaru
Raportor - Comisia administrație publică

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative


distribuit
deputaților (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind
administrația publică locală – art.14; ș.a.)
nr. 448 din 12.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, M.Ciobanu, V.Năstase, D.Plîngău,
S.Macari, I.Munteanu, I.Grigoriu, C.Moțpan, A.Spătaru,
L.Vovc
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003
distribuit
deputaților privind finanțele publice locale (art.5)
nr. 254 din 17.06.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Frunze, V.Roșca, L.Carp
Raportor - Comisia administrație publică

raport 8 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de


distribuit
deputaților judecător la Curtea Supremă de Justiție
nr. 498 din 08.12.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Oxana Robu

raport 9 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la


distribuit
deputaților Curtea Supremă de Justiție
nr. 501 din 08.12.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Ghenadie Plămădeală

raport 10
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului
deputaților Parlamentului, adoptat prin legea nr.797/1996 (art.13)
nr. 24 din 05.02.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Vitiuc, Ig.Himici, D.Ulanov
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
11 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi
asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public
nr. 30 din 11.02.2021
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
12 INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și