Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ – NAPOCA 2020-2021

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială


Secţia : _________________________________________
Anul _____________
Linia de studiu : _ROMÂNĂ

CONTRACT DE STUDIU
Numele şi prenumele____________________________nr. matricol______C.N.P.
______________
Subsemnatul solicit înscrierea la următoarele cursuri :
Tipul disciplinei Titlul disciplinei Credite
Obligatorii – SEM. I

Restanțe

Opţionale

Obligatorii – SEM. II

Restanțe

Opţionale

Iau la cunoştinţă faptul ca am dreptul la o singură înscriere gratuită (două prezentări)


pentru o disciplină. Numai această înscriere îmi dă dreptul de a mă prezenta la examen. Pentru
bursă sunt luate în considerare disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ pentru
semestrul în curs, inclusiv cele reportate (30 de credite). Nepromovarea unui examen de 4 ori
aduce dupa sine exmatricularea.

Data_______________ Semnătura student_________________

Semnătura consilier de studii____________________

D E C A N, SECRETAR,