Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOLDU

PROIECT EDUCAŢIONAL
,,CER SENIN DEASUPRA NOASTRA-SI NOI
PUTEM SALVA PLANETA PAMINT,,

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

clasa a v a

16-20 noiembrie 2020

Coordonator de proiect:

prof. NECULEANU LILIANA


ARGUMENT

Într-o societate modernă educaţia are un rol primordial, iar educaţia


primită în şcoală rămâne fundaţia pe care elevul îşi va clădi în timp, cu răbdare,
ambiţie şi dăruire o viitoare carieră într-un mediu social concurenţial.
Cultura generală, abilităţile de comunicare, abilităţile practice şi de lucru
în echipă, dezvoltarea competenţelor fundamentale necesare acestui secol
sunt elementele definitorii care conduc către succes.
Proiectul îşi propune ca participanţii să conştientizeze că odată cu
evoluţia societăţii omeneşti au început să apară unele modificări, la început
nesemnificative, apoi din ce în ce mai mari, omul a utilizat unele materiale
naturale şi a creat altele fără să-şi dea seama că poate deteriora mediul. Astfel
că lumea contemporană ar trebui să minimalizeze acţiunile care conduc la
dezechilibre naturale, cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, animalelor,
vegetaţiei, a vremii.
Un element deosebit al raporturilor dintre mediul înconjurător şi
dezvoltarea societăţii îl constituie înţelegerea caracterului determinant al
dezvoltării durabile. Aceasta presupune protecţia şi conservarea mediului
înconjurător, pe de o parte şi utilizarea raţională, cantitativ si calitativ, a
resurselor naturale, pe de altă parte. În ultima perioadă, omenirea se confruntă
cu hazarde determinate de acţiunile proprii sau pur şi simplu generate de forţa
naturii. Fenomenele meteorologice extreme (temperaturi anormal de ridicate
sau de scăzute, furtuni violente, căderi de grindină, precipitaţii abundente sub
diverse forme, uragane, tornade, inundaţii etc.) au devenit o parte componentă
a vieţii de zi cu zi a oamenilor din toată lumea. De asemenea, omenirea se luptă
şi cu consecinţele dezastruoase ale catastrofelor naturale produse de forţele
pământului: cutremure, tsunami, avalanşe, erupţii vulcanice etc.
Activitatea îşi propune consolidarea comunicării și interrelaţionării
elevilor între ei, cât şi cu cadrele didactice.
Proiectul educativ propus vizează activităţi de natură artistică, creativă şi
atitudinală.
Activitatea a fost gândită şi adaptată tuturor vârstelor specifice
învăţământului gimnazial, pentru ca aceasta să fie uşor de abordat de către
fiecare elev.

SCOPUL PROIECTULUI:

Activitatea are drept scop să-i facă pe elevi conştienţi de faptul că prin
comportamentul personal pot contribui la salvarea planetei, dar și faptul
că ,rolul şcolii în viaţa lor este acela de a creşte calitatea educaţiei oferite
acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
Această săptămână este un apel pentru a ne regândi obiceiurile și mijloacele de
trai, cheltuim și consumăm, dar găsim și noi modalități de educație și
socializare. Prin preluarea deșeurilor, poluării, emisiilor și utilizării resurselor
natural, stilul de viață durabil este essential pentru protejarea mediului. Tema
din acest an cere să se reflecteze la activitățile noastre zilnice, aspirațiile viitoare
și impactul pe care îl putem avea asupra influențării schimbării.

OBIECTIVE:

 Cunoaşterea de către copii a factorilor poluanţi ce determină schimbările


climatice, a efectelor schimbărilor climatice asupra mediilor de viaţă;
 Dobândirea de către copii a unor cunoştinţe despre efectele deşeurilor în
poluarea mediului / prevenirea lor;
 Identificarea unor reguli şi norme de comportament fata de mediu- 
însuşirea unor modalităţi concrete de ingrijire şi păstrare a curăţeniei
mediului;
 Familiarizarea copiilor cu modalităţi concrete de utilizare a deşeurilor în
activităţile din şcoală;
 Valorificarea experienţei personale, a cunoştinţelor acumulate în activităţile
din şcoală şi diseminarea lor în familie, la prieteni, vecini, rude,etc.;
 Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri
flexibile şi totodată stimularea creativităţii elevilor în ceea ce priveşte
activităţile în care relaţia cu mediul înconjurător solicită atenţia deosebită
pe care omul ar trebui să o acorde conservării acesteia ;
 Dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor elevilor , a spiritului de fair-play, dar şi
a spiritului de echipă al acestora, prin intermediul activităţilor ce au drept
tintă ocrotirea naturii;

GRUP ŢINTĂ: Direct: elevi ai scolii ,profesori.


RESURSE:
Umane: elevi, cadre didactice,
.Materiale: cărţi cu poveşti pentru copii, lucrări ale elevilor, cărţi,
imagini cu efecte ale schimbărilor climatice, laptop, auxiliare, foi A4, creioane
colorate, materiale din natură, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, foarfecă,
acuarele, materiale reciblabile
MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;
Concluzii

Datele climatice din ultimul secol evidentiaza o incalzire progresiva a


atmosferei si o reducere semnificativa a cantitatilor de precipitatii, elemente
considerate limitative pentru toate activitatile specifice domeniului agricol.
In deceniile urmatoare, implicatiile incalzirii globale in economia
industriala, aprovizionarea cu apa, agricultura, biodiversitatea vor fi foarte
evidente. La nivel global, incalzirea are deci ca efect, cresterea frecventei si
intensitatii evenimentelor extreme, in special seceta si inundatiile. Cauzele care
conduc la aparitia acestor fenomene sunt legate evident atat de clima, cat si de
interventiile umane, respectiv utilizarea defectuoasa a terenurilor si resurselor
de apa, practicile agricole necorespunzatoare, despaduririle, suprapasunatul si,
nu in ultimul rand, poluarea aerului si solului.
Adaptarea la schimbarile climatice va beneficia in special de experienta
dobandita din reactia la evenimentele climatice extreme, prin implementarea
planurilor de adaptare si administrare a riscurilor schimbarilor climatice.

Feed back

 Organizarea unei expozitii cu desenele si posterele confectionate de elevi


 Realizarea unui album, portofoliu personal care sa contina materiale
utilizate pentru conceperea activitatii