Sunteți pe pagina 1din 4

Domnului Victor Ciutacu

Realizator Punctul culminant

Ca urmare a solicitării dvs. din data de 7 aprilie 2021, vă comunicăm


următoarele:

În contextul evenimentului produs la data de 20.03.2021 la restaurantul unui hotel


din mun. Timișoara, ce a implicat cadre militare ale Inspectoratului de Jandarmi Județean
Timiș (IJJ Timiș) şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, ministrul
Afacerilor Interne a dispus Corpului de Control efectuarea unei verificări privind modul
de intervenție a instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum
şi relaţionarea dintre structurile M.A.I. ori între acestea şi alte entităţi, la nivel local.
Astfel, s-a constatat că la data de 19.03.2021, un angajat al Prefecturii a rezervat o
masă pentru patru persoane la restaurantul unui hotel pentru data de 20.03.2021, ora
18.00, justificând demersul în fața echipei Corpului de Control prin faptul că dorea să
vadă dacă reprezentanții operatorului economic vor accepta, deși normele legale privind
carantina interziceau acest lucru pentru persoanele care nu erau cazate în hotelul
respectiv.
La data de 20.03.2021, prefectul l-a contactat telefonic pe șeful IJJ Timiș și i-a
cerut să trimită un echipaj la sediul Instituției Prefectului întrucât are sesizări cu privire la
nerespectarea normelor legale în zona restaurantelor de pe lângă hoteluri, insistând că
sesizarea este urgentă, dar fără a oferi alte detalii. Drept urmare, șeful IJJ a ordonat unui
subaltern trimiterea unui echipaj la sediul Instituției Prefectului.
Astfel, doi jandarmi s-au deplasat la sediul Instituției Prefectului unde au luat
legătura cu prefectul care le-a comunicat că pe raza mun. Timișoara există locații cu
privire la care are informații că nu ar respecta măsurile de protecție sanitară și, pe motiv
că urma să intre într-o ședință, a desemnat două angajate ale Prefecturii care să îi
însoțească și să le indice locația respectivă.
Jandarmii au intrat în restaurantul respectiv însoțiți de una dintre angajatele
Prefecturii, care s-a îndreptat către o masă la care se aflau patru persoane, iar la
întrebarea jandarmilor dacă ele au făcut sesizarea, angajata a precizat că ”sunt colegii ei”.
În momentul în care jandarmii au mers să discute cu administratorul operatorului
economic, angajata prefecturii și cele patru persoane au părăsit locația, înainte de a le fi
stabilită identitatea. În restaurant se mai aflau alte 3 persoane, despre care reprezentanții
operatorului economic au spus că sunt clienți ai hotelului. Echipajul de jandarmi a aplicat
operatorului economic o sancțiune contravențională sub formă de avertisment, în baza
prevederilor art. 65 lit. r din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Având în vedere cele constatate, au fost identificate următoarele nereguli:

La nivelul Instituției Prefectului


 Prefectul a angrenat în această activitate două angajate din cadrul Instituției
Prefectului care nu aveau atribuții pe linia gestionării situațiilor de urgență
și, implicit, nici în ceea ce privește intervenția la evenimente alături de
forțele de ordine.
 Prefectul nu s-a implicat activ în cunoașterea și asumarea cadrului normativ
în vigoare care reglementează segmentul situațiilor de urgență, astfel că a
acționat în virtutea prerogativelor de putere publică cu care era învestit, fără
a respecta întocmai etapele procedurale prevăzute de legislația în materie.
 Prefectul nu și-a asumat o responsabilitate pe măsura prerogativelor
conferite de legislația incidentă și nu a intervenit în momentul când a
constatat că cei doi angajați ai prefecturii au luat decizii cu privire la
implicarea în evenimentul respectiv.
 Prin Raportul Corpului de Control s-a propus dispunerea de către Prefectul
Județului Timiș de măsuri în consecință, raportat la modul de îndeplinire a
atribuțiilor de serviciu de către unul dintre angajați, având în vedere
implicarea în evenimentul de la restaurant.

La nivelul IJJ Timiș

 Inspectorul şef al IJJ Timiș a exercitat în mod defectuos atribuțiile


funcționale conferite prin fișa postului constând în aceea că până la sosirea
comisiei de verificare din cadrul Corpului de Control al Ministrului (data de
25.03.2021), nu a dispus vreo măsură managerială în vederea efectuării unei
verificări/analize cu privire la modul de intervenţie a echipajului de
jandarmi.
 Deși începând cu 21.03.2021, în plan mediatic au apărut video-filmări de la
momentul intervenției, iar în 22.02.2021, avocatul societății comerciale și un
reprezentant al restaurantului au fost primiți în audientă de către conducerea
Inspectoratului, inspectorul șef nu a ordonat efectuarea de verificări interne
cu privire la modul de intervenție al subordonaților.
 Chiar dacă la 25.03.2021, operatorul economic s-a adresat cu o petiție
inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, acesta nu a
asigurat dispunerea tuturor măsurilor legale și identificarea celor 4 persoane
care au părăsit restaurantul însoțiți de angajata prefecturii la momentul
intervenției jandarmilor.
 De asemenea, în momentul în care unul dintre jandarmi i-a raportat
ofițerului care, din dispoziția șefului IJJ, le-a ordonat misiunea, faptul că
cele 4 persoane au părăsit restaurantul și nu au fost legitimate, acesta nu a
dispus vreo măsură care să faciliteze soluționarea corectă a evenimentului,
limitându-se la a ordona subofițerului jandarm să legitimeze celelalte
persoane prezente.

 Echipajul de jandarmi a manifestat superficialitate în îndeplinirea sarcinilor


de serviciu, având în vedere insuficiența măsurilor dispuse, precum și că a
acceptat să fie însoțit la intervenția de la restaurantul respectiv de către doi
angajați ai prefecturii care nu aveau calitatea necesară și nici nu îndeplineau
atribuțiile specifice domeniului în care își desfășurau activitatea.

Măsuri dispuse
 transmiterea raportului de control către inspectorul general al
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru a dispune măsuri
legale faţă de cei patru jandarmi, în temeiul prevederilor art. 352 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, în raport cu deficienţele
constatate.

 Inspectorul General al Jandarmeriei Române va dispune măsurile necesare


pentru asigurarea unui cadru procedural adecvat în cazul intervenţiilor la
evenimentele sesizate direct, altele decât cele primite prin S.N.U.A.U. 112,
în strictă concordanţă cu cadrul normativ incident, astfel încât, pe viitor, să
fie eliminate situaţiile similare celei înregistrate în mun. Timișoara.
 intensificarea/îmbunătăţirea colaborării între instituţiile M.A.I., cu accent
pe responsabilizarea persoanelor cu atribuţii de coordonare, pe modul unitar
de intervenţie şi pe cunoaşterea în detaliu a procedurilor de intervenţie la
evenimente.